Vern av Arktis

FRA DEN GANGEN ARKTIS VAR SOM DET SKAL VÆRE.  Tegning av Fridtjof Nansen, som gave til bestefar til nåværende eier: Nina Gjerde, medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon. Isbjørnen er nå en rødlista art.

FRA DEN GANGEN ARKTIS VAR SOM DET SKAL VÆRE. Tegning av Fridtjof Nansen, som gave til bestefar til nåværende eier: Nina Gjerde, medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon. Isbjørnen er nå en rødlista art.

«Hvis det er ett sted på kloden der all videre leting og utvinning av olje og gass bør stoppes – er det i Arktis. I stedet for å jakte på de siste oljedråper, trenger menneskeheten en ny visjon: at både Arktis og Antarktis – jordens to poler, av vital betydning for hele klodens helsetilstand – skal få det internasjonale samfunns moralske omsorg og juridiske beskyttelse (…) Vi vet, at å la store deler av oljereservene ligge urørt, og å verne Arktis, er uforenlig med en oljepolitikk der myndighetene systematisk har satt inn tiltak for å øke tempoet i leting og utbygging. Det vil være en krevende omstilling, men gir også en mulighet for Norge, som et rikt land med stor handlefrihet, til å gå foran og vise at det er mulig å avvikle verdens fossilavhengighet. Dagens voksne er borte når problemene er blitt uløselige. Men det er nå verden må handle. Nå trengs politikere som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor og straks griper vår tids største kollektive utfordring; å lukke det veldige gapet mellom påkrevde og faktisk iverksatte tiltak.» Fra brev fra bekymrede besteforeldre til partilederne på Stortinget, mai 2010. Les hele brevet.

Alle nyhetssaker om Arktis og Lofoten: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?cat=26

Fotomontasje ved Ola Dimmen

Fotomontasje ved Ola Dimmen

De norske Besteforeldrene i Paris desember 2015: – Save the Arctic! Save the poles! We don’t need no drilling holes! Foto: Ola Dimmen

De norske Besteforeldrene i Paris desember 2015: – Save the Arctic! Save the poles! We don’t need no drilling holes! Foto: Ola Dimmen

Spre klimavett,
del denne saken!