Trondheim og omegn

Kontakt
Nina Weidemann, sekretær. Telefon: 951 69 732


Om oss
Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim er et aktivt lag. Vi holder medlemsmøter og diskuterer klimaspørsmål og planer for lokallaget. Vi arrangerer også offentlige møter, f.eks. på Litteraturhuset, der vi henter inn spennende formidlere av klima- og miljøspørsmål. Vi besøker institusjoner og foreninger og markerer oss ofte i samfunnsdebatten med innlegg i aviser og diskusjon på møter og konferanser. Les mer.

I 2020 ble lokallaget tildelt Trøndersk natur- og miljøpris.

Her kan du lese noen saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider.


Planleggingsgruppe

Hans Kristian Solbu, leder, solbuhk@online.no
Nina Weidemann, sekretær, nina.weidemann@gmail.com
Alf Engdal, kasserer, alf.engdal@hotmail.no

 


Sentrale dokumenter

BKA Trondheim og omegn årsmelding 2023
——–
BKA Trondheim og omegn protokoll årsmøte 2023
BKA Trondheim og omegn årsmelding 2022
BKA Trondheim og omegn regnskap 2022 budsjett 2023
Årsmelding for 2021
BKA Trondheim – Regnskap 2021
220216 Referat fra årsmøtet
Årsmelding 2020
Regnskap BKA Trondheim 2020

Årsmelding 2019

Besteforeldrenes rangleorkester i sving på Nordre gate i Trondheim.

Besteforeldrene i Trondheim er både synlige og hørlige!

 

Spre klimavett,
del denne saken!