Forslag til aksjoner og aktivisme

Forslag til aksjoner og aktivisme i BKA

En egen gruppe i BKA har samlet en liste over aksjoner og aktiviteter til bruk for våre lokallag, lokale grupper og enkeltmedlemmer. Noen er i bruk i BKA, noen i andre organisasjoner og noen er idéer som ennå ikke er prøvd ut. Dersom du vil vite mer om enkelte av forslagene eller har gode idéer til aksjoner som kan føyes til, skriv epost til Andrew Kroglund: andrew.kroglund@besteforeldreaksjonen.no

 • 1. Aksjoner som har vært gjennomført i BKA
  • 1.1. Målgruppe folk flest/velgere 
   • 1.1.1 Plakater med slagord henges i buss-skur, oppslagstavler på stasjoner og i butikker. Husk å følge med og ta ned når de blir ødelagt.
   • 1.1.2 Stille opp på rekke foran innganger på relevante arrangementer, jfr. partilederdebatt i Arendal.
   • 1.1.3 Utdeling på stand/arrangementer av pepperkaker med slagord, for eksempel en pepperkake i form av en fisk med slagord «oljefritt».
   • 1.1.4 Ha aksjon på overforbruksdagen (som regel i april for Norges del). Stort kart eller lykkehjul som viser når de ulike land har brukt opp sin andel av verdens ressurser.
   • 1.1.5 Vindusviskerseddel som festes til parkerte elbiler, og som roser at de kjører klimavennlig. Info om innmelding til BKA.
   • 1.1.6 Band/instrumentgruppe som tiltrekker folk til BKA-stand. Gjerne med klimakor.
   • 1.1.7 Flash-mob (hvor noen få starter og flere og flere slutter seg til) med tydelig budskap på banner og/eller talekor.
   • 1.1.9 Reflekser med BKA-logo eller annet klimabudskap til utdeling på stands.
   • 1.1.10 Bruk lokalavisen til innlegg og dekning av aksjoner. Husk gode bilder. Fint å få en journalist/redaktør som kontaktperson i avisa.
   • 1.1.11 Del klimaartikler på Facebook
   • 1.1.12 Delta i klimadebatter og presentér deg som medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon.
   • 1.1.13 Etterlys klimastoff i NRK. Meld inn navn til programmet «Drivkraft».
   • 1.1.14 Lag treffende karikaturer av politikere som kan pryde plakater og løpesedler (jfr. de manipulerte bildene til Ola Dimmen som ligger på nettsiden)
   • 1.1.15 Klimavandring: Ved klimavandring går to og to på fortau og veier på offentlig sted med plakatvester med slagord som Stans oljeleting og Barnas klima – vår sak. Kan gjennomføres regelmessig når minst to møter opp. jf. veileder for klimavandring.
  • 1.2 Målgruppe lokalpolitikere
   • 1.2.1 Møt opp utenfor med rød hatt, banner, plakatvester foran møtene i kommunestyret/bystyret,
   • 1.2.2 Bli kjent med ordfører og kommunestyrerepresentanter i ulike partier. Ha kontaktpersoner i kommunestyret som kan varsle når saker av betydning for klima og natur kommer til behandling. Delta som tilskuer på møtet.
   • 1.2.3 Inviter eget lag til møte med de i administrasjonen som har med plan og miljø å gjøre. Gi innspill til kommunale planer.
   • 1.2.4 Bruk håndskrevne brev til ordfører/byrådsleder og legge ved relevant stoff om klima. Det grønne heftet «Kommunevalg – et viktig klimavalg» er stadig aktuelt.
  • 1.3 Målgruppe rikspolitikere, selskaper, institusjoner, andre land.
   • 1.3.1 Be om møte med Stortingsrepresentanter om en bestemt sak. Lag et A4-ark om hva saken handler om og hvor BKA står.
   • 1.3.2 Be om møte med ledelsen i Idrettsforbund, Skiforbund, Fotballforbund mfl. for å drøfte deres policy for sponsormidler og klimavennlige arrangementer.
   • 1.3.3 Lag en protestaksjon med tydelige klimakrav utenfor lokalene til fossilselskaper, for eksempel Equinor, og institusjoner som sponses av fossilselskaper, for eksempel Munch-museet og UKA i Trondheim.
   • 1.3.4 Ha åpne møter om «en fremtid på kunstsnø» der meteorolog skiløper og Skiforbundet er representert i panel.
 • 2. Aksjoner som har vært gjennomført av andre organisasjoner.
  • 2.1 Målgruppe flest/velgere
