Tema: kunnskap, følelser og klimapolitikk

OMSTILLINGEN GÅR FOR TREGT. De menneskeskapte klimaendringene truer vår sivilisasjon. Da er det rett av forskere å si fra om hvordan de opplever situasjonen og tregheten i den politiske respons, mener de fleste.

Besteforeldreaksjonen har spurt norske forskere om hva de føler når det gjelder den globale oppvarmingen, og hvordan de opplever det når de ser at klimakunnskapen gang på gang kommer til kort. Noen av dem vil ikke ha noen mening om saken, og overlater alt som smaker av «politikk» til politikerne. Men mange er også åpne på sin frustrasjon over at dokumenterbare fakta ikke har fått den plass i beslutningene som er nødvendig hvis vi skal takle utfordringene. Det er blitt et kappløp med tiden. «Vi forskere må gjøre det klart, vi må snakke med høye stemmer og enkle ord», sier en av dem. (Fotomontasjer ved Ola Dimmen)

Les mer…

Pessimisme fører ingen steds hen

Hans PSivilagronom Hans Prestbakmo er 79 år og bor i Målselv. I mer enn en mannsalder har han arbeidet med reindrift, samiske spørsmål og naturvern. Han har vært lappefogd i Troms i ti år. I forbindelse med arbeidet sitt og på fritida har han vandret mye i områdene mellom Indre Troms og Sverige. Han kjenner viddene, fjellene og stiene der som få andre, og har skrevet flere bøker om natur og mennesker i grenselandet i nord. Han har heller ingen planer om å legge inn årene med det første. – Det er jo aktivitetene som skaper den formen som gjør livet lettere, sier han. Skal du løse verdensproblemene, så ta deg en tur til fjells!

Les mer…

Med sang for en rettferdig klimaavtale

Sangglade besteforeldre fikk med seg samfunnsengasjerte biskoper i Beethovens "Ode til gleden", med dagsaktuell klimatekst. Foto/film Anne Grete Torwick

Klimautslippene truer skaperverket og menneskeverdet. Vi er nødt til å si noe også om konkrete løsninger, sa Nidaros-biskop Tor Singsaas i sin appell på Nordre gate i Trondheim lørdag. Alle biskopene var med på markeringen og sang av full hals sammen med den muntre gjengen fra Besteforeldrenes rangleorkester: «Alle barn skal arve jorda, land og klima jord og hav. Framtida er barn og unge, vi må stille klimakrav.» Målet var å skape blest om KLIMAPILEGRIM 2015, som er en stor tverrkirkelig mobilisering der det i hele landet vil bli arrangert symbolske vandringer fram mot klimatoppmøtet i Paris og en ny klimaavtale .

Les mer…

Opprop om å la fossilt brensel bli i bakken

oil fieldDen britiske avisen The Guardian har igangsatt en kampanje for å begrense bruken av fossilt brensel. Målet er å få de to største veldedighetsfondene i verden – Gates Foundation og Wellcome Trust – til å trekke seg ut av de 200 største selskapene innen fossil energi innen fem år. Nye investeringer skal fryses umiddelbart. Mer enn 180 000 har så langt undertegnet oppropet: Your organisations have made a huge contribution to human progress by supporting scientific research and development projects. Yet your investments in fossil fuels are putting this progress at great risk, by undermining your long term ambitions.

Les mer…

Myraksjonen svarer Felleskjøpet

harold l2Besteforeldrenes klimaaksjon har igangsatt en kampanje for å stoppe planene for drenering og torvuttak fra det store myrområdet Jødahlsmåsan øst for Gardermoen (Ullensaker og Nes kommuner). I Felleskjøpets magasin «Samvirke» 25 mars blir grunnlaget for kampanjen kritisert og angrepet. Det understrekes at FK holder seg til lover og forskrifter. – Men det er ikke det samme som at virksomheten kan forsvares ut fra et økologisk perspektiv, skriver Harold Leffertstra, tidligere ansatt i Miljødirektoratet, i svaret fra Besteforeldreaksjonen. Felleskjøpet må tenke nytt, bidra til å redusere klimagassutslippene og beskytte naturens karbonlagre.

