Bergen og omegn

Styret: Gunnar Kvåle (leder), Bjørghild des Bouvrie (sekretær), Janet Wiberg (kasserer), Thelma Kraft , Gunnar Kartveit, Harald Smedal, Halfdan Wiik, Tove Hals Erstad, Wibeke Kryvi

Kontakt: Gunnar Kvåle, tlf 414 79 180, epost Gunnar.Kvale@uib.no

Årsmelding for lokallaget 2018-2019

Besteforeldrenes klimaaksjon fekk Hordaland fylkeskommune sin miljøpris for 2018. – Dette er ein verdig vinnar. Dei sloss for både barnebarn og fellesskapet på tvers av generasjonar og gjer eit framifrå arbeid, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun då prisen på 50 000 kroner vart delt ut under fylkestingsmøtet 5. mars 2019.

Pengane kjem godt med og skal brukast til forsterka innsats, lova lokallagsleiar Thelma Kraft i si takketale. – Det er ei oppmuntring som betyr mykje for arbeidet vårt, og gleda ved å gjere ein innsats. Vi vil ikkje overlate til våre barnebarn å rydde opp i dei problema vår generasjon har bidratt så sterkt til å skape. Vi ynskjer å byggje solidariske verdiar i deira liv.

Aktiviteter 2017-2018:

11.mars: Vendepunkt-markering med vardebrenning til støtte for LoVeSe på Fløyen, samarbeid med Natur og Ungdom  og flere andre organisasjoner. https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=34839 

18.mars: Representanter fra Besteforeldreaksjonen deltok i NU sin markering ved Arbeiderpartiets årsmøte i Folkets Hus.

Deltaking i markeringen av Earth Hour på Festplassen 25. mars.

29.mars: Reportasje i Åsane Tidende fra U. Pihl skole om prosjektet «Bærekraftig utvikling – hvor går Europa mot 2020». Besteforeldrenes klimaaksjon får positiv oppmerksomhet etter at lokallagsleder Thelma Kraft var på besøk: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=35290

Den globale March for Science 22 april: Godt oppmøte og flere medlemmer av Bergenslaget deltok med et stort banner.

1.mai-tog over hele landet med god deltaking av Klimavalgalliansen og Besteforeldrene. Bilde fra reportasje i BA:

25.mai: Bergenslaget sender brev til politiske partier i i forkant av valgkampen: «Vi skriver til dere som er blant de politikerne med størst mulighet til å snu en alvorlig og faretruende klimautvikling. For å begrense klimaskadene må det handles nå.» https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=36140
Svar fra statsministeren: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=36427

19.juni: «Min dag» – gjest i Bergens Tidende er Gunnar Kvåle, klimaskribent og aktivist i Besteforeldreaksjonen. https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=36558

Litteraturhuset 28. august: Utstilling av Elisabeth Tveter Briseids «geriljabroderier om klima», på initiativ fra Bjørghild des Bouvrie. https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=37897

Klimavalgalliansens nasjonale markering 2. september: BKA sentral i planlegging og gjennomføring av arrangement på Torgalmenningen Appeller ved H Wiik og G Kvåle. BKAs trubadur Ola Dimmen fra Trondheim deltok i det vellykkede arrangementet. https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=38094

Klimasøksmål Arktis: Besteforeldrene i Bergen har vært aktive med støttemarkeringer med bl.a. innsamling av penger gjennom hele dette året. Under rettssaken i november var flere Bergen/Hordaland tilstede i rettssalen sammen med mange andre fra BKA. Bildet under er fra markering med utdeling av brosjyrer på Torgallmenningen i februar:

Under valgkampen: Medlemmer av Besteforeldreaksjonen og andre organisasjoner i Klimavalgalliansen besøkte partienes valgboder på Torgallmenningen og delte ut brosjyren «10 klimavettregler»:
https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=30000

Under valgkampen: Politisk debattmøte i regi av Kirken i samarbeid med Klimavalgalliansen og BKA. Gunnar Kvåle var ansvarlig fra oss.

Klimafestivalen jan 2018: Besteforeldreaksjonen og SPIRE arrangerte visning av dokumentarfilmen «Sunshine Stories»- en fortelling fra den afrikanske landsbyen om solenergiens frigjørende kraft. Godt oppmøte: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=42175

«Krig eller klode» 19. jan. Medlemmer fra BKA deltok på en utstilling i regi av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF), på Norli Bokhandel: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=41991

Foredrag:

Gunnar Kvåle:
Senioruniversitet i Bergen, Konsertpaleet, 15. februar
Senioruniversitet i Kvam, Norheimsund, 6. november
Senioruniversitetet i Haugesund, 26. februar 2018
Ungdommens Fylkesting, Hordaland, 5. november
Natur og Ungdoms Hordalandslag, 27. november

Halfdan Wiik innledet til debatt i Forum for vitenskap og demokrati, UIB 9. november. Tema: «Forsker eller aktivist – Forskernes rolle og ansvar i samfunnsdebatten» Bakgrunn for møtet var Wiik og Kvåle sin kritikk (sammen med HM Seip) av Cicero-rapporten «Klimavalg 2017»: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=36660

Harald Smedal: Henie Onstad Seniorsenter 5.februar 2018

Per Hjalmar Svae: Lions Club, Fana, 7. februar 2018

Innlegg i aviser o.l.