   • 2.1.1 Sitt-ned-aksjon (utført av Palestinakomiteen på Oslo S). Sitter i ring og roper slagord i kor med noen som leder an. Skifter slagord hvert 3-5 min. Kan vare i flere timer.
   • 2.1.2 Parkerte sykler med slagord (gjennomført i København). Mal utrangerte sykler grønne. Sett på slagord. La dem stå parkert utenfor lokalet der det foregår møter om klima.
   • 2.1.3 Gåstol-aksjon (prøvd ut flere ganger i København – god media-dekning). Klimavandring med gåstol der det er festet plakater med slagord. Gå gjerne i to rekker med fem i hver rekke.
   • 2.1.4 Pop-opp-aksjon. Flere dukker plutselig opp med banner og klimaeffekter blant publikum på sportsarrangementer, konserter, Gardermoen, Oslo S. Trekke seg ved påtale og finne nytt sted å stå.
   • 2.1.5 Klistremerker på el-sykler, også til utdeling.
   • 2.1.6 Bruk av videoer på TikTok med tanke på å nå de unge.
   • 2.1.7 Bruk av en fengende kjenningsmelodi når man er ute på gata.
   • 2.1.8 Dronebilder av folk i formasjon som uttrykker et tydelig budskap.
   • 2.1.9 Natt-aksjon. Heng opp plakater på synlige steder i nattens mulm og mørke.
  • 2.2 Målgruppe politikere, selskap og institusjoner
   • 2.2.1 Framtids-stol. Overrekk en barnestol til ledende politikere eller direktører i selskaper. Kan ha inskripsjon ‘Barnas stemme»
   • 2.2.2 Større demonstrasjoner i samarbeid med andre miljøorganisasjoner, for eksempel mot Wisting, mot Rosebank, for bestemte krav foran klimatoppmøter.
 • 3. Andre forslag som enda ikke er prøvd ut
  • 3.1 Be om et møte med Statsministeren ved å sende brev i posten. Det kan overrekkes en forseggjort barnestol med inskripsjon ‘Barnas stemme».
  • 3.2 Be om et møte med Stortingspresidenten for å følge opp hans tidligere invitasjoner til grasrotorganisasjoner.
  • 3.3 Be om et møte med Norges Idrettsforbund med utgangspunkt i hvilke sponsorer som ikke er akseptable i et klimaperspektiv.
  • 3.4 Demonstrasjon foran Munch-museet som sponses av svensk oljeselskap, gjerne i samarbeid med NU.
  • 3.5 Demonstrer utenfor ambassader når aktuelle klimasaker tilsier det.
  • 3.6 Demonstrer ved anløp av cruiseskip.
  • 3.7 Inviter en fra avisa til å snakke om hvordan avisene arbeider.
  • 3.8 Få laget is-skrape til utdeling til el-bilister med rosende tekst og hilsen fra BKA.
  • 3.9 Mal store fotavtrykk med vannbasert maling i gater ved hjelp av sjablonger. Tekst ‘Vårt klimaavtrykk».
  • 3.10 Lag video fra et byområde som viser med avmerking på bygninger og brygger hvor mye havet vil stige i tiårene framover. Kan vises på lokal TV og på lokale arrangementer.
  • 3.11 Vis bilder eller video av klimarelaterte tema på en husvegg når det er mørkt. Forutsetter god kvalitet på bildene.
  • 3.12 Marsjere med ‘syk klode» på båre. Klimaslagord på sidene.
  • 3.13 Klimaplakater henges på trær og stolper langs trafikkert vei. Mulige tekster: Stans all oljeleting, Redd myra, Reis kollektivt, Fornybar energi redder klima.
  • 3.14 Del ut mandariner pakket inn i en serviett sammen med en lapp hvor det står 10 ting aller kan gjøre for å redde klima og natur.
  • 3.15 Samtal om/del ut løpesedler om karbonets kretsløp – fotosyntese, CO2 i atmosfæren, drivhuseffekten.
 • 4. Tips til hva som kan gjøres før og etter aksjonen
  • 4.1 Liste over aksjonister: Skaff oversikt over hvilke medlemmer som kan tenke seg å stille på aksjoner. De kan få varsel, gjerne på SMS, i forkant.
  • 4.2 Tenk over før aksjonen: Hvem er målgruppa? Hvor mange kan vi nå med aksjonen? Hvordan får vi med media? Er budskapet tydelig og fengende? Er det andre lokallag som har prøvd denne type aksjon, og som vi kan kontakte? (Spør Andrew.)
  • 4.3 Drøft etter aksjonen: Omtrent hvor mange i målgruppa nådde vi med aksjonen? Hvor mange BKAere var med? Hva fikk vi av media-dekning? Hva kan gjøres bedre neste gang?
Spre klimavett,
del denne saken!