Troms

Kontakt
Ingunn Elstad, leiar, 918 83 467


Om oss
Lokallaget ble stiftet juni 2018, se referat stiftelsesmøte.
Møtereferat BKA Tromsø 13.06.2018

Besteforeldrenes klimaaksjon Arktis, Tromsø og omegn, har hatt årsmøte den 17. mars 2022. Årsmøtet vedtok å endre namnet på lokallaget, gjennom vedtektsendring:

  • §1 Navn: endra til «Lokallagets navn er Besteforeldrenes klimaaksjon i Troms.»
  • §3 Medlemskap: Endra til «Lokallaget omfatter medlemmer i Besteforeldrenes klimaaksjon med adresse i Troms.»

Her kan lese noen saker som er publisert på BKAs nettsider av eller om lokallaget:

– Avhengig av olja?
– Eit ideelt engasjement
– Mot opprustning
– Klima og demokrati
– Klima, olje og velferd
– Å leve er å vokse?
– Olje og velferd
– Nord-Norgebane nå!
– Jernbanen til Tromsø
– Berekraftige arbeidsplassar
– Tromsø tenker nytt
– Styres vi av særinteresser?
– Grunnlova vernar og tryggjer
– En seier for natur og klima

Og her er lenker til noen eksterne nyhetssaker:

Du kan lese mer om lokallaget og aktivitetene våre i årsmeldingene som det lenket til lenger nede på siden..


Styret
Ingunn Elstad, styreleiar, 918 83 467
Toril S. Jenssen, nestleiar, 480 64 539
Grete Mathisen, skrivar, 994 68 656
Synnøve des Bouvrie,
økonomiansvarleg, 992 96 521
Asbjørg Fyhn, styremedlem, 926 94 427
Asbjørn Gimse, styremedlem, 993 67 416

Varamedlemmer:
Torstein Arntsen
Reidar Høifødt
Henrik Madsen


Sentrale dokumenter


8 mars Tromsø

Spre klimavett,
del denne saken!