Debatten om gass og klima

metanEr naturgass «en bro til et lavkarbonsamfunnet», slik den norske oljelobbyen og mange av våre politikere hevder? Det er en påstand som de to professorene Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip har sterke reservasjoner mot. På grunn av metanlekasjer ved produksjon og bruk kan gass være like klimaskadelig som kull, har de hevdet i nettmagasinet Energi og Klima. Det har møtt reaksjoner fra bl.a. Tore Killingland, som er spesialrådgiver for klima og energipolitikk i Norsk olje og gass. I denne artikkelen oppsummerer Hans Martin Seip debatten. Han har i mange år vært aktiv i Besteforeldreaksjonen, med formidling av klimakunnskap.

Les mer…

Er toget gått for miljøansvarlig samferdsel?

otto radhusetOtto M. Martens er eitrande sinna på både regjeringa og Stortinget. Den tidligere forskningslederen i Sintef Marintek, aktivist i Besteforeldreaksjonen på sin hals, hadde ventet at klimakunnskapen – og klimaalvoret – etter hvert skulle begynne å nedfelle seg i strategiske planer for samfunnet vårt. Så leser han forslaget til ny nasjonal transportplan og ser at det meste er som før: Det er nye, raskere, bredere veier som gjelder og som får de store ressursene. Veier og atter veier, mens alle forslag til en moderne jernbanesatsing havner i bakleksa, og alle edle mål og alt snakk om ny kurs blir akkurat dét – bare snakk!

Les mer…

Folkelig engasjement for klimasaken?

Forhandlingslederne jubler over Paris-avtalen – men hva med det folkelige engasjementet?

Paris-avtalen inneholder en forpliktende paragraf om å legge til rette for folkelig deltakelse og engasjement i klimasaken. Men den norske regjeringens klimainnsats mobiliserer ikke – den passiviserer, skriver styremedlem i Besteforeldreaksjonen, Finn Bjørnar Lund, i en artikkel i magasinet Energi og Klima. På Klimatoget til Paris deltok et hundretalls aktivister fra mange ulike organisasjoner. Klimaminister Tine Sundtoft var selv på Oslo S, ønsket alle vel av gårde og takket for innsatsen. Desto mer skuffende er oppfølgingen, mener Finn Bjørnar. Det meste synes å holde fram i gamle spor, som om lite eller ingenting har skjedd. Les mer…

«Barnas klima – vår sak» Hva betyr det?

130727 Ivan aBesteforeldrenes klimaaksjon står for solidaritet med de yngre, og viljen til å rydde opp i de miljøproblemene som er skapt av vår generasjon framfor noen. Ivan Chetwynd fra Oslo har vært med lenge, som aktiv blant annet på Arendalsuka nylig. Nå mener han det er på tide at vi som organisasjon prøver å fornye oss litt – ikke ved å gå andre veier, men ved å rendyrke det som er vårt særpreg. I et engasjert debattinnlegg skriver han at generasjonsperspektivet i framtida bør bli enda mer framtredende i arbeidet til Besteforeldreaksjonen, ikke minst ved at vi søker et tettere samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner.

Les mer…

Mot en friskmeldt planet

Løpeseddel Arendal

Arendal torsdag 18. august: – Velkommen til det viktigste arrangementet på Arendalsuka, sa Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet til de rundt hundre frammøtte på «Det står om livet» – der hans organisasjon, sammen med Fagforbundet, Handel og Kontor, Norsk Tjenestemannslag og Besteforeldreaksjonen hadde fått med seg forskere og ulike samfunnsaktører for å snakke om veier til en friskmeldt planet. Senere samme dag møttes de igjen på Besteforeldrenes klimapub, til nye samtaler og debatt. Konsert med den samfunnsengasjerte Birgitte Grimstad og allsangkveld med Ola Dimmen avsluttet dagen.

Les mer…

Besteforeldre på post!

