Historiens største klimamarsj – norske besteforeldre med

Bill McKibben og hans 350.org håper på titusener av deltakere og mobiliserer globalt til Folkets Klimamarsj i New York

Besteforeldreaksjonen svarer på Bill McKibbens «A Call to Arms», i forbindelse med FN-møtet Climate Summit der generalsekretær Ban Ki-moon har invitert verdens ledere for å få bevegelse i klimaforhandlingene. Hundrevis av organisasjoner mobiliserer nå til 20–21. sept. og People’s Climate March – Folkets store klimamarsj i New York. Sammen med vår kanadiske søsterorganisasjon For Our Grandchildren, stiller vi med bannere og slagord og felles mål: CONCERNED GRANDPARENTS – UNITED FOR A FOSSIL-FREE FUTURE. Et felles «besteforeldre-manifest» skal deles ut på gatene, og overrekkes politikerne. Les mer…

Amerikanerne ønsker tøffere klimapolitikk

helpI USA viser en studie fra Yale University at et stort flertall av velgerne er klare for en mer aktiv klimapolitikk, om nødvendig også uten forankring i en internasjonal avtale. Over 60 prosent av de spurte vil at landets politikere skal vise lederskap og ikke vente på hva andre land foretar seg. Som ventelig er det forskjell på liberale og konservative velgere, men de fleste tror at en god klimapolitikk også vil gi andre fordeler, som bedre folkehelse, økt energisikkerhet og redusert fattigdom. De er villige til å gi avkall på kortsiktige økonomiske fordeler, og støtter utsagnet om at effektive tiltak mot global oppvarming vil bety «et bedre liv for våre barn og barnebarn»

 

Leaders must show courage and boldness

«This is a decisive year. The UN secretary general has called for a climate summit in New York in September. It is imperative that governments and corporate leaders come to this summit committed to ambitious actions on the climate if we are to stand a chance to reach an agreement in 2015 commensurate with the challenge. Many of the Elders have shouldered the burden of government. We do not make the mistake of believing that addressing climate change is easy. But we know that there are times when, no matter how eldersdifficult the immediate landscape, leaders must show courage and boldness. This is such a time.» Kofi Annan, talsperson for The Elders, en uavhengig gruppe som arbeider for fred og menneskeretter. Etablert 2007 på initiativ av Nelson Mandela.

Norge risikerer å sakke akterut

hauglandMilliardkonsernet Kodak gikk konkurs fordi ledelsen fortsatte å satse på film til fotoapparater mens resten av verden tok i bruk digitale apparater. Norge kan lide samme skjebne, hvis vi ikke klarer å omstille oss til å bli et lavkarbonsamfunn, advarer Bjørn Kj. Haugland i et intervju med Dagsavisen. Han er konserndirektør i DNV GL (tidl Det Norske Veritas). Rapportene fra FNs klimapanel viser at oljealderen går mot slutten, og at at det er nødvendig med enorme kutt i utslippene av klimagasser. Men de norske utslippene gikk opp fra 2012 til 2013, til tross for politikernes intensjoner. Nå må det tenkes nytt i gamlelandet, mener Haugland.

Les mer…

Høge utslipp premieres med taxfree

For å matche kravene fra FNs klimapanel må norske utslipp i 2020 nærme seg 30 mill tonn. Lite tyder på at det går rette veien.

Norske utslipp av klimagasser går litt opp og ned uavhengig av klimapolitikken, viser 2013-tallene fra Statistisk Sentralbyrå. Fra olje- og gassutvinning økte utslippene med to prosent fra 2012, på grunn av sterk vekst i antall boredøgn både på produksjonsfelt og letefelt. En liten nedgang i forbruk av fyringsolje forklares med mindre behov for oppvarming, fordi 2013 var et relativt varmt år. Men i tillegg kommer at statistikken har et stort hull: Nordmenns flyreiser til og fra utlandet er ikke medtatt, selv om vi flyr og forurenser som aldri før. Disse utslippene blir fra i dag ytterligere stimulert ved regjeringens utvidelse av taxfree-ordningen. Les mer…

