Hamar og omegn

Kontakt oss

Thomas Cottis, leder


Om oss

Besteforeldrenes klimaaksjon i Hamar og omegn hadde stiftelsesmøte den 28. august 2019 med 31 frammøtte. Et interimsstyre ble nedsatt bestående av initiativtakerne Inger Beth Sandham  og Eva Ormåsen, samt Inga-Lill Lygre, Ingun Bjerke, Åse Synøve Mæhlum, Steinar Sætervadet og Werner Christie. Lagets først aksjon var til støtte for skolestreikende elever i Hamar og Elverum (Unge klimaaktivister får støtte fra besteforeldreHamar Dagblad, 27. september 2019). Vi har deltatt i lysmarkering for klimarettssaken sammen med Natur og Ungdom, og støttet ThomasCottis’ klimamarsj til Oslo. I forbindelse med Black Friday delte vi ut brosjyrer utenfor kjøpesenteret CC Stadion. Medlemstallet vokser jevnt, og vi inviterer til klimamøter og foredrag, for eksempel på kafé Valuta og Hamar bibliotek.

Her kan du lese noen saker om eller av lokallaget som har vært publisert  på BKAs nettsider.


Styret

Thomas Cottis, leder
Inga-Lill Lygre
, kasserer, 412 47 924
Inger-Beth Sandham
Eva Ormåsen
Terje Benjaminsen
Tone Gullvåg
Karin Andersen
Beate Garfelt
Dag Ørjansen

 


Sentale dokumenter

BKA Hamar omegn Vedtatt Arbeidsplan 23-24
BKA Hamar omegn Vedtatt Årsmelding 2022
BKA Hamar omegn Referat årsmøtet 2023
BKA Hamar omegn Regnskap 2022

BKA_Hamar referat fra årsmøtet 02. mars 2022
BKA_Hamar_regnskap 2021
BKA Hamar Årsmelding 2021
Årsmelding 2020 BKA Hamar og omegn
Årsmelding 2019 BKA Hamar og omegn


BKA Hamar og omegn sin stand på Miljøuka i Ringsaker, april 2023.

Hamar Dagblad 27 september 2019

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!