Besteforeldrenes klimaaksjon din trenger støtte

BARNAS KLIMA – VÅR SAK. Foto: Sebastian Dahl

Besteforeldrenes klimaaksjon er en miljø- og solidaritetsorganisasjon. I dag har vi i underkant av 6000 medlemmer over hele landet. Vi vil inspirere, motivere og presse myndighetene til en klima- og energipolitikk som monner, – for å sikre uskyldige barn og unge en trygg framtid.

Hvis du vil støtte og hjelpe oss, er det flere muligheter:

«Vår tid trenger en nærhetsoverskridende ansvarsetikk. Det blir enklere og samtidig mer berørende å ta inn over seg klimaproblemet som etisk utfordring, om vi kan forankre utfordringen i vår egen hverdag og virkelighet. Det klareste eksempel på en tenkning som løfter frem avstandsansvaret, men finner begrunnelsen i det som ligger oss aller nærmest, er kanskje Besteforeldreaksjonen.» Finn Wagle, biskop emeritus

Spre klimavett,
del denne saken!