Albatrosser og raudåte

Visesanger og artist Birgitte Grimstad skal fortelle hvordan det er å være albatross på åpningsdagen for «Klima og Lyrikk»-uka i Bikuben på Det Norske Teatret, der Besteforeldrenes klimaaksjon står for innholdet. Det skjer mandag 22. januar kl. 12.00-12.30, og blir en improvisert sketsj fra forestillingen «Jeg vil høre havet» som gikk i Malersalen på Nationaltheatret sist høst. Med seg vil Birgitte ha noen av ungdommene som var med i denne forestillingen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Våpen mot klima og miljø

«Militær og miljø» er etter manges mening et fortiet problem – noe man ikke skal snakke om fordi det gjelder Forsvaret. Likevel har det vært tatt opp som viktig tema på klimafestivalene i Oslo. Så også i år, da de fire organisasjonene Besteforeldrenes klimaaksjon, Natur og Ungdom, Nei til Atomvåpen og IKFF (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet) sto bak et vellykket møte på Eldorado Bokhandel 17. januar med mange deltakere og stort engasjement.

Les mer…

2kommentarer

Krig eller klode

Et tjuetalls fredsaktivister – mest eldre og mest kvinner – var i går ettermiddag samlet i Norlis bokhandel på Torgallmenningen i Bergen. Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) åpnet årets klimafestival i byen med en utstilling om krig, klima og miljø. – Har du tenkt over at militærvesenet, som skal beskytte oss, bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner? spurte Susanne Urban i sin appell til frammøtte og forbipasserende.

Les mer…

2kommentarer

Det blir stadig varmere

På sin webside forteller James Hansen – verdenskjent klimaforsker og aktivist – at global snittemperatur i 2017 nå er beregnet til å være den nest høyeste som noen gang er målt. Sammenlignet med perioden 1880-1920, som kan regnes som tilsvarende førindustriell tid, lå temperaturen i 2017 over med hele 1.17°Celsius. Og til forskjell fra det historiske rekordåret 2016 var det dette året ingen ekstraeffekt fra det tropiske El Niño-fenomenet.

Les mer…

!Skriv en kommentar

På rett vei med bio?

I regjeringsplattformen som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har lagt fram, heter det at de vil «følge opptrappingsplanen for biodrivstoff for å nå målene for utslippskutt i transportsektoren». Målet skal være 40 prosent innblanding innen 2030. Men satsingen på biodrivstoff har møtt sterk kritikk de siste årene, både i Norge og internasjonalt. Mange mener det vil øke snarere enn redusere utslippene. I tillegg kommer arealkonflikter som kan bli store.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Med tro på at det nytter!

«It always seems impossible until it’s done.» Brita Helleborg fra Besteforeldrenes klimaaksjon gjorde de kjente orda til Nelson Mandela, til sine i appellen hun holdt ved åpning av Klimafestivalen i Porsgrunn i dag, arrangert sammen med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Fagforbundet. «Det vil aldri kjennes ut som om det er lett å gjøre de endringene vi må for å ta vare på verden for våre etterkommere. Når vi har gjort det blir det en selvfølge.»

Les mer…

5kommentarer

Ulike klimarettssaker – ulikt utfall

Debatten går høyt etter klimadommen i Oslo tingrett. Mange mener den er gal og urettferdig. En som har markert seg med et noe annerledes synspunkt er Frans-Jan Parmentier, forsker i arktisk økologi ved Universitet i Tromsø. Han sammenligner med dommen i Haag der miljøstiftelsen Urgenda fikk medhold i sitt klimasøksmål mot den nederlandske staten, og spør: – Hva er forskjellen, og hvorfor nådde ikke det norske klimasøksmålet fram på samme måte?

Les mer…

!Skriv en kommentar

Ikke ulovlig, men galt

Miljøbevegelsen tapte klimasøksmålet. Dermed har jussen talt: Slik Grunnloven er formulert, og nå tolket, er det ikke ulovlig å åpne nye oljefelter utenfor kysten av Norge, selv om oljen og gassen vil bidra til den globale oppvarmingen, som i sin tur truer helsen til både nålevende mennesker, fremtidige generasjoner og andre former for liv på jordkloden. Staten har ikke brutt loven. Men betyr det at den har handlet riktig? spør naturfilosof Sigurd Hverven.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Vervekampanje – bli med!

Besteforeldrenes klimaaksjon nærmer seg 1800 medlemmer. En hel del har meldt seg inn i forbindelse med oppmerksomheten rundt klimasøksmålet. – Hurra! sier nestleder Gro Nylander. Det lover godt! Men vi trenger å vokse og bli enda mange flere for å øke presset på politikerne så de snur i tide, og i praksis. Nå vil hun ha en vervekampanje blant medlemmene. – Målet må være at vi skal passere 2000 i løpet av dette året. Det er realistisk. Og hver eneste én teller!

Les mer…

1kommentar

Folkelig motstand nytter

Billedkunstner Tone Toft på Brasøy i Helgeland har lenge vært medlem av Besteforeldreaksjonen. Nylig har hun tatt et skritt videre og blitt lokalkontakt for organisasjonen. – Da jeg ble kjent med at Besteforeldrene ville gå inn som partshjelper til Greenpeace og Natur og Ungdom i klimarettsaken i Oslo, ble jeg glad og bestemte meg for å bli mer aktiv. Disse modige og tydelige folka ville jeg være en del av. Kall det gjerne mitt nyttårsforsett i 2018!

Les mer…

4kommentarer