«Den Norske Stat har rettsstridig brutt Grunnloven § 112»

PALOSom norske borgere er vi gjennom Grunnloven sikret retten til «et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». Ikke minst skal denne retten sikres for «etterslekten». Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen har nå tatt ut en tenkt stevning mot Staten, på vegne av Kari og Ola Nordmann, for manglende oppfølging av det vi vet om menneskeskapt global oppvarming. Den ble fremført på Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet den 17. september i år. «Norsk opinion villedes ved at landets regjering utad skaper inntrykk av at det arbeides aktivt for et bærekraftig mål på 2°C», heter det bl.a. i stevningen.

Les mer…

Heftig og begeistret i New York

Klar til avmarsj! Besteforeldre-delegasjonen samlet før den store klimamarsjen gjennom New Yorks gater 21. september.

Deltakerne i kjempedemonstrasjonen 21. september er hjemme igjen, breddfulle av inspirasjon. «Det var en utrolig opplevelse som vil sitte i kroppen lenge», sier en av dem. «De to stille minuttene og så alarmropene som begynte flere kilometer borte og rullet nedover i folketoget og mellom skyskraperne gir frysninger på ryggen og tårer i øynene ennå. Uforglemmelig!» Møtene med kanadiske og amerikanske besteforeldre har styrket troen på at vår stemme trengs, sier en annen. «Det sterkeste for meg var mangfoldet, varmen, engstelsen, absurditeten ved tingenes tilstand. Men det brygger og gjærer alle steder. Vi må holde forbindelsene åpne framover.»

Les mer…

Ny smell for Statoil og tjæresand

Våren 2014: Besteforeldreaksjonens med helsides annonse i flere riksaviser 14. mai, på dagen for Statoils generalforsamling.

Det vekker oppsikt internasjonalt at Statoil har besluttet å legge på hylla en stor, planlagt utvidelse av tjæresandvirksomheten i Canada. Det begrunnes med høye kostnader og vanskelig markedstilgang, mens miljøbevegelsen ser det som en seier for den brede folkelige motstanden som ikke minst har rettet seg mot de planlagte oljerørledningene til markedene i USA. – Heldigvis er det slik at folk i USA og Canada bryr seg mer om natur og klima enn Statoil har trodd, sier fagsjef Arild Skedsmo i WWF. Leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Halfdan Wiik  tror det som har skjedd vil føre til enda sterkere motstand mot tjæresandvirksomheten også i Norge.

Les mer…

Underskriftskampanje for flere grønne arbeidsplasser

gr arbFagbevegelse, miljøbevegelse, kirken og flere andre har lansert kampanjen «Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!» Det er en direkte oppfordring til regjeringen og hele det politiske miljøet om å sette i gang en politisk styrt omstilling til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Kampanjen er det håndfaste produktet som kom ut av det felles ønsket fra deltagerne på konferansen Broen til framtiden 2014. Innen mars 2015 er målet å samle inn 100 000 underskrifter bak kravet. De vil de bli overrakt sentrale myndigheter under neste års oppfølgingskonferanse. Les mer og skriv under her: http://broentilframtiden.com/tag/gronne-arbeidsplasser

Gass redder ikke klimaet

ch4Å erstatte kull med gass fører oss ikke mot fornybarsamfunnet, men kan tvert imot bidra til irreversible klimaendringer, skriver Gunnar Kvåle og Svein Tveitdal i Dagens Næringsliv 23.09. Regjeringen og oljeindustrien fastholder at gass er en del av løsningen på klimaproblemet, som en «bro» til fornybar energi. Rapporten som ble lagt frem av Jens Stoltenberg nylig (Global Commission on the Economy and Climate), sår imidlertid tvil om dette. Omfattende forskning, i hovedsak fra USA, indikerer dessuten at lekkasjer av metan ved utvinning og distribusjon kan være av et slikt omfang at gass klimamessig ikke nødvendigvis er bedre enn kull.

