Trondheim og omegn

Kontakt
Hans Kristian Solbu, sekretær, 930 06 999


Om oss
Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim er et aktivt lag. Vi holder medlemsmøter og diskuterer klimaspørsmål og planer for lokallaget. Vi arrangerer også offentlige møter, f.eks. på Litteraturhuset, der vi henter inn spennende formidlere av klima- og miljøspørsmål. Vi besøker institusjoner og foreninger og markerer oss ofte i samfunnsdebatten med innlegg i aviser og diskusjon på møter og konferanser. Les mer.

I 2020 ble lokallaget tildelt Trøndersk natur- og miljøpris.

Årsmøte
Det innkalles med dette til årsmøte i BKA Trondheim og omegn torsdag 16. februar kl.18.00 på Elgeseter Bøker&Bylab.
Det blir vanlige årsmøtesaker med årsmelding, regnskap, vedtekter og valg. (Og ingen trenger å frykte for å bli valgt til noe de ikke ønsker å bli valgt til, for både leder, kasserer og sekretær tar gjenvalg.)Dette betyr at det tidligere annonserte medlemsmøtet 13. februar samme sted er flyttet til 16. februar. Derfor vil vi minne om våre kommende medlemsmøter:

Medlemsmøte torsdag 26. januar kl.19-21 på Bøker & Bylab Elgeseter
Vi får besøk av vår gen.sekr. Andrew Kroglund. Han vil særlig ta opp temaet om hvordan det jobbes sentralt overfor det politiske miljøet. Dette blir et fint preludium til vårt arbeid i retning valget 2023. Det blir en enkel servering. Derfor må vi ha påmelding innen 22. januar. Til Hans Kristian på solbuhk@online.no eller sms til 930 06 999.

Medlemsmøte torsdag 16. februar kl.19-21 på Bøker & Bylab Elgeseter (umiddelbart etter årsmøtet)
Tema blir Trondheim kommunes klimaplan. Prosjektmedarbeider for Trondheim kommunes klimaplan, Mie Abelgaard og prosjektleder for revisjon av kommunedelplan energi og klima, Tore Nordstad, kommer og orienterer og innleder til spørsmål og samtale. Også dette møtet blir viktig med tanke på høstens kommunevalg. Det blir en enkel servering. Derfor må vi ha påmelding innen 9. februar. Til Hans Kristian på solbuhk@online.no eller sms til 930 06 999.

OBS: Bøker og Bylab Elgeseter ligger i Miljøbygget i Teknobyen, Professor Brochs gate 2. Det ligger ved bussholdeplassen Hesthagen. Inngangen er fra Abels gate på nordsiden av bygget. Dersom du har problemer med å finne inngangen, så kontakt Hans Kristian på 930 06 999 eller Nina på 951 69 732.

Stand på Nordre
Vi stiller disse lørdagene på stand på Nordre kl.12.30 – 14.00:
21. januar
11. februar
18. mars
Vi deler ut materiell og vervebrosjyrer, snakker med folk og synger. Dersom du kan tenke deg å være med, kontakt Ola Dimmen på oladim@online.no.

 

Her kan du lese noen saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider.


Planleggingsgruppe
Nina Weidemann, leder
Hans Kristian Solbu, sekretær
Alf Engdal, økonomiansvarleg
Ola Dimmen
Helle Voss Pütz
Barbro Lindeberg
Idar Støwer
Jorun Berg


Sentrale dokumenter

Årsmelding for 2021
BKA Trondheim – Regnskap 2021
220216 Referat fra årsmøtet
Årsmelding 2020
Regnskap BKA Trondheim 2020

Årsmelding 2019

Besteforeldrenes rangleorkester i sving på Nordre gate i Trondheim.

Besteforeldrene i Trondheim er både synlige og hørlige!

 

Spre klimavett,
del denne saken!