Vår rettferdige del av jobben

CLIMATE-JUSTICE-NOW1Norske klimaambisjoner må oppjusteres kraftig, i følge en rapport Kirkens Nødhjelp presenterte på Arendalsuka. «Norways fair share of an ambitous climate effort» er utarbeidet av Stockholm Environment Institute. På basis av historiske og nåværende utslipp, og økonomisk kapasitet, beregner de hvilket ansvar enkeltland har for at de samlede utslippene ikke skal ødelegge mulighetene for å begrense global oppvarming til maksimum to grader over førindustrielt nivå. Norge må i så fall ta langt større løft på hjemmebane enn det Stortingets klimaforlik legger opp til. I tillegg må vi bidra med store midler til utslippskutt i fattigere land.

Les mer…

Klimapolitikk uten sammenheng

Trine SDet er lite samsvar mellom overordnet klimamålsetting og tiltak på sektornivå i Regjeringens politikk, konkluderer Gunnar Kvåle etter å ha hørt klimaministeren og flere andre foredra ved ulike seminarer under Arendalsuka. – Trine Sundtoft snakker som om klima var den viktigste saken for de blå-blå. Togradersmålet skal fortsatt være basis for norsk klimapolitikk, både globalt og nasjonalt. Globalt vil hun arbeide for høy pris på klimagassutslipp, som hun ser som det viktigste tiltaket. Nasjonalt vil hun styrke klimaforliket, derfor må alle sektorer bidra. Det rimer dårlig med det som kom fram på seminaret om «Med veg skal landet bygges».

Les mer…

Concerned Grandparents call for climate action

Oslo last week, outside the Norwegian Parliament building: Svein Tveitdal delivers the “Concerned Grandparent Statement” to Rajendra Pachauri.

For Our Grandchildren (4RG, Canada) and Grandparents Climate Campaign (GCC, Norway) have published a «Statement to national and international political leaders from Concerned Grandparents – united for our grandchildrens’ sustainable future». Svein Tveitdal from the GCC steering group, recently delivered the joint statement to the Chairperson of the IPCC, Rajendra Pachauri. Tveitdal says that seniors have an obligation to put pressure on political leaders to take action. – Our generation benefitted most from the fossil fuel economy. We must now pay back and work to correct a situation to which we have contributed.

Les mer…

Kjekt og slitsomt på stand

Godt humør og pågangsmot må til skal man stå på stand under Arendalsuka. Særlig slik det har vært i år, med mye regn.

Under Arendalsuka har det myldret av folk, arrangementer og stands for mer enn hundre ulike organisasjoner. Hos Besteforeldreaksjonen har det til tider vært flere aktivister enn besøkende, innrømmer de som har holdt ut i det sterkt vekslende været gjennom uka, fra kl 11 til 17 hver dag. Det er en skjebne de deler med mange andre. Men hundrevis av brosjyrer og foldere er delt ut, det er blitt mange gode samtaler med forbipaserende og det har vært lærerikt og sosialt, sier lokallagsmedlemmene. De takker for støtte og hjelp fra besteforeldre fra andre steder i landet! Til neste år skal de være tidlig ute og sikre seg en mer sentral plass i bybildet, forsikrer de!

Besteforeldre-manifest får oppmerksomhet

Rajendra Pachauri får overrakt "Concernen Grandparens Statement" av Svein Tveitdal, tidligere FN-direktør og styremedlem i Besteforeldreaksjonen. Foto: Åsmund Lang, Magasinet Skog.

Sammen med kanadiske For Our Grandchildren har Besteforeldrenes klimaaksjon utformet et «Statement to national and international political leaders from Concerned Grandparents – united for our grandchildrens’ sustainable future». Mandag denne uka ble det overrakt Rajendra Pachauri, lederen for FNs klimapanel. Vi mener at eldre mennesker har et særlig ansvar for å legge press på politikerne, sier styremedlem i Besteforeldreaksjonen, Svein Tveitdal. Det er vår generasjon som har høstet fordelene ved oljeøkonomien, og skapt klimaproblemene. Det var utilsiktet, men nå vet vi hvordan tingene henger sammen og må slutte med vinglinga.

