Oslo og omegn

Kontakt
Linda Parr,  leder, 456 65 780
______________________________________________________________________

Hva skjer?

______________________________________________________________________
Tidligere arrangementer i 2020 og 2021
Klimakafé 9. april
Innledning ved Jan Halvor Vaag Endrerud, styremedlem i AUF. Han tok for seg viktige klimasaker som skal opp på landsmøtet i Arbeiderpartiet i april. Forsamlingen på vel 25 deltagere stilte spørsmål og diskuterte etter hans innlegg.
Årsmøte i BKA Oslo og omegn tirsdag 23. mars
Arven etter oljealderen, foredrag ved Knut Anton Mork, professor på NTNU
Protokoll fra årsmøtet 2021
Klimakafé 5. mars 2021
Regjeringens klimaplan – siler mygg, men svelger kameler? Innledning ved Jonas Algers, økonom og medarbeide i Manifelst tankesmie.Klimamelding på godt og vondt. Steinar Winther Christensen orienterer om høringen om meldingen
Klimakafé 5. februar 2021
Demokratiets framtid i lys av miljøkrisen v/ filosof og foratter Eirik Høyer Leivestad.
Klimakafé 22. januar 2021
Atomvåpen, en trussel for vår sikkerhet og en trussel for klima og miljø v/Anja Lillegraven, leder av Norske leger mot atomvåpen
Klimakafé 220121 oppsummert
13. november Klimakafé kl. 11.00
om klimasøksmålet.
Vi inviterte til møte på Zoom, der styreleder i BKA og tidligere advokat Steinar Winther Christensen oppsummerte om ankebehandlingen av klimasøksmålet i Høyesterett.
4. – 12. november Klimasøksmål Arktis
Den store begivenheten høsten 2020 var klimasøksmålet, som var anket til Høyesterett, og som ble behandlet i plenum fra 4.11. Saken dreiet seg om utlysing av oljelisenser i den 23. konsesjonsrunden og om dette strider mot menneskers rett til et godt miljø slik det er nedfelt i Grunnlovens § 112. Saksøkerne var Greenpeace og Natur og ungdom, med BKA og Naturvernforbundet som partshjelpere
Klimakaféen 16.10 De som ikke fikk med seg Andrew Kroglunds innledning om den nye boken Termostaten, kan høre hans kunnskapsrike innlegg her! Boken handler om hvordan klimaet former oss, forandrer samfunnet og forvandler fremtiden. Siste kapittel heter «Klima som veien inn til det gode liv».
11.9. fikk vi omvisning i det nye Klimahuset i Botanisk hageLes mer her!
4.9. stilte vi på  Eidsvolls plass sammen med Naturstudentene. Vi brukte plakater om grønne løsninger og dannet en grønn «pil»  – for å vise behovet for å gå i en grønnere politisk retning.
Klimakaféen 28.8. ved Bodvar Sonstad handlet om humler
Klimakafé 22. mai ved Birthe Nielsen om flytende havvined. Les om det her.
Klimakafé 8. mai ved Svein Rognliens  om naturmangfold. Les om det her

_____________________________________________________________________

Styret mars 2021 – mars 2022
Linda Rundquist Parr, styreleder
Ivan Chetwynd, nestleder
Heidi Gretland, styremedlem
Christian F. Holst, styremedlem
Gunnar Lingjerde, styremedlem
Rudi Kessel, styremedlem
Birthe Nielsen, styremedlem
Svein Rognlien, styremedlem
Liv Marit Henriksen, varamedlem
Harold Lefferstad, varamedlem
Anders Minken, varamedlem
Bjørg-Eli Rinnan, varamedlem
Bjørn Svee, varamedlem

Vedtekter
Lokallagets vedtekter
Vedtekter mars 2018 revidert 2021

Årsmeldinger
Arsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2016 
Årsmelding 2014

Stortingsmarkeringene
Stortingsmarkeringene har vært en fast ordning gjennom flere år, på hver første fredag i måneden, kl. 11.00-12.30. Vi har hatt et tydelig budskap hver gang og har engasjert mange forbipasserende i miljøsamtaler. Nå i koronatiden har vi måttet begrense oss. Men så snart forholdene ligger til rette og samfunnet åpner igjen, går vi i gang med nye markeringer.

Spre klimavett,
del denne saken!