Les mer…

Klimapolitikk og klimajuss i Nederland

«Mine barnebarn fortjener å vokse opp i et trygt klima. Håpet mitt nå er at domstolene kan beskytte deres framtid.»

Kan domstolene pålegge politiske myndigheter å føre en mer aktiv framtidsansvarlig klimapolitikk? Det mener miljøstiftelsen Urgenda som går til søksmål mot regjeringen i Nederland for å tvinge den til å følge de faglige råd fra FNs klimapanel. Prosessen er finansiert gjennom bidrag fra 900 enkeltpersoner, blant dem er norsk-hollandske Bjørghild des Bouvrie, bosatt i Fusa og organisasjonssekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon. – Vanligvis skal domstolene ikke drive med politikk, selvsagt, sier hun. Men når politikerne svikter og ikke forsvarer mine barnebarns medfødte rett til liv og helse, mener vi at noen andre må ta det ansvaret.

Les mer…

NTB om «Besteforeldre på barrikadene»

ntb 1

Ikke alle besteforeldre vil legge seg ned og slikke sol i Syden, forteller NTB i en artikkel  som i påska har vært gjengitt i flere aviser. Reportasjen er fra en av de faste månedlige markeringene foran Stortinget. Oppslutningen er upåklagelig, og denne gangen samles det inn underskrifter for flere grønne arbeidsplasser, i forkant av konferansen «Broen til framtiden»: – De har båret plakater, telt og brosjyrer og tatt på seg røde hatter merket med «Besteforeldrenes klimaaksjon» over det grå håret. Lederen i Oslo og omegn, Linda Rundquist Parr, står midt i ringen: «Da er det siste innspurt for 100.000 klimajobber», sier hun.

Les mer…

På’an igjen med Klimafestivalen § 112

suppeSelvfølgelig blir det klimafestival igjen! sier aktivist og forfatter Aleksander Melli som tidligere i år var høyt og lavt og primus motor for «Klimafestivalen § 112», en uformell folkelig mobilisering for å skape økt bevissthet om klimasituasjonen og mulighetene til å gjøre noe med den. Nå er det på’an igjen. 16 – 24. januar 2016 blir det ny folkefest for klimasaken, lover generalsekretær Heidi Helgestad i Norsk Klimanettverk. – Som initiativtaker opplevde vi det som en suksess med over 80 arrangementer rundt om i hele landet, med flere tusen besøkende. Denne gangen kan jeg love at festivalen skal bli enda mer opplysende og inspirerende!

Les mer…

Å tenke som del av en planet

mette klimaprofilMette Newth dukker gjerne opp overalt der det dreier seg om klimakamp, som styremedlem i både Forfatternes klimaaksjon og Besteforeldreaksjonen og ikke minst pådriver for en tøffere og mer aktivistisk bruk av Grunnlovens § 112. I en hyllest til «miljøparagrafen» skrevet for studentorganisasjonen Concerned Students har hun også tatt med § 108  – «sameparagrafen» som kom til som et direkte resultat av den bitre striden om Alta-Kautokeino-vassdraget. Det ble en kraftig vekker for mange nordmenn. En tapt kamp, men etter hvert også en seier for samiske rettigheter. Kan vi lære noe av det som skjedde den gangen?

Les mer…

Feminist og besteforeldreaktivist

Thelma demo 2Hva i all verden skal jeg si om meg selv? spør Thelma Kraft når vi vil vite mer om den nyvalgte lederen for Besteforeldreaksjonens aktive lokallag i Bergen og omland. Jeg får vel begynne med å fortelle at jeg er vokst opp som enebarn i etterkrigstidens Bergen, i et typisk arbeiderstrøk hvor de fleste mødrene var hjemmeværende. Om ettermiddagene ble vi barn jaget ut i gaten for far skulle hvile middag! Min viktigste lærdom i hjemmet var at alle mennesker har samme verdi uansett bakgrunn og posisjon, samt å stå opp for mine meninger og uttrykke disse klart og tydelig. Det siste har nok ikke alltid vært like populært, må jeg kanskje tilføye …

Les mer…