Sør-Rogaland

Kontakt
Heidi Leite, leder

Hva skjer?
19. november 2020 Stiftelsesmøte på Mostun Natursenter, Henrik Ibsens gate 59, Stavanger, kl 17:00 – 18:45. Se info nedenfor.

Besteforeldrene utenfor Equinors årsmøte. Stavanger torsdag 14. mai 2020.

Oppstart av nytt lag
Vi er en gruppe som ønsker å starte et lokallag for Sør-Rogaland,
og har dannet et interimsstyre med følgende medlemmer:
Heidi Leite, leder
Alice Kjellevold, nestleder
Knut Jonas Espedal
Kirsten Halonen
Silvia Kriz, kasserer

Stiftelsesmøte, som vil være åpent for alle interesserte, er planlagt torsdag 19.11.20 kl 17 – 18:45 Mostun Natursenter  ved Mosvannet (Henrik Ibsens gate 59) i Stavanger. Møtet holdes i samarbeid med Naturvernforbundet.

Steinar Winther Christensen, leder av BKA, kommer og innleder møtet med foredraget: «Klima og Besteforeldrenes Klimaaksjon i en ny tid».

Det vil gjennomføres valg av styre og behandling av vedtekter.

Vi håper medlemmene har lyst og anledning til å komme, for å bidra til å bygge et sterkt lokallag.

Naturvernforbundet holder åpen kafé i forbindelse med møtet. De har kl 19 samme dag et foredrag ved Anne Elisabeth Carlsen, leder i NaturCo, om «Slik blir vi kvitt hagerømlingene i naturen». Våre medlemmer er velkomne til å delta på dette også.

Smittevernregler vil selvfølgelig bli overholdt ved disse møtene.

Fra markering i Stavanger under Folkets klimamarsj nov. 2015. Foto: Gustav Paulsen