Bøndene tar klimautfordringen

KOMBINASJONSKU: Arbeidsgruppa for klimapolitikk ser store klimamessige fordeler med at melk- og kjøttproduksjonen kan foregå på ei kombinasjonsku, i stedet for å bruke spesialiserte raser.

Vi vil bidra med positive klimaløsninger, sier Birte Usland, leder for Bondelagets nyopprettede klimagruppe i et intervju med Bondebladet. – VI tar klimaendringene på alvor, og landbruket sitter på mye av løsningen. Vi har kompetansen, vi kan jord, skog og fotosyntese, og er klare til å gjøre en kjempejobb for å løse utfordringerne. I landbruket er vi avhengig av at samspillet i naturen fungerer. Om det er tørke eller flom, merkes det på produksjonen til den enkelte bonde. Slik sett er dette også en jobb for å sikre framtidige produksjonsmuligheter. Men Stortinget må legge til rette for det, og hjelpe bøndene med omstillinger, understreker hun.

Les mer…

Nytt nederlag for tjæresand

XL pipeline 3Flertallet i Senatet i USA har sagt nei til bygging av en stor oljerørledning fra tjæresandfelt i Canada, som skulle frakte 800.000 fat per dag til oljeraffinerier i USA. Det er blitt en svært viktig sak for alle miljøforkjempere. Olje fra tjæresand har et massivt karbonfotavtrykk – noen ganger krever den mer energi å produsere enn den skaper – og Keystone XL rørledningen er nøkkelen til å gjøre virksomheten i Canada lønnsom. Statoil besluttet tidligere i år å legge på hylla en stor, planlagt utvidelse av tjæresandvirksomheten på grunn av høye kostnader og vanskelig markedstilgang. Republikanerne varsler omkamp om saken.

Les mer…

En trussel mot demokratiet?

ttipNye frihandelsavtaler mellom USA og Europa, med de kryptiske betegnelsene TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) og TISA (Trade in Service Agreement) vil kunne gi store selskaper kontroll over politikken, hevder Christian F. Holst, pensjonert ingeniør og besteforeldreaktivist. Målet er å forsterke deregulerings- og liberaliseringsbestrebelsene, og dette kan bli en trussel mot vårt demokrati, skriver han. Det kan bl.a. bli vanskeligere å gjennomføre «ensidige» nasjonale klimatiltak – som vil bli sett på som handelshindringer i strid med avtalene. Besteforeldreaksjonen bør engasjere seg i saken, mener Holst.

Les mer…

Et grønt skifte for Norge

Haugland 2Konserndirektør i DNV GL (tidl Norske Veritas) Bjørn Haugland kaller regjeringens klimasatsing for «smårusk». I regi av klimastiftelsen Zero har han sittet i et panel for å komme opp med ideer til ny klimavennlig industri i Norge. – Norge investerte et statsbudsjett da man bygget Bergensbanen i 1909. Senere klarte vi å bygge opp en hel industri til å bli verdensledende da vi fant oljen. Nå er det helt opplagt at det grønne skiftet må komme, og vi står med masse kapital, store flotte selskaper, masse teknologi, en velutdannet befolkning og en god velferd. Nå må Norge klare å løfte blikket og gi noen nasjonale føringer slik at vi kommer videre, sier han. Les mer…

Optimisme i Stavanger

BKA stvg

Søndag 9. november var et titalls medlemmer samlet på Mostun natursenter ved Mosvatnet, populært turområde i Stavanger og et eldorado for fugl og folk. Naturvernforbundet står for driften, og har tilbudt Besteforeldreaksjonen å benytte stedet til møtelokale og «aksjonskafe». – Her har vi gode muligheter til å profilere oss. Til gjengjeld må vi drive kafeen, forteller initiativtaker Gustav Paulsen. Neste medlemsmøte blir 7. desember kl 10.30, med kafe fra kl 12. Vi vil vi forsøke dette noen måneder, før vi danner et «ordentlig» lokallag. Det viktigste er å få utrettet noe, og få flere medlemmer. Fire nye kom til denne søndagen, så jeg er optimist!

