Miljøpris til Besteforeldrene

Bojer Dimmen med pris
Ola Dimmen fra Besteforeldrene overrekkes miljøprisen fra Naturvernforbundet i Trøndelag ved Jan Bojer Vindheim.

Trøndersk natur- og miljøpris ble i går tildelt Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim for deres innsats for klima og de kommende generasjoner. Prisutdeler er Naturvernforbundet, som i sin begrunnelse la vekt på at BKA har et bredt folkelig engasjement, og at de sammen med barn og unge har utfordret myndighetene og rettssystemet.

Besteforeldrene har markert seg tydelig på flere arenaer, sier juryen. Blant de som ble trukket fram var:

  • Hvordan Besteforeldrene markerte seg i Paris 2015, da Parisavtalen ble underskrevet.
  • At Besteforeldrene har syklet gjennom landet, informert om sin sak og nådd ut til mange lokale media.
  • At de har stått i Nordregate og utenfor rådhuset i vær og vind, med røde hatter og sydvester og gjort sitt engasjement godt synlig for alle.

Takketale fra Ola Dimmen, BKA Trondheim og omegn:

BKA er veldig glad for å få prisen. Dette er ei fantastisk oppmuntring, og det er heilt spesielt å få den av Naturvernforbundet som er ein bauta i norsk miljøarbeid og alltid har stått i fremste rekke i kampen for klima og miljø. Når vi ser kven andre som har fått prisen før oss, må det vel også vere lov å seie at vi er stolte over å ha blitt valgt i år.

Besteforeldreaksjonen er ein relativt liten organisasjon samanlikna med Naturvernforbundet og FIVH m.fl, men vi gjer mykje av oss både lokalt i Trondheim og på landsbasis. Faste aksjonar på Nordre, framfor Stortinget, på Torgallmenningen i Bergen, aktive på Arendalsveka, på Broen til Framtiden, osv. Vi har mange lokallag og medlemmar som deltar i den offentlege debatten, skriv i aviser, osv.

Vi set veldig pris på samarbeidet med andre organisasjonar, og Greenpeace, NU, Naturvernforbundet og BKA har stått saman i klimasøksmålet mot staten. Dette er jo den juridiske delen av kampen for ein ansvarleg klimapolitikk, men for organisasjonane må det vere stortingsvalget i 2021 som står i fokus.

BKA er i gang med eit større arbeid for å registrere korleis politiske parti har stemt i Stortinget i klima- og miljøsaker, vi går gjennom partiprogramma, og vi skal lage ei samanstilling av avstanden (avgrunnen) mellom dagens politikk og kva som er nødvendig klima- og miljøpolitikk. Så må vi, saman med miljørøsla, stille parti og politikarar til ansvar og arbeide for at folk stemmer for klima og miljø ved valget.

Vi må også kreve at partia legg vekk illusjonane om framtida for norsk oljesatsing i Arktis og i utlandet, og startar ei rask og styrt avvikling av oljenæringa parallelt med satsing på fornybar energiforsyning og grøne arbeidsplassar. Vi må bygge landet og førebu oss på klimaendringar, endre transport-infrastrukturen, osb, så det er nok å ta tak i.

Miljøprisen er ei fantastisk inspirasjon i vidare arbeid, og vi skal også bruke den aktivt for å få over 5000 medlemmar før nyttår. Det er grensa for statsstøtte. Alt arbeid i BKA foregår på dugdnad, og vi har bruk for så mange medlemmar og støttemedlemar som mogleg.

Vi har ei klimakrise og ei naturkrise, og vi må også innsjå at det er no det gjeld. Det er eit politisk svik viss det ikkje kjem grunnleggande endringar i norsk klima- og miljøpolitikk neste tiåret.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Steinar Winther Christensen | 02.12.2020

    Gratulerer med velfortjent pris!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*