Oslo og omegn

Kontakt
Heidi Gretland, leder


Om oss
Vi har gjennom flere år hatt en fast ordning med markeringer i Oslo sentrum hver første fredag i måneden kl.11.00-12.30. De fleste har vært holdt på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Vi har hatt et tydelig budskap hver gang og har engasjert mange forbipasserende i miljøsamtaler. I koronatida har vi måttet begrense oss, men nå er vi i gang igjen.

Sakspapirer til årsmøtet 29.03.2023:

2022 Årsmelding BKA Oslo og omegn
2022 Årsregnskap BKA Oslo og omegn
2022 Revisjonsrapport for Årsregnskap BKA Oslo og omegn
2023 Budsjett BKA Oslo og omegn
2023 Valgkomitéens innstilling BKA Oslo og omegn

 

Her kan du lese noen saker om lokallaget som er publisert på BKAs nettsider

Du kan lese mye mer om lokallaget i årsmeldingene som det er lenket til lenger ned på siden. 


Styret mars 2022 – mars 2023
Heidi Gretland, leder
Christian F. Holst, styremedlem
Gunnar Lingjerde, styremedlem
Ivan Chetwynd, styremedlem
Rudi Kessel, styremedlem
Mette Borchgrevink, styremedlem
Liv-Marie Bakka, styremedlem
Gjermund Stormoen, styremedlem

Varamedlemmer:
Bjørg-Eli Rinnan
Harold Lefferstra
Liv Marit Henriksen
Anders Minken
Stephan Richter

Revisor:
Rolf Bjerke Larssen

Valgkomité:
Linda Rundquist Parr
Ivar Castberg


Sentrale dokumenter

Protokoll fra årsmøtet 2022
Budsjett for 2022
Årsregnskap 2021-2022
Årsmelding for perioden 1. mars 2021 til 28. februar 2022
Vedtekter mars 2018 revidert 2021
Arsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2016 
Årsmelding 2014


Besteforeldre med klimabudskap foran Stortinget har i mange år vært et fast innslag i bybildet. Her fra markering i august 2011.

Spre klimavett,
del denne saken!