Søndre Østfold

BKA Søndre Østfold ble stiftet 2. september 2019, og har medlemmer i Fredrikstad, Hvaler, Halden og Sarpsborg.

Protokoll stiftelsesmøtet Søndre Østfold

Til styre ble valgt Elisabeth Golding, leder, Ulla Kolstad, nestleder, Øystein Bakkevig, kasserer, Eva Braseth, sekretær, Sidsel Skinnarmo, styremedlem, med Brit Skafle og Helge Kolstad som vara. Sidsel Skinnarmo er fra Sarpsborg og Øystein Bakkevig fra Halden, resten fra Fredrikstadområdet, for lokal-laget synes det er fint med en viss geografisk fordeling, selv med korte avstander.

Kontakt: Elisabeth Golding  elisabeth@golding.no;  Eva Braseth eva.braseth@gmail.com

Lokallagsleder Elisabeth Golding til venstre, sammen med Eva Braseth, sekretær, og Ulla Kolstad, nestleder.

Spre kunnskap –
del denne saken!