Til klimasøksmål mot staten

logo ny faneBesteforeldrenes klimaaksjon slutter seg til initiativet fra Greenpeace Norge og ønsker å bli medsaksøker i klimasøksmålet mot staten som er under oppseiling. Det vedtok et flertall på årsmøtet i Trondheim søndag 25. september, og gikk dermed mot styret som ville holde BKA unna rettssalen. Besteforeldreaksjonens grunnlegger og leder gjennom 10 år, Halfdan Wiik, avslo etter dette å ta gjenvalg. – Slik jeg opplever det står organisasjonen ved et veiskille, sier han. Den må nå finne seg en leder som har tro på denne veien, med den nødvendige entusiasme for det som for styret trolig vil bli en dominerende sak i lang tid framover.

Les mer…

Transportplanen må stoppes!

ntp 2

Nasjonal Transportplan (NTP 2018 – 2029) har som et premiss behovet for å redusere klimagassutslippene, heter det. Desto merkeligere er det å se hva som faktisk blir foreslått, og hva som blir utelatt og oversett, sier Otto Martens. Slik jeg opplever det er planen direkte til hinder for at vedtatte klimamål kan bli oppfylt! Sammen med Finn Bjørnar Lund som har hatt ansvaret for Besteforeldreaksjonens høringsuttalelse til NTP, etterlyser han et initiativ for å få klimabevegelsen til å gå mer offensivt ut i denne saken. – Vi må kunne kreve av våre klimaopptatte politikere at de ser at dette ganske enkelt ikke holder mål.

Les mer…

Vår styrke er vårt engasjement

Otto Martens 2Siden oppstarten av BKA har Otto M. Martens vært en sentral mann i Trondheim og på landsbasis. Han var i mange år leder av Trondheimsgruppa. Han har skrevet i avisene, holdt appeller, arrangert seminar og gått i demonstrasjoner. I det siste har han engasjert seg særlig sterkt mot forslaget til Nasjonal Transportplan, der mål og midler ikke henger i hop. – Det er egentlig ganske typisk for hele klimapolitikken: Store mål og fagre talemåter, men når det kommer til stykket fortsetter det meste som før. Det skal vi ikke lenger finne oss i. På vegne av våre barnebarn må vi ha lov til å kreve mye mer av dem vi har gitt makt og ansvar.

Les mer…

Nasjonale klimavettregler

10 klimavettregler

«En idébank og et bidrag til inspirasjon for klimainnholdet i partiprogram 2017–2021» kaller Klimavalgalliansen det, når de nå presenterer den store valgbrosjyren 10 klimavettregler. En tilsvarende brosjyre ble laget til kommunevalget og spredd til alt som kan krype og gå av lokalpolitikere. Denne gangen gjelder det første valget etter at Norge sluttet seg til Paris-avtalen. Det må merkes, sier Gunnar Kvåle fra Os som er en av dem som har kommet med forslag og innspill til innholdet i brosjyren. Han vil ha med seg besteforeldre over hele landet og tror det er mulig å få klima høgt opp på den politiske agenda i 2017.

Les mer…

Politisk aktivisme på faglig grunn

PÅ VITENSKAPELIG GRUNN: Hans Martin Seip har for BKA vært garantisten for den kunnskapsbaserte aktivisme.

Professor emeritus Hans Martin Seip har arbeidet med miljøproblemer i mesteparten av sin karriere som kjemiker, og var bl.a. sentral i sur nedbør-debatten på 1970- og 80-tallet. Han har i mange år vært knyttet til for Cicero Senter for klimaforskning. På nettsidene til Besteforeldreaksjonen har han satt dype spor, med faglige innspill og kommentarer, analyser av klimameldinger og klimaforlik og ikke minst med mye leste artikler som «Grunnkurs i global oppvarming» og «Spørsmål og svar om drivhuseffekten». Han satt i styret fra 2006-2015, og er opptatt av å styrke BKA og øke medlemstallet. Det er dessverre mye igjen å utrette!

