COP24 – Svein Tveitdals blogg

3- 14. desember 2018 møttes verdens nasjoner til nye klimaforhandlinger. Blant observatørene i Katowice befant seg Svein Tveitdal som representant for ForUM for utvikling og miljø og Besteforeldreaksjonen. Han holdt oss orientert om det viktigste som skjedde i forhandlingene, gjennom daglige rapporter som ble publisert på besteforeldreaksjonen.no og i magasinet Energi og Klima.

Svein er tidligere UNEP-direktør med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Han har i mange år vært med i Besteforeldrenes klimaaksjon, og var leder for kampanjen Klimavalg 2013 med over hundre deltakende organisasjoner.

01.12.2018: De maktesløses arena?
23 tidligere klimatoppmøter har ikke gitt de resultater verden trenger. Gapet mellom det som skulle vært gjort og det som blir gjort har økt og ikke minket.
02.12.2018: Nådeløs tidsskvis
I Paris var man enige om å begrense oppvarmingen til ‘godt under to grader’. Men nesten ingen land følger opp. Kan den nye 1,5 grader-rapporten få fart i prosessen?
03.12.2018: Klimamålene ute av kurs
Delegater fra 200 land skal arbeide med å få på plass et regelverk som gjør at vi kommer nærmere Paris-målet. Men dette kommer til å bli svært krevende for mange av landene.
04.12.2018: Kan vi håpe på et ungdomsopprør?
Ny kunnskap om hva som skjer med kloden er dramatisk. Forhandlerne i Katowice bør være like redde og sinte som skoleelevene i Australia, der tusenvis har gått til skolestreik.
05.12.2018: David Attenborough lanserer global kampanje
I sin åpningstale til COP24-delegatene la David Attenborough vekt på at folk ikke vil stå i veien for klimatiltak som er nødvendige, men er rede til å følge modige politiske ledere.
06.12.2018: Klimatoppmøtets viktigste tale
15-åringen Greta Thunberg skolestreiker hver fredag utenfor Riksdagen. Nå ser vi en internasjonal bevegelse blant unge som ikke vil finne seg i at politikerne svikter dem. 
07.12.2018: Indonesia og regnskog under radaren
Raseringen av regnskogen fortsetter, trass i lovnader om det motsatte. Tveitdal gir den norske regjeringen honnør for at den vil fase ut palmeolje fra biodrivstoff.
08.12.2018: Trump-effekten – ånden fra Paris er svekket
Valget av Trump som president har i USA og ellers i verden stimulert og styrket kreftene som undervurderer klimafaren, satser kortsiktig og fornekter realitetene.
10.12.2018: Kan kapitalisme redde klimaet?
Skal Katowice-forhandlingene gi resultater, må Polen og en rekke andre land overvinne økonomisk nasjonalisme og særinteresser knyttet til fossilindustrien.
11.12.2018: Forhandlingsspråk og møte med Elvestuen
Skal Klimapanelets 1,5 graders-rapport ønskes velkommen eller bli notert? Det er mer enn en strid om ord, forklarer Svein Tveitdal.
12.12.2018: Miljøagentene på plass i Katowice
«Vi må bli hørt og minne politikerne på at de bestemmer for oss, for når en bestemmer over andre får man mer mot – og vi trenger mot.» Penelope 14 år.
13.12.2018: Oppgjør med klimaoptimismen
Det nytter ikke lenger å si at dette går bra og tro at optimistiske grønne framtidsvisjoner trigger handling. Vi må se den ubehagelige sannheten i hvitøyet.
16.12.2018: COP24 feilet – vi må redde verden selv
Klimatoppmøtet senket ikke farten mot 3-4 grader oppvarming og klimakatastrofe. Dette kan vi bare unngå hvis tilstrekkelig mange handler selv nå.

Spre klimavett,
del denne saken!