Vatn forandrer alt! Alle må ha vatn!

Med liv og lyst og engasjement på Torvet i Trondheim. Foto og video: Anne Grete Torwick.

«Bli med no, kom og bli med. E vi mang nok så får vi det te!» – Besteforeldrenes populære Rangleorkester var synleg og hørleg med under TVaksjons-sendinga frå Trondheim søndag. Den enkle bodskapen vår er at tilgongen på friskt vatn mange stader vil vere avhengig av at vi greier å stogge den globale oppvarminga, seier orkesterleiar Ola Dimmen. Vi var 14 personar som spelte medan børsberarane drog ut, og vi spelte også utanfor P3 teltet under NRK1 si direktesending og sendingar frå P3. Ein friskus frå redaksjonen kom og heiv seg med i orkesteret, så vi inspirerte kvarandre. Fin innsats og god stemning, dette var verkeleg morosamt!

Les mer…

Hvorfor glemte de klima?

Sov en av dem? Misforstod de hverandre? Hvorfor foreslår regjeringen at bensin og diesel skal bli billigere når de også mener at skatter og avgifter skal brukes for å redusere forurensning? Foto  Aftenposten

Hvordan skal man tolke en regjering som sier at økonomiske virkemidler er uhyre viktig i klimakampen, men som samtidig gjør det billigere å forurense? spør Ole Mathismoen. Aftenpostens kjente klima-journalist har ofte vært oppgitt over norske politikere og deres unnvikende holdning til «vår tids største utfordring». Nå gir han oss 15 mulige forklaringer på hvorfor nødvendige klimatiltak er uteglemt i framlegget til statsbudsjett for 2015 – med de ettertanker og motforestillinger som raskt faller ham inn. Det er fristende å tenke at regjeringen Solberg ikke tror at klimatrusselen er så farlig likevel. Men så enkelt er det nok ikke …

Les mer…

På plass når det trengs

På plass en lørdag morgen utenfor Folkets Hus i Bergen. Arbeiderpartiets folk skal få med seg en liten klima-impuls til sitt dugnadsmøte før valgkampen.

I Bergen 18 oktober er Arbeiderpartiet klar til valgkamp, og samler troppene til «Avspark» på Folkets Hus. Vi er klare vi og! sier Bjørghild des Bouvrie som sammen med venner fra Besteforeldreaksjonen benytter anledningen til å dele ut brosjyrer for Klimavalgalliansen om lokale «klimavettregler». Det er en sur lørdag formiddag i Vestlandets hovedstad, men Bjørghild synes det er verd innsatsen. Tidligere i høst har hun bidratt med å sende ut e-poster med informasjon til alt som kan krype og gå av lokalpolitikere i Hordaland. – Denne brosjyren er jo så flott, og viser så mange muligheter, og jeg synes det er for galt om den ikke blir bedre kjent.

Les mer…

Veien mot 2050

ellenhambro_liteMiljødirektoratet har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Målet om å begrense global temperaturøkning til maksimum 2 grader, krever at utslipp per verdensborger reduseres med 40–70 prosent innen 2050. Dette betyr et utslipp per person på mellom 1,5 og 3 tonn CO2-ekvivalenter. Norges utslipp av er i dag mer enn 10 tonn per innbygger, mens verdensgjennomsnittet er om lag sju. – Vår analyse illustrerer at det vil være mulig for Norge å redusere sine utslipp til mellom ett og to tonn CO2 per innbygger i 2050, sier miljødirektør Ellen Hambro. Med det krever kraftfulle tiltak allerede nå.

Les mer…

En ny dele- og samarbeidsøkonomi

Bildeling er i ferd med å bli et godt og rimelig alternativ for mange byboere. Er det et skritt mot en ny deleøkonomi med lavere forbruk av ressurser?

I en undersøkelse blant 10.500 mennesker i 29 rike og nyrike land, erklærer 55 prosent seg enig i at «mitt lands økonomi fungerer ikke». Bare i Kina mener et flertall at det fortsatt går rette veien. Syv av ti er enige i at «overforbruk setter samfunnet vårt og planeten i fare», bare åtte prosent er uenige. 52 prosent sier at de trolig kunne leve lykkelige selv om de måtte kvitte seg med halvparten av alt de nå eier, bare 20 prosent mener det motsatte. Men samtidig er fet flertall enige i påstanden om at et lavere forbruk vil sette arbeidsplasser i fare. Finnes det et alternativ til systemet som tvinger oss til å svinge kredittkortet for å holde hjula i gang?

