Troms BKA

Her kan du lese saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider.

Nord-Norgebanen : et foredrag

Under headingen «En hastesak – i dobbel forstand: Vi trenger høy fart nå; for Nord-Norgebanen – og på Nord-Norgebanen!» gikk BKAs møte av stabelen i Tromsø 13. februar. Thor Bjørlo holdt sin presentasjon for vel 40 tilhørere: BKA-medlemmer, politikere (bl.a. ordføreren), jernbaneaktivister, byråkrater og allment interesserte.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fart på Nord-Norgebanen

På mandag arrangerer Besteforeldrene i Troms et informasjonsmøte om «Nord-Norgebanen: en hastesak for klimaet og landet». I den anledning har Synnøve  des Bouvrie en kronikk i Nordnorsk debatt. Vi trenger høy fart ikke bare for baneprosjektet. «Vi trenger også høy fart på Nord-Norgebanen, for best mulig klima-, miljø- og samfunnseffekt.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Ein klimabløff

Elektrifisering av sokkelen kan frigjere store mengder gass for eksport. Samstundes kuttar det norske CO2-utslepp. Eit columbi egg? Nei, ein bløff og misbruk av rein energi, meiner Ingunn Elstad. «Utsleppa som forsvinn frå den norske rekneskapen, hopar seg opp i den felles atmosfæren», skriv ho i ein kronikk i Nordnorsk debatt.

Spre klimavett,
del denne saken!

Med BKA mot Wisting

Per 1.1.23 hadde BKA 6790 medlemar. Målet er 8000 til 1.1.24. Det er éin prosent av alle over 65, så det bør gå bra – om berre fleire gjer som Olaug Husabø i Tromsø. Ho blei med då hå såg at Besteforeldra sto i spissen for landsomfattande markeringar mot Wisting-feltet og planar om oljeboring i Barentshavet. Dette ville ho vere med på!

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima – JA, JA, JA!

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  lørdag 29. okt 2022
 • AV:
  Redaksjonen

Wisting – NEI, NEI, NEI! – Ropene ga gjenlyd i bergensgatene, da et par hundre yngre og eldre aktivister toget gjennom sentrum, med banner og plakater. Med tilsvarende markeringer over hele landet fikk aksjonsdagen mot arktisk olje vist bredden i engasjementet for natur og klima. – Nå må generasjonen som styrer landet ta rev i seila!

Les mer

Spre klimavett,
del denne saken!

Utgreeing utan svar

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 24. okt 2022
 • AV:
  Redaksjonen

I dag byrja aksjonsveka mot Wisting-feltet. I dag kom også Equinors tilleggs-konsekvensutgreiing om Wisting. – Men denne endrar ikkje mykje og gjer ikkje grunn til mindre uro enn før, seier Ingunn Elstad i Tromsø. Klimaverknadene er i det heile ikkje med i utgreeinga. Protestane mot ny oljeutvinning har same tyngd som før!

Spre klimavett,
del denne saken!

Arbeid for fleire?

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  lørdag 8. okt 2022
 • AV:
  Redaksjonen

«Arbeidsplassar» er det endelege og avgjerande argument i debatten – også om Wisting-utbygginga i Barentshavet. Klima og miljø spelar mindre rolle. Men Ingunn Elstad frå BKA Troms meiner ein heller ikkje kan ta for god fisk påstandane om mange nye trygge arbeidsplassar. Og kor blir det av evna til kunnskapsbasert nytenking?

Spre klimavett,
del denne saken!

På festival i Harstad

Det er ikke bare i Arendal det skjer. Besteforeldrene i Troms var med på bakgårdsmarkedet under den årlige Bakgårdsfestivalen i Harstad på lørdag. Det var tjukt av folk, vi fikk mange positive tilbakemeldinger – og flere nye medlemmer, forteller Torstein Arntsen, som er med i styret for lokallaget og selv opprinnelig harstadværing.

Spre klimavett,
del denne saken!

Framtid i nord

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  onsdag 25. mai 2022
 • AV:
  Redaksjonen

Leiaren i Besteforeldreaksjonen i Troms utfordrar førestillinga om at Wisting-utbygginga vil tene den økonomiske utviklinga i Nord-Noreg. Det skjer i ein kronikk i dagens Klassekampen. «Konsekvensutgreiinga Equinor sjølv har laga slår uttrykkeleg fast at verken dei direkte eller indirekte årsverka vil vere nyskapt sysselsetting

Spre klimavett,
del denne saken!

Ein leveleg planet

Nyleg kunne vi lese at eit fleirtal av norske klimaforskarar trur det er usannsynleg at vi når klimamålet på 1,5 grader. «Hadde vi klart å kutte utslippene for 15-20 år siden, hadde vi nådd det lett», seier Bjørn H. Samset, forfattar ved FNs klimapanel, til NRK. Også for 15-20 år sidan visste vi kor det bar. Men det er ikkje nok å vite.

Spre klimavett,
del denne saken!