Eidsvoll og Hurdal

Kontakt
Anne Bergem


Om oss
Lokallaget arbeider for å sette søkelys på klimasaken lokalt og sentralt gjennom ulike arrangement. Vi ønsker også gjennom medlemsverving, å bidra til at BKA kan sette stadig større press på politikerne for å gjennomføre effektive klimatiltak. Her kan du lese noen saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider.

Har du spørsmål eller har meldt deg inn i BKA og ønsker å stå på vår lokale mail-liste, ta kontakt med en av oss i styret.


Styret
Anne Bergem (leder)
Helle Aasgaard (styremedlem)
Wilma Haagaas (styremedlem)
Randi Kirkebø (styremedlem)
Karin Gedde (vara)


Sentrale dokumenter
BKA Eidsvoll og Hurdal – årmøtereferat 2024
BKA Eidsvoll og Hurdal – årsmøteprotokoll 2023


Valgt styre 2024

Foto: Bjørn Hytjanstorp / Eidsvoll Ullensaker Blad

Spre klimavett,
del denne saken!