«Gode liv som ikke skader!»

Besteforeldrenes klimaaksjon er en påminning om at klima er et spørsmål om generasjonsansvar og solidaritet. De unge har jo bare snublet inn i den elendigheten vi har laget! Men hvordan skal vi som eldre mennesker jobbe for å kunne utnytte vår posisjon og få størst mulig gjennomslag i samfunnet? Dette skal opp til diskusjon på landsmøtet i Bergen til høsten, der Gunnar Kvåle innleder og blant annet vil ha oss med på et «besteforeldre-slagord-verksted».

Les mer…

7kommentarer

Om identitet og elefanter

– Organisasjonen som jeg jobber for noen timer i uken skal «fokusere på … vårt engasjement for å ta vare på natur og miljø». Men ikke alle medlemmer er begeistret for dette. «Det er noe som alle sammen er opptatt av», er argumentet. Det er noe i kritikken. Mange organisasjoner fokuserer på miljøet. Sist ute er IKO-Forlaget med bok om miljøsatsing i menighetene i Den norske kirke: Jordvenn – venn med hele skaperverket. red. Eldbjørg Leinebo Ekre. [1]

Les mer…

1kommentar

Realistisk jernbaneprosjekt

Eg ynsker Besteforeldrenes klimaaksjon og alle andre miljøorganisasjoner velkomne på laget for å få på plass ein moderne langdistansebane med høg hastigheit i Noreg – i vår levetid, seier dagleg leiar Hilde Magnusson i Forum Nye Bergensbanen, då vi møter henne på den nyss restaurerte jernbanestasjonen i Bergen. Ho har teke den 80 km lange banestrekninga frå Voss der ho bur. Det tok ein time og eit kvarter. Får ho det som ho vil, vil det ta 30 minutt.

Les mer…

1kommentar

– Et berettiget sinne

Det er et stort fokus på «grønt skifte» – grønn vekst og grønne arbeidsplasser med overgang til mer miljøvennlig teknologi, etc. Men dette er en avsporing i forhold til den alvorlige situasjonen menneskeheten står ovenfor, mener besteforeldreaktivist Tone Toft. – «Vi lar oss forføre av de store ordene», skriver hun i en kronikk i Bladet Vesterålen på Verdens Miljødag 5. juni. «Jeg har ingen tillit til at styresmaktene vil ta de nødvendige grep som kreves.»

Les mer…

4kommentarer

No Action – No Future

«Stans klimaranet mot barn og ungdom» var overskrifta på demonstrasjonen som blei arrangert av «5. juni-rørsla for klima» på Torgallmenningen i Bergen i går på Verdas Miljødag. Det var Natur og Ungdom som, saman med mange andre ungdomsorganisasjonar, sto i spissen for demonstrasjonen. Aksjonen blir støtta av dei fleste politiske ungdomspartia i Bergen, og sjølvsagt også av oss i Besteforeldra sin klimaaksjon.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Klimaendringer er kostbare

Økonomer har hatt ulikt syn på hvordan klimaendringer påvirker økonomien. Det er likevel enighet om at betydelige utslippskutt er nødvendig: – Å hindre ukontrollert global oppvarming er ikke bare moralsk nødvendig, det er også god økonomisk fornuft. En ny studie bekrefter dette, forteller professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip. Det konkluderes med at verdensøkonomien er sannsynligvis tjent med å begrense global temperaturstigning til 1,5°C.

Les mer…

2kommentarer

Vil gjøre Oslo enda grønnere

Besteforeldre og barn sto side om side på Oslo kommunes store årlige miljøfestival Mitt grønne Oslo, lørdag 2. juni. Besteforeldrenes klimaaksjon og Miljøagentene hadde stands ved siden av hverandre og kunne samarbeide. Hos BKA kunne barn og voksne fotograferes sammen med et skilt om at de ville gjøre Oslo enda grønnere. Ja, byen har jo allerede fått anerkjennelse for sin grønnhet ved å bli kåret til Europas grønne hovedstad i 2019.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Besteforeldrene på Nordre

«Besteforeldrene på Nordre» er blitt et begrep i Trondheim. Der dukker de opp rett som de er, på gata med sine plakater og bannere og løpesedler – og ikke minst med sine fengende og muntre sanger, som ofte har ganske hardtslående politisk innhold. Men når de blir presentert i siste nummer av Strindheim kirkeblad, legger de vekt på at Besteforeldrenes klimaaksjon er åpen for alle, også for dem som ikke kan tenke seg å være med og stå på gata eller synge.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Verdens Miljødag

«Dagens voksne lever som om ingenting har skjedd. Mens de skylder på Trump eller noen andre, stjeler de framtidsutsiktene fra oss unge», heter det i appellen fra «5.juni-bevegelsen» som vil demonstrere i Bergen på Verdens Miljødag under paroler som «Stopp klimaranet» og «Nok bla-bla-bla». – Det er forståelig, sier grunnlegger av Besteforeldreaksjonen, Halfdan Wiik. Miljø og klima er blitt et politikkområde der gapet mellom ord og handling bare har blitt større.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Raskere tog over vidda

Når Pål Berrefjord skal presentere sin kampanje for å få togturen Bergen – Oslo ned i fire timer, tenker han tilbake på 1990, da 2000 ungdommer omringet Hotell Norge og skrek «bla – bla – bla» til politikerne som var der for å forberede verdenskonferansen for miljø. – Gjennomføringskraften har vært elendig, sier han. Men nå inviterer vi alle til å være være med på et konkret prosjekt som gjør en forskjell. Hvis unge og eldre står sammen, kan det endelig begynne å skje noe!

Les mer…

2kommentarer