Grenland

På årsmøtet 4 april 2019 ble det valgt et styre på tre medlemmer:
Leder Brita Helleborg,  Damfaret 4, 3943 Porsgrunn, tlf 416 37 502, brita.helleborg@icloud.com
Kasserer Finn Sigurdsen, Chr. Michelsensgt. 33, 3714 Skien, tlf. 936 85 053, fsigurds@online.no
Styremedlem Randi Ersnes, Skien, 958 47 985

Det ble også valgt en arbeidsgruppe:
Inger-Lise Røsche Svennungsen
Kari Vogsland
Lill-Ann Junker Gundersen
Thor Herman Thorsen
Svein Eggen
Koordinator for arbeidsgruppa: Alfhild Berg Johnsen, Chr. Michelsensgt. 33, 3714 Skien, tlf. 902 52 486, abjfs@online.no

Det er også flere som bidrar for BKA, men uten å være en formell del av arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa jobber med ting som interesserer deltakerne. Ta kontakt med koordinator om du har en ide til noe du kan tenke deg å bidra med.

Medlemmer i arbeidsgruppa har interesse for temaer som skogsdrift, CO2-fangst, ungdomsarbeid, skolekontakt, klimakonsert og andre kunstneriske uttrykk for klimaengasjement, og politisk påvirkningsarbeid.

Fra BKAs årsmøte i Skien 2015, med Grenlands-laget som vertskap. 70 deltakere fra hele landet. Foto: Anna Ramsvik

Fra BKAs årsmøte i Skien 2015, med Grenlands-laget som vertskap. 70 deltakere fra hele landet. Foto: Anna Ramsvik

Spre kunnskap –
del denne saken!