Lokallagene lærer av hverandre

VI MÅ REDDE KLIMA NÅ! Ingen samling av Besteforeldrene uten at vi også tar er ute på gata og sprer budskapet. Her har lokallagsrepresentanter slått seg sammen med sangglade medlemmer i Oslo lørdag formiddag, under myndig musikalsk ledelse av Ola Dimmen fra Trondheim. Foto: Ivan Chetwynd

Onsdag 4 februar var representanter for elleve lokale lag og grupper av Besteforeldreaksjonen samlet på Miljøhuset i Oslo. Temaet var oss selv denne gangen – noe som er uvanlig for denne svært utadvendte foreningen. Diskusjonen gikk høyt om hvordan engasjere flere mennesker i klimaarbeid, både i hverdagen og politisk? Hva er Besteforeldreaksjonens særpreg og særegne stemme i debatten? Men også: Hva er de viktigste frontlinjene i klimakampen i 2016 og framover? Hva gjør vi for at Paris-avtalen skal bli noe mer enn en papirtiger og et premiss også for lokalpolitikken rundt omkring i vårt vidstrakte land?

Les mer…

Gratis e-bok: Norske miljøkamper

Tre av lokalbefolkningen som demonstrerte mot "monstermastene" i Hardanger pryder forsiden til Bredo Berntsen og Sigmund Hågvars nye bok. Foto: Bergens Tidende.

I sitt femte bokprosjekt trekker de to naturvernveteranene Bredo Berntsen og Sigmund Hågvar opp frontlinjene i den norske miljøkampen. Hvordan står det til, hva er trusselbildet, hva er mulighetene? «Norske miljøkamper» er engasjerende lesning for alle som bryr seg om det viktigste vi har – naturen og framtidsvilkårene for våre barn og barnebarn. Ved å gå tilbake i den hundre år lange miljøvernhistorien, og se hva som tross alt er oppnådd, ønsker de å gi særlig unge mennesker kunnskap og inspirasjon til å gå løs på dagens mange miljøutfordringer. Boka kan lastes gratis ned fra Naturvernforbundets nettside.

Les mer…

Virksomme klimabudskap

Dommen klodenHvordan kan man engasjere nordmenn i klimasaken? Blir vi mest opprørt av tørke i Etiopia eller mangel på skiføre i Norge? På oppdrag for Naturvernforbundet har CICERO undersøkt hvilke klimabudskap som virker best. Den store majoriteten er middels engasjerte. De tviler akkurat nok til at de ikke anstrenger seg for å kutte egne utslipp. De er åpne for å velge klimavennlig dersom det ikke kreves for mye i form av penger eller annen innsats, og hvis det samtidig dreier seg om «de nære ting». Blant de politiske partiene er det særlig velgerne til SV, Venstre og MDG som  er bekymret for klima og føler et personlig ansvar for å gjøre noe.

Les mer…

Er karbonavgift løsningen?

grønn brilleMange tar til orde for at avgiftene på fossilt brennstoff må bli høyere, for at olje, kull og gass skal bli mindre brukt, og karbonfri energi mer konkurransedyktig. Men hvor høye må avgiftene være for å få den omstillingtakten som er nødvendig? Hvordan skal man få folk til å akseptere så høye avgifter? Og kan vi være sikre på at staten vil bruke inntektene på en god måte? Viktige spørsmål som forslaget om en «karbonavgift til fordeling» (KAF) prøver å gi et svar på, og som blir reist også i en ny rapport fra tankesmia Civita. Besteforeldreaksjonen og Naturvernforbundet har bedt Norges Handelshøyskole i Bergen om å se på saken.

Les mer…

Broen til framtiden 2016

Lilleheie 3Når man skal forandre og forbedre verden, er Folkets Hus et bra sted å begynne, sier Turid Lilleheie i alliansen Broen til framtiden. 19 februar går årets konferanse av stabelen, med flere hundre deltakere og mange interessante foredragsholdere. Påmeldingsfristen er 2. februar, minner hun om. Lilleheie er tidligere forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag og representerer nå Besteforeldrenes klimaaksjon. – De gode tilbakemeldingene etter tidligere konferanser forteller meg at vi er på rett vei. Jobbskaping må stå sentralt i klimakampen framover. Svakere oljepris og jobbkrise har minnet oss om at det gjelder å være proaktiv.

