I tog for grønn rettferdighet

logo ny faneSøndag er det 1. mai og klimabevegelsen skal ut å marsjere flere steder i landet. Besteforeldrenes klimaaksjon har egen kontingent i toget i Oslo, Skien og Trondheim, og stiller for anledningen også med ny flott fane. Dette er en viktig markering av at klimakampen er en kamp for rettferdighet og solidaritet mellom mennesker over hele kloden, sier Linda Parr, som er leder for Oslo-laget. I år som i fjor vil «100 000 klimajobber» være offisiell LO-parole. – Grønne og miljøvennlige arbeidsplasser er alternativet vi nå trenger. Barnebarna våre skal jo ikke bare vernes mot en farlig klimautvikling; de skal også ha et arbeid å gå til.

Les mer…

Paris-avtalen – på tide å handle!

Høy stemning blant de norske forhandlerne i Paris. Men oppfølgingen gir ingen grunn til feiring, mener organisasjoner som Naturvernforbundet, Kirkens Nødhjelp, Besteforeldreaksjonen og mange andre.

Fredag var klima- og miljøminister Vidar Helgesen i New York for å undertegne Paris-avtalen på vegne av Norge, sammen med over 170 andre land. FNs generalsekretær Ban Ki-moon minnet om det alvorlige bakteppet, med økende mengder klimagasser i atmosfæren, globale temperaturrekorder, bleking av store korallrev og ytterligere tilbakegang for havisen. Fortsatt er det et gap mellom hva som bør gjøres og de faktiske planer for utslippskutt. Det gjelder også vårt eget land der mange nå er i tvil om regjeringens vilje til å følge opp avtalen. Tolv organisasjoner markerer sin uro og misnøye gjennom et felles innlegg i Aftenposten i dag.

Les mer…

Torvtribunal på Jødahlsmåsan

ketil lundTirsdag 3. mai samles motstandere av de omfattende torvuttaksplanene på myra Jødahlsmåsan, der Felleskjøpet og kommunene Nes og Ullensaker settes under tiltale for å ha krenket Grunnloven § 112 som pålegger myndighetene et ansvar for å sikre oss og våre etterkommeres et bærekraftig miljø. Borgerne har også rett til å kjenne konsekvensene av planlagte naturinngrep. Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund leder tribunalet. Som i gamle dager møtes vi på tingplassen for å avsi en rettferdig dom i saken. Det blir både skjemt og alvor, lover aktivistene fra Besteforeldrenes klimaaksjon, som står som arrangører av tribunalet.

Les mer…

Må bli meir fart i det grøne skiftet

God stemning i Trondheim då Andreas Ytterstad heldt foredrag om det grøne skiftet. Foto: Ola Dimmen

Tysdag denne veka arrangerte Besteforeldreaksjonen i Trondheim eit ope møte med primus motor i «Broen til framtiden» og redaktør av boka med same tittel, Andreas Ytterstad. Han orienterte om moglege vegar til eit grønt skifte, og tok opp det som ingen ser ut til å ville snakke om i norsk politikk: det globale karbonbudsjettet som set klåre grenser for kor mykje vi kan bruke av fossilt drivstoff viss vi skal unngå ei farlig klimautvikling. Norske politikarar er på gli, men må slutte å tru at vi kan få i pose og sekk, både fortsatt «oljeeventyr» og ein ansvarleg klimapolitikk for framtida. Det kan også bli ein økonomisk risikosport for landet vårt.

Les mer…

Støtte til elbil mest effektivt

elbilAvgiftsfritakene for elbiler blir av kritikerne trukket fram som dyr klimapolitikk og «symbolpolitikk». Men elbiler kutter utslipp i virkeligheten, mens moderne fossilbiler gjør det mest i teorien, viser seniorrådgiver i Forskningsrådet, Einar Wilhelmsen i en artikkel i Energi og Miljø. På papiret er utslippene fra nye bensin- og dieselbiler redusert med nesten en tredel, men dette holder ikke når det etterprøves. Det som fungerer, er overgang til elbiler. – Den viktigste lærdommen er at støtte til elbiler er billigere og mer effektivt enn å gi avgiftslettelse til fossilbiler som muligens slipper ut litt mindre CO2 enn før, skriver Wilhelmsen.

