COP25 – Madrid 2019

2 -14. desember 2019 møtes verdens nasjoner til nye klimaforhandlinger. Blant observatørene i Madrid befinner seg tidligere FN-direktør Svein Tveitdal som representant for Regnskogsfondet og Besteforeldrenes klimaaksjon. Han holder oss orientert om det viktigste som skjer i forhandlingene, gjennom kommentarer som blir publisert på besteforeldreaksjonen.no og i Energi og Klima.

29.11.2019: Klimatoppmøtenes historie – en reise mot katastrofe«Det er mer sannsynlig at kloden vil varmes fire grader i dette århundret enn at vi stopper på to. Vi må innrette oss på at vi går mot klimakatastrofe.»

02.12.2019: Verden trenger nye ledere«De siste 30 års politikere som har latt denne utviklingen skje, fortjener liten respekt. Den kostbare klimakrisen de har etterlatt seg for neste generasjon, kunne ha vært unngått.»

03.12.2019: To åpningstaler i Madrid. «Kontrasten var stor mellom Erna Solbergs tale og FNs generalsekretærs utvetydige beskjed om at mye av de fossile ressursene må bli liggende i bakken.»

05.12.2019: Den norske broen svikter. «Ny forskning peker ut naturgass som et økende problem. Et tankekors for alle i Norge som har argumentert for gass som en bro til lavutslippssamfunnet.»

07.12.2019: Verdens viktigste påvirker. «De unges globale bevegelse er blitt hoveddrivkraften i kravet om en ny og mye mer ambisiøs klimapolitikk enn den vår generasjon har vært i stand til å tilby dem, og som det er grunn til å skamme seg over.»

09.12.2019: Ut av maktesløsheten. «Danmark viser lederskap, innfører ny klimalov som skal sikre reduksjon av klimagassutslippene med 70 % i forhold til 1990 innen 2030.»

11.12.2019: We – the People! Greta Thunbergs tale til COP25-forhandlerne i norsk oversettelse.

12.12.2019: Vaktbikkje og premissleverandør. Klimarådgiver Kristina Fröberg fra Forum for Utvikling og Miljø, i intervju  med Svein Tveitdal om de sentrale spørsmålne som står på spill under innspurten i Madrid

13.12.2019: Natur og Ungdom demonstrerer mot norsk passivitet. «Det er lett å forstå den frustrasjonen de unge føler over at klimakrisen ikke blir tatt på tilstrekkelig alvor.»

16.12.2019: Roten til problemet. «Klimatoppmøtet i Madrid føyer seg i rekken av 25 der verdens utslipp av klimagasser fortsetter å øke. Oljekapitalen og oljelobbyens makt er for stor, det er problemet»

Spre klimavett,
del denne saken!