Trondheim og omegn

Kontakt: Astrid Sandvik (koordinator), tlf. 481 00 601, astrid.o.sandvik@gmail.com  eller Hans Kristian Solbu, (sekretær), tlf. 930 06 999, solbuhk@online.no

Årsrapport: BKA Trondheim 2017

Besteforeldreaksjonen i Trondheim er et aktivt lag som har medlemsmøter der vi henter  inn foredragsholdere, andre ganger diskuterer  planer for virksomheten framover, enten det dreier seg om aksjoner vi gjennomfører alene eller sammen med andre organisasjoner og  institusjoner  i nærområdet.  Vanligvis er møtene i møtelokalene Batteriet i Schultz gate 8, sentralt i byen. Noen ganger står vi på stand øverst i Nordre gate på lørdager, særlig de dagene det arrangeres Bondens marked i byen. Vi deler ut brosjyrer, snakker med folk og tilbyr medlemskap til alle som fatter interesse for klimasaken. Planleggingsgruppa sender alltid ut informasjon i forkant av møter og arrangement.

Rangleorkesteret 22 juni Nordre

Besteforeldrenes rangleorkester, under ledelse av Ola Dimmen, er vårt viktigste ansikt utad. Med røde hatter og hjemmelagde slag- og rangleinstrumenter og gitarkomp synger vi klimasanger på torg og i gater, og vekker oppmerksomhet og positivt engasjement hos folk i alle aldre. Orkestret deltar på stands, på viktige merkedager som 1. mai og Verdens miljødag, og møter opp når bispekollegiet er i byen eller når bystyret eller fylkesstyret behandler miljøsaker. Vi vil gjerne ha flere medlemmer –sangglede er viktigere enn stemmeprakt.

Bor du i Trondheimsregionen og melder deg inn i BKA, så oppgi e-postadresse. Da vil du jevnlig motta lokale nyhetsbrev med referat fra møtene og informasjon om kommende aksjoner.

Stand på Nordre våren 2018.
Vi er klare for vårens innsats på Nordre. Da håper vi å se riktig mange ivrige og bekymrete besteforeldre. Vi i plangruppen har dette året valgt å konsentrere vårt klimabudskap om:

ARKTIS i FARE Issmeltingen skjer nå så raskt og konsekvensene for luft og miljø på jorden kan bli altomfattende. Kom til Nordre og bli med og syng våre kampsanger disse lørdagene:
14. og 18. april
15. mai
16. og 26. juni

Bondens marked er også i byen disse lørdagene.
Vi møtes kl 12 og holder på til ca 14 et sted mellom ARK og Norli – vi har litt vairerende standplass.
Om du ikke har lyst til å synge, trenger vi alltid noen som kan dele ut løpesedler og vervemateriell.

 

Spre kunnskap –
del denne saken!