Les mer…

Tror på vending i klimapolitikken

Svei NYEt globalt krav er i ferd med å få politikere til å reagere, sier Svein Tveitdal til NRK Sørlandet. I forkant av klimatoppmøtet som starter i New York i dag, har den tidligere FN-direktøren demonstrert i gatene for Besteforeldrenes klimaaksjon, sammen med 400.000 andre aktivister. – Jeg håper dette kan bli det vendepunktet verden trenger. Nå begynner grasrota å forstå at vi har veldig kort tid på oss til å forhindre en klimakatastrofe. Den siste rapporten til FN sier 15 år. Vi må vi redusere utslippene med sju prosent i året istedenfor å øke med to og en halv som nå. Politikerne må ta tak og bestemme seg for en mye tøffere klimapolitikk.

Les mer…

Ikke flere store ord. Handling nå!

WE ARE THE STORM WE HAVE BEEN WAITING FOR! Besteforeldrene i New York synger av full hals for Søndagsrevyen.

Dette er ingen vanlig pensjonistgruppe på tur, det er besteforeldre som vil forandre verden, sa reporter Gro Holm for NRK Dagsrevyen i går kveld, der New York-delegasjonen fra Besteforeldreaksjonen til People’s Climate March fikk stor oppmerksomhet. «Er det noe som er tradisjon i Norge og alle andre land, så er det at besteforeldre tar vare på ting for sine etterkommere», sa Mette Newth. «Men klodens klima, det har vi ikke tatt godt nok vare på!» Med tusenvis av demonstrasjoner verden rundt må det snart begynne å skje noe, sa Svein Tveitdal: «Politikerne må nå vise at de kan gjøre en mye bedre jobb enn de har gjort så langt».

Les mer…

Vi vet nok. Nå må vi nå hjertene.

Gro NylanderHvorfor er det så vanskelig å ikke bare «tenke det, ønske det, ville det med», men å GJØRE noe for klimaet? spurte Gro Nylander i sitt foredrag for Besteforeldrenes landsmøte 13. september. Den erfarne fødselslegen og folkeopplyseren mener vi må se oss tilbake og ta fram erfaringene fra folkelig politisk kamp som HAR ført fram, og HAR endret folks holdninger og virkelighetsoppfatning. Hjertet må med, ikke bare hjernen! Slik var det i arbeidet for å få mødre til å slutte å røyke, slik var det i den norske EU-kampen for førti år siden, og slik var det i den store fredsbevegelsen tilbake til 1960-tallet. Her er det viktig lærdom å hente, mener hun.

Les mer…

Grunnlovens § 112 krever handling, ikke ord

Beate SjMens dagens store Folkets Klimamarsj går i New York, kan vi stille spørsmålet: Hva gir Grunnloven oss rett til å kreve av vår egen regjering? Tidligere i år ble § 112 innskjerpet, med en formulering om at staten «skal iverksette tiltak» for å sikre vår og våre etterkommeres rett til et levelig miljø. Dette må få politiske konsekvenser, skriver jussprofessor Beate Sjåfjell i en artikkel som offentliggjøres i dag. Hun er styreleder i Concerned Scientists Norway, og har engasjert seg for en mer «aktivistisk» bruk av Grunnlovens bestemmelser. «I ytterste konsekvens har staten valget mellom å oppfylle sine plikter eller bli saksøkt for grunnlovsbrudd.»

Vellykka klimamarsj i Bergen

"Global folkeaksjon for klima" toger ut fra Torgallmenningen. Foto Odd-Bjørn Jensen.

Trass i tungt regnvær var det god oppslutning om dagens klimamarsj. Tre hundre mennesker toget gjennom sentrum, fra Torgallmenningen, rundt Smålungeren, gjennom Marken til avslutning i Vågsbunnen. Thelma Kraft fra arrangementskomiteen var glad for å kjenne seg som en del av en verdensomspennende bevegelse. Denne helga går det små og store tog i tusenvis av byer! Og dette tror jeg bare vil rulle videre. Vi er kommet til et punkt der MANGE NOK har fått MER ENN NOK av politisk beslutningsvegring. Nå må jobben gjøres – å få ned utslippene slik at vi kan være trygge på at våre barn og barnebarn arver en levelig klode.

Les mer…