En rettferdig verden er mulig hvis …

dammannFor 40 år siden skapte Erik Dammann «Framtiden i våre hender», først som bok i kjempeopplag, deretter som organisasjon med makeløs oppslutning. Mange av oss ble med og er det fortsatt. I mellomtida er Dammann blitt 83 og klar med ny bok – den syttende fra hans hånd og et slags testamente over et livslangt engasjement for global rettferdighet. Han ser ingen norske politikere i dag som tar miljøproblemene så alvorlig som de burde, sier han i en samtale med Dagsavisen. Vi må se på hele utviklingen og jobbe for et annet økonomisk system. Vi må begynne å diskutere hvordan vi kan bygge en levelig verden, med en økonomi som ikke bygger på konkurranse.

Stortinget må ta stilling til tjæresand

RHRasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne har fremmet en sak for Stortinget som ber regjeringen sørge for at Statoil trekker seg ut av all tjæresandvirksomhet i Canada. Forslagsstilleren mener Norge ikke kan fortsette å være medansvarlig for utvinning av en ressurs, som bare kan produseres hvis verden mislykkes i å løse klimautfordringen. I tillegg kommer naturskader,  forurensinger og helseproblemer for urfolk i området. Opplysningsvesenets fond, den svenske kirken og det britiske kirkefondet har solgt seg ut i protest. Også investorer som Storebrand, Folksam og andre har støttet forslaget om at Statoil skal trekke seg ut.

Les mer…

Sinte bestemødre i Oslo

Filmen om de «Opprørske Oldemødre» Shirley (91) og Hinda (84) vekker begeistring. Ved premieren i Oslo ble publikum møtt av sinte norske bestemødre med røde luer, en av dem for anledningen utkledd som isbjørn og klimaflyktning. Foto Nina Gjerde.

Filmen «Opprørske Oldemødre» har hatt førpremiere også i hovedstaden. En gruppe bestemødre med røde aksjonsluer møtte publikum på vei inn til en rørende fortelling om vennskap og mot til å stille spørsmål ved samfunnsutviklingen. Vi har mye å lære av Raging Grannies, sa Linda Parr fra Besteforeldrenes klimaaksjon i sin appell til kinopublikumet. Også vi er rasende – på politikere som tror de kan fortsette med sitt lusetempo i klimapolitikken, mens de fortsetter som før i olje- og energipolitikken, og med en økonomisk vekstpolitikk som slett ikke gjør oss lykkeligere, men bare mer lammet i forhold til dagens store utfordringer.

Les mer…

Vil ha boikott av fossilindustrien

Erkebiskop Desmond Tutu: “Vi har tillatt kapitalinteressene å overtrumfe interessene til vanlige mennesker på Jorda.»

Nobelprisvinner Desmond Tutu oppfordrer organisasjoner og institusjoner om å bryte alle bånd til fossilindustrien, og investorer om å kvitte seg med aksjer i selskaper som driver fram den globale oppvarming. De må møtes med non-cooperation og de samme boikottiltak som gjorde ende på det umoralske apartheid-regimet, skriver han i en artikkel i den engelske storavisen The Guardian. «Vi lever i en verden styrt av grådighet. Vi har tillatt kapitalinteressene å overtrumfe interessene til vanlige folk på Jorda. Det er opplagt at olje- og kullindustrien ikke kommer til å gi seg frivillig, alt for store penger står på spill for dem.»

Les mer…

«Climategate»-historien og den virkelige skandalen

Ake BjorkeDet finnes et nettverk av PR-byråer finansiert av den internasjonale fossilindustrien. De terper i media over hele verden at global oppvarming er en konspirasjon mellom klimaforskere for å skaffe mer penger til fortsatte karrierer. De har i årevis spredt rykter om et påstått «climatgate», basert på stjålne eposter fra University of East Anglia som angivelig viser at forskerne bevisst har underslått fakta. En rekke undersøkelser viser at det ikke har skjedd noe kritikkverdig. Når ryktespredningen likevel får holde fram, er det bevis på klimafornekternes uhederlighet – og medias slapphet, mener Åke Bjørke ved Universitetet i Agder. Les mer på hans nettside.

