Eidsvoll

Kontakt
Anne Bergem


Om oss
BKA i Eidsvoll er etablert som en gruppe under Oslo og omegn lokallag uten et formelt styre. Gruppen ledes av en arbeidsgruppe bestående av Helle Aasgård (helle.aasgaard@gmail.com), Liv Gundersen (livgunder@msn.com) og Anne Bergem (anne.bergem@gmail.com).

Vi arbeider for å sette søkelys på klimasaken lokalt og sentralt gjennom ulike arrangement. Vi ønsker også gjennom medlemsverving, å bidra til at BKA kan sette stadig større press på politikerne for å gjennomføre effektive klimatiltak. Her kan du lese noen saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider.

Har du spørsmål eller har meldt deg inn i BKA og ønsker å stå på vår lokale mail-liste, ta kontakt med en av oss i arbeidsgruppa.


Foto: Bjørn Hytjanstorp / Eidsvoll Ullensaker Blad

Spre klimavett,
del denne saken!