Klima-anken innlevert

I går på ankefristens siste dag ble anken over Borgarting lagmannsretts dom innlevert til Høyesterett. I dag ble anken redegjort for og diskutert på Det juridiske fakultet til et nesten fullsatt auditorium. Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon og selv pensjonert advokat, oppsummerer den faglige diskusjonen for oss. Han regner med at saken kan komme opp til høsten.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimafornekting er kunnskapsnekting

Hans Martin Seip har til tider valgt å ta debatten med klimafornektere, og saklig imøtegå dem. Erfaringene er summert i argumentsamling om klimaskepsis og fornekting, der han kommenterer påstander han mener går igjen. – Jeg opplever vel at mange synes uimottakelige for faglige argumenter. Likevel tenker jeg det kan være nyttig å se hva vitenskapen faktisk sier – for andre.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Oljefri Australia-bukt

Equinor har besluttet å stanse planene om leteboring i Australbukta. Prosjektet er ikke «kommersielt konkurransedyktig», heter det. – Og det kan godt være rett, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar Winther Christensen. Equinor kan ikke fortsette å operere i strid med miljø- og klimafornuft – uten at det også rammer økonomisk. De må forstå at verden er i ferd med å forandre seg.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimasaken til Høyesterett

Miljøorganisasjonene vant ikke fram i lagmannsretten. Men i dag anker Greenpeace og NU til Høyesterett, også denne gangen med støtte fra Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon. – Det er grunn til å merke seg at dette skjer samtidig som striden står om hvor iskanten skal gå, og der mange forbereder nye olje-framstøt i Barentshavet, sier leder for Besteforeldrene, Steinar Winther Christensen.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Teologer for klima

Et opprop fra mer enn 60 teologer krever politisk handling og peker på «ansvaret vi alle har for å støtte våre ledere i en nødvendig omstilling». Teologenes klimaaksjon er initiert av pensjonert prest Elisabet Breen. Hun har lenge etterlyst et sterkere kirkelig fokus på naturens skjønnhet, skjørhet og egenverdi, der det snakkes sant om klimakrisa, som en eksistensiell og åndelig krise.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Fornektingens psykologi

Det finnes mye forskning på folks klimaadferd og hva som motiverer til personlig og politisk innsats for å kutte klimaavtrykket. En av de få som forsker på klima-negative holdninger og mentaliteten som leder til fornekting av klimatrusselen som realitet, er den svenske psykolog Kirsti Jylhä. «Klimatförnekandets ideologiska rötter» finner hun i frykten for store, radikale samfunnsendringer.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

På topp i klimafornekting

At nordmenn flokker seg om klimafornekter-sider på facebook er ingen overraskelse. Vi er i verdenstoppen på dette området, ifølge en stor internasjonal undersøkelse. Bare USA og Saudi-Arabia har en større andel fornektere. Det er også en kjønnsmessig dimensjon. Konservative menn, som i tillegg er innvandringskeptiske, er mer klimaskeptiske enn alle andre, viser en norsk undersøkelse.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Samfunnsskadelig

Besteforeldreaktivist Alfhild Berg Johnsen i Skien synes det er skummelt mange klimafornektere i landet vårt. «Folkeopprøret mot klimahysteri» har over 120 000 Facebook-medlemmer. Alternativet «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri» gjør herlig narr av det hele. Men vi kan vel ikke lukke øynene for at dette skader samfunnets evne til å stå opp for barnebarnas framtid?

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Livgivende og sårbar sone

Verden har en klimakrise, men også en naturkrise. Begge disse blir eksponert i striden om iskanten, om hvor langt nord i Barentshavet det skal være lov å drive oljeboring. Får oljeinteressene det som de vil, kan konsekvensene bli alvorlige for den enestående rike næringskjeden i områdene, skriver Tone Toft og Bjørn Økern. Debattinnlegget deres har stått på trykk i flere aviser i Nordland.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Norge på topp – og bunn

FNs barnefond UNICEF, Verdens helseorganisasjon (WHO) og det medisinske tidsskriftet The Lancet har gitt ut en rapport om framtida for verdens barn: «A Future for the World’s Children?». Norge topper lista over barns sjanse til god helse. Derimot er vi nesten på bunn når det gjelder evnen til å beskytte barns rett til et godt klima. Blant 180 land er vi på 156. plass, langt bak flere fattige land.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!