– Siste ordet ikkje sagt om Lofoten

Det var utruleg inspirerande å sjå engasjementet frå ungdommane i NU og alle dei andre som samla seg på Youngstorget laurdag, fortel Ola Dimmen. Saman med Nina Weidemann hadde han tatt turen eins ærend frå Trondheim for å delta i demonstrasjonane mot Arbeiderpartiets sokalla «kompromiss» for LoVeSe. Dei to besteforeldreaktivistane hadde med seg eigne bidrag både i form av song og musikk, og satiriske plakatar som vart godt tekne imot.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Fest for Fisk og March for Science

«Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!» Ropene ljomet over Youngstorget i dag, – og nådde kanskje helt inn i storsalen i Folkets Hus der Arbeiderpartiet holdt sitt landsmøte. Men kanskje ikke, likevel, ettersom vern av de sårbare havområdene, verdens mest fiskerike, ble nedstemt. Bortsett fra de to områdene der man vet at det neppe finnes olje å utvinne. Et kompromiss blir det kalt, av dem som kanskje skal styre landet vårt etter valget til høsten.

Les mer…

!Skriv en kommentar

En politikk basert på kunnskap

Concerned Scientists Norway lanserer i forbindelse med March for Science et opprop om en forskningsbasert omstilling til et bærekraftig nullutslippssamfunn. De menneskeskapte klimaendringene påvirker alle samfunnsområder. Naturmangfold, tilgang på vann og matjord, samfunnsstabilitet og vårt felles livsgrunnlag på jorda er truet. Det positive budskapet fra forskerne er at verdens energibehov kan dekkes av fornybar energi innen 2050.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Togsatsing er klimasatsing

Internasjonalt er lyntog sett på som eit viktig klimatiltak. Men i den norske debatten kjem det stadig påstandar om det motsette. Ein av dei påståelege er journalist i Dag og Tid, Jon Hustad som nyleg hevda at partia Venstre og MDG tek heilt feil når dei vil ha auka satsing på lyntog. «Det er dokumentert bortanfor all tvil at snøggtog har ein negativ klimaeffekt.» Han får svar frå Thor W Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane, som er tilslutta «Jernbanekampanjen 2017».

Les mer…

!Skriv en kommentar

Vil ha økt satsing på fornybart

Årets generalforsamling i Statoil finner sted 11. mai. Som vanlig er det i Stavanger, og som vanlig fremmer aksjonær Guttorm Grundt på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, forslag om at selskapet tar klimautfordringene på langt større alvor. Canadisk tjæresand er nå helt ute av bildet, etter mange år med strid. Dette året fokuserer Grundt på de økologisk og økonomisk uansvarlige planene for leting etter nye fossile ressurser i arktiske områder.

Les mer…

1kommentar

Blogger om klima

Brita Helleborg er styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon, og leder av lokallaget i Grenland. Dessuten skriver hun bloggen om Verden og Oss som Bor her. Hun forteller at hun har begynt med dette fordi hun ønsker å gi kunnskap om klima på en enkel og grei måte. Hun sier: – Jeg tror at folk som skjønner hva som er i ferd med å skje, vil bli med på de endringene som er nødvendig for at de som kommer etter oss skal ha en bra planet å leve på.

Les mer…

2kommentarer

Vi må snu i tide

Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein, – men fordi bedre alternativer ble funnet. Det fossile brennstoffets tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige, skriver universitetslektor Åke Bjørke på sin blogg om «Utdanning for en bærekraftig utvikling». Det skjer nå, mener han. Samtidig er det sterke interesser som motarbeider og gjør hva de kan for å bremse utviklingen. Spørsmålet for oss er: Hvilken side vil Norge være på?

Les mer…

!Skriv en kommentar

Et forbilde for Statoil?

Da Henrik Poulsen i 2012 overtok som ny toppsjef i Dong Energy – navnet Dong kommer fra «Dansk Olje og Naturgas», var oppgaven klar: å omdanne virksomheten til å bli et vindenergikonsern i internasjonal toppklasse. – Det var jo en forretning, som havde et markant behov for omstilling. Det havde den, fordi dens historiske hovedindtjeningskilder var på vej til at forsvinde, sier Poulsen i et lengre intervju med det danske bladet Børsen 9. april.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Jernbanekampanje på banen

Nasjonal Transportplan 2018-29 er kommet til Stortinget. Samtidig går det brev til politikerne fra en bredt sammensatt gruppe av organisasjoner som har gått sammen om «Jernbanekampanjen 2017». Sentrale tiltak og virkemidler i NTP er i motstrid til nasjonale mål om verdiskapning i et lavutslippsperspektiv. Satsingen på moderne jernbane for hele landet må få en betydelig større budsjettandel, og prioriteres fram i tid, heter det i brevet fra organisasjonene,

Les mer…

5kommentarer

Med oljeinteressene i førersetet

Det er mye tvilsom klimaretorikk blant norske politikere, hevder Anne Karin Sæther, forfatter av «De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen» (Cappelen Damm, 2017). I en kronikk i Bergens Tidende drar hun linjene tilbake til klimapolitikkens begynnelse rundt 1990, og viser hvordan den skritt for skritt er blitt skreddersydd til oljeinteressene og oljeindustrien. «Om alle land skulle gjort som Norge, ville vi ikke ha kommet i mål før det var for sent.»

Les mer…

1kommentar