Les mer…

Rettssak ingen god sak for BKA

Wenche Frogn Sellæg taler til landsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon, Skien 2015. Foto: Bjørghild des Bouvrie

Wenche Frogn Sellæg har vært stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag og miljøvernminister 1981-83. I fjor holdt hun hovedtalen og en sterk appell til landsmøtet i Besteforeldreaksjonen. I år har hun ikke anledning til å delta, men har klare synspunkter i noen av sakene som skal opp, og behov for å si fra hvor hun står. Særlig gjelder det spørsmålet om et norsk klimasøksmål, der hun ikke er glad for den vending denne saken ser ut til å ta. Det kan bli tungt å mobilisere opinionen, tror hun. Besteforeldrene bør gjøre som Naturvernforbundet – gi politisk støtte til Greenpeace, men selv holde seg unna rettssalen i denne omgang.

Les mer…

Trenger å mobilisere mot 2017-valget

Bjørghild portrettBjørghild des Bouvrie ble født i Nederland, i det som blir kalt hungersvinteren 1944-1945, med nederlandsk far og norsk mor. For snart ti år siden bosatte hun seg i Strandvik sør for Bergen sammen med mannen André. Men landliv og vakker utsikt er ikke nok for Bjørghild, som alltid har hatt et sterkt samfunnsengasjement. I hjemlandet jobbet hun med kvinnesaksspørsmål, og vet at det nytter å mobilisere grasrota. Nå er hun organisasjonssekretær for Besteforeldreaksjonen. – Vi må fortsette å minne dem som har politisk og økonomisk makt på deres ansvar overfor etterslekten, og prøve å inspirere dem til den nødvendige kreativitet.

Les mer…

Sammen for klimarettferdighet

Gunnar KvaleGunnar Kvåle, professor i internasjonal helse ved UiB, var blant de første til å stille opp for Besteforeldrenes klimaaksjon – fordi det var behov for noen som løfter fram denne ene saken, sier han, og det som kan bli katastrofale følger hvis ikke noe effektivt blir gjort for å stoppe utslippene. Det er dagens generasjon av voksne i den rike del av verden som har skapt problemet, og vi har et særlig ansvar for å gå i front i denne saken. Det er snakk om et moralsk ansvar for rettferdighet i forhold vi dem som ikke har skyld i problemet, men som blir hardest rammet; fattige i andre land, våre egne barn og barnebarn og senere generasjoner.

Les mer…

En investering i framtida

Kirsten med hattKirsten Limstrand fra Bodø er en av dem som lenge har vært ivrig engasjert i Besteforeldrenes klimaaksjon. – At vi eldre og besteforeldre har et særlig ansvar, og en særlig oppgave, har ligget meg på hjertet siden 2009, da jeg var med på klimaseilasen til København, som medlem av Framtiden i Våre Hender. Der havnet jeg på seminar med denne entusiastiske besteforeldregjengen, og dermed var det gjort! Hun er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Nordland og forfatter av flere fagbøker, og mener at det viktigste er å gi de unge håp. Besteforeldreaksjonen er for meg en investering i mine barnebarns framtid.

Les mer…

Kyrkja må bli grønare

Lisbeth NygårdI Hordaland held Besteforeldreaksjonen fram med sin «Klimadugnad 2016», inspirert av Paris-avtalens artikkel 12 som legg  vekt på kor viktig det er med opplysning og brei folkeleg medverknad. Då kampanjen hadde eit arrangement på Stord, var det viktig å få med seg kyrkja, som har ei sterk stilling i lokalsamfunnet. Soknediakon Lisbeth Nygård har ansvar for kyrkja si omsorgsteneste, og er oppteken av at miljø- og klimaengasjement er noko som følgjer av det kristne bodet om nestekjærleik. Ho ønskjer at Stord kyrke skal bli grønare enn ho er i dag, og var glad for å verte utfordra av besteforeldre som stiller krav.

Les mer…