Myr og CO2-avgift

Reglene for CO2-utslipp er i dag basert på utslipp fra petroleumsprodukter. Utslipp fra myr er derfor avgiftsfritt.

Det arbeides med nytt regelverk som også vil omfatte utslipp fra myr. Dette vil antagelig bli ferdig i løpet av et par år.

Dagens CO2-avgift for fossile gasser som propan er kr. 330,- per tonn.

Regnestykket blir da: 290.000 x 330 = 95,7 millioner kroner.

Hare trace in the snow

Hare trace in the snow

Spre klimavett,
del denne saken!