Grønne skatter som ble borte …

Bernt2Solberg-regjeringen har nylig, etter avtale med KrF og Venstre satt ned en «grønn skattekommisjon». For 20 år siden ble et tilsvarende arbeid igangsatt av regjeringen Brundtland, etter avtale med SV. Kommisjonslederen fra den gang, Bernt H. Lund forteller at det var krevende, men likevel mulig å nå fram til gode kompromisser mellom miljø- og næringslivsinteresser. De største hindrene opplevde han da saken skulle behandles politisk. Forslagene om en klimaskatt ble ikke godt mottatt i AP-ledelsen, som i stedet ønsket å satse på ordningen med kjøp og salg av kvoter. Problemet er bare at dette ikke har fungert etter hensikten.

Les mer…

Mange muligheter for lokal klimapolitikk

klimavettregler

I desember 2015 samles verdens ledere til nytt klimatoppmøte i Paris. I Norge er det valg til kommunestyrer og fylkesting. Der er mulighetene store for den som vil tenke nytt og bidra til prosessen nedenfra, mener Klimavalgalliansen, som har gitt ut et flott hefte med det de kaller «åtte klimavettregler». I virkeligheten er det en lang og innholdsrik liste over kommunale tiltak, fordelt på åtte saksområder: fra klimasmart planlegging og transport til grønne jobber og fossilfrie investeringer. Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter, byggherrer og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging, kan kommunene utgjøre en viktig forskjell.

Les mer…

Britiske besteforeldre til klimaaksjon

grandparents 2Den eldste grasrota vokser også i UK! «For besteforeldre, og alle som er opptatt av å etterlate seg en planet der det er godt å leve, for barn, barnebarn og kommende generasjoner,» sier Grandparents Climate Action om seg selv. Britenes nystiftede besteforeldreaksjon er direkte inspirert av møte og oppmuntrende samtaler med norske besteforeldreaktivister, forteller de.«Rebelling against injustice is sometimes seen as the prerogative of the young, so the voices of older people involved in climate activism can carry particular weight in communicating the crisis we face and standing in solidarity with younger generations.»

Les mer…

Gass dårligere enn sitt rykte?

tord lienNy forskning tyder på at gass ikke er et så klimavennlig alternativ som norske politikere argumenterer med når de vil ha en fortsatt ubegrenset virksomhet på sokkelen. Det henger sammen med lekkasjer av den kraftige drivhusgassen metan, både ved utvinning og bruk. Besteforeldreaksjonen har på denne bakgrunn skrevet brev til olje-og energiminister Tord Lien der vi ber om dokumentasjon på at hans egen og andre politikeres virkelighetsbeskrivelse er korrekt. Det må være i deres egen interesse å få dette avklart, hvis de ønsker å framstå som noe mer enn forsvarere av Norges økonomiske særinteresser.

Les mer…

Max Minus – mindre, færre, lavere!

medlienVi lever etter det olympiske motto – raskere, høyere, sterkere! Er det på tide med et nytt – mindre, færre, lavere? spør «krusedullfilosof» Hans Chr Medlien. Vi styrer i dag mot en irreversibel global oppvarming med en rekke ekstreme konsekvenser. Vi holder på å forårsake en artsutryddelse av historiske dimensjoner. Vi er på vei til å tømme Jordens forekomster av uerstattelig fosfor, nødvendig for alt liv. Hvis alle disse scenarier, som uavhengig av hverandre kan passere «point of no return» innen 30-80 år, har én felles årsak – da finnes det kanskje også én felles løsning?! Hva om svaret rett og slett er Max Minus?!

