Dame med klar tale

«Norge er ikke er en øy i havet, som bare kan tenke på seg selv», sier advokat Anne Cathrine Vogt etter lagmannsrettens klimadom, i et intervju med Fremtiden i Drammen på lørdag. Dagen før uttalte hun seg til distriktsnyhetene: «Jeg ser det slik at dette er en dom som er basert på urealistiske forestillinger, og som tar sørgelig lite hensyn til forskning som nå ligger på bordet for oss alle.»

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Debatt: En klimavennlig framtid

Norge kan bli fossilfritt i 2040 uten storstilt utbygging av fornybar energi. For å få til det, trengs et taktskifte i klimapolitikken, viser en rapport fra Naturvernforbundet. Men Kristoffer Rypdal er kritisk til vurderingene. «Vi mangler grunnlag for å vurdere om rapportens miljøscenario er politisk og økonomisk realiserbart, og en beskrivelse av hvilke virkemidler som skal til for å realisere det.»

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Ut på ski gjør oss blid –

Det gjør ikke noe at vinterværet blir borte og snøen forsvinner fra Oslomarka! Besteforeldrenes klimaaksjon har vist at det finnes et alternativ: Skirenn på Karl Johans gate, på fast underlag og helt uten glid. 30 besteforeldre møtte opp lørdag 25. januar, på rennet som gikk fra Jernbanetorget til Universitetsplassen. 16 gikk på ski – men den ene gikk med rulleski og ble diskvalifisert.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Viktigste på Haugalandet

Det blir klimakonferanse i Haugesund, forteller lokale Radio102, som har intervjuet Liv Samuesberg og Ståle Pedersen fra Besteforeldrenes klimaaksjon. Tre dager i neste uke inviteres det til foredrag, samtaler og debatt. Festivalen er et samarbeid mellom Naturvernforbundet, FIVH, World Saving Hustle, Forandringshuset, biblioteket, Besteforeldrene og Miljøagentene på Haugalandet.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Engasjert og engasjerende

Birgitte Grimstad er en levende legende – mangfoldig visesanger og scenekunstner, med et livslangt engasjement for fred og miljø. Hun har sittet i landsstyret for Besteforeldrenes klimaaksjon, og har alltid stilt opp når hun blir spurt. Så også på Bikuben i Det Norske Teatret torsdag 23. januar, dit mange var kommet til «Lunsj og lyrikk med klimablikk» for å få et gjensyn med den folkekjære artisten.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Fylke tek klimaansvar

Mens Noreg som nasjon har for lavt ambisjonsnivå, har mange fylke lytta til dei unges klimabrøl, og sett seg mål om nullutslepp innan 2030. Det skriv leiar for Klimapartnere Vestland og leiar i det bergensbaserte konsulentfirmaet Greensight i magasinet Energi og Klima. Samstundes gjenstår det å konkretisere nærmare kva dette betyr i form av konkrete handlingsplanar, understrekar dei.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Det blir omkamp i Høyesterett

Borgarting lagmannsrett avga i dag sin dom i klimasøksmålet mot staten, som frikjennes for brudd på Grunnlovens § 112. Miljøorganisasjonene er skuffet, men understreker samtidig at det er mye positivt ved dommen, og at den på flere punkter er bedre enn tingrettens dom. – Vi satser på omkamp i Høyesterett, sier Steinar Winther Christensen, styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Ikke tenke mer på det …

For fjerde år på rad har Besteforeldrenes klimaaksjon ansvar for «Lunsj og lyrikk»-halvtimen under Klimafestivalen i Oslo, i samarbeid med Det Norske Teatret. Det er blitt et populært innslag over noen dager i januar, og denne første dagen kom mange for å høre og oppleve skuespilleren, forfatteren og artisten Fredrik Høyer, – mest kjent for selv å opptre med sine tekster på ulike scener.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Mens vi venter på dommen

Dommen i klimarettssaken offentliggjøres torsdag kl 11, og Steinar W. Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, er spent. Han håper at domstolen har mot til å sette noen grenser for norsk oljeutvinning, sier han. Ved avslutning av rettssaken diskuterte han mulighetene med tidl. høyesterettsdommer Ketil Lund, som representerte BKA i lagmanns-retten. Se video med samtalen dem imellom her.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Vi er ein del av jorda

Klimagudstenesta er fast innslag under klimafestivalen i Molde. Kapellan Ståle Johan Aklestad hadde denne søndagen late seg inspirere av naturfolka og deira syn på natur som noko heilagt. Klimautfordringane angår i høgste grad kyrkja, sa han. «Kristi ansikt er dei fattige sitt ansikt. Kristi ansikt er dei undertrykte sitt ansikt. Klimaendringane treff hardast i dei fattige delane av verda.»

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!