Oslo og omegn

Kontakt
Linda Parr,  leder, 456 65 780
______________________________________________________________________

Hva skjer?

Klimatoppmøtet markeres på gata i Oslo hver dag fra mandag 1.11 til og med fredag 5.11 kl. 11:

  • Klimavandring mandag 1.11 kl. 11. Møt opp på Eidsvolls plass. Klimavandring innebærer at man går to og to fra Eidsvolls plass og rundt om i sentrum med plakatvest og gjerne rød hatt. Bodvar stiller med ekstra plakatvester. Poenget er å minne folk på klimasaken under klimatoppmøtet. Viser folk interesse, stopper man opp og tar en prat om viktigheten av å lykkes i Glasgow. De som går sammen, avtaler pauser og hvor lenge de skal holde på.
  • Klimavandring tirsdag 2.11 kl. 11. Samme opplegg som på mandag.
  • Markering onsdag 3.11 kl. 11. Vi møter på Eidsvolls plass og deler ut løpesedler om hva Norge kan bidra med for at klimatoppmøtet skal lykkes. Fysisk klimakafé i etterkant. Alternativt kan deltakerne gå klimavandring.
  • Klimavandring torsdag 4.11 kl. 11. Samme opplegg som mandag og tirsdag.
  • Markering fredag 5.11 kl. 11: Vi møter på Eidsvolls plass og deler ut løpesedler om hva Norge kan bidra med for at klimatoppmøtet skal lykkes. Fysisk klimakafé i etterkant. Alternativt kan deltakerne gå klimavandring.

Tidligere arrangementer i 2021

Egen filmvisning på Vega Scene 11.11 kl. 11 av dokumentaren «Enhver har rett» om klimasøksmålet. Etter filmen som varer i en halvtime, vil Gaute Eiterjord innlede til debatt om hvor klimakampen går etter vi tapte i Høyesterett og etter at vi har fått en ny regjering. Lunsj kan kjøpes på stedet i etterkant.  Her kan du lese mer og få lenken til billettsalg (kr. 130): https://www.besteforeldreaksjonen.no/events/event/visning-film-enhver-har-rett/

Klimakafé på nett fredag 19.11 kl. 11: Andrew Kroglund, nyansatt generalsekretær i BKA, oppsummerer og reflekterer over resultatene av klimatoppmøtet i Glasgow. Lenken til møtet blir sendt ut til alle medlemmer onsdag 17.11. Interesserte fra andree steder i landet kan henvende seg til Linda Parr famparr@online.no for å få lenken.

Stortingsmarkering fredag 20.8 kl. 11-12.30 på Eidsvolls plass
Utdeling av løpesedler om grønne transportløsninger. Klimavandring med varesykkel i front. Klimabrøl.
Fredag 27.8: Sykkelaksjon for klima og avduking av klimabrølets kunstinstallasjon
Se «Sykkel og brøl for klima»
Stortingsmarkering fredag 3.9 kl. 11-12.30 på Eidsvollsplass i samarbeid med Kirkens Nødhjelp
Se: «Planet på sotteseng»
Klimakafé på zoom fredag 11. juni 2021 med Nora Jungeilges Heyerdahl, forfatter av boka OK boomer. .
Fredag 4. juni 2021 tok vi til gatene igjen. Under mottoet «Barnas klima er valgets hovedsak» gikk vi en klimavandring fra Universitetsplassen og i området rundt bevæpnet med løpesedler og flagg.
Markering av Verdens Myrdag onsdag 2. juni 2021
5 – 7 BKA-ere med røde hatter var  med på markeringen på Jødahlsmåsan sammen med naboer til myra,Norsk Ornitologisk forening og Naturvernforbundet med håp om å få til varig vern.
Klimakafé 7. mai 2021 Per Bjørn Foros innledet med et foredrag som tok for seg temaet Myter og blendverk i miljødebatten. Om grønne løsninger og teknooptimisme.  Lysbildene til foredraget er tilgjengelig her. Det går an å ta kontakt med Per Bjørn Foros på epost per.bjorn.foros@gmail.com  for spørsmål og kommentarer, eller dersom du vil skaffe deg en eller flere av bøkene hans:
-Har vi råd til vekst? Et kappløp mellom problem og løsninger? (1996)
-Tid for besinnelse. Om krisen i det moderne (2003)
-Angsten for oppdragelsen. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse (Sammen med Arne Johan Vetlesen, 2012)
-Bilder fra det moderne. Idé og verdier i endring (2020)
Klimakafé 9. april 2021
Innledning ved Jan Halvor Vaag Endrerud, styremedlem i AUF. Han tok for seg viktige klimasaker som skal opp på landsmøtet i Arbeiderpartiet i april.
Årsmøte i BKA Oslo og omegn tirsdag 23. mars 2021
Arven etter oljealderen, foredrag ved Knut Anton Mork, professor på NTNU
Protokoll fra årsmøtet 2021
Klimakafé 5. mars 2021
Regjeringens klimaplan – siler mygg, men svelger kameler? Innledning ved Jonas Algers, økonom og medarbeider i Manifelst tankesmie.
Klimamelding på godt og vondt. Steinar Winther Christensen orienterte om høringen om meldingen
Klimakafé 5. februar 2021
Demokratiets framtid i lys av miljøkrisen v/ filosof og foratter Eirik Høyer Leivestad.
Klimakafé 22. januar 2021
Atomvåpen, en trussel for vår sikkerhet og en trussel for klima og miljø v/Anja Lillegraven, leder av Norske leger mot atomvåpen
Klimakafé 220121 oppsummert
____________________________________________________________________

Styret mars 2021 – mars 2022
Linda Rundquist Parr, styreleder
Ivan Chetwynd, nestleder
Heidi Gretland, styremedlem
Christian F. Holst, styremedlem
Gunnar Lingjerde, styremedlem
Rudi Kessel, styremedlem
Birthe Nielsen, styremedlem
Svein Rognlien, styremedlem
Liv Marit Henriksen, varamedlem
Harold Lefferstad, varamedlem
Anders Minken, varamedlem
Bjørg-Eli Rinnan, varamedlem
Bjørn Svee, varamedlem

Vedtekter
Lokallagets vedtekter
Vedtekter mars 2018 revidert 2021

Årsmeldinger
Arsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2016 
Årsmelding 2014

Markeringer i Oslo sentrum
Vi har gjennom flere år hatt en fast ordning med markeringer i Oslo sentrum hver første
fredag i måneden kl.11.00-12.30. De fleste har vært holdt på Eidsvolls plass utenfor
Stortinget. Vi har hatt et tydelig budskap hver gang og har engasjert mange
forbipasserende i miljøsamtaler. I koronatida har vi måttet begrense oss, men nå er vi
i gang igjen.

Spre klimavett,
del denne saken!