Med insektspising på timeplanen

Klimautfordringen er noe som engasjerer svært mange, og i vår bydel gjør alt fra tenåringer til besteforeldre en innsats for en mer bærekraftig utvikling, forteller Åsane Tidende i en reportasje fra U. Pihl skole i Bergen som er med i Erasmus-prosjektet «Bærekraftig utvikling – hvor går Europa mot 2020». Besteforeldrenes klimaaksjon får positiv oppmerksomhet etter at lokallagsleder Thelma Kraft var på besøk. Det er mye bra kunnskap i denne gjengen, sier hun til avisen, etter å blant annet ha vært med elevene på insekt-spising. – På et eller annet tidspunkt må vi jo begynne å bruke næringskjeden på en annen måte enn i dag, ikke sant?

Les mer…

Blir dette framtidas hverdag?

Hvordan blir livet mitt om 30 år – i 2050? I en verden med ni milliarder mennesker, der det er 1 grad varmere enn i dag? Hvordan lever vi i Norge da? Noen glimt får du i filmen «Fuck Fossils», laget av Snøballfim i samarbeid med Thomas Cottis. I 2015 ga han ut rapporten «En framtid du ikke vil ha», – om følgene av to, tre og fire graders global oppvarming. Det kan være skremmende lesing. Men det viktige er å bruke kunnskapen til å rette søkelys på det vi må og kan gjøre for å unngå en slik utvikling, sier Cottis. – For meg er det å lage film en mulighet til å nå ut til mange flere enn de som setter seg ned og leser en tjukk trykksak!

Les mer…

Heier på toget!

Besteforeldreaksjonen i Oslo og omegn har hatt årsmøte og valgt nytt styre. – Vi som var der fikk også høre en engasjert finansbyråd Robert Steen fortelle om hvordan Oslo legger opp sitt klimabudsjett med et «håret» mål om å bli fossilfri i 2030, forteller lokallagsleder Linda Parr. Nå står vårens nye aktiviteter for døren. Ikke minst gjelder det den store March for Science som går over hele verden 22. april. Vi stiller med eget banner i marsjen i Oslo, og håper på god oppslutning. Men først er det stortingsmarkering nå på fredag 31. mars kl. 11. Da slår vi et slag for større investeringer til jernbanen i Nasjonal Transportplan!

Les mer…

Klima og økonomisk risiko

Oljefondet er etter vedtak i Stortinget i ferd med å selge seg ned på investeringer i alt som ha rmed kull å gjøre. Fra et rent økonomisk perspektiv vil det være fornuftig også å selge Oljefondet ut av alle olje- og gassaksjer konkluderer Vista Analyse i en ny rapport bestilt av Greenpeace. Samtidig legger Norsk Klimastiftelse fram en stor rapport om den finansielle risikoen knyttet til fortsatt satsing på norsk olje og gassvirksomhet. Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi, heter det. Det er stor risiko knyttet både til fysiske klimaendringer og alle forandringene overgangen til nullutslippssamfunnet representerer.

Les mer…

Biodrivstoff til besvær

Biodrivstoff til erstatning for bensin og diesel er blitt et hett tema i klimadebatten, etter at Venstre i desember fikk regjeringa med på et budsjettforlik med en kraftfull bio-opptrapping i løpet av de kommende år. Arbeiderpartiet ønsker å forsterke dette ytterligere. Samtidig viser det seg at de fleste miljøorganisasjoner er skeptiske og redd for at storproduksjon og bruk av biodrivstoff vil skape like store problemer som det løser. Det er bare mindre mengder som kan produseres bærekraftig, sier fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz. Gunnar Kvåle i Besteforeldreaksjonen vil ha forskerne mer på banen.

Les mer…

Ny kullutvinning på Svalbard?

Besteforeldrenes klimaaksjon reagerer på at det igjen snakkes om ny kulldrift på Svalbard. – Det får være måte på dobbeltmoral og dobbeltkommunikasjon! erklærer styrleder Steinar Høiback. Jeg hadde faktisk trodd at norske politikere mente alvor når de snakker om at kull er det store problemet i klimasammenheng, og må erstattes med gass. Når Store Norske nå vil gjenoppta drifta, og begrunner det med at prisene er blitt bedre, må vi spørre hva som er viktigst for et 100 prosent statseid selskap og dets eiere: Kortsiktig profitt eller den raske energiomstillinga alle opplyste mennesker vet er nødvendig for et grønt skifte?

Les mer…

Miljøorganisasjoner ut mot FAO

Mens diskusjonen her heime går høyt om biodrivstoff fra palmeolje, har 46 miljøorganisasjoner gått sammen om et brev til FAO – FNs organisasjon for ernæring og landbruk, som de beskylder for å villede om mulighetene for å bruke skog til energiproduksjon. FAO har valgt å fremme bruk av bioenergi, til tross for at dette i økende grad bidrar til ødeleggelse av skog, og biodrivstoff  ikke er bedre for klimaet enn fossilt brensel, skriver organisasjonene. FAO burde i stedet fokusere på miljø, helse, biologisk mangfold og livsgrunnlaget for mange urfolk. God og langsiktig skogforvaltning kan være et viktig klimatiltak, heter det. 

Les mer…

Mente vi ingenting med Paris-avtalen?

Norsk oljepolitikk nekter å endre seg, og styrer mot klimakatastrofe, skriver Dagbladets kommentator Geir Ramnefjell, etter forrige ukes utlysing av nærmere hundre nye blokker i Barentshavet. Man avviser blankt at Paris-avtalen skal ha konsekvenser for oljevirksomheten, og kjører videre i gamle spor som om ingenting har skjedd. «Det er underlig at fornuftige partier som Høyre og Aarbeiderpartiet ikke vil se sannheten i øynene: norsk oljepolitikk må endres. Oljevirksomheten er uansett på vei nedover, det haster med omstilling. Oljevirksomheten vil dessuten være forbundet med større økonomisk risiko framover.»

Les mer…

Snart marsjerer vi igjen!

Lørdag 22. april vil March for Science Norway ha alle som er opptatt av kunnskap og demokrati ut i gatene. Det er en del av en verdensomspennende markering. Bakgrunnen er valget av en klimafornekter som tror på «alternative fakta» som president i USA, og forbildet er Women’s March on Washington som gikk 21. januar. «Vi går for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta. Det er selve ryggraden i et demokratisk samfunn», heter det i appellen fra de norske arrangørene.

Les mer…

Hydrogen for framtida

Sigrid Amelia bur i Fusa sør for Bergen og har skrive eventyr i lokalavisa om «dei tre bilane som ville gjere seg reine». Dei får intallert elektrisk hydrogen-motor – og SNIPP SNAPP SNUTE! Tilfeldig? Neppe. Pappaen Sverre Heidal er engasjert i utvikling av småkraftverk og ser hydrogenproduksjon som eit mogleg satsingsområde framover. Begge blir applaudert av Vegard Frihammer, når han får høyre om dei. Han jobbar med berekraftig energi i selskapet Greenstat med utspring frå Christian Michelsen Research i Bergen, og har tru på hydrogen som ein viktig del av det grøne skiftet, seier han.

Les mer…