Arendal: BKA lanserer rapport om økonomisk vekst

  • DATO: 
    14/08/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 13:00 til kl 14:00
  • STED: 
    Arendal, Munkegt. 4

Nedvekst, grønn vekst eller mer vekst? Hva er det gode liv i lys av klima- og naturkrisa?

Det er spørsmål som blir tatt opp til bred drøfting av mange bidragsytere til BKAs nye artikkelsamling, kalt Vekstens pris. Noen av skribentene blir med på lansering og debatt, sammen med bl.a. politikere.

Debattleder er generalsekretær Andrew Kroglund, som også er redaktør for rapporten.

Mer om rapporten og arrangementet: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/23211

Spre klimavett,
del denne saken!