Å tenke langsiktig

Besteforeldreaksjonens kontaktperson på Helgeland, Tone Toft, er også sterkt engasjert for klassisk naturvern. For henne er dette to sider av samme sak og et spørsmål om rettferdighet og langsiktighet. «Min generasjon har hatt god tilgang på uberørt natur. Vi har en plikt til å sørge for at også fremtidens generasjoner kan leve sine liv på en friskmeldt klode», skriver hun i et innlegg Rana Blad, for å stoppe gruveplanene i Nasafjell på grensa mot Sverige.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Kan bli ny sovepute

Det er vanskelig å få tak på hva regjeringen og stortingsflertallet vil etter den nye klimameldingen, sier Erik Martiniussen, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge og forfatter av bok om «Klimapolitikken som forsvant». – Men dersom det er rett, at vi nå ikke skal ha noen nasjonale mål for utslippskutt, er det jo ille. Det betyr at norsk klimapolitikk forblir like flytende og utydelig som den har vært, i en situasjon der det  trengs tydelighet og lederskap.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Kan vi fortsette å fly?

Ferien nærmer seg og nordmenn skal reise enda mer og enda lengre. Få er villig til å fly mindre for å spare klima. Det har dessuten lite å si for utslippsstatistikken, som ikke tar med utslipp ved reiser mellom land; bare innen det enkelte land. – Det er i grunnen ganske sprøtt, sier Carlo Aall, som er professor i bærekraftig utvikling ved Vestlandsforsking. Det økende antall flyreiser er en stor klimatrussel, påpeker han. «Utslippsfrie fly» ser han på som en illusjon.

Les mer…

2kommentarer

En sta optimist

«Miljøkjendis» og tidligere klimasjef for FN, Christiana Figueres, besøkte Norge denne uka. På et seminar arrangert av Norsk Klimastiftelse ga hun uttrykk for optimisme og tro på at verden har mulighet for å nå klimamålene. – Men det går ikke fort nok. Atmosfæren er full. Den tåler ikke mer klimagasser. Alle rekorder er slått, sa hun. Og beskjeden til olje-Norge var klar: – Ingen nye olje- eller gassbrønner må bores. Boring i Arktis er ikke formålstjenlig.

Les mer…

1kommentar

Møte med ‘Grootouders’

Under et familiebesøk nylig fikk nederlandsk-norske Bjørghild des Bouvrie anledning til å møte klimabesteforeldrene der, – ‘Grootouders voor het klimaat’. De møttes hjemme hos en av dem i den gamle byen Haarlem vest for Amsterdam. – Det var veldig hyggelig og jeg satte virkelig pris på å møte likesinnede i mitt andre hjemland. Det er jo egentlig den mest opplagte ting i verden, at vi besteforeldre går på barrikadene når selve livsgrunnlaget er truet!

Les mer…

1kommentar

Olje, klima og etikk

Norges Bank mener Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass. Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter, understrekes det. I sin høringsuttalelse sier Besteforeldrenes klimaaksjon seg enige i konklusjonen, men uenige i begrunnelsen. Investeringer bør trekkes ut av fossilbasert og ikke-bærekraftig virksomhet av etiske årsaker først og fremst, og i lys av kunnskapen om hva som skal til for å oppfylle Parisavtalen.

Les mer…

2kommentarer

Fra Statoil til Equinor

Årets generalforsamling i Statoil finner sted 15. mai. Som vanlig er det i Stavanger, og som vanlig fremmer småaksjonær Guttorm Grundt på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, forslag om at selskapet tar klima på større alvor. Det betyr også å ta navneendringen på alvor. Equinor uttrykker «likeverd, likevekt og balanse» ifølge Statoil-ledelsen. Grundt mener det er miljøsminking og dobbeltkommunikasjon på høyt nivå, og etterlyser en reell kursendring.

Les mer…

2kommentarer

Må vente to år

Det er nå klart at klimasøksmålet, etter dom i tingretten 04.01.2018, kommer til ankebehandling i lagmannsretten 05.11.2019. Pensjonert advokat Steinar Winther Christensen har fulgt rettssaken som rådgiver for Besteforeldreaksjonen og sier at dette skyldes den generelt lange ventetid for ankesaker i Borgarting lagmannsrett. – Men tiden er på vår side og før ny runde vil vi trolig ha ytterligere faglig støtte for klimaets svanesang om vi ikke våkner.

Les mer…

1kommentar

Myra skal leve!

Myr tar opp CO2 fra atmosfæren og lagrer det som organisk karbon. I Norge har denne prosessen gjennom tusener av år dannet store lagre av karbon – som slippes ut igjen og bidrar til global oppvarming når torvmyr dreneres og dyrkes, eller graves opp for å selges rundt om i alle hagesentra. Denne praksisen må det snarest bli slutt på, mener Besteforeldrenes klimaaksjon, som markerte det med en egen torvmyr-aksjon foran Stortinget sist fredag.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Flertall på feil kurs

«Svakt og i utakt med Parismålene.» Det er Svein Tveitdals dom over gårsdagens stortingsvedtak i forbindelse med meldingen om klimastrategi for 2030. Den tidligere lederen av Klimavalg 2013 er skuffet over at Venstre og KrF, som har vært enige om å stille seg bak et tydelig krav om nasjonale utslippskutt, nå ser ut til å ville støtte kvotekjøp som hovedstrategi. Det positive er at Arbeiderpartiet har endret syn og skiftet side. Det gir håp for framtida, tross alt!

Les mer…

4kommentarer