Indre Østfold

Kontakt
Sigmund Hanslien
Bente Marie Bakke


Om oss
Den 27. oktober 2021 ble BKA Indre Østfold godkjent som lokallag av landsstyret. Vi dekker kommunene Indre Østfold, Skiptvedt, Rakkestad og Marker, og er det tredje lokallaget i Østfold.

Vi var aktive under stortingsvalget i 2021, og planlegger en ny kampanje under valgkampen mot kommune- og fylkestingsvalget i 2023. I tillegg til stands og rekruttering av medlemmer, vil vi utfordre de politiske partiene til å stille på åpne klimakafemøter for å utveksle syn på de viktigste sakene relatert til klima og bevaring av naturmangfold i Indre Østfold. Vi har også opprettet en god dialog med kommuneadministrasjonen om aktuelle saker. Vi deltok på klesbyttedagen i regi av Naturvernforbundet, har profilert oss gjennom avisinnlegg lokalt, og bidratt nasjonalt i debatten om oljevirksomheten på norsk sokkel.

Her kan du laste ned vårt nyhetsbrev, som vi sender til medlemmene hvert kvartal.

Nyhetsbrev nr. 3/2023 – Indre Østfold BKA
Nyhetsbrev nr. 2/2023 – Indre Østfold BKA
Nyhetsbrev nr. 1/2023 – Indre Østfold BKA

 

Medlemmer og andre interesserte kan delta i vår gruppe på Facebook.

Her kan du lese noen saker som har vært publisert om eller av lokallaget på BKAs nettsider


Styret
Sigmund Hanslien, leder
Bente Marie Bakke, nestleder
Ole Christian Aartun, sekretær
Inger-Else Fridholm, kasserer
Sylvi Grythe

Varamedlemmer:
Solfrid Habte-Sønsteby
Wenche Tveit

Bente er også medlem i landsstyret der hun ble gjenvalgt for to år på årsmøtet i Trondheim i oktober 2022.


Sentrale dokumenter

BKA Indre Østfold Årsmelding med regnskap for 2022


Styret i Indre Østfold BKA

Spre klimavett,
del denne saken!