Les mer…

Gjorde inntrykk på dei unge

Thelma Kraft i full aksjonsmundur som i Paris, foran elevar og andre tilhøyrarar ved Bømlo folkehøgskule. Foto: Nils-Tore Sele / Bømlo-Nytt

Engasjerte besteforeldre fekk liv i ungdomen då Bømlo folkeakademi arrangerte klimafestival 21. januar, skriv lokalavisa Bomø-Nytt. – Me synest at dette var kjempebra, seier Morten Forbord og Amalie Hammersland, som begge er elevar ved Bømlo folkehøgskule der over hundre frammøtte var komne for å høyre på foredraga til fylkesleiar i Besteforeldrenes klimaaksjon, Thelma Kraft og Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse ved UiB og sentral i norsk klimadebatt gjennom fleire år. Seinare på dagen var dei på folkebiblioteket, saman med blant andre ordførar Odd Harald Hovland og lokale kulturkrefter.

Les mer…

Når fossilalderen er på vei ut …

Foto: Bjørghild des BouvrieGjennom avtalen i Paris er 200 land nå enige om et bærekraftig globalt klimamål: Den globale oppvarmingen skal reduseres ned mot 1,5 grader over førindistriell tid. Om dette lykkes står vi overfor et globalt paradigmeskifte som vil gå raskere enn de fleste klarer å forestille seg, skriver Svein Tveitdal i en kronikk i Fædrelandsvennen. Det gir muligheter for Agder-fylkene og den store kompetansen som finnes i regionen, blant annet innen prosessindustrien, viser han. Men det krever også at viktige regionale aktører innen politikk og utdanning tar signalene og legger om kursen i tide. Her er det fortsatt mye som mangler!

Les mer…

Demonstrerte for vendepunkt i klimapolitikken

NORGE MÅ SNU: Bra oppslutning om den første Vendepunkt-demonstrasjonen foran Stortinget, for å legge press på våre folkevalgte etter Paris-avtalen.

En bred allianse av trossamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse demonstrerte i går foran Stortinget for et vendepunkt i klimapolitikken. Naturvernforbundet, Islamsk Råd, Korsvei-bevegelsen, Norges KFUK-KFUM, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Fagforbundet, Besteforeldrenes klimaakasjon og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var blant organisasjonene som deltok for å legge press på at norske politikere følger opp klimaavtalen fra Paris. – Bare en måned etter Paris ser det ut til regjeringen har glemt hva de har vært med på å vedta, sa Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, i sin appell.

Les mer…

Det personlige ansvar

earth beforeGlobal oppvarming er et problem knyttet til økende ressursforbruk, økonomisk vekst og mer og lengre forflytting av varer og folk. Men dette har også en personlig og etisk side, skriver Gunnar Kvåle. Ansvaret er spesielt stort for politikere og andre ledere som vet hvilke konsekvenser fortsatte høye utslipp har, og også vet eller burde vite, hvor skeivfordelt verdens materielle goder er – fra den ene prosenten på toppen som slipper ut over hundre ganger mer enn det biosfæren kan tåle, til millioner av fattige som selv ikke bidrar til å destabilisere klimaet, men som ofte er de første til å måtte betale prisen i form av flom og tørke.

Les mer…

Sterkt engasjement for fred og miljø

trine eklundSynspunktene var tydelige og informasjonsmengden stor på klimafestival-møtet om «militær forurensing» i Fredshuset i Oslo mandag kveld. Krigen og krigsindustriens miljøødeleggelser er et åpenbart underkommunisert problem. Ingen vil ta i det, heller ikke miljøbevegelsen, sa en engasjert møteleder Trine Eklund, medlem og aktiv i alle tre organisasjoner som sto bak arrangementet: Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Bestemødre for Fred og Besteforeldrenes klimaaksjon. – Hva er det som er så hellig med militærvesenet, at det ikke tåler kritisk søkelys, og at ellers kritisk tenkende folk ikke tåler belastningen ved å snakke om det?

Les mer…