Søndre Østfold

Kontakt
Elisabeth Golding
Eva Braseth

Om oss
BKA Søndre Østfold ble stiftet 2. september 2019, og har medlemmer i Fredrikstad, Hvaler, Halden og Sarpsborg. Lokallaget synes det er fint med en viss geografisk fordeling i det nye styret, selv med korte avstander. Sidsel Skinnarmo er fra Sarpsborg og Øystein Bakkevig fra Halden, resten fra Fredrikstadområdet.

Protokoll stiftelsesmøtet Søndre Østfold

Styret
Elisabeth Golding, leder
Ulla Kolstad, nestleder
Øystein Bakkevik, kasserer
Eva Braseth, sekretær
Sidsel Skinnarmo, styremedlem
Brit Skafle, vara
Helge Kolstad, vara

Årsmelding
Årsmelding 2019

Lokallagsleder Elisabeth Golding til venstre, sammen med Eva Braseth, sekretær, og Ulla Kolstad, nestleder.

Spre klimavett,
del denne saken!