Les mer…

Avmaktens optimisme

Jens Stoltenbergs budskap om at det er mulig å kombinere klimakutt og økonomisk vekst er blitt godt mottatt av verdens økonomiske og politiske eliter.

Hva annet kunne vi vente oss? spør Per Bjørn Foros, etter å ha sett nærmere på «Stoltenberg-rapporten» og dens konklusjoner. Premissleverandører og rådgivere for The Global Comission on the Economy and Climate er internasjonale økonomi- og industrimiljøer som Bank of America, Deutsche Bank, IMF, Vattenfall og Unilever. Hovedbudskapet er at en løsning av klimaproblemene er fullt forenlig med økonomisk vekst, muliggjort gjennom ny teknologi, fornybar energi og økt energieffektivitet. Heller ikke var det overraskende at lederen av kommisjonen, Jens Stoltenberg, lot til å være helt bekvem med denne urealistiske visjonen.

Les mer…

Bølgen vokser

Newth«Klokka åtte var morgenlufta fuktig og varm, himmelen var grå og det kom spredte truende drypp. Men værgudene holdt pusten. De var på vår side, tross alle våre overgrep mot naturen.» Det er Mette Newth fra Forfatternes klimaaksjon § 112 som har rapportert fra People’s Climate March gjennom New Yorks gater 21. september. Hun er også styremedlem i Besteforeldreaksjonen, og legger vekt på språkets makt: «Vi vet at meningsfylt språk igangsetter viktige prosesser hos individer såvel som i samfunn, prosesser som skaper erkjennelse, innlevelse, medfølelse og alle andre fine redskap vi mennesker kan bruke i kampen mot klimatvil og handlingslammelse.»

Les mer…

Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!

linda parr 2Besteforeldreaksjonen har sluttet seg til kampanjen for grønne arbeidsplasser, der kirken, miljøorganisasjoner og fagforbund har gått sammen om å samle inn «100 000 underskrifter for 100 000 klimajobber». – Vi er jo ikke bare opptatt av et levelig klima og miljø for barnebarna våre, men at de skal ha et arbeid å gå til, sier Linda Rundquist Parr, lokallagsleder i Oslo. Besteforeldrenes månedlige markeringer utenfor Stortinget skal i høst brukes til å informere om kampanjen og sanke underskrifter. Det positive fokus på arbeidsplasser har appell til alle aldersgrupper, tror hun. De fleste skjønner at omlegging til en mer oljeuavhengig økonomi må til.

Les mer…

Vi trenger en verdirevolusjon

Dammann_foto-235x300For 40 år siden skapte Erik Dammann «Fremtiden i våre hender», først som bok i kjempeopplag, deretter som organisasjon med kometaktig oppslutning. Mange av oss ble med og er det fortsatt. I mellomtida er Dammann blitt 83 og klar med ny bok – den syttende fra hans hånd og et slags testamente over et livslangt engasjement for global rettferdighet. Klimaproblemene har aktualisert behovet for opprør mot et verdisystem som er i ferd med å ødelegge seg selv, slik han ser det. Vi må se på hele utviklingen og jobbe for et annet økonomisk system. Begynne å diskutere hvordan vi kan bygge en levelig verden som ikke bygger på konkurranse.

Les mer…

Med song og godt humør – for våre barnebarn

Ola 2Vi skal skape liv og røre og få fokus på klima, seier Ola Dimmen, musikalsk leiar og songskrivar for Besteforeldrenes populære rangleorkester i Trondheim. Vi brenn for framtida og barna, og ønskjer å gi uttrykk for det på vår måte. – For litt sida var han og nokre av dei andre på Fosen Folkehøgskole der dei spelte og talte for elevane. I godt humør på veg heim vart ein ny song fødd, denne gongen om Jonas Gahr Støre «med oljesøl i øret». Han har synt seg som eit vonbrot og fortener ei skikkeleg nidvise, meiner Ola. Andre songar manar til samhald og kampvilje. – Vi kan ikkje nøye oss med å appellere til intellektet, kjenslene må med!

Les mer…