Trondheim og omegn

Kontakt:  Ola Dimmen (koordinator), tlf. 918 82 645, oladim@online.no eller Hans Kristian Solbu, (sekretær), tlf. 930 06 999, solbuhk@online.no

Besteforeldrenes Klimaaksjon i Trondheim er et aktivt lokallag. Vi holder medlemsmøter og diskuterer klimaspørsmål og planer for lokallaget, men holder også noen offentlige møter f.eks. på Litteraturhuset der vi der vi henter inn spennende formidlere av klima-og miljøspørsmål.
Vi besøker institusjoner og foreninger, og markerer oss ofte i samfunnsdebatten med innlegg i aviser og diskusjon på møter og konferanser.
Medlemsmøtene er vanligvis i Batteriet i Schultz gate 8, sentralt i byen.
Planleggingsgruppa sender alltid ut informasjon i forkant av møter og arrangement

Rangleorkesteret 22 juni Nordre

Stand og markeringer på Nordre gate er vårt viktigste aktivitet utad. Vi deler ut informasjon og løpesedler, diskuterer og samtaler med folk i byen, og prøver å verve nye medlemmer. Mange av oss er med i Besteforeldrenes Rangleorkester der vi synger klimasanger og viser vårt engasjement for klima og livsvilkåra for kommende generasjoner. Det blir lagt merke til at folk i vår generasjon bruker sang og musikk til å formidle budskapet og engasjementet vårt, og ikke minst ungdommen setter pris på Besteforeldreaksjonens engasjement for klima og framtida deres.

Vi deltar også på debattmøter, festivaler og samlinger både lokalt og nasjonalt, f.eks. Broen til framtiden i Oslo, Arendalsuka, mm.

Besteforeldreaksjon samarbeider tett med andre miljøorganisasjoner i Klimavalgalliansen, og vi er svært opptatt av å støtte klimastreikende barn og unge. Dette er kanskje det mest løfterike som har hendt i det siste, og her hjelper vi så godt vi kan med vakter og praktisk hjelp.
Vi er alltid med på merkedager som 1. mai og Verdens miljødag, osv.
Besteforeldrenes klimaaksjon er for alle, med eller uten barnebarn, for det er generasjonsansvaret som er viktig.
Vi vil gjerne ha flere medlemmer, så bor du i Trondheimsregionen og melder deg inn i BKA, så oppgi e-postadresse. Da vil du motta lokale nyhetsbrev med referat fra medlemsmøter og informasjon om kommende møter og aksjoner.

Bli med i et aktivt miljø og felleskap der vi arbeider for det kjæreste vi har: Barna og framtida. 

Spre kunnskap –
del denne saken!