Stavanger/Sør-Rogaland

Kontakt
Silvia Kriz, leder, 452 39 790, silviakriz@icloud.com


Om oss
Lokallaget i Sør-Rogaland ble stiftet 19.11.2020. Her kan du lese en artikkel i Dalane Tidene om hvordan laget ble danna:

– Heidi (54) har dratt i gang lokallag i Besteforeldrenes Klimaaksjon, – Eg føler eg har plikt til å engasjere meg, Dalane Tidende, 20. november 2020

Her kan du lese noen saker som har vært publisert av eller om lokallaget på BKAs nettsider. Du kan lese mer om lokallaget og aktivitetene våre i årsrapportene, som det er lenket til lenger ned på siden.


Styret
Silvia Kriz, leder, 452 39 790, silviakriz@icloud.com
Steinar H. Eraker, nestleder
Knut Jonas Espedal, kasserer
Heidi H. Leite, styremedlem
Trond Skjæveland, styremedlem
Eilef J. Gard, pressekontakt, 951 52 676, eilef.gard@gmail.com
Alice Kjellevold, varamedlem
Målfrid Christiernin, varamedlem


Sentrale dokumenter

Sør-Rogaland BKA protokoll fra årsmøtet 2024
Sør-Rogaland BKA regnskap 2023
Sør-Rogaland BKA årsrapport 2023
——–
Sør-Rogaland BKA protokoll fra årsmøtet 21-3-2023
Sør-Rogaland BKA reviderte vedtekter 2023
Sør-Rogaland BKA årsrapport 2022
Sør-Rogaland BKA rev. regnsk. 2022 (inkl. eget regnsk. for gjenbruksfest)
Referat frå årsmøtet BKA Sør-Rogaland 28-3-2022
Årsrapport BKA Sør-Rogaland 2021
Sluttregnskap Sør-Rogaland 2021
Foreløpig regnskap Sør-Rogaland 2021
Protokoll årsmøte 2021
Årsrapport Sør-Rogaland 2020
Regnskap Sør-Rogaland 2020
Vedtekter for BKA Sør-Rogaland
Protokoll fra stiftelsesmøte BKA Sør-Rogaland 19.11.2020
Referat fra stiftelsesmøte BKA Sør-Rogaland 19.11.2020


Markering før Equinors generalforsamling i Stavanger 11.5.2021 Foto: Torfinn Ingeborgrud

Spre klimavett,
del denne saken!