Legg ikkje Paris-avtalen til grunn

«Petroleumsnæringen vil være Norges største næring i mange tiår fremover», sa olje- og energiminister Søviknes då han nyleg presenterte regjeringa sin nye havstrategi. Det betyr berre at dei overser klima og legg til grunn at vi ikkje greier å halde Paris-avtalen, skriv dagleg leiar i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen, i magasinet Energi og Klima. Regjeringa hevdar at Det Internasjonale Energibyået (IEA) forventar at det globale energiforbruket vil auke med 18 prosent fram mot 2030. Men det dei ikkje nemner, er at denne framskrivinga er henta frå eit scenario som ikkje er i nærleiken av å nå togradarsmålet.

Les mer…

Olagligt att strunta i klimatet

Den nye klimaloven skal se til at regjeringer styrer Sverige mot nullutslipp av klimagasser innen 2045. Det blir ulovlig å prioritere bort klimaet, sier klimaminister Isabella Lövin (Miljöpartiet) til svt.se. Statsminister Löfven (S) omtaler det som den viktigste reform vår tids politikere gjennomfører i Sverige. Lovforslaget er inspirert av liknende lover i Danmark og Storbritannia, og skiller seg fra det norske klimalovforslaget på et viktig punkt: Det opprettes et uavhengig fagråd som skal følge med og kritisk vurdere regjeringens klimapolitikk. Den norske regjeringen har bevisst valgt bort denne typen uavhengig kontroll.

Les mer…

Ikke stykkevis og delt …

Nasjonal Transportplan har vært på høring og skal behandles av Stortinget før sommeren. I mellomtida foregår det en kampanje fra regjeringen for å få støttepartiene Venstre og KrF til å akseptere hovedlinjene i planen som er en bred satsing på nye motorveier over hele landet, mot lovnader om en begrenset jernbanesatsing på utvalgte strekninger. En slik stykkevis løsning må vi på det sterkeste advares mot, sier Otto Martens i Besteforeldreaksjonens transportgruppe. Det landet vårt og barnebarna våre trenger er helhetlig planlegging av en infrastruktur for lavutslippssamfunnet. Framtida går på skinner, ikke på hjul.

Les mer…

En framtid uten oljevirksomhet

Hva ville skje hvis vi trakk i bremsen og bestemte oss for å sette strek for all ny oljevirksomheten i morgen? Hvor mange arbeidsplasser ville gå tapt? Og hvor mange nye kunne vi skape med fornuftig bruk av oljepenger? Dette er spørsmål som samfunnsøkonomen Rolf Røtnes foreleste om på konferansen «Broen til framtiden» 17. februar. Konsulentfirmaet som han leder, «Samfunnsøkonomisk analyse», har fått i oppdrag fra Fagforbundet å lage noen realistiske scenarier for et grønt skifte i Norge. Resultat er oppløftende, forutsatt at det er politisk vilje til mer planmessig bruk av Oljefondet.

Les mer…

Brobygging for fremtiden

Vi kan bygge en felles framtid og skape en grønn kursendring når rettferdighet og økologi kombineres, sa generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit, i sine avsluttende ord til årets «Broen til framtiden»-konferanse. Det gir håp om at utviklingen som går mot klimakatastrofer kan snus når fagforeninger, kirken og frivillige organisasjoner samarbeider og kan samle så mange deltakere til sitt årlige toppmøte om miljø, klima og et felles løft for fremtiden. 17. februar var fjerde gang at Broen til framtiden ble holdt, og noen mente at denne fjerde konferansen var den beste så langt. Besteforeldrenes klimaaksjon var blant arrangørene.

Les mer…

Med stortingsvalget og Lofoten i sikte

Av og til må man stable vekk standen, ta av seg aksjonshatten og komme sammen for å dele erfaringer, slik lokallagene i Besteforeldreaksjonen gjør en gang i året. Denne gangen var det stortingsvalget og mulighetene i valgkampen som framfor noe ble diskutert. Blant de mange viktige enkeltsaker er kampen for et fortsatt oljefritt Lofoten, for å få vedtatt en sterk norsk klimalov, og for å få opp en nødvendig debatt om den nasjonale transportpolitikken og jernbanens plass. – Vi må bare gå på politikerne, det er ingen grunn til å være beskjeden når vi kjemper for en rettferdig sak, sa nestleder Finn Bjørnar Lund i sin oppsummering av møtet.

Les mer…

Vil ha klar tale om Lofoten

Programkomiteen i Arbeiderpartiet går inn for å åpne de sørlige deler av Lofoten for oljeutvinning, og kaller det et kompromiss med verneinteressene. Men det er bare et nytt eksempel på det tilslørende språket som blir brukt av den norske oljelobbyen, mener Mari Gjerdåker i Natur og Ungdom. Politikerne har problemer med å kalle en spade for en spade, skriver hun i et debattinnlegg i avisen Klassekampen. AP gir oljeindustrien det den vil ha – og verner områder der det ikke finnes en dråpe olje. De nye arbeidsplassene som forespeiles folk er en trussel mot mer bærekraftige arbeidsplasser knyttet til fiske og turisme.

Les mer…

Klimarettssak i november

Det er nå klart at klimarettssaken mot den norske staten starter 13. november. – Å åpne for oljeboring i våre mest sårbare naturområder i Arktis, er i direkte konflikt med klimamålene vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen og Grunnlovens miljøparagraf, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge til NTB. – Det politikerne kaller et «oljeeventyr» i nord, vil i realiteten bli et mareritt for oss som skal arve jordkloden, sier Ingrid Skjoldvær, leder for Natur og Ungdom. Saksøkerne vil kalle inn klimaforskere og andre ekspterter som vitner, og rettsforhandlingene vil vare i to uker. Se mer på klimasøksmål.no.

Les mer…

Klimavalgalliansen mobiliserer

For fem år siden tok Besteforeldreaksjonen initiativ til kampanjen «Klimavalg 2013» som gjorde klima til en felles sak for et landsomfattende nettverk av organisasjoner. Etter valget ble man enige om å føre samarbeidet videre under det nye navnet Klimavalgalliansen, som har som mål og oppgave å bære kravet om en ansvarlig klimapolitikk og et grønt skifte ut over de enkelt stortings- og kommunevalg. På årsmøtet 13. februar sto  en felles kampanje foran stortingsvalget på dagsorden. «Klimavalg 2017» er betegnelsen på det man satser på skal bli en spisset mobilisering, påvirke partiene og engasjere velgerne.

Les mer…

Det nye ungdomsopprøret

Er det teknologismarte unge mennesker som til slutt kommer til å redde verden – og i samme slengen, Norge ut av oljefella? Langt på vei – ja, det tror Terje Osmundsen, tidligere høyrepolitiker, nå konserndirektør i solenergiselskapet Scatec Solar, som nettopp har gitt ut den vesle science fiction-aktige boka om «2030-bevegelsen» (Frekk forlag, 2017). På en bakgrunn som ikke legger skjul på de dystre tendensene i vår tid – med valget av Trump som et foreløpig bunnmål, er han – slik jeg leser ham – en sann optimist på vegne av neste generasjon. Den store, irreversible klimakrisen unngås i alle fall, så vidt det er …

Les mer…