Landsstyre

VALGT PÅ ÅRSMØTET 2021

Trondheim september 2021, fra venstre bak: Bente Marie Bakke, Thelma Kraft, Wenche Cumming, Linda Parr. Foran: Øyvind Wistrøm, Alf Engdal, Yngvar Olsen, Bodvar Sonstad, Steinar Winther Christensen.

Thelma Kraft, Bergen, medlem av BKA fra 2012, lokallagsleder 2015–19. Ni barnebarn i alderen 1 til 30 år. Har hatt en administrativ stilling ved UiB. Vært leder i en av fagforeningene ved universitetet. «Jeg betrakter meg selv som aktivist og bærer gjerne både banner og rød hatt. Mine barnebarn er stolt over mitt engasjement, og det er jeg glad for.» thelmakraft@gmail.com

Alf Engdal, Trondheim. Nordmøring, siv. ing. fra NTH og arbeidet med informasjonsteknologi i Sintef, i bank og senere som konsulent. Medlem siden 2019 og rimelig sterkt engasjert i BKAs valgutvalg fram mot stortingsvalget 2021. Medlem av FIVH på 1970-tallet og i Naturvernforbundet i alle år. «Ser fram til fortsatt engasjement for BKA.» alf.engdal@hotmail.no

Steinar Winther Christensen, Oslo, leder. Utdannet jurist og har arbeidet som dommerfullmektig og advokat. Har vært opptatt av å få Besteforeldrenes klimaaksjon inn som partshjelper i klimasøksmålet. «Jeg ser det som utrolig viktig at vi motarbeider den avmaktsfølelsen mange har. Vi litt opp i åra absolutt ikke er gått ut på dato, og det nytter å engasjere seg!»  NB: SWC trakk seg som leder 13. juni 2022.

Linda Rundquist Parr, Nittedal. Har vært lærer i matematikk og naturfag i ungdomsskole, og rektor i barneskole. Medlem av FIVH siden 1974. Medlem av BKA i 2013 og leder av lokallaget for Oslo og omegn. Er så heldig å ha fått sju barnebarn! «Jeg brenner for at BKA skal bli mest mulig synlig både på gata og i media, og at landsstyret skal gi fokus og inspirasjon til lokallagsarbeid.» famparr@online.no

Øyvind Wistrøm, Horten. Nestleder BKA. Leder av BKA Vestfold. Biolog, har de siste 30 år undervist i natur- og miljøfag i lærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge. Har også jobbet en del internasjonalt gjennom Flyktningehjelpen/FN, og også undervist i internasjonale spørsmål. Har erfaring fra reiselivsvirksomhet (hotell og friluftsliv) samt media. Fortsatt aktiv friluftsliv-entusiast. Oyvind.Wistrom@usn.no

Bodvar Sonstad, Beitostølen. Med i BKA siden 2015. Pensjonert lege. Kontaktperson for BKA -gruppe på Beitostølen, samt medlemmer i Valdres. Opptatt av dyre – og planteliv, miljøvern og klima siden 1970-tallet. «Vi må utvikle kreative aksjonsformer som også må appellere til følelsene, og som fører til oppmerksomhet og engasjement.» bodv@online.no

Yngvar A. Olsen, Kristiansand. Utdannet fiskefysiolog, og har undervist i skolen og på universitet. Opptatt av natur og miljø siden studietida. medlem i BKA Agder, dessuten medlem i flere miljøorganisasjoner. «Klimaendringene er trolig den største trusselen livet på jorda har stått overfor, men det er deprimerende at de fleste nordmenn (politikere inkludert) ikke har skjønt dette.» yngvarao@hotmail.com

Bente Marie Bakke, Son. Journalist i lokalavis før hun kom på Stortinget for Høyre i 1981. Miljøpolitisk talskvinne fra 1985. Har hatt flere lederverv, bl.a. for Stoffskifteforbundet. Var styremedlem BKA 2011-2013. Medforfatter med Svein Skotheim for boka «Hva skjer – To besteforeldre på klimareise i Norge» i 2013. Gruppeleder for MDG i Vestby kommunestyre 2015-2019. Har nå ingen verv i partiet. bentembakke@gmail.com

Wenche Cumming,Sortland. Nestleder BKA. Utdanna lærer. Politisk aktiv i SV, har hatt flere verv i lokalpolitikken og vararepresentant fra Troms på Stortinget periodene 1989-1993 og 1993-1997. Startet i 2009 Senja lokallag av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Sittet i landsstyret i 7 år, og var leder for Folkeaksjonen 2016-2017. wcumming@hotmail.no

Spre klimavett,
del denne saken!