Klimamelding med gode og dårlige sider

hansmsDen nye Klimameldingen knytter norske utslippsmål til EU, med reduksjon på 40 % innen 2030 i forhold til 1990-nivå. Hans Martin Seip har gjennomgått og kommentert meldingen for Besteforeldreaksjonen, og synes dette er et klart framskritt fra forrige klimamelding fra 2012 der kuttmålene var beregnet på en ytterst forvirrende måte, og ambisjonene var alt for lave. Samtidig etterlater den nye meldingen mange ubesvarte spørsmål. Det er uklart hvordan det nye målet skal oppnås, og særlig hva som skal skje med utslipp fra norsk territorium. En stor svakhet er at klimatiltak fortsatt ikke blir sett i sammenheng med norsk petroleumspolitikk.

Les mer…

Finnes ingen «ren» gass

Norsk gass, blant annet fra Kårstø, er svaret til både å skaffe mer energi og renere energi, mener olje- og energiministeren. Har han glemt klimaproblemet med lekkasje av metangass?

Naturgass er «ren energi» og svaret på verdens energibehov, hevder norske myndigheter. Men dette kan være en farlig illusjon, skriver Gunnar Kvåle, Svein Tveitdal og Hans Martin Seip i en kronikk i Stavanger Aftenblad. De er alle medlemmer av Besteforeldreaksjonen og tungvektere i klimadebatten. En rekke studier publisert i noen av verdens mest anerkjente vitenskapelige tidsskrifter har vist at lekkasjer av metan ved produksjon, distribusjon og bruk av gass er så store at det kan nulle ut en ellers gunstig klimaeffekt. Gass er i mange tilfeller ikke stort bedre enn kull. Dessuten kan den fortrenge satsing på fornybar energi.

Les mer…

Bestemor vil ta vare på vintergleden

Liv GFortiden får vi ikke gjort noe med, men vi kan forbedre framtiden slik at våre barnebarn overtar en klode uten feber, sier Liv Gundersen til Eidsvoll Ullensaker Blad. Hun er eneste medlem av Besteforeldreaksjonen i Eidsvoll, forteller hun. Slik kan det ikke være! Nylig har barna laget «snømennenes riksforsamling», for å minne om hva som kan gå tapt med den økende globale oppvarming. Det ble veldig bra. Nå må også vi besteforeldre ta ansvar og stå i lag. Vi må gjøre vårt for at våre etterkommere også får glede av de nære ting som snøkrystaller, snømenn, snøhuler, hestehov og rumpetroll. Vi har fire årstider, og de må vi ta godt vare på.

Les mer…

De eldres stemme må bli tydeligere!

PCM-NYC_Elders_-_Version_2

Hvilken arv skal vår generasjon etterlate seg? Hva skal til for å komme ut av bakevja i klimapolitikken? Jo, da må den eldre garde slå i bordet! svarer den nystartede Elders Climate Action, med medlemmer over hele USA. Eldre mennesker har vært ledere gjennom hele menneskets historie, med vekt på behovene til fremtidige generasjoner. Dagens kortsiktige politikk truer våre barnebarns livsvilkår. De tydelige stemmene til en voksende eldre befolkning tror vi kan derfor bli avgjørende for å skape nødvendig politisk vilje til å endre vår nasjons energipolitikk. Mens det er ennå er tid! – Til høsten planlegger de et klimarally for besteforeldre og andre eldre i Washington.

Les mer…

Jeg håper på et folkeopprør

Ellen STNoen ganger er jeg fristet til å bare trekke meg tilbake på småbruket vårt i Froland og minimalisere fotavtrykket, sier Ellen Schei Tveitdal. Den pensjonerte læreren har tatt på seg jobben som leder for lokallaget av Besteforeldreaksjonen i Arendal og omegn. Hun tenker på sin mormor som levde i et samfunn med kystfiskere i Trøndelag, som eide og forbrukte svært lite uten å være preget av hverken savn eller rastløshet. – Når jeg tar inn over meg dagens vekst og materielle overforbruk forteller det meg at vi ikke har skjønt alvoret. Jeg tror tiden er overmoden for en ny Churchill eller en ny Martin Luther King. Eller trenger vår tid andre former?

