FNs klimapanel IPCC

cecilie m«FNs klimapanel er 95 % sikker på at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Det er like sikkert som at sola kommer til å stå opp i morra. Menneskeheten har lagt seg på kollisjonskurs med sitt livsgrunnlag. Et kritisk nivå kan være nådd allerede om 20-30 år. Da kan vi glemme målet om å begrense oppvarmingen til 2 grader, den kan bli det dobbelte før århundret er omme. For ansvarsbevisste mennesker finnes det bare ett valg: CO2-utslippene må ned. Senest fra 2020 med flere prosent hvert år.» Tidligere direktør Cicero, Cecilie Mauritzen, foredrag årsmøte 2013 til Besteforeldrenes klimaaksjon.

ipcc

FNs klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ble opprettet i 1988 av FNs miljøprogram (UNEP) og Den meteorologiske verdensorganisasjonen (WMO). Klimapanelets viktigste oppgave er å utføre regelmessige vurderinger og sammenfatninger av den til enhver tid gjeldende kunnskapsstatus om klima og klimaendringene.

IPCC består av et stort antall forskere fra mange land. Det er et vitenskapelig organ, og driver ikke egen forskning. IPCCs rapporter utgjør grunnlaget for politiske beslutninger i Klimakonvensjonen.

Leder av klimapanelet fra 2002 var Rajenda Pachauri. Han trakk seg i februar 2015. I oktober samme år ble IPCCs nestleder i mange år, sør-koreanske Hoesung Lee, valgt til ny leder.

Klimapanelet ble tildelt Nobels fredspris i 2007. I Norge har Miljødirektoratet en koordinerende rolle overfor klimapanelet.

Rapporter 1990-2014
Rapportene fra FNs klimapanel danner en viktig faglig basis for de internasjonale klimaforhandlingene.

  • Den første rapporten fra klimapanelet, IPCC First Assessment Report  (FAR), ble lansert i 1990.
  • Andre hovedrapport, IPCC Second Assessment Report: Climate Change (SAR), kom i 1995 og utgjorde en sentral del av kunnskapsgrunnlaget for Kyotoprotokollen fra 1997.
  • Tredje hovedrapport, IPCC Third Assessment Report: Climate Change (TAR), kom i 2001.
  • Fjerde hovedrapport, IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change (AR4), ble publisert i 2007.
  • Den femte rapporten, IPCC Fifth Assessment Report: Climate Change 2013 (AR5), ble lagt fram i 2013/2014. Den består av fire delrapporter, det vil si en rapport fra hver av de tre arbeidsgruppene og et sammendrag, også kalt en syntese. Se mer om denne rapporten i Wikipedia.

 

Spre klimavett,
del denne saken!