Langt fra Parisavtalen

Stortinget er i innspurten med behandling av klimameldinga. I et felles innspill til Energi- og miljøkomiteen har seksten organisasjoner, blant dem Besteforeldrenes klimaaksjon, sagt sin mening om kursen regjeringa har lagt seg på. Tiltakene er passive og utilstrekkelige og vil ikke kunne sikre at Norge når våre klimamål. Norsk klimapolitikk vil fortsette å basere seg på kjøp av utslippskvoter fra andre land. Dette står i veien for omstilling her hjemme.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Vinterglede og klimakamp

Etter en vinter som har gledet en hel nasjon av skisportentusiaster er det fort gjort å glemme at klimaendringene gjør at slike vintre kommer til å bli stadig sjeldnere. Nettopp derfor burde store og viktige organisasjoner som Skiforeningen og Den Norske Turistforening minne oss på realitetene, mener besteforeldreaktivist Steinar Winther Christensen. I en kronikk i Dagsavisen etterlyser han deres innsats for å få politikerne til å leve opp til målene i Parisavtalen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Like uklart som før

Klimameldinga som nå er til behandling i Stortinget, ble lagt fram av regjeringen i 2017. Som de foregående er også denne kritisk gjennomgått av Hans Martin Seip, professor i miljøkjemi og i mange år tilknyttet Cicero Senter for klimaforskning. Beskrivelsen av klimaproblemet er stort sett korrekt, sier han. Men tiltakene virker like uforpliktende og uklare som tidligere. Det er fortsatt vanskelig å få tak på og forstå hva norsk klimapolitikk går ut på.

Les mer…

1kommentar

«Gungande lätt» om KAF

I Norge og i Besteforeldreaksjonen diskuterer vi «Karbonavgift til fordeling» (KAF) – en karbonskatt som foreslås innført på alt klimabelastende forbruk, og der inntektene fordeles tilbake til forbrukerne slik at det belønner dem med minst klimafotavtrykk. I Sverige jobber foreningen Klimasvaret for en slik løsning, og det er til og med laget en egen sang om det: «Det kallas avgift och utdelning – ett fiffigt nytt system / Avgift och utdelning, som löser vårt klimatproblem».

Les mer…

!Skriv en kommentar

Besteforeldre for Arktis

I dag lanserte Besteforeldreaksjonen i Trondheim sin nye «Arktis i fare»-kampanje. Med løpesedler, appeller og sang lyktes vi å få granske bra oppmerksomhet, sier kampanjeleder Ola Dimmen. Mange stoppa og hørte på budskapet, og det var både tommelen opp og applaus. Noen smårollinger tok seg til og med en liten dans til sangen vår, og det var fint å oppleve at særlig ungdom satte pris på engasjementet. «Å, sje dæm bryr’sæ om barnebarna!»

Les mer…

5kommentarer

Kvinner i klimakamp

Klimaendringer med tørke, flom og ekstremvær angår alle, men vil alltid gå hardest utover de med færrest ressurser. Og flertallet av verdens fattige er kvinner, minner ungdomsorganisasjonen Spire oss om. Derfor har de dratt i gang kampanjen «Klimakamp er kvinnekamp». – Vi kan ikke lenger arbeide med klima uten også å arbeide med likestilling, heter det i et opprop som også flere andre stiller seg bak, blant dem Besteforeldrenes klimaaksjon.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Norske oljemytar

Som ordførar i heimbygda sør for Bergen vart olje- og energiminister Terje Søviknes kalla «trollmannen frå Os». Frå same stad kjem Helge Drange, som er ein av landets fremste og mest frittalande klimaforskarar. Når dei begge vert intervjua i lokalavisa går det som venta – dei er på ulike planetar når det gjeld forståing av kva som må gjerast. I ein kommentar skriv Bjørghild des Bouvrie frå Besteforeldrenes klimaaksjon at Søviknes berre driv med tåkelegging.

Les mer…

3kommentarer

På sporet til framtida

Jernbane-entusiaster i en rekke europeiske land er i gang med en aksjonsuke for flere og bedre nattog-forbindelser. – Det er flott, ikke minst med tanke på mulighetene for å bruke tog som alternativ til klimaskadelige flyreiser, sier Finn Bjørnar Lund. Han er nestleder i Besteforeldreaksjonen og arbeider for å mobilisere flere organisasjoner for jernbane. – Politikerne våre sier at de ønsker å satse på utslippsfri transport. De må nå vise at de vil det også i praktisk politikk.

Les mer…

1kommentar

Lett-fornekterne

De «tunge» klimafornekterne som ikke vil anerkjenne at vi har et menneskeskapt globalt klimaproblem, er i Norge en forholdsvis marginal gruppe. Deres reelle politiske innflytelse er beskjeden. Hovedproblemet er de «lette» klimafornekterne, hevder klimabestefar Gunnar Kvåle i sin kronikk i dagens Aftenposten: Alle de politikere og andre beslutningstakere som i teorien anerkjenner klimautfordringen, men i praksis langt på vei ignorerer den.

Les mer…

1kommentar

Grønnere by i vest

Verdens byer står for 70 prosent av klimagassutslippene. Derfor har byene også en avgjørende rolle i løsningen på klimaproblemene. I Bergen dreier det seg dessuten om å løse de store lokale luftforurensingsproblemene og bli kvitt det helsefarlige «giftlokket» som plager byens innbyggere hver eneste vinter. I det første av en serie programmer om klima og miljø ser TV Vest på hva det vil måtte innebære for Vestlandets hovedstad å nå målet om å bli fossilfri.

Les mer…

!Skriv en kommentar