Les mer…

En røykelov for klimaet

klimalovRegjeringen inviterer nå til bred høring om en norsk klimalov, etter modell av den britiske klimaloven fra 2008. Den forplikter politikerne juridisk til å nå utslippsmålene. Det er særlig WWF som har ivret for en slik reform, som Nina Jensen kaller «en røykelov for klimaet». Når høringen om en klimalov lanseres samtidig med den nye klimarapporten, kan spørsmålet endelig få den debatten det fortjener, sier hun. Besteforeldreaksjonen har satt ned et utvalg for å gå gjennom saken og lage en uttalelse. Vi trenger en egen klimalov, blant annet fordi myndighetene ikke følger opp intensjonen i Grunnlovens paragraf 112, sier utvalgsmedlem Steinar Høiback.

Les mer…

Statsbudsjett uten klimaalvor

Det kan bli vått i Erna Solbergs hjemby hvis hun får gjennomslag for sin politikk, og andre land legger seg på samme lave ambisjonsnivå. Billedmontasje ved Ola Dimmen.

Forslaget til statsbudsjett er alt for svakt på klima, mener Besteforeldrene i Oslo som i dag hadde en markering foran Stortinget med utdeling av løpeseddel og samtaler med forbipasserende. – Det er selvfølgelig ikke noen original påstand, sier talsperson Finn Bjørnar Lund. Men vi har gått gjennom budsjettpostene og forsøkt å finne både pluss og minus. Dessverre blir det mange fler av det siste enn det første. Selv om vi legger godviljen til, er det opplagt at vi med en slik politikk ikke vil ha mulighet for å holde temperaturøkningen under 2 grader. Inntrykket fra folk på gata er at mange forstår at vi i gamlelandet ikke kan fortsette sånn som dette.

Les mer…

Bildet blir stadig klarere

IPCC synteseDen såkalte synteserapporten fra FNs klimapanel ble offentliggjort 2 november. Den bygger på de store rapportene fra tre arbeidsgrupper publisert høsten 2013 og våren 2014. Disse bygger igjen på rundt 30 000 vitenskapelige artikler. Det er følgelig ingen direkte overraskelser i rapporten, men budskapet er enda klarere enn før, sier Hans Martin Seip, professor emeritus i miljøkjemi. Han har i mange år vært ansatt i Cicero Senter for klimaforskning, og har fulgt med i arbeidet til klimapanelet siden de kom med sin første rapport i 1990. Som engasjert forsker og bestefar har han også lenge vært med i styret for Besteforeldrenes klimaaksjon.

Les mer…

Arktiske grønnsaker – supermat for folk og klima

gulrotRedusert kjøttforbruk er et av de viktigste klimatiltakene vi som forbrukere selv kan gjøre. Det er enkelt, det er gratis, vi kan starte i dag, og bonusen er bedre helse! Våre egne nordnorske grønnsaker er proppfulle av vitaminer, mineraler og fiber, sier Kirsten Limstrand fra Besteforeldrenes klimaaksjon i Bodø, etter «dialogkaféen» på kafé «En kopp» sist lørdag. Her har de lokale miljø- og klimaorganisasjonene gått sammen om månedlige fellesmøter med foredrag og diskusjoner. Teamet denne gangen var mat- og matproduksjon, og innledere var ernæringsfysiolog Louise Kjelstrup og leder for Bodø andelslandbruk, Merete Paulsen.

Les mer…

Folkelig mobilisering viktigst

Halfdan WiikVi er en forening som setter rettferdighet og solidaritet mellom generasjonene i høysetet, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Halfdan Wiik i et intervju med UNRIC, De Forente Nasjoners regionale informasjonskontor for Vest-Europa. Vi vil minne oss sjøl og hele samfunnet om at ingen har forsynt seg mer av de materielle godene enn den generasjonen som nå er over 60 år. Levestandarden er blitt radikalt annerledes enn den var da vi var unge. Problemet er at det har en høy pris, og at vi står i fare for å overlate en stor ubetalt regning til våre barn og barnebarn. Det kan vi ikke gjøre; vi er da skikkelige folk!

Les mer…