Klimarettssaken: Dag 6

FØLG MED PÅ VIDEO. Klimarettssakens nest siste dag ble av regjeringsadvokaten i sin helhet brukt i et forsøk på å bevise at alt er i sin skjønneste orden med norsk klimapolitikk, og at alt går hundre prosent lovmessig for seg. – Han gikk i detalj om det norske petroleumsregimet, og konkluderte med at vårt søksmål ikke er saklig berettiget, sier Steinar Winther Christensen. Men her spriker både lovforståelsen og faktaforståelsen, og det er ikke gitt at han får medhold.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Følg med i Energi og Klima

Nettmagasinet Energi og Klima gis ut av den grønne tankesmia Norsk Klimastiftelse, der høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen er styreleder. Han har lenge argumentert for at norsk klimapolitikk er i strid med Grunnlovens §112. Magasinet har satt en egen journalist til å følge saken i Oslo tingrett, og gir daglige referater av det som skjer. Artiklene til Hilde Firman Fjellså er bra lesing for alle som ønsker å følge særlig godt med og sette seg grundigere inn i saken.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Staten er på ville veier

Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen satt i utvalget som foreslo endringer i Grunnlovens miljøparagraf. I samband med det som skjer i klimarettssaken, er han dypt uenig i regjeringsadvokatens forståelse av loven. – Vi skjerpet innholdet ved å gjøre det helt klart at det er en rettighet og at staten har en plikt til å gjennomføre tiltak. Dersom staten ikke følger denne tiltaksplikten, har enhver rett til å saksøke staten, sier han i intervju med dagens Klassekampen.

Les mer…

1kommentar

Fra debatten: Rettsliggjøring?

Saksøkerne i klimarettssaken er blitt kritisert for å ville «rettsliggjøre» politikken. Men dette er en misforståelse, hevder advokat og besteforeldreaktivist Steinar Winther Christensen i en kommentar i Klassekampen i dag. Avisens redaktør har advart mot det han mener er «en grunnleggende endring av det norske politiske systemets virkemåte». «Men hva som vil måtte endres, er en langt sterke vektlegging av hensyn til klima og miljø», svarer Christensen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Vil kunne stoppe oljeletinga

Den økende bevisstheten i folket kan felle staten, sier jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til High North News (utgis av Nord Universitet). Han støtter klimasøksmålet fordi han mener klimatrusselen er en av de viktigste utfordringene verden står ovenfor. – Samtidig som våre politiske institusjoner, nasjonalt og internasjonalt, har vært ute av stand til å vedta realistisk og forpliktende programmer for løsning av denne trusselen, sier Graver.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Vår generasjon har et hovedansvar

Besteforeldrenes partsrepresentant Ketil Lund gikk i sitt innlegg tirsdag hardt ut mot regjeringsadvokat Fredrik Sejerstedt, som karakteriserte klimasøksmålet som amerikanisering av retten og en politisk forestilling. «Jeg har vært ansatt hos regjeringsadvokaten i syv år, vært privat advokat i 12 og dommer i 19 år, men har aldri tidligere erfart at regjeringsadvokaten forsøker å latterliggjøre motparten. Jeg er faktisk nokså opprørt», sa Lund. Les innlegget hans her.

Les mer…

7kommentarer

Amerikanisering?

Regjeringsadvokaten har kalla klimarettssaka for eit forsøk på «amerikanisering». Men retten til å prøva om forvaltningsvedtak er i strid med Grunnlova, har norske domstolar hatt sidan 1800-talet – til liks med USA. Det fortel jussprofessor og rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitetet i Bergen, i ein kronikk i dagens Klassekampen. «Grunngjevinga var at all maktutøving må kontrollerast, òg den demokratisk fundamenterte maktutøvinga.»

Les mer…

1kommentar

I dag gikk startskuddet

Behandlingen av klimasøksmålet er i gang ved Oslo tingrett. Det er første gang Grunnlovens miljøparagraf prøves for retten. Det var lang kø for å komme inn og høre. En gruppe besteforeldre hadde trukket i bunad for å markere begivenheten. – Bunad fordi den er noe vi bruker ved høytider; så viktig er dette, sier Gro Nylander, nestleder i Besteforeldreaksjonen. Og fordi det gir assosiasjoner til Grunnloven som skal beskytte oss alle, ikke minst fremtidige generasjoner!

Les mer…

3kommentarer

Med isskulptur foran tingretten

Foran Oslo tinghus mandag formiddag 13.11: Frammøtet av norske og utenlandske pessefolk var bra på pressekonferansen som var tillyst i forbindelse med det historiske klimasøksmålet som starter i morgen. En tre meter høy isskulptur med Grunnlovens § 112 inngravert var scenen for organisasjonslederne Ingrid Skjoldvær, Steinar Høiback og Truls Gulowsen, som ga hver sin korte, engasjerte begrunnelse for hvorfor de har valgt å delta i søksmålet.

Les mer…

2kommentarer

Staten avviser påstanden

Med støtte fra Besteforeldreaksjonen har Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkt staten for ikke å ivareta klima- og miljøhensyn etter Grunnlovens paragraf 112. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted avviser påstanden, og hevder at miljøparagrafen ikke kan tolkes så bredt som saksøkerne her legger opp til. I dagens Klassekampen bekrefter han at saken er prinsipielt viktig, og at staten derfor er villig til å gå hele veien til Høyesterett om nødvendig.

Les mer…

2kommentarer