Grenland

Kontakt oss
Alfhild Berg Johnsen, koordinator arbeidsgruppe, 902 52 486, abjfs(at)online.no

______________________________________________________________________
Hva skjer?
Du kan følge med på aktivitetene våre via Facebook-sida vår, se på høyre side.
______________________________________________________________________

Om oss
Laget har omlag 100 medlemmer.  Vi har stor aktivitet, og arbeider for klimasaken for eksempel gjennom deltakelse i lokale arrangemeneter på 1. mai, 8. mars og 17. mai. Vi har stand på torg- og  på julemarkeder.  BKA tilbyr også klimaforedrag til skoler tilpasset ulike aldersgrupper. Den største markeringen gjennom året er Klimafestivalen i samarbeid med en rekke lokale organisasjoner.

Styre

Brita Helleborg, leder,  Damfaret 4, 3943 Porsgrunn, 416 37 502,
Finn Sigurdsen, kasserer, Chr. Michelsensgt. 33, 3714 Skien, 936 85 053,
Randi Ersnes, styremedlem, Skien, 958 47 985

Arbeidsgruppe
Inger-Lise Røsche Svennungsen
Kari Vogsland
Lill-Ann Junker Gundersen
Thor Herman Thorsen
Svein Eggen
Alfhild Berg Johnsen, koordinator, Chr. Michelsensgt. 33, 3714 Skien, 902 52 486

Årsrapport
Årsrapport 2019

En heller kjølig 1. mai også i Skien, der Besteforeldrene stilte med sin ny flotte fane.

 

Spre kunnskap –
del denne saken!