Landsstyre

VALGT PÅ ÅRSMØTET 2019

Fra venstre foran: Finn Bjørnar Lund, Steinar Winther Christensen, Bente Bakke, Wenche Cumming, Eva Ormåsen, Gro Nylander, Nina Weidemann, Gunnar Kvåle, Kåre Eie, Christian Holst. BILDET ER AV STYRET FRAM TIL ÅRSMØTE 2020. VIL BLI ENDRET.

Nina Weidemann, Trondheim, nestleder. Har vært besteforeldreaktivist i over ti år, siden begynnelsen i 2006. Hun er lektor og spesialpedagog og har i førti år jobbet som lærer for barn og unge. Hun har deltatt på utallige møter, gatearrangementer og lokale klimafestivaler, forteller hun. Entusiastisk med i Besteforeldrenes rangleorkester! nina.weidemann@gmail.com

Finn Bjørnar Lund, Oslo. Trådte sine barnesko i Nordreisa. Organisasjonspsykolog. Har arbeidet på Arbeidsforskningsinstituttene og ved Handelshøyskolen. Senere undervisningsleder for sosialarbeiderutdanninga ved Nordland distriktshøgskole, før en byråkratjobb i Fornyings- og administrasjonsdepartementet de siste 15 åra av yrkeslivet fram til 2010. finnbjornar@gmail.com

Steinar Winther Christensen, Oslo, leder, valgt for to år på årsmøtet 2018. Utdannet jurist og arbeidet som dommerfullmektig og advokat fram til for fem år siden. Har vært opptatt av å få Besteforeldrenes klimaaksjon inn som partshjelper i klimasøksmålet. «Jeg ser det som utrolig viktig at vi motarbeider den avmaktsfølelsen mange har. Vi litt opp i åra absolutt ikke er gått ut på dato, og det nytter å engasjere seg!» steinarwc@gmail.com

Gro Nylander, Oslo. Oppvekst i Mehamn og Snertingdal. Dr. med. Spesialist i fødselshjelp, gynekologi og medisinsk genetikk. Kjent fra arbeid for å fremme amming gjennom 50 år og mot røyking under graviditet. Kommandør av St. Olavs orden for sitt arbeid for folkehelsen. Aktivist for kvinnefrigjøring og mot atomvåpen. BKA fra 2012. «Vi må motivere gjennom å aktivere hjertet, ikke bare intellektet.» grnyl@online.no

Gunnar KvåleOs (Hordaland), nestleder. Lege og professor emeritus i internasjonal helse. Som pensjonist har han markert seg som en av landets mest aktive klima-skribenter. Han ønsker å bidra til å videreutvikle Besteforeldreaksjonen som en radikal, faktabasert og samfunnsendrende organisasjon. Gunnar.Kvale@uib.no

Bodvar Sonstad, Beitostølen. Med i BKA siden 2015. Pensjonert lege. Kontaktperson for BKA -gruppe på Beitostølen, samt medlemmer i Valdres. Opptatt av dyre – og planteliv, miljøvern og klima siden 1970-tallet. «Vi må utvikle kreative aksjonsformer som også må appellere til følelsene, og som fører til oppmerksomhet og engasjement.» bodv@online.no

Yngvar A. Olsen, Kristiansand. Utdannet fiskefysiolog, og har undervist i skolen og på universitet. Opptatt av natur og miljø siden studietida. medlem i BKA Agder, dessuten medlem i flere miljøorganisasjoner. «Klimaendringene er trolig den største trusselen livet på jorda har stått overfor, men det er deprimerende at de fleste nordmenn (politikere inkludert) ikke har skjønt dette.» yngvarao@hotmail.com

Bente Bakke, Son. Journalist i lokalavis før hun kom på Stortinget for Høyre i 1981. Miljøpolitisk talskvinne fra 1985. Har hatt flere lederverv, bl.a. for Stoffskifteforbundet. Var styremedlem BKA 2011-2013. Medforfatter med Svein Skotheim for boka «Hva skjer – To besteforeldre på klimareise i Norge» i 2013. Gruppeleder for MDG i Vestby kommunestyre 2015-2019. Har nå ingen verv i partiet. bentembakke@gmail.com

Wenche Cumming,Sortland. Utdanna lærer. Politisk aktiv i SV, har hatt flere verv i lokalpolitikken og vararepresentant fra Troms på Stortinget periodene 1989-1993 og 1993-1997. Startet i 2009 Senja lokallag av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Sittet i landsstyret i 7 år, og var leder for Folkeaksjonen 2016-2017. wcumming@hotmail.no

Eva Ormåsen, Brumundal. Har vært lærer med spesielt ansvar for norskundervisning av innvandrere. Er engasjert i politikk og i menighetsarbeid, blant annet leder for Grønn menighets-utvalg. Som besteforelder ble medlemskap i BKA helt selvsagt. Var nylig med å starte lokallag av BKA i Hamar og omegn. Er også medlem i flere andre miljøorganisasjoner. eva.ormasen@gmail.com

 

Spre klimavett,
del denne saken!