PÅ STAND FOR BARNEBARNA. Fem fra Oslo på standens første dag: Ivan Chetwynd, Øyvind Almaas, Kristin Aspelund, Gro Nylander og Berit Waal.

Arendalsuka er i gang, og Besteforeldrene markerer seg sterkt og tydelig også dette året. Den store dagen er torsdag, sier Ellen Schei Tveitdal fra lokallaget i Aust-Agder. Da er det teltmøte i samarbeid med flere andre organisasjoner – og så vår egen klimapub der alle miljøengasjerte er invitert til å delta i debatter, konsert og allsang. Birgitte Grimstad og Ola Dimmen er allerede i gang med øvingene, kan Ellen fortelle. Selv har hun vært på stand, sammen med folk fra hele landet. – Det gjelder å vise bredde og at vi står for det vi mener. Og så er det jo så sosialt og hyggelig når vi er en hel gjeng sammen slik vi har vært i dag!

Les mer…

– Framleis mogleg å gjere meir

Gunnar KvaleDet kan synast som om det skjer mykje på klimafronten i Noreg. Alle parti snakkar om trongen for eit grønt skifte. Det skortar likevel på handling som monar, registrerar professor i internasjonal helse, Gunnar Kvåle. Han har i mange år vore aktiv i Besteforeldreaksjonen og ein profilert klimadebattant. Framleis er det som kjend nokre som fornektar det klimavitskapen viser. Dette kan bidra til at mange blir førde bak lyset, og til å tru at me trygt kan halda fram utan naudsynte endringar i liv og samfunn. Hovudårsaka til manglande handlingsevne er likevel ei anna og har med velkjende mentale barrierar å gjere, trur Kvåle.

Les mer…

Sommarleg klimafestival i Trondheim

kristin ese knyttneveDette er andre året Klimavalgalliansen i Trondheim arrangerer ein klimafestival. Fjoråret vart ein suksess – noko vi håper å gjenta med over 35 ulike arrangement i uka 27 august til 3 september, seier Kristin Ese frå Besteforeldreaksjonen. Årsaka til at vi la festivalen 2015 til sommaren var kommunevalet. Då hadde vi heile 45 dagar med arrangement. Vi er klar over at Norsk klimanettverk arrangerer klimafestivalar rundt nyttårstider i Oslo og fleire andre stader, men har altså valt å gjera det til ein meir sommarleg happening også denne gongen. Det er nok lettare å få folk til å gå ut sommars tid enn vinters tid – i alle fall her nord for Dovre.

Les mer…

– Mer folkeopplysning er nødvendig

Tore UndelandNorge er den største rølper på CO2-utslipp i Europa, vi slipper ut over ti tonn per person per år og øker utslippene! I verden er det bare land som USA og Australia og noen oljestater som er verre, sier Tore Undeland, professor emeritus ved NTNU og med i Besteforeldreaksjonen. Som fast sommergjest på Sørlandet ergrer han seg over Agderposten, som er blitt et slags husorgan for klimafornektere som ikke vil godta fakta og ikke forstå hva det dreier seg om. – Det er jo ren fantasi det de kommer med. Men de skaper forvirring, og det er alvorlig. Derfor er det nødvendig at vi som forskere tar til motmæle av og til – og driver litt folkeopplysning.

Les mer…

Ny rapport – dette vet vi om klima

E JansenSkal vi nå klimamålene, må de globale utslippene av CO2 kuttes med ca. 50 prosent frem mot 2030. Det gir lite rom for ny oljeutvinning. Det skriver Eystein Jansen, en av landets fremste klimaforskere, i en ny rapport utgitt av Norsk Klimastiftelse. Den gir en lettlest oversikt over sentrale elementer i klimaforskningen – med relevans for situasjonen etter Paris-avtalen. Jansen er som forsker forsiktig med å trekke for tydelige politiske konklusjoner, men understreker nødvendigheten av å kutte nasjonale CO2-utslippene. De er i Norge i dag nær det dobbelte av det globale gjennomsnitt per capita, og også betydelig høyere enn EU-snittet.

Les mer…