En setning som kan forandre Norge

loven13. mai i år foretok Stortinget den mest omfattende modernisering av Grunnloven siden 1814. Sentrale menneskerettigheter ble løftet inn og fikk sin plass i et eget kapittel. Miljøbestemmelsen i paragraf 110 b, vedtatt av Stortinget i 1992 og beskrevet som en menneskerettighet, ble også strammet inn. Den ble samtidig gitt en ny plass, som paragraf 112, i Grunnlovens rettighetskapittel, kapittel E. Den tydeliggjøring og innskjerping av miljøkravene som dette representerer, kan bli et avgjørende bidrag til Norges omstilling til et lavutslippssamfunn, og til «det grønne skiftet», skriver høyesterettsadvokat Pål W Lorentzen.

Les mer…

Dårlige løsninger for togreisende i Norden

nsbI et brev til NSB-ledelsen etterlyser Besteforeldreaksjonens lokallag i Oslo et større engasjement for togreiser. – Vi erfarer at mulighetene til å velge tog fra Norge til Sverige og Danmark er små, og at vi nærmest tvinges til å ta fly, skriver de. I en tid der innsatsen for klimaet er kritisk viktig, og den enkeltes valg betyr noe, ber de om at det blir tatt noen konstruktive grep. Dessverre ligger utbyggingen av et moderne tognett langt tilbake, det må politikerne gjøre noe med. Men problemet er også en for dårlig utnyttelse av jernbanenettet slik det er i dag. NSB og de andre selskapene må bruke fantasien og se på mulighetene med friske øyne!

Les mer…

Den neste finanskrisa skyldes klima

finanskriseKlimakrisa kan utløse ei finanskrise som overstiger alt det verdensøkonomien har opplevd til nå, skriver politisk kommentator Dag Seierstad. Det kan skje ved at man i Paris neste år blir enige om en klimaavtale som effektivt begrenser utslippene. Da blir leiting etter nye fossile ressurser meningsløst, og aksjekursene til oljeselskapene vil stupe. Eller det blir ingen avtale de nærmeste 5-15 år, og det meste fortsetter som nå. Da vil de samme selskapene møte veggen i form av miljøsjokk av alle slag og folkevandringer som overstiger alt det krig, sult og etnisk rensing har klart å utløse. Energi basert på fossile ressurser vil i praksis – kort og brutalt – forby seg sjøl.

Les mer…

Er norsk petroleumsforsking etisk forsvarlig?

Ved Universitetet i Bergen har flere studentgrupper engasjert seg mot forskningssamarbeidet med Statoil. Fra en markering i januar i år.

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har nylig vurdert spørsmålet. I sin konklusjon peker de på at universitetene i større grad bør være seg bevisst sitt ansvar som kunnskapsprodusent, og ikke stå i veien for nødvendige omstillingsprosesser. Professor Peter M. Haugan som for et år siden startet debatten om akademia-avtalen med Statoil, er fornøyd med utfallet så langt. Universitetene har vært for slappe, sier han, og må skjerpe seg når det gjelder å skaffe seg oversikt over hva de forsker på. Gunnar Kvåle, som også har engasjert seg sterkt i debatten, oppsummerer og er spent på den videre utvikling i saken.

Les mer…

Bedre klima, bedre helse, bedre energisikkerhet, mindre fattigdom

Bymiljø Kina: Mindre bruk av kullkraft vil gi store helsegevinster, renere luft å puste i.

En utfasing av kull, olje og gass vil ha en rekke fordeler, og blir heller ikke dyrere enn om verden fortsetter med fossil energi, skriver professor i geofysikk, Peter M. Haugan i en artikkel i den nye utgaven av magasiner «2 grader Celsius», utgitt av Norsk Klimastiftelse. Teknologisk er verden i stand til å omstille seg innen 2035-2050. Det vil gjøre det enklere å oppnå flere andre viktige globale mål, slik som elektrisitet til alle mennesker, reduserte helseskader på grunn av redusert luftforurensning, økt energisikkerhet og dermed bedret internasjonal politisk sikkerhet. Det er ikke slik at vi må ofre økonomisk utvikling for å bevare miljøet.

Les mer…