Les mer…

– Løsningene er innen rekkevidde

peter m stordJeg er langt mer optimistisk i dag enn jeg var for fem år siden, sa professor Peter M. Haugan fra Bjerknessenteret for klimaforskning, under sitt foredrag i Lindås bibliotek 18. april. Arrangør var Besteforeldreaksjonen som er i gang med sin «Klimadugnad Hordaland», der vi ønsker å fokusere på løsninger og hvordan alle kan bidra. Haugan har tro på verdien av et tydelig verdi- og samfunnsengasjement, blant forskere så vel som blant folk flest. Men det som gjør han så optimistisk nå, er først og fremst at det skjer en eksplosiv utvikling av nye fornybare energiformer, som er i ferd med å bli konkurransedyktige også økonomisk.

Les mer…

Kick-off for «Klimadugnad Hordaland»

deltakar 3Lukke til med viktig arbeid! Eg er stolt av at besteforeldrene har valt seg Lindås som første plassen dei besøker i kampanjen for å få hordalendingane med på eit ekstra løft for klimaet, sa fung. ordførar Nina Bognøy då ho opna arrangementet i Knarvik Senter på laurdag. Med appellar og orienteringar, song og musikk vart det ein vellukka start på kampanjen som ut over året skal innom eit tiltalls kommunar i fylket. Målet er å få opp engasjementet på grasrota, og vise politikarane at dei har folket sin støtte om dei viser mot og handlekraft. Nokre upopulære tiltak må til. Men Besteforeldreaksjonen skal syte for at også desse vert populære!

Les mer…

Engasjerte besteforeldre i Levanger

Bestemødre i Levanger klare for politisk innsats for barnebarna: Ingrid Hoøen ( til venstre) og Hilde Løvaas

Besteforeldreaksjonen har fått sitt tiende lokale lag, i Levanger i Nord-Trøndelag, med Hilde Løvås og Ingrid Hoøen som initiativtakere. Ingrid var nettopp blitt pensjonist, etter mange år som privatpraktiserende advokat, og ønsket å engasjere seg i noe hun ser som den viktigste saken i vår tid. Hilde er fremdeles yrkesaktiv som saksbehandler i NAV, men prioriterer likevel å bruke tid og krefter på klimasaken. – Framtida kan jo ikke vente, sier de. Og ungene som vokser opp har jo rett til å vente at vi eldre gjør en innsats for at de skal få det like trygt og bra i livet sitt som vi har hatt. Vi ser fram til å bli en aktiv del av Besteforeldreaksjonen!

Les mer…

Bestemor leder klimadugnad 

Fra Bergens Tidende torsdag 14. april

På lørdag går avsparket til kampanjen «Klimadugnad 2016» for Besteforeldrenes klimaaksjon i Hordaland. I den anledning er lokallagsleder Thelma Kraft gjest i Bergens Tidende. Hun tror at klimakampen kan vinnes hvis vi engasjerer oss i lokalsamfunnet, i familier, i skole og kirke, og i politikken selvsagt. I Lindås nord for Bergen samarbeider Besteforeldrene med både lokale organisasjoner og Knarvik Senter der det er fullt av folk på en vanlig lørdag. – Jeg har seks barnebarn, det er det som driver meg, sier Thelma til journalist Gerd Margrete Tjeldflåt. Hun ser fram til å møte andre engasjerte besteforeldre i Knarvik.

Les mer…

Generøse subsidier til oljeindustrien

Den 30 siders rapporten fra Norsk Klimanettverk er nylig utgitt og kan lastes gratis ned og skrives ut av alle.

Titalls milliarder har gått til å dekke underskuddet i utenlandske oljeselskaper med små filialer i Norge. Det kommer fram i en rapport fra Norsk Klimastiftelse om den norske oljeskattordningen. Rapporten tar særlig for seg leterefusjonsordningen, som sikrer at aktørene kan få dekket hele 78 prosent av utgiftene sine. Denne generøse statsstøtten ble innført av Bondevik II-regjeringen med virkning fra 2005. Flere selskaper, både norske og utenlandske, har mottatt milliarder av kroner i leterefusjon, men aldri betalt skatt til Norge. Hvem de er, og hvor mye det er snakk om, er noe av det du kan lese om i rapporten.

Les mer…