Hamar og omegn

Besteforeldrenes klimaaksjon i Hamar og omegn hadde stiftelsesmøte den 28. august med 31 frammøtte. Steinar Winther Christensen kom fra landsstyret. Et interimsstyre ble nedsatt, det består av initiativtakerne Inger Beth Sandham  og Eva Ormåsen samt Inga-Lill Lygre, Ingun Bjerke, Åse Synøve Mæhlum, Steinar Sætervadet og Werner Christie

På møte 16 september ble styreoppgaver fordelt. Disse tre blir arbeidsutvalg:

Leder:                          Inger-Beth Sandham isandh@online.no
Nestleder og sekretær: Eva Ormåsen eva.ormasen@gmail.com
Kasserer:                      Inga-Lill Lygre ingalilllygre@gmail.com

Lagets første aksjon blir å støtte opp om skolestreiken i Elverum 27.09.

Vi planlegger medlemsmøte i november og årsmøte i februar. Ellers tar vi sikte på månedlige styremøter.

Siden vi bare så vidt har kommet i gang og er i en innkjøringsfase, er vi selv spente på hva vi kan få til, men vi gleder oss over å truffet hverandre, vi inspirerer og blir inspirert.

Spre kunnskap –
del denne saken!