21 tips: Slik får du ned dine klimautslipp

Sammensetningen av kostholdet betyr mye for familiers og enkeltpersoners klima-fotavtrykk

Verden befinner seg nå i den øvre enden av skalaen av de ulike utslippsscenariene fra FNs klimapanel. Det haster med klimavalg og klimakutt, på mange hold og i mange sammenhenger – av politikere og offentlige myndigheter, bedrifter og enkeltmennesker. Det betyr noe hva den enkelte gjør. Den svenske avisen Dagens Nyheter har samlet det de kaller eksperttipsene: de 21 beste råd om hva du du kan gjøre for å redusere dine egne utslipp og ditt eget klimafortavtrykk. Reising og bilbruk er selvsagt viktige, men også andre deler av ditt private forbruk kan ha betydning. «Påverka med plånboken och valsedeln.»

Les mer…

Tilbake til 1970-tallet pluss solenergi

reenaasVi er bortskjemte med tilgangen på billig energi, og har dessuten en velutvikla evne til å overse ubehagelige ting. For å redde klimaet må vi kanskje mer tilbake til 1970-tallets livsstil. Folk var lykkelige da også, sier solcelleforsker Turid Worren Reenaas til forskning.no. Rådene hennes er klare: Vi må sykle mer, kjøpe færre ting, reparere, fly mindre og kjøre mindre bil. Folk bør bo i nærheten av arbeidsplassen. Vi må bytte til fornybar energi nå, og det er bare å gjøre det, sier hun. Det er en misforståelse at solceller må steke i sol og varme. Snø og is forsterker også innstrålingen, og solceller har et stort potensial i et land som Norge.  

Fem partier krever en klimalov

Geir Pollestad (Sp), Heikki Holmås (SV), Rasmus Hansson (Miljøpartiet De Grønne), Iselin Nybø (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) står sammen om et krav om en egen klimalov.

Senterpartiet, SV, MDG, Venstre og KrF er lei klimatiltak som aldri blir gjennomført, og vil ha en egen klimalov etter britisk mønster, slik også Danmark nylig har vedtatt. FNs klimapanel har dokumentert hvor galt det går når forskjellige land, inklusive Norge, ikke gjør jobben sin med nasjonale klimakutt som monner. – Dette er et klart signal fra fem av åtte partier på Stortinget, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF). – En klimalov vil sette noen overordnede mål for klimagassutslippene, og vi vil få et system der vi kontrollerer og rapporter utslippene, sier Geir Pollestad (Sp). Miljøvernminister Tine Sundtoft sier at saken skal utredes nærmere. Les mer på nrk.no.

Varm mottakelse for raging grannies

I Trondheim: Besteforeldrenes rangleorkester med nyskrevet sang til melodi fra Beethovens 9. symfoni: 
We must fight for global future, 
money out of politics!
We must fight the business bullies, 
and unveil their dirty tricks! 
Children have a right to the planet.
She must survive the future earth.
We must fight the climate changes, 
and remove pollution dirt!

Den trønderske dokumentarfilmen om «Opprørske oldemødre» har hatt førpremiere flere steder langs kysten, der publikum har hatt anledning til å møte og bli bedre kjent med Hinda (84) og Shirley (91). De to damene har vært politisk aktive i et halvt århundre, og er medlemmer av Raging Grannies som demonstrerer mot krig, miljøødeleggelse og økonomisk vanstyre – som de mener henger nøye sammen. På kaia i Trondheim ble de møtt av Besteforeldrenes humørfylte rangleorkester. I Bergen sto et helt mannskor klar til å ta imot dem, sammen med blide aktivister fra Besteforeldreaksjonen. Nå står filmframvisninger og debatter i Oslo for tur. 

Les mer…

Vil ikke at jorden skal dø

BenjaminNi år gamle Benjamin Rørstadbotten har skrevet brev til politikerne og bedt dem slutte med oljeboring. Byrådslederen har kalt ham inn til møte, og han har også fått svar fra statssekretær Julie Brodtkorb, som forklarer at de ikke vil åpne for oljevirksomhet utenfor Lofoten i perioden 2013-2017, eller ved Jan Mayen og iskanten. Det var litt vanskelig å forstå hva som sto i e-posten fra henne, og han ble litt irritert da han leste den. – Hun skriver ikke at de har tenkt til å slutte. Moren hans var i tvil om hun skulle la sønnen ta engasjementet sitt til øverste hold. Men dette er noe han virkelig brenner for, og barn har jo rett til å bli hørt, sier hun. Les mer i Bergens Tidende.