Haugalandet

Kontakt
Liv Samuelsberg, Høievegen 575, 5563 Førresfjorden, tlf 41417086


Om oss

Laget har 85 medlemmer, derav 9 støttemedlemmer. Aktive er vi ca 10 besteforeldre som møtes jevnlig. Etter endel diskusjon, har vi fortsatt med «flat» styrestruktur, Liv Samuelsberg er kontaktperson.

Vi arbeider for klimasaken bl.a gjennom å være medarrangør til Klimafestivalen, den har vi vært med på i tre år. Dette året blir et «hvileår» , vi vil diskutere litt formen på festivalen. På grunn av koronasituasjonen har det en tid vært vanskelig å få i stand større arrangementer, men det håper vi skal bedre seg etter hvert. Laget har også arrangert strandryddingsaksjoner, erfaringsmessig er dette en fin arena for å spre miljøbudskapet. Ny aksjon er planlagt i april i år. Vi planlegger også å avholde stands på de større kjøpesentrene i kommunen forbindelse med Black Friday for å bevisstgjøre særlig ungdommen på miljøproblemene i forbindelse med klesindustrien. I samarbeid med Øyo biblioteket har vi gjennomført flere arrangementer der spennende foredragsholdere har vært invitert til å snakke om viktige og aktuelle klima- og miljøsaker. Dette er et samarbeid vi vil fortsette i året/ene som kommer.

Her kan du lese noen av sakene som har vært publisert om eller av lokallaget på BKAs nettsider.

Besøk oss gjerne på Facebook.


OPTIMISTER PÅ HAUGALANDET: Odd Steinar Rundhaug, Ingebjørg Furuholmen, Liv Samuelsberg og Ståle Pedersen.

På stand i Kopervik før valget i 2021.

Spre klimavett,
del denne saken!