Broen til framtiden blir bok

A ytterstadBroen til framtiden er ikke olje, kull eller gass. Broen til framtiden er oss, sier Andreas Ytterstad, redaktør for boka som utgis etter konferansen om nye miljøarbeidsplasser tidligere i år. – Det er ikke engang først og fremst vindturbiner til havs, eller nye jernbanelinjer på land. Den energien det haster aller mest med å bygge ut, er de folkelige klimabevegelsene over hele verden! En bok forandrer ikke verden, vil nok noen si. Men hvis folk og organisasjoner som vil bygge Norge på ny, kan samles mellom to permer, tenker jeg at enda flere folk i neste omgang kan samles om enda klarere krav. Vi trenger en klimaløsning nedenfra.

Les mer…

Oljefondet ut av kull

KULL ER TULL! Mange deltok i demonstrasjonen 13. februar i år, for mer framtidsrettede investeringer av Oljefondet. Arrangert av FIVH og Besteforeldreaksjonen,i fellesskap, og Valentinsdagen forklarer symbolbruk og slagord.

Samtlige partier på Stortinget er enige om at Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, ikke skal være investert i kullselskaper. Dette vil gjelde der kull står for mer enn 30 prosent av inntektene og selskaper som baserer mer enn 30 prosent av sin virksomhet på kull. WWF, Greenpeace og Framtiden i våre hender skriver i en felles pressemelding at dette er «en dag for historiebøkene». Oljefondet har plassert mer enn ti milliarder dollar av norske sparepenger i kullkraft rundt om i ulike land. «Dette er dagen for å gratulere alle partiene på Stortinget, som nå har stilt seg bak en svært klok og framtidsrettet beslutning.» ( Nina Jensen WWF)

Det beste i livet er gratis

Aunet 2Pensjonert høgskolelektor Per Aunet fra Levanger er 74 år og bestefar til fem. Han har vært aktiv i miljøbevegelsen i mange år, og stortingsrepresentant for SV. Når det gjelder klimaproblemene er de ikke så nye som noen innbiller seg, sier han. Da han for noen år siden ryddet kontoret, etter mer enn 40 års yrkesaktivitet, fant han gamle forelesingsnotater om drivhuseffekten fra tidlig på syttitallet. – Men det er flott at vi nå har mer trøkk i sakene. Bare vi ikke blir for snevert opptatt av de problemene vi skaper for oss selv. Det er ikke bare menneskenes livsvilkår som har interesse og egenverdi, men også naturen, landskapet og våre medskapninger.

Les mer…

Verdens eldre i klimakamp

Kathleen Schomaker fra Gray Is Green under den store People's Climate March i New York i september 2014:«Elders need to see ourselves as ancestors with a call to action on behalf of the future.»

Eldre mennesker rundt om i verden kan være vårt beste håp for å gjøre noe med det «superonde» problemet med menneskeskapte klimaendringer, skriver Huffington Post i en stort oppslått artikkel 21. mai. Det er et av de mest leste engelskspråklige nettstedene for nyheter og politiske kommentarer. – Kortsiktig tenkning har skapt den klimaknipen vi nå er i. Til tross for gjentatte advarsler fra forskerne, har den rike del av verden holdt fram med å spy ut drivhusgasser i atmosfæren. Både problemer, løsninger, kostnader og fordeler er langsiktige og situasjonen påkaller aktivisme og samhold over generasjonsgrensene, mener artikkelforfatteren Ellen Moyer.

Les mer…

Nye toner fra Statoil

Guttorm Statoil talerOgså dette året troppet aksjonær Guttorm Grundt opp på Statoils generalforsamling, der han holdt et innlegg på vegne av Besteforeldreaksjonen. – Denne gangen sto ikke tjæresand så mye i fokus for oss, forteller han. Ikke fordi tjæresand er mindre kritikkverdig enn tidligere. Men fordi alt tyder på at det bare er et spørsmål om tid før Statoil er ute av den håpløse virksomheten, der de taper både penger og anseelse. Selv valgte jeg å legge vekt på at skiftet i toppledelse bør være en gunstig anledning for selskapet til å legge om fra Helge Lunds risikopregete strategi og over i en mer bærekraftig retning, med stopp i letevirksomhet og satsing på fornybar energi..

Les mer…

En samtale med besteforeldre om klima

Jorda – den blå planeten – er truet av klimaendringer. Hvordan kan vi bedre ta vare på den? Det ville barn og besteforeldre på Rotnes skole finne mer ut av.

