Grenland

På årsmøtet 4 april 2019 ble det valgt et styre på tre medlemmer:
Leder Brita Helleborg, Damfaret 4, 3943 Porsgrunn, tlf 416 37 502, brita.helleborg@icloud.com
Kasserer Finn Sigurdsen, Chr. Michelsensgt. 33, 3714 Skien, tlf. 936 85 053, fsigurds@online.no
Styremedlem Randi Ersnes, Skien, 958 47 985

Det ble også valgt en arbeidsgruppe:
Inger-Lise Røsche Svennungsen
Kari Vogsland
Lill-Ann Junker Gundersen
Thor Herman Thorsen
Svein Eggen
Koordinator for arbeidsgruppa: Alfhild Berg Johnsen, Chr. Michelsensgt. 33, 3714 Skien, tlf. 902 52 486, abjfs@online.no

Klimafestivalen Skien-Porsgrunn 2020 åpner onsdag 15 jan: Se hele programmet

Spre kunnskap –
del denne saken!