Besteforeldrenes gateorkester på Lillehammer

Foto: Ingunn Aagedal Schinstad

«Lørdag formiddag marsjerte et syngende skramleorkester gjennom Lillehammers gater. ‘Bli med nå i klimakampen, snart er det for seint å snu’, lød en strofe fra en av sangene, fremført til tonene fra Beethovens Ode til gleden. De muntre musikantene har et alvorlig budskap, og toget var en del av arrangementet i forbindelse med årsmøtet til Besteforeldrenes klimaaksjon som ble avholdt denne helga. – Målet vårt er å vekke opinionen og skape et engasjement hos folk slik at vi kan påvirke politikerne til å ta kloke beslutninger, sier Astrid Sandvik som er et av medlemmene i skramleorkesteret.» Les mer i Gudbrandsdølen Dagningen 15. september

Bra årsmøte på Lillehammer

"Lillehammers fremste havforsker" i følge seg selv, foran fanen som skal bæres gjennom New Yorks gater under People's Climate March 21. september.

Thor Heyerdal tok innersvingen på forsamlingen da han med humør og sjølironi – og med fakta og observasjoner fra sitt eget liv – innledet på Besteforeldreaksjonens årsmøte lørdag 13. sept. Hvor du enn kommer i verden, kan du se klimaendringene som alt har skjedd. På Svalbard der han som ung mann studerte isbjørner, er natur og landskap ikke til å kjenne igjen. De som vil forklare det som naturlige svingninger har en dårlig sak. Men det vi vet med stor sikkerhet, ved å studere de naturlige endringene gjennom Jordas historie, er at det skal lite til for å forårsake svære omveltninger. Det gir grunn til stor uro i dag, understreket han.

Les mer…

For dem som lever her om 100 år

Turid LDen nødvendige omstilling til et klimavennlig arbeidsliv må inn i tariffoppgjørene og bli en del av trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten, sa Turid Lilleheie i sitt foredrag på Klimavalgalliansens debattmøte i Trondheim mandag 8. september. Det var fullt hus og stort engasjement i Storsalen i rådhuset, der utgangspunktet var den nye rapporten fra Kirkens Nødhjelp om en globalt rettferdig klimapolitikk. Lilleheie er tidligere leder i Norsk Tjenestemannslag, der hun markerte seg som sterkt miljøengasjert. Hun er med i styret for Besteforeldrenes klimaaksjon, og etterlyser nå mer konkret handling fra hele fagbevegelsen.

Les mer…

Internasjonale besteforeldre krever klimavett nå!

Peoples-Climate-March-e1400785401490Når verdens politikere samles til FNs Klimatoppmøte i New York, møtes de av krav om vettuge klimaløsninger fra hundretusener i alle aldre. Demonstrasjonen som fyller byens gater 21. sept. blir den hittil største markering av misnøye med statsledernes passivitet og unnfallenhet. Besteforeldrenes klimaaksjon og For Our Grandchildren er blant de mer enn 1000 organisasjonene som deltar i People’s Climate March. Med stort banner og felles parole med oppfordring til verdens besteforeldre om å forene krefter for en fossilfri framtid, får vi selskap av bl.a. amerikanske besteforeldre og kanadiske ungdommer som vil hjelpe til med å spre vårt felles manifest.

Les mer…

Lager film om besteforeldre i New York

Gummistøvlene til John Websters framtidige oldebarn spiller en viktig rolle i filmen om solidaritet mellom generasjonene.

De norske besteforeldrene som forbereder seg til å reise til New York for å delta i den store People’s Climate March 21. september, vil bli fulgt av den finsk-britiske filmregissøren John Webster og hans team. De første opptakene er alt gjort, da Webster var med på et planleggingsmøte hjemme hos artist og aktivist Birgitte Grimstad. – Jeg er overbevist om at dette kommer til å bli gøy, sier han. Det blir mye humor og latter, midt oppi det store alvoret som kampen mot global oppvarming innebærer. Jeg har et veldig bra inntrykk av den norske Besteforeldreaksjonen, som framstår som en gruppe med både handlekraft og menneskelig varme.

