Landsstyre

VALGT PÅ ÅRSMØTET 2024

Fra venstre: Alf Engdal, Linda Parr, Øyvind Wistrøm, Bente Marie Bakke, Torunn Hovde Kaasa, Gjermund Stormoen, Håkon Kryvi, Karin Andersen, Silvia Kriz, John Helmeresen

Alf Engdal, Trondheim. Siv. ing. fra NTH, har arbeidet med informasjonsteknologi i bl.a. Sintef. Medlem siden 2019 og rimelig sterkt engasjert i BKAs valgutvalg fram mot stortingsvalget 2021. Medlem av FIVH på 1970-tallet og i Naturvernforbundet i alle år. «Ser fram til fortsatt engasjement for BKA.» alf.engdal@hotmail.no

Linda Rundquist Parr, Nittedal. Leder BKA. Har vært lærer i matematikk og naturfag i ungdomsskole, og rektor i barneskole. Med i FIVH siden 1974. Leder av BKAs Oslo-lag til 2022. Er så heldig å ha fått sju barnebarn! «Jeg brenner for at BKA skal bli mest mulig synlig både på gata og i media, og at landsstyret skal gi fokus og inspirasjon til lokallagsarbeid.» linda.parr@besteforeldreaksjonen.no

Øyvind Wistrøm, Horten. Leder av BKA Vestfold. Biolog, har undervist i natur- og miljøfag i lærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge. Har også jobbet en del internasjonalt gjennom Flyktningehjelpen/FN. Erfaring fra reiselivsvirksomhet og media. Fortsatt aktiv friluftsliv-entusiast. Oyvind.Wistrom@usn.no

Bente Marie Bakke, Mysen. Bakgrunn som journalist. Kom på Stortinget for Høyre i 1981, miljøpolitisk talskvinne fra 1985. Skrev om dette i «På bakerste benk» (Aschehoug 1990). Har hatt flere lederverv, bl.a. for Stoffskifteforbundet. Styremedlem BKA 20112–013. Gruppeleder for MDG i Vestby 2015–2019. Har nå ingen verv i partiet. bentembakke@gmail.com

Torunn Hovde Kaasa, Tuddal. Har vært politisk aktiv gjennom 25 år. Åtte år som ordfører i Hjartdal, Sp (1991–1999). Senere fylkestingsrepresentant for SV. Erfaring fra samfunnsplanlegging og næringsutvikling. «Det viktigaste med BKA er at bodskapen vår er både lettfatteleg og kunnskapbasert – og at vi synlege over heile landet.» tohkaasa@online.no

Gjermund Stormoen, Ås. Utanning innen næringsmiddelindustriell økonomi. Var med å iverksette Bondens marked, og har vært daglig leder i Debio. Aktiv i prosjektet Grønn kirke. «BKA gir et rom for fortsatt engasjement som pensjonist. Der vi kan bruke vår kompetanse for å trygge framtida for kommende generasjonergjermund@stormoen.dk

Håkon Kryvi, Bergen. Har hele sitt yrkesliv arbeidet med miljøvern, for Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Miljøverndep., internasjonalt for Norad og Verdensbanken. Han er særlig opptatt av omlegging av energisystemene. «Vi har så forbasket kort tid på oss, innen 2050 må vi egentlig ha et helt nytt energi-regime i verden.» haakon.kryvi@gmail.com

Karin Andersen, Hamar. Innvalgt på Stortinget for SV i 24 år, kjent som profilert talsperson for folk med lite makt og penger. BKA-medlem har hun vært i mange år – fordi det er livsviktig, sier hun. «Jeg har fire barnebarn og da blir det veldig nært. Vi eldre kan og skal både ta ansvar og plass.» svkarinand@gmail.com

Silvia Kriz, Stavanger. Pensjonert barnepsykiater. Har i flere år vært leder av Besteforeldrenes lokallag i Sør-Rogaland, og synes den menneskelige siden er det viktigste ved BKA. «I BKA møter jeg ekte godviljens folk, som arbeider for å vekke følelsen av at ‘dette betyr noe for meg, og for dem jeg bryr meg om’». silviakriz@icloud.com

John Helmersen, Andøy. Yrkesbakgrunn fra Sjøfartsdirektoratet og NAV. Har vært leder i LO Vesterålen og den lokale Pensjonistforeninga. «Som besteforeldre må vi utfordre politikerne til å våge mer. Det vil måtte være ubehagelig å gå i brodden for å berge klima og miljø, men det er ingen vei utenom!» john.helmersen@hotmail.no

Spre klimavett,
del denne saken!