Klimarettssaken: Dag 4

FØLG MED PÅ VIDEO – Ut fra det som er kommet fram så langt, er jeg optimistisk med hensyn til utfallet av saken, sier advokat Steinar Winther Christensen fredag ettermiddag, – både på grunnlag av den jussen som er blitt presentert og det faktagrunnlag retten må bygge saken på. Ikke minst må det gjøre inntrykk når det så overbevisende blir dokumentert at det er gjort alvorlige saksbehandlingsfeil mht samfunnsøkonomien i de arktiske oljeprosjektene.

Les mer…

1kommentar

Følg med i Energi og Klima

Nettmagasinet Energi og Klima gis ut av den grønne tankesmia Norsk Klimastiftelse, der høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen er styreleder. Han har lenge argumentert for at norsk klimapolitikk er i strid med Grunnlovens §112. Magasinet har satt en egen journalist til å følge saken i Oslo tingrett, og gir daglige referater av det som skjer. Artiklene til Hilde Firman Fjellså er bra lesing for alle som ønsker å følge særlig godt med og sette seg grundigere inn i saken.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Vår generasjon har et hovedansvar

Besteforeldrenes partsrepresentant Ketil Lund gikk i sitt innlegg tirsdag hardt ut mot regjeringsadvokat Fredrik Sejerstedt, som karakteriserte klimasøksmålet som amerikanisering av retten og en politisk forestilling. «Jeg har vært ansatt hos regjeringsadvokaten i syv år, vært privat advokat i 12 og dommer i 19 år, men har aldri tidligere erfart at regjeringsadvokaten forsøker å latterliggjøre motparten. Jeg er faktisk nokså opprørt», sa Lund. Les innlegget hans her.

Les mer…

5kommentarer

Amerikanisering?

Regjeringsadvokaten har kalla klimarettssaka for eit forsøk på «amerikanisering». Men retten til å prøva om forvaltningsvedtak er i strid med Grunnlova, har norske domstolar hatt sidan 1800-talet – til liks med USA. Det fortel jussprofessor og rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitetet i Bergen, i ein kronikk i dagens Klassekampen. «Grunngjevinga var at all maktutøving må kontrollerast, òg den demokratisk fundamenterte maktutøvinga.»

Les mer…

1kommentar

I dag gikk startskuddet

Behandlingen av klimasøksmålet er i gang ved Oslo tingrett. Det er første gang Grunnlovens miljøparagraf prøves for retten. Det var lang kø for å komme inn og høre. En gruppe besteforeldre hadde trukket i bunad for å markere begivenheten. – Bunad fordi den er noe vi bruker ved høytider; så viktig er dette, sier Gro Nylander, nestleder i Besteforeldreaksjonen. Og fordi det gir assosiasjoner til Grunnloven som skal beskytte oss alle, ikke minst fremtidige generasjoner!

Les mer…

3kommentarer

Med isskulptur foran tingretten

Foran Oslo tinghus mandag formiddag 13.11: Frammøtet av norske og utenlandske pessefolk var bra på pressekonferansen som var tillyst i forbindelse med det historiske klimasøksmålet som starter i morgen. En tre meter høy isskulptur med Grunnlovens § 112 inngravert var scenen for organisasjonslederne Ingrid Skjoldvær, Steinar Høiback og Truls Gulowsen, som ga hver sin korte, engasjerte begrunnelse for hvorfor de har valgt å delta i søksmålet.

Les mer…

2kommentarer

Staten avviser påstanden

Med støtte fra Besteforeldreaksjonen har Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkt staten for ikke å ivareta klima- og miljøhensyn etter Grunnlovens paragraf 112. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted avviser påstanden, og hevder at miljøparagrafen ikke kan tolkes så bredt som saksøkerne her legger opp til. I dagens Klassekampen bekrefter han at saken er prinsipielt viktig, og at staten derfor er villig til å gå hele veien til Høyesterett om nødvendig.

Les mer…

2kommentarer

Mener rettssaken kan vinnes

Den juridiske tungvekteren Ketil Lund (78) går inn som partsrepresentant for Besteforeldrenes klimaaksjon i klimarettssaken som starter i Oslo tingrett i morgen, skriver Dagbladet i dag. – Alle som setter seg inn i de enorme utfordringene som klimaproblemene innebærer, fortviler over at politikerne har vist seg ute av stand til å ta nødvendige beslutninger for å hindre at vi får temperaturøkninger utover klodens tålegrense, sier han i et intervju med avisen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– «Bortskjemte og virkelighetsfjerne»

De er «både sympatiske og forvirrede og bortskjemte», skriver Finansavisen om klimaengasjerte besteforeldre i en fire siders reportasje lørdag. Avisens bilder er fra  Besteforeldreaksjonens orienteringsmøte om klimarettssaken, mens teksten for det meste refererer til Norsk Olje og Gass og andre som slår fast at organisasjonen tar feil i det meste. Særlig opptatt er avisen av å vise at elbil ikke løser noen problemer, som om dette var et tema på møtet.

Les mer…

1kommentar

Det skjer under rettssaken

Klimarettssaken vil vare halvannen uke fra 14. november. Samtidig vil det daglig holdes ulike arrangementer på Kulturhuset (Youngstorget). I dag fra kl 12.45 er det kunstnerdugnad med debatter, opplesninger og andre kunstneriske innslag. Kvelden før rettssaken presenterer Truls Gulowsen (Greenpeace),  Ingrid Skjoldvær (Natur og Ungdom) og Steinar Høiback (Besteforeldrenes klimaaksjon) sine forventninger. Se oversikt fra Greenpeace om alle arrangementer.

Les mer…

!Skriv en kommentar