Les mer…

Økonomi og verdivalg

moral økonomiSom premissleverandør for politikk har økonomifaget fått en stadig mer dominerende plass i samfunnet vårt. F.eks. består den «grønne skattekommisjonen» som nylig er oppnevnt nesten bare av økonomer – i kontrast til en tilsvarende kommisjon for tjue år siden, der andre fag og også frivillig sektor hadde en viktig plass. For mange framstår dette som en «nøytral» innfallsvinkel. Men om vi ser nærmere på økonomifaget, er det som de fleste vitenskaper et svært så verdiladet fag, skriver Ola Grytten i en kronikk. Han er selv professor ved Handelshøgskolen i Bergen, og spør: Hvem har bestemt at optimering av profitt eller nytte nødvendigvis er et riktig verdivalg?

Les mer…

Oljetida er over

glen pMålet om å begrense global oppvarming til to grader krever en rask utfasing av olje- og gassproduksjonen, også den norske, skriver CICERO-forsker Glen Peters. I sin siste rapport konkluderer FNs klimapanel med at det ikke er forsvarlig å slippe ut mer enn 1000 milliarder tonn CO2. Med dagens utslipp har vi brukt opp denne kvoten allerede om 30 år. Likevel nøler politikerne, prøver å ri to hester samtidig og lager seg myter om at norsk olje og gass «er en del av løsningen». Dermed kan de om noen år bli tvunget til å sette i verk lynraske og rådyre utslippsreduserende tiltak, – eller å akseptere at togradersmålet ryker = klimakatastrofe.

Les mer…

Grønne skatter som ble borte …

Bernt2Solberg-regjeringen har nylig, etter avtale med KrF og Venstre satt ned en «grønn skattekommisjon». For 20 år siden ble et tilsvarende arbeid igangsatt av regjeringen Brundtland, etter avtale med SV. Kommisjonslederen fra den gang, Bernt H. Lund forteller at det var krevende, men likevel mulig å nå fram til gode kompromisser mellom miljø- og næringslivsinteresser. De største hindrene opplevde han da saken skulle behandles politisk. Forslagene om en klimaskatt ble ikke godt mottatt i AP-ledelsen, som i stedet ønsket å satse på ordningen med kjøp og salg av kvoter. Problemet er bare at dette ikke har fungert etter hensikten.

Les mer…

Mange muligheter for lokal klimapolitikk

klimavettregler

I desember 2015 samles verdens ledere til nytt klimatoppmøte i Paris. I Norge er det valg til kommunestyrer og fylkesting. Der er mulighetene store for den som vil tenke nytt og bidra til prosessen nedenfra, mener Klimavalgalliansen, som har gitt ut et flott hefte med det de kaller «åtte klimavettregler». I virkeligheten er det en lang og innholdsrik liste over kommunale tiltak, fordelt på åtte saksområder: fra klimasmart planlegging og transport til grønne jobber og fossilfrie investeringer. Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter, byggherrer og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging, kan kommunene utgjøre en viktig forskjell.

Les mer…

Britiske besteforeldre til klimaaksjon

grandparents 2Den eldste grasrota vokser også i UK! «For besteforeldre, og alle som er opptatt av å etterlate seg en planet der det er godt å leve, for barn, barnebarn og kommende generasjoner,» sier Grandparents Climate Action om seg selv. Britenes nystiftede besteforeldreaksjon er direkte inspirert av møte og oppmuntrende samtaler med norske besteforeldreaktivister, forteller de.«Rebelling against injustice is sometimes seen as the prerogative of the young, so the voices of older people involved in climate activism can carry particular weight in communicating the crisis we face and standing in solidarity with younger generations.»

Les mer…