Mållaust liv har òg ei meining

Eldre folk som er engasjerte i klimakampen veit godt at dette ikkje er det einaste økologiske problemet vi er i ferd med å overlate til kommande generasjonar. I vår eiga levetid og med eigne auge har vi sett korleis dyr, fuglar og insektliv har gått attende. Kor alvorleg dette er, skriv Anne Sverdrup-Thygeson innsiktsfullt om. Ho er professor ved Fakultet for miljøvitskap og naturforvaltning, NMBU, og er sterkt uroa over den menneskeskapte masseutdøyinga som no skjer.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Speiderne viser vei

Alt henger sammen med alt, og Kirsten Limstrand i Bodø – som i mange år har vært aktiv i Besteforeldreneaksjonen og Klimavalgalliansen – er også glødende opptatt av kortreist mat og mulighetene for folk i nord til å dyrke egne grønsaker, proppfulle av vitaminer og mineraler. Nå mener hun byen må gripe muligheten etter at 9000 speidere har vist hvor raskt og enkelt et stort område kan legges til rette for ny bruk. «Smart by» med kolonihager er framtida, mener hun.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Hvordan bekjempe oljeavhengigheten?

To sosialmedisinere tar i Dagbladet til orde for å behandle avhengigheten av fossil energi på samme måte om andre kjente avhengighetsproblemer: Man må begrense tilgangen til de vanedannende stoffene og ikke bare slå ned på forbruket. Norge og andre oljelangere må stoppes. «Det er tvingende nødvendig med både nasjonale og internasjonale beslutninger om å la karbonkilder forbli unyttet, selv om det på kort sikt kan medføre tap av arbeidsplasser og penger.»

Les mer…

3kommentarer

Tenke globalt, handle lokalt

Ingrid Hoøen og Hilde Løvås er ivrige talskvinner for Besteforeldreaksjonen i Levanger, og er blitt sommerportrettert av avisa Innherred. Vi må starte med oss selv, sier de. Det er så lett å kritisere andre og si at de er så mye verre enn oss. Men Norge er ikke noe glansbilde i klimapolitikken. Det må en generell holdningsendring til, og der ønsker Besteforeldrene å bidra. Levanger er dessverre typisk: fagre ord og fine planer, men alt for lite blir gjort.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Torvprodukter på vei ut

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å utrede en utfasing av bruk av torv i Norge. Det kommer etter krav fra Venstre og er med som tiltak også i den nye klimameldinga. Bakgrunnen er ny kunnskap og forståelse av myrnaturens betydning for blant annet klima. Særlig oppmerksomhet har planene om utgraving av Jødahlsmåsan på Romerike fått. Besteforeldrene har gjennomført flere vellykka markeringer for bevaring av denne myra.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Omstillingen går ikke fort nok

Kullforbruket i verden går ned og klimagassutslippene flater ut. Det gir grunn til håp, mener politisk kommentator Dag Seierstad. Men det er langt fram, for oljeforbruket går fortsatt kraftig opp, og også gass brukes stadig mer. «Det er ikke nok at utslippene ikke lenger øker. De skal ned, langt ned – på kort tid. Klimaproblemet er først løst når CO2-fri energi er blitt billigere enn fossil energi. Da vil kull, olje og gass bli liggende urørt. Det vil ikke skje av seg sjøl.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Levanger fortsatt dårlig eksempel?

«Flertallet i kommunestyret i Levanger har et avslappet forhold til oppfølging av egen klimaplan», skriver lokagruppa av Besteforeldrenes klimaaksjon i avisa Innherred. «Årsberetninga for 2016, på 98 sider, er uten omtale av tiltak mot den største trusselen mot livsvilkårene på jorda for kommende generasjoner.» Også i boka «Hva skjer? – to besteforeldre på klimareise i Norge» fra 2012 figurerer Levanger blant eksemplene på at det skjer lite og ingenting.

Les mer…

1kommentar

Media overforenkler om klima

Når mediene rapporterer om klimaendringer, overser de den viktigste side av saken, ifølge den danske klimaforskeren Katherine Richardson. De ser ikke skogen for bare trær, sier hun i en samtale med Videnskab.dk. De konsentrerer seg om uvesentlige konflikter og enkelthistorier om isbjørner, økonomi eller havnivå, i stedet for det store bildet og den «aller største utfordringen vi har i det 21. århundre»; erkjennelsen av at jordens ressurser er begrenset.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Gjør klar for klimavalgkamp

Klimavalgalliansen har laget ny løpeseddel til bruk i valgkampen og håper på god spredning over hele landet. Mer enn 60 organisasjoner er nå med i alliansen, der all informasjon – om felles politiske krav og planlagte aktiviteter er samlet på nettsida www.klimavalgalliansen.no Lørdag 2 september er utpekt som nasjonal aksjonsdag. I Oslo blir det klimamarsj med Norges største klimakor. Hev stemmen og gjør valget til et vendepunkt for klima!

Les mer…

1kommentar

Må forskning være politisk tannløs?

Medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon har reagert på rapporten «Klimavalg 2017» fra Cicero Senter for klimaforskning, som de mener er intetsigende og til dels misvisende. Rapporten underkommuniserer den farlige klimasituasjonen verden er inne i, og kan brukes av politikere til å finne faglig støtte også for tiltak med tvilsom klimaeffekt, skriver de i et brev til senteret. Forskningssjef Steffen Kallbekken mener de har misforstått Ciceros rolle i samfunnsdebatten.

Les mer…

1kommentar