Søndre Østfold

Kontakt
Elisabeth Golding


Om oss
BKA Søndre Østfold ble stiftet 2. september 2019, og har medlemmer i Fredrikstad, Hvaler, Halden og Sarpsborg. Lokallaget synes det er fint med en viss geografisk fordeling i det nye styret, selv med korte avstander. Sidsel Skinnarmo er fra Sarpsborg og Øystein Bakkevig fra Halden, resten fra Fredrikstad-området.

Her kan du lese en noen saker som har vært publisert om lokallaget på BKAs nettsider.

Besøk oss gjerne på Facebook.


Styret
Elisabeth Golding, styreleder
Dinah Hurum, nestleder
Brit Skafle, sekretær
Ulla Kolstad, kasserer
Helge Kolstad, styremedlem
Anders Kirkebø, styremedlem
Harald Hurum, 1. varamedl.
Jorun Reiss, 2. varamedl.


Sentrale dokumenter

Årsmelding 2022 for Søndre Østfold BKA
Protokoll årsmøte 14. mars 2023
Årsregnskap 2022 for Søndre Østfold BKA
Protokoll årsmøte 8. feb. 2022
Årsmelding 2021
Regnskap 2021
Årsmelding 2019
Protokoll stiftelsesmøtet Søndre Østfold


Lokallagsleder Elisabeth Golding til venstre, her sammen med Eva Braseth og Ulla Kolstad.

Spre klimavett,
del denne saken!