Brobygging for fremtiden

Vi kan bygge en felles framtid og skape en grønn kursendring når rettferdighet og økologi kombineres, sa generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit, i sine avsluttende ord til årets «Broen til framtiden»-konferanse. Det gir håp om at utviklingen som går mot klimakatastrofer kan snus når fagforeninger, kirken og frivillige organisasjoner samarbeider og kan samle så mange deltakere til sitt årlige toppmøte om miljø, klima og et felles løft for fremtiden. 17. februar var fjerde gang at Broen til framtiden ble holdt, og noen mente at denne fjerde konferansen var den beste så langt. Besteforeldrenes klimaaksjon var blant arrangørene.

Les mer…

Med stortingsvalget og Lofoten i sikte

Av og til må man stable vekk standen, ta av seg aksjonshatten og komme sammen for å dele erfaringer, slik lokallagene i Besteforeldreaksjonen gjør en gang i året. Denne gangen var det stortingsvalget og mulighetene i valgkampen som framfor noe ble diskutert. Blant de mange viktige enkeltsaker er kampen for et fortsatt oljefritt Lofoten, for å få vedtatt en sterk norsk klimalov, og for å få opp en nødvendig debatt om den nasjonale transportpolitikken og jernbanens plass. – Vi må bare gå på politikerne, det er ingen grunn til å være beskjeden når vi kjemper for en rettferdig sak, sa nestleder Finn Bjørnar Lund i sin oppsummering av møtet.

Les mer…

Vil ha klar tale om Lofoten

Programkomiteen i Arbeiderpartiet går inn for å åpne de sørlige deler av Lofoten for oljeutvinning, og kaller det et kompromiss med verneinteressene. Men det er bare et nytt eksempel på det tilslørende språket som blir brukt av den norske oljelobbyen, mener Mari Gjerdåker i Natur og Ungdom. Politikerne har problemer med å kalle en spade for en spade, skriver hun i et debattinnlegg i avisen Klassekampen. AP gir oljeindustrien det den vil ha – og verner områder der det ikke finnes en dråpe olje. De nye arbeidsplassene som forespeiles folk er en trussel mot mer bærekraftige arbeidsplasser knyttet til fiske og turisme.

Les mer…

Klimarettssak i november

Det er nå klart at klimarettssaken mot den norske staten starter 13. november. – Å åpne for oljeboring i våre mest sårbare naturområder i Arktis, er i direkte konflikt med klimamålene vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen og Grunnlovens miljøparagraf, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge til NTB. – Det politikerne kaller et «oljeeventyr» i nord, vil i realiteten bli et mareritt for oss som skal arve jordkloden, sier Ingrid Skjoldvær, leder for Natur og Ungdom. Saksøkerne vil kalle inn klimaforskere og andre ekspterter som vitner, og rettsforhandlingene vil vare i to uker. Se mer på klimasøksmål.no.

Les mer…

Klimavalgalliansen mobiliserer

For fem år siden tok Besteforeldreaksjonen initiativ til kampanjen «Klimavalg 2013» som gjorde klima til en felles sak for et landsomfattende nettverk av organisasjoner. Etter valget ble man enige om å føre samarbeidet videre under det nye navnet Klimavalgalliansen, som har som mål og oppgave å bære kravet om en ansvarlig klimapolitikk og et grønt skifte ut over de enkelt stortings- og kommunevalg. På årsmøtet 13. februar sto  en felles kampanje foran stortingsvalget på dagsorden. «Klimavalg 2017» er betegnelsen på det man satser på skal bli en spisset mobilisering, påvirke partiene og engasjere velgerne.

Les mer…

Det nye ungdomsopprøret

Er det teknologismarte unge mennesker som til slutt kommer til å redde verden – og i samme slengen, Norge ut av oljefella? Langt på vei – ja, det tror Terje Osmundsen, tidligere høyrepolitiker, nå konserndirektør i solenergiselskapet Scatec Solar, som nettopp har gitt ut den vesle science fiction-aktige boka om «2030-bevegelsen» (Frekk forlag, 2017). På en bakgrunn som ikke legger skjul på de dystre tendensene i vår tid – med valget av Trump som et foreløpig bunnmål, er han – slik jeg leser ham – en sann optimist på vegne av neste generasjon. Den store, irreversible klimakrisen unngås i alle fall, så vidt det er …

Les mer…

Blir du med på teaterprosjekt?

Nationaltheatret er i gang med et prosjekt om klima og miljø, hvordan vi takler endringsprosesser i samfunnet og om dialog mellom generasjonene. I den forbindelse søker de etter ungdom og seniorer som har lyst å gi seg ut på de skrå bredder. – Er det mulig at noen fra deres organisasjon ville være interessert i å ta del i dette prosjektet? spør regissør Toril Solvang i en epost til Besteforeldrenes klimaaksjon. – Jeg visste ikke om dere før jeg møtte noen besteforeldreaktivister utenfor Stortinget, forteller hun. Og ble overrasket og glad. Fordi det gir håp. Det er viktig syns jeg – at det finnes folk med rynker som tror på endring.

Les mer…

Heike, med rett til å si ifra!

Leserbrevspaltene i Avisa Nordland har i årevis vært tumleplass for en gruppe klimafornektere, med parhestene Nils M. Nielsen og Steinar Jakobsen  i spissen. I foraktfulle vendinger blir klimaforskerne idiotforklart og framstilt som deltakere i en sammensvergelse for å skaffe mer penger til seg selv, slik at de kan fortsette å lure folk til å tro på global oppvarming. De fleste motdebattanter har for lengst gitt opp. Men 10 år gamle Heike Leander I Miljøagentene i Bodø finner seg ikke i slikt. – JEG KAN TENKE SELV OG LAR MEG ALDRI STOPPE! skriver han, etter at hans første avisinnlegg ble møtt med påstander om at han var hjernevasket.

Les mer…

Kampanje for jernbane-satsing

Initiativet fra Besteforeldrenes klimaaksjon til en felles jernbanekampanje er blitt godt mottatt. Aksjonsseminar planlegges, og flere andre organisasjoner ønsker å være med og markere motstand mot Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029) som Stortinget skal behandle før sommeren. – Dette er i realiteten en plan for å øke utslippene fra transportsektoren i Norge, sier Otto Martens. NTP-forslaget har så alvorlige svakheter at det må stoppes og erstattes med en ny, helhetlig plan for en lavutslippsløsning fram mot 2030 og nullutslipp før 2050. Da er en storsatsing på moderne høghastighets jernbane ikke til å komme utenom.

Les mer…

Skal dette være et kompromiss!

I et forsøk på å forene motstridende interesser har Arbeiderpartiets programkomite lagt fram en innstilling om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Men kompromisset seiler under falsk flagg, mener mange kritikere. Nå får det hard medfart også fra APs lokallag i Moskenes. Det ligner mer på en krigserklæring, heter det i en uttalelse fra årsmøtet. «Lofoten har i mer enn tusen år gitt økonomisk overskudd for landet. Fisk fra Lofoten er næringsrik og ren mat som eksporteres til hele verden og mennesker fra alle verdenshjørner finner i hopetall veien til Lofoten. Ren natur er vårt varemerke – la oss beholde det slik!»

Les mer…