Les mer…

Folketog for en rettferdig klimapolitikk

mette klimaprofilVi hører lite om det her hjemme, men i USA og andre steder er forberedelsene i full gang til det klimaaktivisten Bill McKibben kaller verdens største folketog. I fjor fikk han Sofieprisen for sin evne til å mobilisere grasrota. I år vil han ha folkemengdene ut på gatene i New York 21. september – samtidig som verdens ledere samles til FN-toppmøte om klima. Forfatter Mette Newth har stilt seg i spissen for en gruppe norske og kanadiske besteforeldre som vil delta i demonstrasjonene og vise at folkeviljen og den sunne framtidsfornuft må lyttes til. Som eldre har vi et spesielt ansvar for den arven vi etterlater kommende generasjoner, sier hun.

Les mer…

Over til Arendal

Fullriggeren Sørlandet er møtested når sentrale politikere og organisasjonsfolk møtes til debatt om klimapolitikk og norsk oljeutvinningstempo, onsdag 14. august kl 15.30 - 18.00.

Arendalsuka har åpnet med en sterk klimarapport fra Kirkens Nødhjelp. Den fortsetter med et debattmøte om norsk oljeutvinning onsdag kveld. FNs klimarapporter viser at to tredeler av alle kull-, olje- og gassreserver må bli liggende i bakken for at verden skal nå sine globale klimamål (togradersmålet). Hva betyr dette for tempoet i norsk oljeutvinning, for norsk økonomi og norske arbeidsplasser? Politikere og organisasjonsledere diskuterer, etter innledning ved Gunnar Steinsholt fra Fagforbundet og leder for Klima2020, Svein Tveitdal. Men uka er også en anledning for Besteforeldreaksjonen til å synliggjøre seg og sitt budskap.

Les mer…

Når skal vi vakna?

Gunnar KvaleAlle opplyste menneske veit kva som er i ferd med å skje med planeten vår. Men politikarar flest let oss tru at dei har kontroll. Det uroar Gunnar Kvåle, professor emeritus ved Senter for internasjonal helse i Bergen og aktiv i Besteforeldreaksjonen og MDG. Den kunnskapen vi har i dag krev ein overskridande politikk og ein mykje friare utnytting av det handlingsrommet vi faktisk har, som individ og samfunn. Inspirasjon til dette finn Kvåle hos nokre av diktarane våre. Men óg hos urfolk med deira forståing av samanhangen mellom natur og menneske, slik han skriv om i et essay som fyrst vart publisert på nettet i magasinet Harvest, 3. juli i år.

Les mer…

To grader er for mye

Havik«Togradersmålet» er et tilbakevendende begrep i klimadebatten, og uttrykker et mål om at global gjennomsnittstemperatur ikke skal stige med mer enn to grader i forhold til før-industriell tid. Det har støtte fra 200 nasjoner, men mangler et vitenskapelig grunnlag, påpeker Torgeir Havik i et innlegg i magasinet Energi og Klima. Arkitekten fra Steinkjer er aktiv i Besteforeldreaksjonen, og synes det er merkelig at dette ikke har skapt større diskusjon i klimabevegelsen. Noen av verdens fremste forskere frykter at en slik temperaturøkning vil innebære en katastrofe. Allerede dagens økning på 0,8 grader er alvorlig, slik vi kan se særlig i polarområdene.

«På tide å legge pessimismen i en skuff»

nina jensenDet skjer en omfattende fornybar revolusjon som skal redde klimaet, skriver en optimistisk WWF-generalsekretær Nina Jensen i Aftenposten. «Vi kan ikke unngå menneskeskapte klimaendringer. De er i full gang. Men vi skal klare å bremse før det er for sent. Over nesten hele verden satser folk på fornybar energi som aldri før. Innen 2020 vil 80 prosent av verdens befolkning leve i områder der solenergi er økonomisk konkurransedyktig. Den fornybare revolusjonen skaper massevis av arbeidsplasser  – i tillegg til renere luft og mer stabilt klima. Målet er ikke bare innen rekkevidde. For de aller fleste av oss kommer det til å lønne seg at vi når det.»