Sør-Rogaland

Kontakt
Alice Kjellevold, nesteder

Besteforeldrene utenfor Equinors årsmøte. Stavanger torsdag 14. mai 2020.

Oppstart av nytt lag
Vi er en gruppe som ønsker å starte et lokallag for Sør-Rogaland,
og har dannet et interimsstyre med følgende medlemmer:
Heidi Leite, leder
Alice Kjellevold, nestleder
Knut Jonas Espedal
Kirsten Halonen
Silvia Kriz

Første medlemsmøte, som vil være åpent for alle interesserte, var planlagt onsdag 6.mai kl 18.00 på Mostun i Stavanger. Med Steinar Winther Christensen, leder av BKA, på besøk. Vi har hatt forbehold om tidspunkt for dette møtet, med hensyn til koronaviruset, og har nå bestemt at vi må utsette møtet. Vi håper å kunne holde det til høsten.  Det vil da holdes som stiftelsesmøte med valg av styre og behandling av vedtekter. Forhåpentligvis med Steinar Winter  Christensen som innleder.

Vi oppfordrer  alle medlemmer i området til å møte opp og delta i en klimamarkering utenfor Equinors generalforsamling den 14. mai! Korona-situasjonen tillater det  hvis vi står med god avstand til hverandre. Ta på rød hatt, og lag gjerne plakater.  Finn gjerne på tekst selv, eller bruk en av disse: «La olja ligge» « Barnas klima vår sak» «Stans all oljeleting». Generalforsamlingen starter kl. 16 den 14.mai, og stedet er Equinor Buseness Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger

Fra markering i Stavanger under Folkets klimamarsj nov. 2015. Foto: Gustav Paulsen