Landsstyre

Fra venstre: Linda Parr, Hokon Kryvi, Wenche Cumming, Øyvind Wistrøm, Bente Marie Bakke, Bodvar Sonstad, Alf Engdal, Marie Rein Bore.


VALGT PÅ ÅRSMØTET 2022

Alf Engdal, Trondheim. Nordmøring, siv. ing. fra NTH og arbeidet med informasjonsteknologi i Sintef, i bank og senere som konsulent. Medlem siden 2019 og rimelig sterkt engasjert i BKAs valgutvalg fram mot stortingsvalget 2021. Medlem av FIVH på 1970-tallet og i Naturvernforbundet i alle år. «Ser fram til fortsatt engasjement for BKA.» alf.engdal@hotmail.no

Linda Rundquist Parr, Nittedal. Leder BKA. Har vært lærer i matematikk og naturfag i ungdomsskole, og rektor i barneskole. Medlem av FIVH siden 1974. Medlem av BKA i 2013 og leder av lokallaget for Oslo og omegn til 2022. Er så heldig å ha fått sju barnebarn! «Jeg brenner for at BKA skal bli mest mulig synlig både på gata og i media, og at landsstyret skal gi fokus og inspirasjon til lokallagsarbeid.» famparr@online.no

Øyvind Wistrøm, Horten. Nestleder BKA. Leder av BKA Vestfold. Biolog, har de siste 30 år undervist i natur- og miljøfag i lærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge. Har også jobbet en del internasjonalt gjennom Flyktningehjelpen/FN, og også undervist i internasjonale spørsmål. Har erfaring fra reiselivsvirksomhet (hotell og friluftsliv) samt media. Fortsatt aktiv friluftsliv-entusiast. Oyvind.Wistrom@usn.no

Bodvar Sonstad, Beitostølen. Med i BKA siden 2015. Pensjonert lege. Kontaktperson for BKA -gruppe på Beitostølen, samt medlemmer i Valdres. Opptatt av dyre – og planteliv, miljøvern og klima siden 1970-tallet. «Vi må utvikle kreative aksjonsformer som også må appellere til følelsene, og som fører til oppmerksomhet og engasjement.» bodv@online.no

Bente Marie Bakke, Mysen. Journalist i lokalavis før hun kom på Stortinget for Høyre i 1981. Miljøpolitisk talskvinne fra 1985. Har hatt flere lederverv, bl.a. for Stoffskifteforbundet. Var styremedlem BKA 2011-2013. Medforfatter med Svein Skotheim for boka «Hva skjer – To besteforeldre på klimareise i Norge» i 2013. Gruppeleder for MDG i Vestby kommunestyre 2015-2019. Har nå ingen verv i partiet. bentembakke@gmail.com

Wenche Cumming,Sortland. Nestleder BKA. Utdanna lærer. Politisk aktiv i SV, har hatt flere verv i lokalpolitikken og vararepresentant fra Troms på Stortinget periodene 1989-1993 og 1993-1997. Startet i 2009 Senja lokallag av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Sittet i landsstyret i 7 år, og var leder for Folkeaksjonen 2016-2017. wcumming@hotmail.no

Marie Rein Bore, Oslo. Tidligere journalist med bred erfaring. Bestemor til seks, enke, og har flyttet til Oslo etter å ha bodd i Stavanger i mange år. «For meg handler klimapolitikk mye om at vi har bare én klode. BKA synes jeg er en flott og helt nødvendig organisasjon. Den gir besteforeldregenerasjonen et talerør og en mulighet til å jobbe både lokalt og sentralt for miljøvern.»  mariereinb@gmail.com

Håkon Kryvi, Bergen. Har hele sitt yrkesliv arbeidet med miljøvern, for Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Miljøverndep., men også internasjonalt for Norad og Verdensbanken. Han er særlig opptatt av omlegging av energisystemene. «Vi har så forbasket kort tid på oss, innen 2050 må vi egentlig ha et helt nytt energi-regime i verden.» haakon.kryvi@gmail.com

Spre klimavett,
del denne saken!