Sør-Rogaland

Kontakt
Alice Kjellevold, nesteder

Oppstart av nytt lag
Vi er en gruppe som ønsker å starte et lokallag for Sør-Rogaland, og har dannet et interimstyre med følgende medlemmer:
Heidi Leite, leder 
Alice Kjellevold, nestleder 
Knut Jonas Espedal
Kirsten Halonen
Berit Zachrisen
Silvia Kriz

Første medlemsmøte, som vil være åpent for alle interesserte, er planlagt onsdag 6.mai kl 18.00 på Mostun i Stavanger. Da får vi Steinar Winther Christensen, leder av BKA, på besøk. Forbehold om at møtet kan måtte avlyses pga Korona-forholdsregler.

Stiftelsesmøte med valg av styre og behandling av vedtekter planlegges til høsten.
Vi oppfordrer også alle medlemmer i området til å møte opp og delta i en klimamarkering utenfor Equinors generalforsamling den 14. mai! (Hvis Korona-situasjonen tillater det.)

Fra markering i Stavanger under Folkets klimamarsj nov. 2015. Foto: Gustav Paulsen

Spre kunnskap –
del denne saken!