“Klodens bødler”

HuldaHulda Holtvedt er 15 år og kommer fra Oslo. Hun går på Marienlyst ungdomsskole og er aktiv i organisasjonslivet, mellom annet som fylkesstyremedlem i Grønn Ungdom. I Aftenposten har hun skrevet siden hun var 13-14. Hun har gitt oss lov til å gjengi en kronikk hun nylig hadde på trykk. Der sammenligner hun fortsatt oljeutvinning med tidligere tiders barbari, som vi har lagt bak oss. «Mens Tord Lien klamrer seg til tanken om at mer oljeboring kan gi ‘verdiskapning’, blir verden varmere. I Nord-Norge blir det kanskje noen ekstra arbeidsplasser de neste 20 årene. På Maldivene mister de fast grunn under føttene. I Afrika vil dyrkbar mark bli ørken.»

Les mer…

Fram med de lokale klimatiltakene, kjære ordfører!

drammen klimafestival video 2Den nylig avsluttede Klimafestivalen §112 ble en suksess, og ikke minst i Drammen, der Besteforeldreaksjonen hadde et fint samarbeid med andre organisasjoner og med yngre og eldre fra mange ulike miljøer. Ett av innslagene var ungdommenes idé: en hjemmesnekret «videoboks» på et kjøpesenter midt i byen. Her ble forbipasserende invitert inn til å snakke inn sitt lokale klimakrav. En 17-årig tensinger filmet, og klippet og redigerte etterpå til en video som i dag høytidelig ble overlevert ordføreren. Må sees! sier en fornøyd besteforeldreaktivist Elisabeth Tveter Brised.

Les mer…

Klimapådriveren på Agder

Svein T lykke tilSvein Tveitdal har tyngde. Når han snakker, skjerper folk seg. Det var det mange som fikk oppleve da han på vegne av Besteforeldreaksjonen, tok på seg den viktige sjefsjobben i kampanjen Klimavalg2013. Hans evner når det gjelder å drive på folk, har den tidligere FN-direktøren ikke minst vist hjemme på Sørlandet og i Arendal, der kommunen ved hans hjelp har satt norgesrekord og redusert utslippet av klimagasser fra egen virksomhet med hele 75 prosent. Men han er skuffet over fylkeskommunen. Der blir det for mange fine ord, sier han. Vi har maks 20 år på oss til å snu en svært skummel utvikling. Her må det handles!

Les mer…

Store muligheter for fornybar energi

hugo foredragDet ble en lærerik kveld forleden da et tjuetalls kunnskapshungrige besteforeldre fra Oslo og omegn var samlet for å høre om og diskutere fornybar energi i Norge og Europa. Møtet fant sted i trivelige lokaler i det nye Miljøhuset i Mariboesgate 8, der Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner nå holder til. Foredragsholder var Hugo Parr, medlem av Besteforeldreaksjonen og dr. philos i fysikk. De som var til stede, bidro med interessante spørsmål, kommentarer og motforestillinger etter foredraget. Alt i alt en hyggelig måte å bli litt klokere på, som en av de frammøtte sa. Vi må av og til løfte blikket fra kampanjene vi engasjerer oss i.

Les mer…

En egen klimalov må til, mener Besteforeldreaksjonen

Pådriver for en klimalov har vært WWF. I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk ba stortingsflertallet  regjeringen om å utrede hensiktsmessigheten av en klimalov i Norge.

«Vi har lover for det vi synes er viktigst. En klimalov vil være et tydelig signal til alle i samfunnet om at våre politikere tar de nødvendige grep som sikrer våre etterkommere de rettigheter som Grunnloven gir nåværende og fremtidige borgere av nasjonen.» Det skriver Besteforeldrenes klimaaksjon i sin uttalelse til regjeringens høringsrunde om en norsk klimalov, slik det er foreslått av WWF. Loven må regulere hvor mye som skal kuttes, slik at hvert departement får et årlig, lovhjemlet kuttpålegg. «Karbonbudsjettet» må holdes, på samme måte som andre budsjetter. Det er også viktig med sanksjonsmuligheter, mener Besteforeldreaksjonen.