Les mer…

Vår rettferdige del av jobben

CLIMATE-JUSTICE-NOW1Norske klimaambisjoner må oppjusteres kraftig, i følge en rapport Kirkens Nødhjelp presenterte på Arendalsuka. «Norways fair share of an ambitous climate effort» er utarbeidet av Stockholm Environment Institute. På basis av historiske og nåværende utslipp, og økonomisk kapasitet, beregner de hvilket ansvar enkeltland har for at de samlede utslippene ikke skal ødelegge mulighetene for å begrense global oppvarming til maksimum to grader over førindustrielt nivå. Norge må i så fall ta langt større løft på hjemmebane enn det Stortingets klimaforlik legger opp til. I tillegg må vi bidra med store midler til utslippskutt i fattigere land.

Les mer…

Klimapolitikk uten sammenheng

Trine SDet er lite samsvar mellom overordnet klimamålsetting og tiltak på sektornivå i Regjeringens politikk, konkluderer Gunnar Kvåle etter å ha hørt klimaministeren og flere andre foredra ved ulike seminarer under Arendalsuka. – Trine Sundtoft snakker som om klima var den viktigste saken for de blå-blå. Togradersmålet skal fortsatt være basis for norsk klimapolitikk, både globalt og nasjonalt. Globalt vil hun arbeide for høy pris på klimagassutslipp, som hun ser som det viktigste tiltaket. Nasjonalt vil hun styrke klimaforliket, derfor må alle sektorer bidra. Det rimer dårlig med det som kom fram på seminaret om «Med veg skal landet bygges».

Les mer…

Concerned Grandparents call for climate action

Oslo last week, outside the Norwegian Parliament building: Svein Tveitdal delivers the “Concerned Grandparent Statement” to Rajendra Pachauri.

For Our Grandchildren (4RG, Canada) and Grandparents Climate Campaign (GCC, Norway) have published a «Statement to national and international political leaders from Concerned Grandparents – united for our grandchildrens’ sustainable future». Svein Tveitdal from the GCC steering group, recently delivered the joint statement to the Chairperson of the IPCC, Rajendra Pachauri. Tveitdal says that seniors have an obligation to put pressure on political leaders to take action. – Our generation benefitted most from the fossil fuel economy. We must now pay back and work to correct a situation to which we have contributed.

Les mer…

Kjekt og slitsomt på stand

Godt humør og pågangsmot må til skal man stå på stand under Arendalsuka. Særlig slik det har vært i år, med mye regn.

Under Arendalsuka har det myldret av folk, arrangementer og stands for mer enn hundre ulike organisasjoner. Hos Besteforeldreaksjonen har det til tider vært flere aktivister enn besøkende, innrømmer de som har holdt ut i det sterkt vekslende været gjennom uka, fra kl 11 til 17 hver dag. Det er en skjebne de deler med mange andre. Men hundrevis av brosjyrer og foldere er delt ut, det er blitt mange gode samtaler med forbipaserende og det har vært lærerikt og sosialt, sier lokallagsmedlemmene. De takker for støtte og hjelp fra besteforeldre fra andre steder i landet! Til neste år skal de være tidlig ute og sikre seg en mer sentral plass i bybildet, forsikrer de!

Besteforeldre-manifest får oppmerksomhet

Rajendra Pachauri får overrakt "Concernen Grandparens Statement" av Svein Tveitdal, tidligere FN-direktør og styremedlem i Besteforeldreaksjonen. Foto: Åsmund Lang, Magasinet Skog.

Sammen med kanadiske For Our Grandchildren har Besteforeldrenes klimaaksjon utformet et «Statement to national and international political leaders from Concerned Grandparents – united for our grandchildrens’ sustainable future». Mandag denne uka ble det overrakt Rajendra Pachauri, lederen for FNs klimapanel. Vi mener at eldre mennesker har et særlig ansvar for å legge press på politikerne, sier styremedlem i Besteforeldreaksjonen, Svein Tveitdal. Det er vår generasjon som har høstet fordelene ved oljeøkonomien, og skapt klimaproblemene. Det var utilsiktet, men nå vet vi hvordan tingene henger sammen og må slutte med vinglinga.

Les mer…