Klimapolitikk og domstolenes rolle

Par 112 arktisEtter at Grunnlovens miljøparagraf er forsøkt aktualisert i klimakampen, har vi fått en ny debatt om forholdet mellom juss og politikk. I en kronikk i Bergens Tidende skriver professor Halvard Haukeland Fredriksen at vi ikke kommer utenom jussen om vi skal få til et grønt skifte. «Jussen tilbyr politikerne et rammeverk for grønn omstilling av samfunnet, men er den også et redskap for å tvinge motvillige politikere til å handle?» Selv svarer han ja på dette, og mener at spørsmålet om oljevirksomhet i Barentshavet både kan og bør prøves for domstolene. «Grunnlovens paragraf 112 har en kjerne som domstolene må håndheve.»

Les mer…

Nye T-skjorter for alle som vil ha

Finn Bjørnars kone Ragnhild poserer med den .nye T-skjorta heime i hagen på Kjelsås i Oslo.

Denne sommeren er Besteforeldreaksjonen klar med nye T-skjorter. Fra før har vi våre røde aksjonshatter og flotte jakkemerker, så det skal i hvert fall  ikke være vanskelig å få øye på oss, sier materiellsjef Finn Bjørnar Lund. Både enkeltpersoner og grupper kan bestille og få tilsendt disse effektene, i tillegg til brosjyrer, plakater o.l. – Vi gjør det enkelt, og det koster ikke noe. Vi skal jo bare være glade for alle som er med og profilerer oss og gjør en innsats for oss, enten det er på stand, på møter og demonstrasjoner eller i hverdagen. Alt for mange er ennå ikke klar over at vår organisasjon finnes, og at det er mulig for flere å bli med.

Les mer…

Etterlyser helhetlig plan

logo nnvNaturvernforbundet har levert en fyldig høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2018–2029. Planen er styrende for utvikling av vegnett, jernbane, flyplasser og havner og legger viktige føringer for miljøkonsekvensene fra transportsektoren. Den må derfor bidra til å løse hele spektret av miljøutfordringer: klimagassutslipp, lokal forurensing, støy, naturødeleggelser, nedbygging av matjord, etc. Det må føres en politikk som tar i bruk ny teknologi, samtidig som bruken av de mest miljø- og ressurskrevende transportformene reduseres. Vi må unngå at trafikkveksten nuller ut de positive effektene av teknologiske framskritt, slik det ofte skjer.

Klima og kommunene

lar over lvalbeinDet offentlige kan stille miljøkrav både ved innkjøp og i sin egen drift, sier Lars Ove Kvalbein som arbeider med klima og transport i Bergen kommune. I et intervju med magasinet Energi og Klima minner han om at politikk er noe mer enn lovgivning og regulering. Finans, byutvikling, eiendom er viktig. Kommunene kan gjøre mye gjennom sin egen virksomhet. Man må finne ut hva som er fotavtrykket, sette seg ambisiøse mål, og finne ut hvordan man kan komme dit. Noen ganger kan det bli konflikt med andre og rent økonomiske kriterier, men ikke nødvendigvis. En elbil i kommunal drift koster ikke noe mer enn en fossilbil, sier Kvalbein.

– Det gjeld å mobilisere breitt

Besteforeldre Fedje

I Hordaland held Besteforeldrene fram med sin «Klimadugnad 2016». Laurdag 2. juli drog ei gruppe til den vesle øykommunen Fedje og den årlege Fiskefestivalen som samlar ei mengd folk. Blant salsboder og utstillingar sette dei opp aksjonsstand og fargerike banner med kampanjens slagord: «Vil du vere deltakar eller tilskodar?» – Alle opplyste menneskje veit at vi ikkje kan lukke auga for klimaproblema. Problemet er avmaktskjensla, og det er fyrst og fremst denne vi ynskjer å gjere noko med, seier leiar i fylkeslaget, Thelma Kraft. Til hausten er det Voss, Hardanger og Sunnhordland og ikke minst Bergen som står for tur.

