Oslo og omegn

Kontakt
Linda Parr,  leder, 456 65 780
______________________________________________________________________

Hva skjer?
3. april 2020  Klimakafé på nettet
Oslo-laget setter sine månedlige fredagsmarkeringer med utdeling av flygeblad på vent framover på grunn av koronakrisen. Men fredag 3. april kl.11 gjennomfører vi nettbasert klimakafé, der vårt medlem Harold Leffertstra vil innlede om Landrapporten 2019: anvendelse av våre landarealer, avgjørende for klimaendringene og tap av natur. Interesserte kan melde seg til famparr@online.no i forkant.
Hvis tiltaket blir vellykket, vurderer vi å fortsette med klimakaféer og gjennomgang av deler av Dag Hessens nye bok: Verden på vippepunktet. Mange har sikkert god tid til å lese boken i disse dager!
24. april 2020 Støtte til den internasjonale skolestreiken
Vi regner med at skolestreiken skjer via digitale medier og er i planleggingsfasen for støtte til streiken, i samarbeid med BKA sentralt.
13. mai 2020 Årsmøte 2020
Oslo og omegn BKA måtte utsette årsmøtet i mars og planlegger nå å gjennomføre årsmøtet 13. mai, enten på vanlig måte eller via det nettbaserte programmet Zoom. Medlemmene vil bli kontaktet om dette når årsmøtedatoen nærmer seg.
_____________________________________________________________________

Styret
Interimstyre fram til årsmøte 2020 kan holdes
Linda Rundquist Parr, leder
Gunnar Lingjerde
Ivan Chetwynd

Christinan F. Holst
Sigrid Nesje
Birthe Nielsen
Unn Nilsen
Svein Rognlien
Bjørn Sveen, vara
Knut Bryn, vara
Heidi Gretland, vara
Liv Marit Henriksen, vara
Harold Leffertstra, vara
Bjørg-Eli Rinnan, vara

Vedtekter 
Lokallagets vedtekter

vedtatt 21. mars 2018

Årsmeldinger
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2016 
Årsmelding 2014

Stortingsmarkeringene
Stortingsmarkeringene har vært en fast ordning gjennom flere år, på hver første fredag i måneden, kl. 11.00-12.30. Vi har hatt et tydelig budskap for hver markering og har engasjert mange forbipasserende i miljøsamtaler. Vi har gjerne vært 10-15 besteforeldreaktivister på markeringene, og av og til flere.

Spre kunnskap –
del denne saken!