Les mer…

Forskere om kunnskap, følelser og klimapolitikk

OMSTILLINGEN GÅR FOR TREGT. De menneskeskapte klimaendringene truer vår sivilisasjon. Da er det rett av forskere å si fra om hvordan de opplever situasjonen og tregheten i den politiske respons, mener de fleste.

Besteforeldreaksjonen har spurt norske forskere om hva de egentlig føler når det gjelder den globale oppvarmingen, og hvordan de opplever det når de ser klimakunnskapen gang på gang kommer til kort. Noen av dem vil ikke ha noen mening om saken, og overlater alt som smaker av «politikk» til politikerne. Men mange er også åpne på sin frustrasjon over at dokumenterbare fakta ikke har fått den plass i beslutningene som er nødvendig hvis vi skal takle utfordringene. Det er blitt et kappløp med tiden. «Vi forskere må gjøre det klart, vi må snakke med høye stemmer og enkle ord», sier en av dem. (Fotomontasjer ved Ola Dimmen)

Les mer…

Norsk klimapolitikk fortsetter å forvirre

B lahn 2Det har alltid vært vanskelig å få tak på hva norske politikere egentlig mener når de snakker om «norske utslippskutt». Ofte har det bare dreid seg om kjøp av mengder billige utslippskvoter i andre land, uten tiltak som monner på heimebane. Etter avtalen som nylig er inngått mellom regjeringen og støttepartiene er forvirringen større enn noensinne. Norge skal knytte klimapolitikken sin tettere til EU, med et mål om 40 prosent kutt innen 2030. Det høres ambisiøst ut. Men ingen kan si hvordan det skal skje, eller hva det betyr innenlands. – Jeg synes det er rart at Venstre og KrF har valgt å bidra til en såpass uklar politikk, sier klimaskribenten Bård Lahn.

Les mer…

Framtidsfrykt eller framtidshåp?

Laila RDLaila Riksaasen Dahl, tidligere biskop i Tunsberg, holdt appell for Besteforeldrenes klimaaksjon ved markeringen utenfor Stortinget i anledning «Global Divestment Day» 13. februar. – Vi står her på vegne av de unge, de ufødte, de forsvarsløse og naturen, sa hun. Norges rikdom er bygget opp på utvinning av olje og gass, det gir en særskilt forpliktelse til å bidra til en trygg og sunn framtid: «Framtidsfrykt eller framtidshåp? Hva vil vi gi våre barnebarn? Det handler om vårt livsgrunnlag. Vi lever med en frykt som er grunnleggende og verdensomspennende: Vil vår klode fortsatt være det gode sted for mennesker?

Les mer…

Nok tull, oljefondet ut av kull!

7-800 deltok i demonstrasjonen 13. feb. Laila Riksaasen Dahl med rød aksjonslue.

Den globale fossilfri-dagen ble fredag og lørdag markert i Bergen, Trondheim og Oslo. Valentinsdagen hadde inspirert til hjerteformede plakater og muntre slagord om å «bryte forholdet» og «slå opp med kull». 6-700 deltakere gikk fra Oslo S til Stortinget, der en rekke organisasjoner og politiske partier oppfordret Oljefondet om å finne seg en ny sengekamerat – «Solveig Sol», som leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad kalte henne. Tidligere biskop Laila Riksaasen Dahl holdt sin appell på vegne av Besteforeldreaksjonen. Håpet ligger i en fossilfri framtid, sa hun. Vi krever at fondet trekker seg ut av investeringer i kull, olje og gass, ikke minst tjæresand!

Les mer…

Verden trekker seg fra fossil industri

halfdan osVed å sette av oljemilliardene i et fond våre barn og barnebarn kan høste av, har norske politikere gitt et eksempel på framtidsansvar og langsiktig tenkning, sier leder av Besteforeldreaksjonen, Halfdan Wiik. Men alle disse pengene kan bli lite verd hvis vi ikke kommer oss ut av klimafella. Jeg håper derfor vi skal få gjennomslag for tanken om at de må brukes aktivt for å stake ut en ny kurs for verden. Fredag kl 17 blir det stor «Framtida er fossilfri»-markering i Oslo sentrum. – Vi trenger at alle fond, banker og rikinger trekker sine investeringer i fossil industri og overfører dem til fornybar energi, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Les mer…