Oslo og omegn

Kontakt
Linda Parr,  leder, 456 65 780
______________________________________________________________________

Hva skjer?

Arrangementer etter valget
Medlemsmøte torsdag 23.9 kl. 19.30 på zoom. Forfatter Lene Liebe Delsett innleder om naturmangfold med utgangspunkt i sin bok Brennmaneteffekten. Om BKA skal innlemme naturmangfold i formålsparagrafen, blir tema for diskusjon etter Lenes innledning. Omtale av boka hennes står her: https://www.besteforeldreaksjonen.no/2021/04/hva-skal-vi-med-brennmaneter/

På slutten av møtet blir det suppleringsvalg for å erstatte styreplassen til Birthe Nielsen som har flyttet til Danmark. Valgkomitéens innstilling og lenken til medlemsmøtet blir sendt ut til alle i forkant.

Vi satser på fredagsmarkeringer på Eidsvolls plass også 5. november og 3. desember.
Vi planlegger Klimakaféer 15. oktober og 19. november

Markeringer vi hadde foran stortingsvalget
Stortingsmarkering fredag 20.8 kl. 11-12.30 på Eidsvolls plass
Utdeling av løpesedler om grønne transportløsninger. Klimavandring med varesykkel i front. Klimabrøl.

Fredag 27.8: Sykkelaksjon for klima og avduking av klimabrølets kunstinstallasjon
Se «Sykkel og brøl for klima»

Stortingsmarkering fredag 3.9 kl. 11-12.30 på Eidsvollsplass i samarbeid med Kirkens Nødhjelp
Se: «Planet på sotteseng«

Tidligere arrangementer i 2020 og 2021

Klimakafé på zoom fredag 11. juni 2021 med Nora Jungeilges Heyerdahl, forfatter av boka OK boomer. Vi var 25 deltakere.
Fredag 4. juni 2021 tok vi til gatene igjen. Under mottoet «Barnas klima er valgets hovedsak» gikk vi en klimavandring fra Universitetsplassen og i området rundt bevæpnet med løpesedler og flagg. Aksjonen rundet vi av med felles klimabrøl og appell.
Markering av Verdens Myrdag onsdag 2. juni 2021
5 – 7 BKA-ere med røde hatter var  med på markeringen på Jødahlsmåsan sammen med naboer til myra. Norsk Ornitologisk forening og Naturvernforbundet med håp om å få til varig vern.
Klimakafé 7. mai 2021 Per Bjørn Foros innledet med et foredrag som tok for seg temaet Myter og blendverk i miljødebatten. Om grønne løsninger og teknooptimisme.  Lysbildene til foredraget er tilgjengelig her. Det går an å ta kontakt med Per Bjørn Foros på epost per.bjorn.foros@gmail.com  for spørsmål og kommentarer, eller dersom du vil skaffe deg en eller flere av bøkene hans: 

Har vi råd til vekst? Et kappløp mellom problem og løsninger? (1996)
Tid for besinnelse. Om krisen i det moderne (2003)
Angsten for oppdragelsen. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse (Sammen med Arne Johan Vetlesen, 2012)
Bilder fra det moderne. Idé og verdier i endring (2020)
Klimakafé 9. april 2021
Innledning ved Jan Halvor Vaag Endrerud, styremedlem i AUF. Han tok for seg viktige klimasaker som skal opp på landsmøtet i Arbeiderpartiet i april. Forsamlingen på vel 25 deltagere stilte spørsmål og diskuterte etter hans innlegg.
Årsmøte i BKA Oslo og omegn tirsdag 23. mars 2021
Arven etter oljealderen, foredrag ved Knut Anton Mork, professor på NTNU
Protokoll fra årsmøtet 2021
Klimakafé 5. mars 2021
Regjeringens klimaplan – siler mygg, men svelger kameler? Innledning ved Jonas Algers, økonom og medarbeide i Manifelst tankesmie.Klimamelding på godt og vondt. Steinar Winther Christensen orienterer om høringen om meldingen
Klimakafé 5. februar 2021
Demokratiets framtid i lys av miljøkrisen v/ filosof og foratter Eirik Høyer Leivestad.
Klimakafé 22. januar 2021
Atomvåpen, en trussel for vår sikkerhet og en trussel for klima og miljø v/Anja Lillegraven, leder av Norske leger mot atomvåpen
Klimakafé 220121 oppsummert
13. november 2020 Klimakafé kl. 11.00
om klimasøksmålet.
Vi inviterte til møte på Zoom, der styreleder i BKA og tidligere advokat Steinar Winther Christensen oppsummerte om ankebehandlingen av klimasøksmålet i Høyesterett.
4. – 12. november 2020 Klimasøksmål Arktis
Den store begivenheten høsten 2020 var klimasøksmålet, som var anket til Høyesterett, og som ble behandlet i plenum fra 4.11. Saken dreiet seg om utlysing av oljelisenser i den 23. konsesjonsrunden og om dette strider mot menneskers rett til et godt miljø slik det er nedfelt i Grunnlovens § 112. Saksøkerne var Greenpeace og Natur og ungdom, med BKA og Naturvernforbundet som partshjelpere
Klimakaféen 16.10. 2020 De som ikke fikk med seg Andrew Kroglunds innledning om den nye boken Termostaten, kan høre hans kunnskapsrike innlegg her! Boken handler om hvordan klimaet former oss, forandrer samfunnet og forvandler fremtiden. Siste kapittel heter «Klima som veien inn til det gode liv».
11.9. fikk vi omvisning i det nye Klimahuset i Botanisk hageLes mer her!
4.9. stilte vi på  Eidsvolls plass sammen med Naturstudentene. Vi brukte plakater om grønne løsninger og dannet en grønn «pil»  – for å vise behovet for å gå i en grønnere politisk retning.
Klimakaféen 28.8. 2020 ved Bodvar Sonstad handlet om humler
Klimakafé 22. mai 2020 ved Birthe Nielsen om flytende havvined. Les om det her.
Klimakafé 8. mai 2020 ved Svein Rognliens  om naturmangfold. Les om det her

_____________________________________________________________________

Styret mars 2021 – mars 2022
Linda Rundquist Parr, styreleder
Ivan Chetwynd, nestleder
Heidi Gretland, styremedlem
Christian F. Holst, styremedlem
Gunnar Lingjerde, styremedlem
Rudi Kessel, styremedlem
Birthe Nielsen, styremedlem
Svein Rognlien, styremedlem
Liv Marit Henriksen, varamedlem
Harold Lefferstad, varamedlem
Anders Minken, varamedlem
Bjørg-Eli Rinnan, varamedlem
Bjørn Svee, varamedlem

Vedtekter
Lokallagets vedtekter
Vedtekter mars 2018 revidert 2021

Årsmeldinger
Arsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2016 
Årsmelding 2014

Markeringer i Oslo sentrum
Vi har gjennom flere år hatt en fast ordning med markeringer i Oslo sentrum hver første
fredag i måneden kl.11.00-12.30. De fleste har vært holdt på Eidsvolls plass utenfor
Stortinget. Vi har hatt et tydelig budskap hver gang og har engasjert mange
forbipasserende i miljøsamtaler. I koronatida har vi måttet begrense oss, men nå er vi
i gang igjen.

Spre klimavett,
del denne saken!