Klimarettssaken nødvendig

Det er nå det gjelder å handle hvis vi skal unngå at våre barnebarn og barnebarns barn arver en alvorlig skadet klode med klimaendringer ute av kontroll, skriver Steinar Høiback og Gunnar Kvåle fra Besteforeldreaksjonens styre, i en kronikk i Bergens Tidende 17. desember. «Når politikerne svikter og gjør vedtak som kan være i strid med Grunnloven, er det helt legitimt at saken blir forelagt domstolene for å kontrollere lovligheten av et politisk vedtak.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Fagblad om klimarettssaken

Siste nummer av bladet «Advokaten» har to hele sider med oppsummering av det som skjedde i klimarettssaken 14-22 november. De skriver: «Temperaturen steg i Oslo tinghus da tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, som er partshjelper for Besteforeldrenes klimaaksjon, tok plass i vitneboksen i søksmålet Greenpeace og Natur og Ungdom har reist mot Staten for å få kjent vedtaket om utvinningstillatelser i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde ugyldig.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Julegave til Besteforeldreaksjonen?

Liker du Besteforeldrenes klimaaksjon? Vil du være med og gi oss litt ekstra drahjelp? Vipps oss noen kroner da vel, oppfordrer styreleder Steinar Høiback. Når vi nå har fått eget Vipps-nummer, er det gjort på et øyeblikk. – Det koster å drive frivillig arbeid, selv om ingen av oss i Besteforeldreaksjonen får noen form for godtgjørelse, understreker Steinar. Det er så enkelt at jo bedre vi er økonomisk rustet, desto mer kan vi utrette for barna og en trygg framtid.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Må vise klimalederskap i Paris

Mens president Donald Trump snakker om å gjøre “America great again”, samler Frankrikes president Emmanuel Macron i dag verdens ledere til toppmøte “to make the planet great again”. One Planet Summit er et møte om hvordan verden kan skaffe finansiering til utslippskutt og tilpasning til klimaendringer. Forum for Utvikling og Miljø har skrevet brev til Erna Solberg som er i Paris. Samtidig offentliggjøres en kronikk fra 11 organisasjoner, blant dem Besteforeldreaksjonen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Besteforeldre mot atomvåpen

Besteforeldrenes klimaaksjon var godt representert i fakkeltoget i Haugesund i går, for å hylle fredsprisvinnerne i ICAN. – Atomvåpnene er den andre store eksistensielle trussel mot oss alle og våre barn og barnebarn, ved siden av klima, sa Ståle Pedersen i sin appell. Skal vi som besteforeldre ta oss selv og vårt engasjement på alvor, så har vi ikke noe valg: Vi må delta i den globale kampen for å stigmatisere og forby de mest inhumane våpen som finnes.

Les mer…

2kommentarer

– Trengs et helhetsperspektiv

I løpet av de siste tiåra har velstandsveksten skapt en så rask forringelse av klodens miljø at det er grunn til å tvile på om det vil være overlevelsesmuligheter igjen for våre barnebarn, uansett hvilke løsninger vi måtte finne på klimaproblemet, hevder Erik Dammann i en ny artikkel. Store matjordressurser er ødelagt og truet, det samme er verdenshavene ved blant annet plastforsøpling. Bare siden 1970 har vi utryddet over halvparten av alt dyreliv på planeten!

Les mer…

3kommentarer

Politisk styrke gjennom bredde

Tre forskere har studert kampanjen Klimavalg 2013, som ble etablert etter initiativ fra Besteforeldreaksjonen. Innen stortingsvalget hadde så mange som 101 svært ulike organisasjoner sluttet seg til. I en artikkel i Journal of Civil Society har forskerne sett nærmere på den særegne karakter til en formålsbestemt allianse av dette slaget. Det spesielle er den store bredden – fra kirke- og livssynssamfunn til miljøorganisasjoner, fagforeninger, solidaritets- og bistandsorganisasjoner m.m.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Hva skal jeg gi til jul…?

Gi et medlemskap i Besteforeldreaksjonen! Den perfekte julegave til venner og bekjente som har «alt», sier Bjørghild des Bouvrie. Hun er organisasjonssekretær og sørger for at gavebrevet kommer fram i tide. – I det siste har vi hatt en betydelig medlemsvekst, forteller hun. Men vi må bli enda mange flere hvis vi skal få større innflytelse i opinionen, og politikerne til å ta de grep som må til for at verdens barn og våre etterkommere skal ha en trygg framtid!

Les mer…

1kommentar

Karbonavgift til folket – i Norge?

Det pågår en diskusjon om «KAF» nå. Bak denne litt ukjente forkortelsen skjuler det seg et virkemiddel som kan sette fart i overgangen til lavutslippssamfunnet, ved at det innføres en avgift på fossilt drivstoff, men at pengene deles ut igjen til forbrukerne. Den ukonvensjonelle tilbakebetalingen kan bidra til at befolkningen generelt vil støtte en temmelig høy avgift. Men vil politikerne ha det? Det var et av spørsmåla som ble reist på et KAF-seminar i Bergen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Må bli slutt på flyferier

Om få år skal en turistreise til norske fjell og fjorder skje uten klimagassutslipp. Samtidig håper myndighetene å gjøre Norge til et av «verdens beste reisemål» og reiselivsnæringen minst like lønnsom som i dag. Lar det seg kombinere? – Kanskje, svarer bærekraftig-forsker Carlo Aall i en reportasje i tidsskriftet Klima. – Men da må vi lære oss å reise mindre og saktere i feriene våre, leve mer, og ikke være så opptatt av å komme fram fortest mulig.

Les mer…

!Skriv en kommentar