BKA-Arktis Tromsø og omegn

Styre:
Torill S. Jenssen, leder                    toriljenssen1@gmail.com                    48064539
Kristoffer Rypdal, nestleder             kristoffer.rypdal@uit.no                        47712863
Torben Marthinus, sekretær            thinus@online.no                                 90923570
Synnøve des Bouvrie, kasserer      synnove.des.bouvrie@uit.no                99296521

Støtte til ungdommen på den internasjonale skolestreikedagen 24. mai 2019.

Fra den landsdekkende markeringen foran klimarettssaken, 4. nov. 2019. Foto: Synnøve des Bouvrie

Lokallaget ble stiftet juni 2018, se referat stiftelsesmøte: Møtereferat BKA Tromsø 13.06.2018

Se innlegg fra lokallaget i Nordlys 10 oktober 2018:
https://www.besteforeldreaksjonen.no/2018/10/tromso-nullutslipp-i-2050/

 

Spre kunnskap –
del denne saken!