Indre Østfold

Kontakt
Bente Marie Bakke


Om oss
Den 27. oktober 2021 ble BKA Indre Østfold godkjent som lokallag av landsstyret. Vi dekker kommunene Indre Østfold, Skiptvedt, Rakkestad og Marker, og er det tredje lokallaget i Østfold.

Vi var aktive under valgkampene før stortingsvalget i 2021 og kommune- og fylkestingsvalget i 2023. I tillegg til stands og rekruttering av medlemmer, utfordrer vi de politiske partiene til å stille på åpne klimakafemøter for å utveksle syn på de viktigste sakene relatert til klima og bevaring av naturmangfold i Indre Østfold. Vi har også opprettet en god dialog med kommuneadministrasjonen om aktuelle saker. Vi har profilert oss gjennom avisinnlegg lokalt, og bidratt nasjonalt i debatten om oljevirksomheten på norsk sokkel.

Medlemmer og andre interesserte kan delta i vår gruppe på Facebook.

Her kan du lese noen saker som har vært publisert om eller av lokallaget på BKAs nettsider

Her kan du laste ned vårt nyhetsbrev, som vi sender til medlemmene hvert kvartal.

Nyhetsbrev nr. 4/2023 – Indre Østfold BKA
Nyhetsbrev nr. 3/2023 – Indre Østfold BKA
Nyhetsbrev nr. 2/2023 – Indre Østfold BKA
Nyhetsbrev nr. 1/2023 – Indre Østfold BKA

 


Her kan du se presentasjonen fra foredraget 10 gode råd – Gleden ved å leve mer klima- og naturvennlig  som Bente Bakke holdt for Landsforbundet for offentlige pensjonister. Bildet viser Åshild tangen, leder for Indre Østfold LOP, som takker Bente Bakke for foredraget.


Styret
Bente Bakke: Leder
Tormod Lund: Nestleder
Inger-Else Fridholm: Kasserer
Sylvi Grythe: Sekretær
Einar Lange: Styremedlem
Wenche Tveit: Varamedlem


Sentrale dokumenter

BKA Indre Østfold Signert protokoll fra årsmøtet 2024
BKA Indre Østford – Innkalling Årsmøte 08.02.2024 m/årsmelding og regnskap for2023
BKA Indre Østfold Årsmelding med regnskap for 2022


Styret i Indre Østfold BKA 2024. Fra venstre: Sylvi Grythe, Wenche Tveit, Jørgen Chr. Lange, Bente Bakke med Buster, Inger-Else Fridholm. Tormod Lund var ikke til stede da bildet ble tatt.

Spre klimavett,
del denne saken!