Bergen og omegn

Kontakt
Janet Wiberg, tlf 957 30 271
Karin Lovise Skjerdal, tlf 915 70 178


Om lokallaget
Laget ble opprettet i 2011 som lokal gruppe under Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA). Se formål.

Her kan du lese saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider. Les mer i årsmeldingene (nederst).

Lokallaget for Bergen og omegn fikk Hordaland fylkeskommunes miljøpris for 2018.

I 2021 feiret laget 10-årsjubileum. Da lagde vi et hefte om disse 10 år som BKA lag. Heftet kan du laste ned her.

Slik jobber vi
Markeringer og demonstrasjoner: Laget er engasjert i en rekke saker, både nasjonale og lokale, ofte i samarbeid med andre organisasjoner. Har bl.a. gjeldt kamp for Bybanen.

Faglige foredrag: Laget har en fast tradisjon med foredrag i Kunsthallen midt i byen. 3-4 ganger i semesteret, ofte med foredragsholdere fra Universitetet. Godt besøkt av medlemmene. Se eksempel høsten 2023.

Reparasjonsverksted: En gruppe av BKA-medlemmer og ressurspersoner innen søm o.l. har etablert seg med månedlige åpne verksteder for reparasjon av klær og tekstiler. Fra høsten 2023 i samarbeid med biblioteket. Se plakat.

Ellers kan man følge med på aktivitetene våre via Facebook-sida vår


Styret
Janet Wiberg, leder
Gunnar Kartveit
Wibeke Kryvi
Halfdan Wiik
Sidsel Kjølleberg
Anders Bærheim
Kari Lovise Skerdal
Laila Kvalsvik

Vara-styremedlemmer
Gro Fjeldtvedt
Anne Lise Skagen

Revisor
Per Hjalmar Svae

Valgkomité
Håkon Kryvi
Bjørghild des Bouvrie
Ingeliv Vevle


Sentrale dokumenter

Årsmelding 2023
Protokoll årsmøte feb 24
Revidert årsoppgjør 2023
——–
Årsmelding 2022
Protokoll fra årsmotet 23. februar 2023
Revidert regnskap for 2022
Årsmelding 2021
Årsmelding 2020

Årsmelding 2019
Årsmelding  2018


Spre klimavett,
del denne saken!