To besteforeldre med diverse remedier og 25 barn i den mest lærenemme alder. Slik var settingen da Linda Rundquist Parr, tidligere naturfaglærer, og Laila Riksaasen Dahl, tidligere lærer og biskop, var på besøk i sju klasser på 5. til 7. trinn på Rotnes skole i Nittedal. Bestemødrene hadde invitert seg selv til en samtale med elevene om klima. Det ble tre dager med besøk i perioden 11-18. mai. – Det er hos de unge at miljøengasjementet må skapes, sier Linda. Det er så viktig å formidle at dette dreier seg både om fakta og verdier, og vår evne til å velge de løsningene som fungerer på lang sikt. Det har de unge forståelse for.

Les mer…

Ut mot Norge i britisk storavis

knausgårdAlt handler om grådighet. Det er en skam, sier forfatteren Karl Ove Knausgård til The Guardian om oljeleting i Arktis. Han er en av 200 som har skrevet under på oppropet «Stopp grunnlovsstridig oljeleting i Arktis». Tidligere har en følelse av hjelpeløshet gjort at han har snudd ryggen til miljøødeleggelsene, men planene om oljeutvinning i Arktis har fått ham til å endre holdning. – De arktiske områdene er et av få steder i verden som fortsatt er noenlunde uberørt. Det er et veldig sårbart område, og jeg hadde aldri trodd at min regjering faktisk ville gjøre noe sånt som dette. Vi er nødt til å stoppe dem. Det er fortsatt mulig, sier Knausgård.

Les mer…

Internasjonale besteforeldre

mette klimaprofilStyret i Besteforeldreaksjonen har opprettet et eget internasjonalt utvalg. Vi vil forbedre kontakten med beslekta initiativer rundt om i europeiske og andre land. Målet er et samarbeidsnettverk av «Concerned Grandparents», forteller utvalgsleder Mette Newth. Hun viser til at flere grupper og organisasjoner nå har gitt sin tilslutning til «besteforeldre-manifestet» som ble utarbeidet i samband med vår deltaking i den store Folkets Klimamarsj i New York i fjor. – Her er det ingen tid å miste. Verdens besteforeldre må gjøre det vi kan for å presse politiske ledere til effektive tiltak for å beskytte rettighetene til barn og alle framtidige generasjoner.

Les mer…

Torvindustrien bør og vil bli forbudt

Astrid Sandvik intervjues av NRK Østlandssendingen. «Heller ikke jeg visste hvor alvorlig dette er, før jeg begynte å engasjere meg.» Foto: Ivan Chetwynd

En gruppe aktivister fra Besteforeldreaksjonen var på plass på Jødahlsmåsan i dag. Sammen med engasjerte naboer og støttespillere fra Natur og Ungdom, Greenpeace og Naturvernforbundet ønsket de nok en gang å sette søkelyset på problematikken rundt den natur- og klimafiendtlige utnyttingen av torvmyrene våre. – Jeg er sikker på at dette kommer til å bli helt forbudt i løpet av få år, sa aksjonens talskvinne Astrid Sandvik til Østlandssendingen og lokalavisene som var til stede. Felleskjøpet burde være i forkant og frivillig stoppe virksomheten. Det finnes gode alternativet til torv, basert på kompostering av avfall fra husholdninger, hager og landbruk.

Les mer…

Klimapolitikken mangler folkelig forankring

Grafen over viser en sørgelig trend. «Kostnadseffektivitet» som norske politikere er så glad i, fører til at vi kjøper billige kvoter fra u-land i stedet for å gjøre framtidsrettede endringer i vårt eget land.

Nylig ble utslippsstatistikken for 2014 offentliggjort og viser at den dårlige trenden fortsetter: Mens nabolandene stadig reduserer utslippene, er de i Norge blitt liggende på samme høye nivå som tidligere. Siden 1990 har CO2-utslippene våre økt jevnt og trutt. En hovedårsak er den norske overtroen på «kostnadseffektivitet», mener Einar Wilhelmsen, seniorrådgiver i Norges forskningsråd, som har skrevet en artikkel om det i nettmagasinet Energi og Klima. Det har ført til en ineffektiv og fremmedgjørende politikk der folk flest står på sidelinja og ikke gis mulighet for å delta. Det gir verken ny framtidsrettet aktivitet eller endret adferd i befolkningen.

Les mer…