Søndre Østfold

Kontakt
Elisabeth Golding


Om oss
BKA Søndre Østfold ble stiftet 2. september 2019, og har medlemmer i Fredrikstad, Hvaler, Halden og Sarpsborg. Lokallaget synes det er fint med en viss geografisk fordeling i det nye styret, selv med korte avstander. Sidsel Skinnarmo er fra Sarpsborg og Øystein Bakkevig fra Halden, resten fra Fredrikstad-området.

Her kan du lese en noen saker som har vært publisert om lokallaget på BKAs nettsider.

Besøk oss gjerne på Facebook.


Styret
Elisabeth Golding, styreleder
Ulla Kolstad, nestleder
Brit Skafle, sekretær
Dinah Hurum, styremedlem
Helge Kolstad, styremedlem
Harald Hurum, 1. varamedl.
Anders Kirkebø, 2. varamedl.


Sentrale dokumenter

Protokoll årsmøte 8 feb 2022
Årsmelding 2021
Regnskap 2021
Årsmelding 2019
Protokoll stiftelsesmøtet Søndre Østfold


Lokallagsleder Elisabeth Golding til venstre, her sammen med Eva Braseth og Ulla Kolstad.

Spre klimavett,
del denne saken!