Jussprofessor støtter klimasøksmål

graver-4Om Greenpeace og Natur og Ungdom får medhold i sitt søksmål mot staten, vil det innebære en ny rolle for domstolene, ved at de griper inn på et område som vi vanligvis oppfatter som politikk og ikke juss. Det vil være et brudd med det som har vært skikken i Norge, men kan bli nødvendig, sier professor Hans Petter Graver til Klassekampen. Fordi klimaet er grunnleggende for våre livsvilkår på jorda, og fordi politikerne er så tilsynelatende ute av stand til å gjøre nødvendige vedtak, kan en avgjørelse ved domstolene tvinge seg fram, mener Graver. Han viser til at tilsvarende søksmål er på gang i andre land.

Les mer…

Hvordan kan en karbonavgift fungere?

james-hansen-stortinget

James Hansen, verdensledende amerikansk klimaforsker, har besøkt Norge igjen. Allerede på 1980-tallet advarte han mot farene ved global oppvarming. Nå er han også kjent for sitt forslag om et avgiftsystem kalt «carbon fee-and-dividend», på norsk «karbonavgift til fordeling». KAF kan gi den raske reduksjonen av CO2-utslippene som vi trenger gjennom en gradvis stigende toppavgift som legges på all produksjon – og dermed på alt forbruk – av karbonbasert energi. Inntektene skal fordeles likt ut til alle, utenom vanlige offentlige finanser, for å stimulere innbyggerne til aktivt å finne klimavennlige løsninger på sine energibehov.

Les mer…

LO-forbund for vern av Lofoten

tine-lise-sundnesLandsmøtet i Handel og Kontor har vedtatt å gå inn for vern av  områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Med dette vedtaket vil det ikke være grunnlag for konsekvensutredning i disse områdene, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes. Med samme vedtak fra Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag, har nei-sida sikret seg et flertall av delegatene til LO-kongressen neste år. Handel og Kontor mener det er på tide at Norge tar de globale klimautfordringene på alvor, gjør seg mindre avhengig av olje og gass, og satser på utvikling av nye kunnskapsbaserte, grønne og bærekraftige arbeidsplasser.

Les mer…

– Kunnskap skal styra rike og land

hallenPolitiske spørsmål kan ikke avgjøres gjennom forskning alene. Men politikere kan heller ikke velge bort forskningsresultater de ikke liker. Da undergraver de mulighetene for gode beslutninger, advarer Arvid Hallén, direktør i Forskningsrådet, i intervju med Dagsavisen 19. oktober. En undersøkelse viser at åtte av ti nordmenn mener at politikere nøyer seg med å bruke forskningsresultater som underbygger deres egne synspunkter. Hallén er enig i at enkelte politikere kan være «selektive» når det gjelder hvilke resultater de vektlegger, og hvilke de ser bort fra. Klimaforskningen er ett av flere eksempler på dette.

Les mer…

Klimarapport blir film

cottis portrettI 2015 ga Framtiden i våre hender ut rapporten «En framtid du ikke vil ha», om konsekvenser av to, tre og fire graders global oppvarming. Det kan til tider være skremmende lesing, innrømmer rapportforfatteren Thomas Cottis. Men det viktige er å bruke denne ubehagelige kunnskapen til å rette søkelys på alt vi må gjøre i dag – for å unngå en slik farlig utvikling. Cottis har fått mye skryt for sin formidlingsevne, og kan nå fortelle at det også blir film av rapporten, finansiert av Norsk Forskningsråd. – For meg er dette en unik mulighet til å nå ut til mange flere enn de som setter seg ned og leser en tjukk trykksak.

Les mer…

– Derfor tar vi oljeboring til retten

truls-gMiljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace har tatt ut søksmål mot regjeringens tildeling av oljelisenser i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Søksmålet vil være en test på både styrken i Grunnlovens miljøparagraf, og Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til to grader eller mindre, skriver Greenpeace-leder Truls Gulowsen i nettmagasinet Energi og Klima. «Det har lenge vært klart at klimakampen om fossilressursene vil stå i Arktis. Derfor passer det bra at første gang Grunnlovens miljøparagraf §112 blir testet for retten, er angående klimakonsekvensene av arktisk oljeboring.»

Les mer…

Besteforeldrene støtter klimasøksmålet

finn bjornarSvært mange besteforeldre er opprørt over klimapolitikken som føres i Norge, sier fungerende leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Finn Bjørnar Lund. Vi ser at tida løper fra oss i kampen mot klimaendringene. Det er flere grunner til at vår forening sammen med en rekke andre organisasjoner støtter søksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom nå reiser mot staten for brudd på Grunnlovens § 112. Regjeringen skryter av klimapolitikken sin. Men vi har fått nok av tomme ord. I praksis ser vi økte utslipp og en uansvarlig jakt på nye oljefelter i våre nordligste havområder. Det er i strid med all klimakunnskapen vi nå har.

Les mer…

Norge viser ikke forvalteransvar

Senate Foreign Relations Committee Holds Hearing On Keystone XL PipelineNorge virker fast bestemt på å sabotere Paris-avtalen, skriver klimaforskeren James Hansen i et åpent brev til statsminster Erna Solberg, offentliggjort i Dagbladet i dag. Kull, tjæresand og arktisk olje må være de første ressursene som forblir uberørt i en verden som raskt blir varmere. Hansen er i Norge for å gi sin støtte til klimasøksmålet som er reist mot staten av Greenpeace og Natur og Ungdom. Han mener et rikt land som Norge, som er blant dem som har tjent mest på utvinning av fossile ressurser, må vise globalt ansvar og gå foran i avvikling av oljealderen. «Et arktisk oljekappløp setter hele menneskeheten i fare.»

Les mer…

Terningen kasta: Klimasøksmål

people-arcic-oil

«Dette er ein historisk dag. I dag har vi saksøkt den norske stat». Slik opna leiar for Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, pressekonferansen om klimasøksmålet mot staten for brot på Grunnlova i Nobels Fredssenter i Oslo i dag. Saman med Greenpeace vil Natur og Ungdom forsøke å stanse opning av nye oljefelt i Barentshavet, basert på paragraf 112 i Grunnlova – også kalla miljøparagrafen. For første gang vil denne paragrafen bli prøvd for retten. «Den gylne regel» gjeld ikkje berre horisontalt, understreka forfattaren Jostein Gaarder i sitt innlegg. Han gjeld også vertikalt: Vi har ansvar for våre etterkomarar og deira livsvilkår.

Les mer…

Familie-miljødag i biblioteket

Foto: Turid Lilleheie

På søndag strømmet barn og voksne til folkebiblioteket i Drammen for å være med på familiedag for natur og miljø. Det ble riktig vellykket, synes Elisabeth Tveter Briseid fra lokallaget av Besteforeldreaksjonen. – Vi fikk veldig god hjelp fra Miljøagentene, med blant annet innendørs natursti. Hele opplegget fiks ferdig, med poster, kort til avkryssing og premier! Men jeg må også skryte av de hyggelige bibliotekarene, og frivillige hjelpere som stilte opp med sakser og fargeblyanter og fargestifter. Bildene av sommerfugler og blomster og alt det som barna tegnet ble hengt opp på veggen etter hvert. Slikt som dette burde vi gjøre mer av!

Les mer…