COP25 – Madrid 2019

2 -14. desember 2019 møtes verdens nasjoner til nye klimaforhandlinger. Blant observatørene i Madrid befinner seg tidligere FN-direktør Svein Tveitdal som representant for Regnskogsfondet og Besteforeldrenes klimaaksjon. Han holder oss orientert om det viktigste som skjer i forhandlingene, gjennom kommentarer som blir publisert på besteforeldreaksjonen.no og i Energi og Klima.

29.11.2019: Klimatoppmøtenes historie – en reise mot katastrofe«Det er mer sannsynlig at kloden vil varmes fire grader i dette århundret enn at vi stopper på to. Vi må innrette oss på at vi går mot klimakatastrofe.»

02.12.2019: Verden trenger nye ledere«De siste 30 års politikere som har latt denne utviklingen skje, fortjener liten respekt. Den kostbare klimakrisen de har etterlatt seg for neste generasjon, kunne ha vært unngått.»

03.12.2019: To åpningstaler i Madrid. «Kontrasten var stor mellom Erna Solbergs tale og FNs generalsekretærs utvetydige beskjed om at mye av de fossile ressursene må bli liggende i bakken.»

05.12.2019: Den norske broen svikter. «Ny forskning peker ut naturgass som et økende problem. Et tankekors for alle i Norge som har argumentert for gass som en bro til lavutslippssamfunnet.»

07.12.2019: Verdens viktigste påvirker. «De unges globale bevegelse er blitt hoveddrivkraften i kravet om en ny og mye mer ambisiøs klimapolitikk enn den vår generasjon har vært i stand til å tilby dem, og som det er grunn til å skamme seg over.»

Spre kunnskap –
del denne saken!