Trondheim og omegn

Kontakt
Ola Dimmen, koordinator, 918 82 645
Hans Kristian Solbu, sekretær, 930 06 999
______________________________________________________________________

Hva skjer før sommeren 2021?

Mandag 31.mai: Klimabrølet kl. 17.00
Det foregår ei landsomfattande mobiliserring til klimabrølet 2021. Idéen er å samle opptak av klimabrøl rundt omkring i landet, og brøla skal visast i ein installasjon framfor Stortinget. Sjå meir på Klimabrolet.no .
Vi skal samlast ved roperten nedanfor Ladehammeren. Først tar vi lydopptak av eit felles brøl, og så tar vi opp ein liten filmsnutt der vi «brøler». Vi redigerer saman filmen og brølet etterpå.

Laurdag 5. juni: Demonstrasjon på Nordre kl 13.00, oppmøte kl. 12.00
BKA skal ha tre landsomfattande demonstrasjonsdagar i høve valget. Den første skal handle om vårt ansvar for barn og unge, og det er laga materiell sentralt. I Trondheim skal vi samlast kl. 12 på Brunhjørnet for å rigge og avtale oppgaver før vi dreg i gang kl. 13.

Tirsdag 8. juni: Digitalt årsmøte for BKA Trondheim kl. 19.00
Nedanfor finn de innkalling, årsmelding, reknskap og forslag til valg.
Innkalling til årsmøte BKA Trondheim
Årsmelding 2020   BKA Trondheim
Regnskap BKA Trondheim 2020

Torsdag 17. juni: Avslutning med mat og grill hos Hans Kristian Solbu kl. 18.00
Adresse: Johnny Peviks veg 32. (Like v ed Havstein krk)
Vi vil ha ei sosial samling før sommaren utan anna program. Vi gjer det til ein kurv-fest der folk har med mat til eige bruk. Det er høve til grilling, og vi tar ikkje verforbehold. Det «finnes ikke dårlig vær».

Dette har vi gjort tidligere:
Les medlemsbrevet om aktivitet i desember 2020

Brev til partienes fylkeslag i Trøndelag. Partiene er i full gang med programarbeidet med tanke på landsmøter og Stortingsvalg 2021. Det må bli et klima-valg! Derfor er det viktig at vi påvirker prosessen så tidlig som mulig. Brevet er sendt til alle partiene i Trøndelag. Det blir fulgt opp fra vår side med direkte kontakt til personer i partiene. Har du kontakt med folk som er aktive i politikken, gjør dem gjerne oppmerksom på brevet.

Allsang på Marinen. Onsdag 27. mai kl.14.00 møttes vi (med rett avstand mellom hverandre) på Marinen (nedenfor Vertshuset Grenaderen) for å synge klimasanger og vanlige allsanger.

Normann Natland syklet fra Alta til Bergen for klima. Vi møtte han da han passerte Trondheim i juni. Normann er medlem av BKA og vil bruke turen til å skape oppmerksomhet om vår tids viktigste sak, og også gjerne verve medlemmer til BKA.
_____________________________________________________________________

Om oss
Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim er et aktivt lag. Vi holder medlemsmøter og diskuterer klimaspørsmål og planer for lokallaget. Vi arrangerer også offentlige møter, f.eks. på Litteraturhuset, der vi henter inn spennende formidlere av klima- og miljøspørsmål. Vi besøker institusjoner og foreninger og markerer oss ofte i samfunnsdebatten med innlegg i aviser og diskusjon på møter og konferanser. Medlemsmøtene er vanligvis i Batteriet i Schultz gate 8, sentralt i byen. Stand og markeringer på Nordre gate er vår viktigste aktivitet utad.
Les mer

Planleggingsgruppe
Ola Dimmen, koordinator
Hans Kristian Solbu, sekretær
Alf Engdal, økonomiansvarleg
Helle Voss Pütz
Nina Weidemann
Barbro Lindeberg
Idar Støwer

Årsmelding
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019

Besteforeldrenes rangleorkester i sving på Nordre gate i Trondheim.

Spre klimavett,
del denne saken!