Aktuelt

Krav til statsråden

I et opprop krever BKA og femten andre organisasjoner at det tas et nasjonalt løft for gange, sykkel, kollektiv og jernbane. Klimagassutslippene fra veitrafikken har økt med 17 prosent siden 1990, og skal ned med 55 prosent innen 2030. Samtidig må det gjøres noe med naturtapet. Da kan vi ikke fortsette som nå, men må tenke nytt!

Spre klimavett,
del denne saken!

Strategi for utfasing

Klimautvalget 2050 har utredet veivalgene vi står foran for å bli et lavutslippssamfunn. Besteforeldrenes klimaaksjon støtter de viktigste konklusjonene fra utvalget, sier vi i en høringsuttalelse. Det bør lages en strategi for sluttfasen av norsk oljevirksomhet. Omstilling haster. Dagens politikk er ikke bærekraftig og uforenlig med klimamålene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ottar Brox (1932–2024)

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 19. feb 2024
 • AV:
  Redaksjonen

Ottar Brox er gått bort, en samfunnsengasjert kjempe i norsk samfunnsforskning. Han var fra første stund med i BKA, og satt også en tid i styret i lokallaget i Oslo. Hans mangeårige kollegaer, Nils Aarsæther og Jan Einar Reiersen ved Universitet i Tromsø, har skrevet minneord – om «en viktig stemme i vårt uenighetsfellesskap».

Spre klimavett,
del denne saken!

Grønn kraft

Vi trenger mer elektrisk kraft, i bøtter og spann. Det rare er, at norske myndigheter vil subsidiere megastore batterifabrikker, som kan bli utkonkurrert av Kina, mens vi forsømmer å utnytte det vi som land har de beste naturlige forutsetninger for: en mer effektiv utnytting av eksisterende vannkraft. Hvor blir det av nytenkningen!

Spre klimavett,
del denne saken!

Nokpunktet

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  søndag 18. feb 2024
 • AV:
  Redaksjonen

For nesten nøyaktig et år siden kom regjeringens energikommisjon med sin utredning med tittelen «Mer av alt – raskere». Ufrivillig og lett komisk lyktes de med dét å sette ord på en mentalitet som normaliserer det som burde ansees som patologisk: å aldri få nok, å være uten grenser, og uten magemål, som reven i hønsegården!

Spre klimavett,
del denne saken!

Jord-nær kunst

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  lørdag 17. feb 2024
 • AV:
  Redaksjonen

– Ordene våre strekker ikke alltid til. Noen ganger trenger vi å se ting på nye måter, og her har billedkunsten sin viktige samfunnsrolle, sier Hilde Pedersen. Hun er formidlingsleder ved Bergen Kunsthall, som denne våren har laget utstillinga «Earthworks» – om menneskenes samhandling med naturen, og vårt behov for reorientering.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fullt hus for Hessen

Tirsdag denne uka var det duket for foredragskveld på museet Eidsvoll 1814, som sammen med lokallaget av BKA hadde invitert professor Dag O. Hessen fra Universitetets institutt for biovitenskap til å snakke om klima og natur. Billettene var raskt utsolgt, og direktør Bård Frydenlund kunne ønske mer enn 100 frammøtte velkommen!

Spre klimavett,
del denne saken!

Equinor til regnskap

Vi hører om skruppelløse internasjonale selskaper som gir blaffen i natur og miljø og utnytter arbeidere. Takk og pris for at vi her hjemme har et regulert næringsliv. – Men hva om norske selskap i utlandet er blant verstingene som valser over lokale protester? Et stort norsk selskap gjør nettopp det, ifølge en fersk rapport. Gjett hvilket!

Spre klimavett,
del denne saken!

Sammen i naturen

I samarbeid med Nestor kurssenter har BKA Vestfold gjennom flere år arrangert naturkurs for besteforeldre. Over 250 deltakere har hatt gleden av å være med på disse året rundt-kursene, som nå blir forsøkt etablert også andre steder. – BKA har ressurspersoner over hele landet, så dette har jeg tro på at vi skal få til, sier kursleder Øyvind Wistrøm.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ny økonomi?

Sirkulærøkonomi, økologisk økonomi, likevektsøkonomi. Kjært barn har mange navn, men essensen er den samme: ønsket om å komme ut av en runddans av evig vekst og ekspansjon, på bekostning av natur og miljø og våre barns framtid. På Arendalsuka 2024 vil Besteforeldrene presentere en rapport om «Den nye økonomien».

Spre klimavett,
del denne saken!