Transportpolitikken ut av silo-tenkinga

Tirsdag 25 april var Besteforeldrenes klimaaksjon invitert til åpen høring i Stortinget om Nasjonal Transportplan. Nestleder Finn Bjørnar Lund la vekt på behovet for helhetlige transportløsninger innen rammene av Paris-avtalen. NTP er preget av etatenes mangel på helhetssyn – de sitter nede i hver sin etat-silo og planlegger framtida, sier han. Spillets taper blir de overordna spørsmål om hvordan de mest klimaskadelige transportformene kan fases ut og erstattes.

Les mer…

2kommentarer

På tomannshånd med politikerne

I Trondheim har Klimavalgalliansen denne våren samlet representanter fra alle partier – ikke til debatt med hverandre, slik det er vanlig, men én og én til samtale rundt bordet, med godt forberedte utspørrere og med de mange som har vist interesse for denne uvanlige politiske møteformen. Møteserien «Klimavalg 2017 – hva mener trøndelagsbenken?» har gitt både oss og jeg tror politikerne selv bedre forståelse av utfordringene, sier en av initiativtakerne, Astrid Sandvik.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Global folkehelse er truet

Terrorangrep skaper de største overskriftene. Men klimaendringer tar allerede over ti ganger flere liv, viser Dagsavisen i en reportasje 24. april. De har snakket med Gunnar Kvåle som er lege og professor emeritus i internasjonal helse ved UiB, og som i mange år har jobbet med helsepolitikk, klima og fattigdomsproblemer. Det kjente medisinske tidsskriftet The Lancet har erklært at klimaendringer er den største trusselen mot folkehelsa i vårt hundreår, forteller han.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Siste ordet ikkje sagt om Lofoten

Det var utruleg inspirerande å sjå engasjementet frå ungdommane i NU og alle dei andre som samla seg på Youngstorget laurdag, fortel Ola Dimmen. Saman med Nina Weidemann hadde han tatt turen eins ærend frå Trondheim for å delta i demonstrasjonane mot Arbeiderpartiets sokalla «kompromiss» for LoVeSe. Dei to besteforeldreaktivistane hadde med seg eigne bidrag både i form av song og musikk, og satiriske plakatar som vart godt tekne imot.

Les mer…

1kommentar

Fest for Fisk og March for Science

«Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!» Ropene ljomet over Youngstorget i dag, – og nådde kanskje helt inn i storsalen i Folkets Hus der Arbeiderpartiet holdt sitt landsmøte. Men kanskje ikke, likevel, ettersom vern av de sårbare havområdene, verdens mest fiskerike, ble nedstemt. Bortsett fra de to områdene der man vet at det neppe finnes olje å utvinne. Et kompromiss blir det kalt, av dem som kanskje skal styre landet vårt etter valget til høsten.

Les mer…

!Skriv en kommentar

En politikk basert på kunnskap

Concerned Scientists Norway lanserer i forbindelse med March for Science et opprop om en forskningsbasert omstilling til et bærekraftig nullutslippssamfunn. De menneskeskapte klimaendringene påvirker alle samfunnsområder. Naturmangfold, tilgang på vann og matjord, samfunnsstabilitet og vårt felles livsgrunnlag på jorda er truet. Det positive budskapet fra forskerne er at verdens energibehov kan dekkes av fornybar energi innen 2050.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Togsatsing er klimasatsing

Internasjonalt er lyntog sett på som eit viktig klimatiltak. Men i den norske debatten kjem det stadig påstandar om det motsette. Ein av dei påståelege er journalist i Dag og Tid, Jon Hustad som nyleg hevda at partia Venstre og MDG tek heilt feil når dei vil ha auka satsing på lyntog. «Det er dokumentert bortanfor all tvil at snøggtog har ein negativ klimaeffekt.» Han får svar frå Thor W Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane, som er tilslutta «Jernbanekampanjen 2017».

Les mer…

1kommentar

Blogger om klima

Brita Helleborg er styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon, og leder av lokallaget i Grenland. Dessuten skriver hun bloggen om Verden og Oss som Bor her. Hun forteller at hun har begynt med dette fordi hun ønsker å gi kunnskap om klima på en enkel og grei måte. Hun sier: – Jeg tror at folk som skjønner hva som er i ferd med å skje, vil bli med på de endringene som er nødvendig for at de som kommer etter oss skal ha en bra planet å leve på.

Les mer…

4kommentarer

Vi må snu i tide

Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein, – men fordi bedre alternativer ble funnet. Det fossile brennstoffets tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige, skriver universitetslektor Åke Bjørke på sin blogg om «Utdanning for en bærekraftig utvikling». Det skjer nå, mener han. Samtidig er det sterke interesser som motarbeider og gjør hva de kan for å bremse utviklingen. Spørsmålet for oss er: Hvilken side vil Norge være på?

Les mer…

!Skriv en kommentar

Et forbilde for Statoil?

Da Henrik Poulsen i 2012 overtok som ny toppsjef i Dong Energy – navnet Dong kommer fra «Dansk Olje og Naturgas», var oppgaven klar: å omdanne virksomheten til å bli et vindenergikonsern i internasjonal toppklasse. – Det var jo en forretning, som havde et markant behov for omstilling. Det havde den, fordi dens historiske hovedindtjeningskilder var på vej til at forsvinde, sier Poulsen i et lengre intervju med det danske bladet Børsen 9. april.

Les mer…

!Skriv en kommentar