Flere medlemmer av Besteforeldreaksjonen i Bergen/Hordaland har i løpet av året hatt en rekke artikler og debattinnlegg i lokale og nasjonale organer. Gunnar Kvåle er den suverent mest aktive i denne sammenheng, som en av landets mest aktive deltakere i klimadebatten.

I anledning Verdens miljødag 5. juni sto BKA sammen med andre organisasjoner i Klimavalgalliansen bak et innlegg i Bergens Tidende:

Prosjektet FOLKEOPPLYSNING – Delingsmodell for klimakunnskap
Harald Smedal har tatt initiativ til dette prosjektet. Hensikten er at medlemmer av Besteforeldreaksjonen skal kunne tilby å holde klimarelaterte foredrag i ulike lag og foreninger, som f.eks Lions, Rotary, Idrettsforeninger, Turlag – i det hele tatt «Frivillighet Norge», gjerne på mindre steder. Han har kontaktet Bjerknessenteret for Klimaforskning samt Klimapartnere og Norsk Klimastiftelse og diskutert muligheten for å få tilgang til materiell (plansjer, PP-presentasjoner o.l.) som har vært brukt ved ulike anledninger, og disse har raust gitt oss det etterspurte materiellet.  Målsetningen er blant annet å lage en database hvor vi kan hente frem det som passer til eget foredrag.

Bergenslaget har fattet vedtak om at dette er vårt satsingsfelt og at vi skal bruke en del tid på å samle materiell og gjerne holde «prøveforelesninger» for hverandre.  Harald Smedal er primus motor i prosjektet som også blitt presentert på årsmøtet for hele Besteforeldreaksjonen i 2017, og det ble vedtatt som ett av flere nasjonale satsingsfelt.  Bergenslaget er «Pilot» for dette prosjektet.

 

2016-2017

Styre (val årsmøte 2016): Thelma Kraft, leiar: thelmakraft@gmail.com, tlf 922 32 030, Bjørghild des Bouvrie: bjorghilddesbouvrie@gmail.com, Sigbjørn Grønås: sigbjorn.gronas@gfi.uib.no, Halfdan Wiik: hw@hsh.no, Janet Wiberg: j-wiberg@online.no, Brit Haver:  brit.haver@kliniskmedisin.uib.no, Harald Smedal: harald@vitalt.no, Gunnar Kartveit: Gunnar.Kartveit@nca.no

Klimadugnad HordalandBesteforeldreaksjonen i Bergen og omegn satsar mykje på samarbeid med andre klimaengasjerte, i kirka og miljørørsla. «Klimamarsj» gjennom sentrum 14. april 2012 samla godt over hundre deltakarar, unge og gamle. Vår «Turmarsj for klima» frå Os til Bergen gjekk av stabelen 4-5. juni 2014. Sidan 2014 er vi også i gong med månadlege «klimakafe»-møte, med opne foredrag på Bergen Kunsthall. Foredragshaldarane er henta frå universitetet og kompetansemiljø i Bergens-området. Følg med på vår Facebook-side!

Kampanje 2016: Deltakar eller tilskodar 
Med 50 000 kroner i støtte frå fylkeskommunen lanserer vi grasrotprosjektet «Klimadugnad 2016». Målet er å styrkje forståinga for klimakrisens utfordringer, og bidra til meir klimavenlege haldningar og handlinger blant folk flest. Eit dusin stader rundt om i fylket skal få besøk av besteforeldre i raude aksjonhattar, og først ut er Lindås kommune med kampanjedag i Knarvik Senter laurdag 16. april.

Slagordet som er valt for kampanjen går rett på sak: «Vil du vere deltakar eller tilskodar?» – Hovudsaken er å få opp engasjementet, og forståinga for at klimamåla frå Paris berre kan oppnåast om kvar og ein av oss bidreg med vårt , sier leiaren i Bergen/Hordaland, Thelma Kraft. Paris-avtalen vert ein papirtiger dersom vi ikkje har vilje til å følgje han opp i praksis – kvar nasjon, kommunar, organisasjoner, familiar, einskildmenneskje.

Se nyhetssaker om kampanjen her:
https://www.besteforeldreaksjonen.no/?cat=94
 

Spre kunnskap –
del denne saken!