Les mer…

– Vi tenker på dine barn …

to jenter barnas klimapanelBarnas klimapanel gir seg ikke i debatten med olje- og energiministeren. De åtte miljøagentene som fulgte med Klimatoget til Paris og fikk møte FNs klimapanel, er ikke fornøyd med svarene de har fått fra Tord Lien, etter at de skrev et åpent brev til ham i Klassekampen. Det vi vet om klimaet blir ikke tatt på alvor, hevder de, – Lien går utenom problemene og vil ikke snakke om det som er avgjørende for klodens og barns framtid. «Når det gjelder åpningen av feltene i Barentshavet lurer vi på om du har fått med deg forskernes konklusjoner om at all olje og gass nord for polarsirkelen må bli liggende for å unngå to graders oppvarming.»

Les mer…

Vil ha høyere ambisjoner for jernbanen

tog parisNasjonal Transportplan (NTP 2018 – 2029) er på høring, og har som et av sine viktige premisser behovet for å redusere klimagassutslippene. Da er det synd at ambisjonene på vegne av jernbanen som den i særklasse mest klimavennlige transportformen, ikke har en mer framskutt plass, mener Besteforeldreaksjonen. Vi ønsker oss vesentlig mer energisk og modig tenkning på vegne av jernbanens muligheter enn det vi finner i NTP. Effektiv og tidsriktig jernbanetransport rundt sentrale byområder er vel og bra. Men vi trenger også en gjennomførbar langsiktig plan for moderne fjerntogsatsing, inkludert forlenging av Nord-Norge-banen.

Les mer…

Politisk lederskap etterlyses

høybråten«Over halvparten av Norges befolkning var negative til røykeloven da den ble innført i 2004. Ti år senere var hele 94 prosent positive. I starten ble Dagfinn Høybråten (KrF) utskjelt, i dag blir han takket. Nå trenger vi en Høybråten som kan ta grep i arbeidet med en ambisiøs norsk klimapolitikk», skriver seks professorer ved UiO i en kronikk i Aftenposten. Temperaturstigningen er nå alarmerende. Meningsmålinger viser at befolkningen er moden for tiltak som monner, mens politikerne nøler og lar utslippene stige. De nye letelisensene for olje og gass i Barentshavet viser at det er et økende gap mellom det som burde vært gjort og det som faktisk gjøres.

Les mer…

Kommer på klimapub i Arendal

jan davidsen 1På Besteforeldrenes klimapub på Café Lindvedske  18 august – Arendalsuka torsdag kveld – møtes miljøbevegelse og fagbevegelse og kulturarbeidere. Hit kommer også den tidligere mangeårige lederen av Fagforbundet, Jan Davidsen, som nå er leder av Pensjonistforbundet. Dagens eldre har utrolig mye å bidra med, sier han. – Mange av oss har bra økonomi, god helse, god utdanning, en mengde allsidig erfaring ikke minst. Hvis alt dette, sammen med den begrunnede uro for framtida, kan omsettes i politisk energi, vil vi ikke bare bli bedre til å løse aldersrelaterte samfunnsoppgaver, men også store felles utfordringer som klima.

Les mer…

På’an igjen med Arendalsuka

Besteforeldre i Arendal: Dagny Nyfelt, Svein Tveitdal og Ellen Schei Tveitdal ønsker alle aktivister velkommen til byen i august.

Tredje uka i august er det igjen politisk festival i Arendal. Det offisielle programmet er noe mindre preget av miljø- og klimasaker enn tidligere, sier Ellen Schei Tveitdal i lokallaget av Besteforeldreaksjonen. Men derfor er det jo ekstra kjekt å kunne fortelle at vi for vår del satser like friskt som før. Vi samarbeider med Naturvernforbundet, Fagforbundet og flere andre om et stormøte 18. august. Dessuten har vi stand hver dag og egen klimapub med blant andre Birgitte Grimstad og hennes gitar – i år som i fjor. Det gleder jeg meg veldig til og håper det kan være med og friste riktig mange engasjerte besteforeldre til å ta turen hit.

Les mer…