Aktuelt

Seier for frivilligheten

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 22. okt 2021
 • AV:
  Redaksjonen

Etter koronaepidemien har frivilligheten hatt behov for ekstra hjelp for å få opp igjen aktivitetene. Derfor var skuffelsen stor da regjeringen Solberg foreslo kutt i momskompensasjonen fra 2022. Desto gledeligere er det at vår nye regjering foreslår full kompensasjon for frivillige organisasjoner. – En stor seier! sier Frivillighet Norge.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fly- og veitrafikk må ned

Besteforeldrenes klimaaksjon arbeider for at det skal bygges mye mer moderne, dobbeltsporet jernbane over hele landet. På lang sikt vil det være et viktig miljø- og klimatiltak. Men positive tiltak og nye reisemuligheter er ikke nok. Det er også nødvendig med restriksjoner på både luftfart og veitrafikk, mener Svein Skartsæterhagen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og lederskap

Vår nye regjering sier at klimapolitikken ikke skal moralisere over folks valg. Det er vi enige i, skriver styreleder og generalsekretær i BKA, i et debattinnlegg i Klassekampen i dag. Noe annet er det å kreve moralsk lederskap av våre politikere, når vi nå nærmer oss FNs 26. klimatoppmøte. Eller skal Norge fortsette å snakke med to tunger?

Spre klimavett,
del denne saken!

Elefanten i Glasgow

Norge liker å være best i klassen når det gjelder å støtte FNs anbefalinger. Men nå reiser Norge til Glasgow med en stor elefant i rommet, sier Svein Tveitdal. Kortsiktige økonomiske interesser i olje- og gassvirksomheten trumfer klare anbefalinger fra FN og viktige internasjonale organisasjoner som har endret posisjon etter advarsler fra forskerne.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kan ikke brennes!

Produksjonsplanene for fossilt brensel er farlig ute av takt med Paris-målene, ifølge ny rapport fra FNs miljøprogram UNEP. Til tross for økte klimaambisjoner og forpliktelser, planlegger landene å produsere mer enn dobbelt så mye fossilt brensel i 2030 som det verden kan tåle for å nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 °C.

Spre klimavett,
del denne saken!

Økosorg og klimaangst

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  tirsdag 19. okt 2021
 • AV:
  Redaksjonen

Vi er i ferd med å gjøre ubotelig skade på livsgrunnlaget. Du trenger ikke være forsker for å se det, og det er lett å bli pessimistisk. Men det kan også føre til handling – når vi opplever at naturen rundt oss blir vandalisert, sier Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon. – Og til en dypere forståelse av våre behov som mennesker.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Lite nytt fra Hurdal

Jernbanemann Svein Skartsæterhagen er skuffet etter å ha lest det som står i Hurdalsplattformen. Den nye regjeringa er på enkelte punkter mer jernbanevennlig enn den blå. Men det meste blir ved det gamle, frykter han. «Jernbanens fortrinn som energi- og arealeffektiv, minst forurensende og sikreste transportform nevnes ikke i plattformen.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Grønne industriplaner?

I VG kunne vi nylig lese om Equinors «gigantplaner» for ny grønn industri. Det skal investeres 350 mrd. kroner for perioden 2020–2030. – BKA er selvfølgelig positiv til all satsing på det som er framtidsretta. Men just derfor er det grunn til å sette spørsmålstegn ved flere av planene det her gjelder, mener landsstyremedlem Alf Engdal.

Spre klimavett,
del denne saken!

Vil du verve andre?

I medlemsbrev fra BKA-leder legges det vekt på viktigheten av å verve nye medlemmer. Som andre organisasjoner har vi et visst frafall, og må jobbe for å være trygt over grensa som er satt for å motta statlig støtte. Hver og en av oss kan bidra. Vi har venner og bekjente som er bekymra for klima og barnas framtid. Hvorfor er de ikke medlemmer?

Spre klimavett,
del denne saken!

Ny hverdag i klimakampen

«Bravo! – Gratulerer! – Hurra!» Jubelropene ville ingen ende ta, da det ble klart at BKA endelig var kommet med på lista over organisasjoner med rett til statlig støtte. – Jeg jublet, jeg med. De to millionene gir oss en helt ny hverdag! sier Steinar Winther Christensen. – Og vi har store oppgaver foran oss, både organisatorisk og politisk!

Spre klimavett,
del denne saken!