Les mer…

Grunnlovsstridig oljepolitikk i Arktis

Regjeringen meiner «naturen har flytta iskanten», og vil flytte oljeutvinninga etter.

Regjeringen vil ikke se klimarealitetene i øynene, og legger opp til oljebonanza i Barentshavet. Dersom utlysningen av nye leteblokker blir noe av, kan det bli aktuelt med et søksmål mot staten, sier nå flere organisasjoner, blant dem Besteforeldrenes klimaaksjon. De samarbeider for å gjennomføre en bred juridisk utredning av norsk utvinningsvirksomhet i lys av Grunnlovens § 112 og rapportene fra FNs klimapanel. I en felles kronikk i Aftenposten slås det fast at det finnes grenser for hvor mye olje og gass vi kan utvinne, og samtidig ha håp om en levelig klode for våre barn og barnebarn. «Arktis er en slik grense som vi ikke kan overskride.»

Les mer…

Ødeleggelsestvangen

arne johanPåstanden om at ubegrenset utnyttelse av naturressursene er et ubegrenset gode, fordi det gir velstand til milliarder, går igjen hos ledende politikere i alle vestlige land, etter hvert også i u-land.  Professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen er redd for at det ikke finnes noen vei tilbake til en klode med noenlunde intakte økosystemer, hvis vi først aksepterer denne typen utvikling. Stadig flere mennesker blir dratt inn i et økonomisk system der de ikke har relle muligheter for seg og sine familier annet enn ytterligere utnyttelse og naturødeleggelser. De som roper varsko, blir bekjempet og forsøkt brakt til taushet av oljeindustriens kyniske milliardærer.

Les mer…

Ei vaktbikkje for framtida

framtidsombudHadde politikerne gjort jobben sin, ville vi for lengst ha vært på vei til å løse klimaproblemene, sa leder i Besteforeldreaksjonen, Halfdan Wiik under sin appell i anledning «Fest for Framtidsombudet» som ble arrangert i Bergen 20. januar, av ungdomsorganisasjonen SPIRE. I dagene som kommer blir det holdt liknende arrangementer i de andre store byene. – Allerede for 25 år siden visste vi nok til å handle, sa Wiik. I stedet har verdenssamfunnet latt de farlige utslippene øke til stadig nye høyder. Og Norge er dessverre intet unntak. Det er en uverdig situasjon. Det strir mot både sunn fornuft og våre positive muligheter som nasjon.

Les mer…

Jeg kjenner meg som et vitne

gronasProfessor emeritus Sigbjørn Grønås er 75 år, har seks barnebarn og bor i Os sør for Bergen. Som meteorolog og forsker har han siden tidlig på 1990-tallet arbeidet med formidling av den vitenskapelige bakgrunnen for global oppvarming. Han deltar ivrig i debatten, med avisartikler og faglige foredrag, og har fra første stund vært aktiv i Besteforeldreaksjonen. Vi trenger forskning og forskningsbasert folkeopplysning, sier han. Men det er ikke nok. Det personlige og politiske må med. For meg dreier dette seg også om min kristne tro og respekt for skaperverket. Vi er ikke satt inn i verden for å utnytte, men for å dyrke og forvalte, i takknemlighet.

Les mer…

Ungdommers holdninger til klima

Fløttum 2Hva tenker ungdom om klimautfordringene? Det har språkprofessor Kjersti Fløttum og LINGCLIM-prosjektet ved UiB forsket på. I en spørreundersøkelse blant elever i videregående skole i Hordaland, viser det seg at de har stor tro på teknologiske framskritt der vitenskapen og ingeniørene har «fikset» problemene for oss. Samtidig frykter de omfattende miljøskader, fortalte Fløttum i sitt foredrag på Besteforeldrenes «Klimakafé»  i Bergen 15. januar. «Folk har blitt late og gidder ikke gjøre en forskjell for planeten vår», sier en av elevene i undersøkelsen. Flertallet mener at Norge bør gå foran med et godt eksempel og redusere sin oljeproduksjon.

Les mer…