Lokallagene – retningslinjer og økonomi

Med utgangspunkt i vedtektenes § 9 Lokale lag og grupper, kan det etableres to typer lokale lag/grupper.
A: grupper/lag med formelt rapporteringsansvar
B: løsere lag/grupper uten lokalt styre og regnskapsansvar.

Organiserte lag/grupper (kategori A) godkjennes av styret. De har et formelt rapporteringsansvar, herunder regnskapsrapportering. De skal velge eget styre og rapporteringsansvaret omfatter også navn på leder og kasserer. Disse lag/grupper kan bruke BKA sitt organisasjonsnummer ved oppretting av bankkonto for lokallag.

Med utgangspunkt i medlemstall (beregnes ved hjelp av postnumre som naturlig kan knyttes til lagets virkefelt) får grupper med formelt rapporteringsansvar (kategori A) tilbakeført kr 2000,- pluss 35 % av kontingenten f. Grupper uten formelt rapporteringsansvar (kategori B) får ikke tilbakeført kontingent. Begge grupper kan søke BKAs styre om midler ved behov.

Spre klimavett,
del denne saken!