Små tuer kan velte svære lass!

Den 29 okt. møter 21 unge amerikanske saksøkere i U.S. District Court of Oregon. Da starter deres historiske klimasøksmål mot president Trump. De hevder at regjeringens politikk fremmer klimaendringene, følgelig bryter regjeringen ungdommenes grunnlovfestete rett til «life, liberty and property», samtidig som den svikter sin plikt til å forvalte vitale naturressurser på vegne av landets borgere.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Viva il Papa!

«For mennesker å forurense klodens vann, jord, luft og liv, er kriminelt.» Sitatet stammer ikke fra noen rabiat aktivist, men fra Pave Frans og Laudato Si´ – «miljøboka» som ble lansert i 2015. For William Lafferty, tidligere leder av forskningsprogrammet ProSus for bærekraftig utvikling, har det gitt nytt håp for framtida å lese pavens ord akkurat nå – på det sannsynligvis viktigste tidspunkt i vår historie.

Les mer…

1kommentar

Spleiselag for miljø og samferdsel

Med sitt «ja til bompenger» har Besteforeldrenes klimaaksjon overrasket mange. Alle skjønner at framtiden for barnebarna har noe å gjøre med sykkelveier og kollektivtrafikk og minsking av utslippene. Men trenger Besteforeldrene å mene noe om hvordan dette skal finansieres og hvem som skal betale? Er det ikke nok å peke på behovet? Det har Elisabeth Briseid skrevet om i Drammens Tidende.

Les mer…

1kommentar

Moralisme i klimakampen?

Hva kan jeg gjøre? Hvor viktig og meningsfylt er det at du og jeg prøver å leve mest mulig miljøvennlig? Kan personliggjøring av problemene bli til surmaga moralisme og føre til at vi glemmer de overordna politiske spørsmålene – eller er det heller slik at det ene forsterker det andre? Forfatter og foredragsholder Per Bjørn Foros prøver å rydde litt i egne tanker om dette – og kanskje i våre?

Les mer…

1kommentar

Kry av ny brosjyre

Besteforeldrenes klimaaksjon vokser jevnt og trutt og har nå passert 2000 medlemmer, forteller en fornøyd nestleder Gro Nylander. Hun håper den nye flotte vervebrosjyren skal gjøre susen, og at vi om et år skal være 3000, minst! – Dermed kan vi øke presset på politikerne. Det trengs når vi ser den siste rapporten fra klimapanelet. Den bør alarmere alle som er opptatt av barn og fremtiden!

Les mer…

4kommentarer

– Hurra, vi vant igjen!

Tirsdag denne uka sto jubelen i taket i Fusa i Hordaland hjemme hos norsk-hollandske Bjørghild des Bouvrie, som er en av 900 medsaksøkere som har gjort det mulig for miljøstiftelsen Urgenda å føre klimarettssak – og vinne fram! – mot den nederlandske staten. Seieren i rettssalen i Haag kan få store ringvirkninger. Jeg kjenner på gleden over at mitt lille bidrag ser ut til å bære frukt, sier Bjørghild.

Les mer…

9kommentarer

På kollisjonskurs med Parisavtalen

– Vi blir dullet inn i en tåke av begreper og positive uttalelser, skriver professor Helge Drange, en av Norges fremste klimaforskere. Han tar nå et generaloppgjør med norsk klimapolitikk og forestillingen om Norge som foregangsland. – Norge er verdens fjerde største eksportør av olje og gass målt i CO2-utslipp, og vi er verdens nest største eksportør av olje og gass per innbygger.

Les mer…

1kommentar

– Ta ledelsen, gå foran!

For to dager siden la FNs klimapanel fram sin nye rapport om hva som må til for å begrense global oppvarming til 1.5 grader og oppfylle Paris-avtalens krav. I dag sender Besteforeldrenes klimaaksjon brev til norske partiledere med appell om å ta denne rapporten dødsens alvorlig. Norge må stoppe oljeplaner i Arktis og få fart på utslippskuttene. Oljefondet må brukes til nødvendig omstilling i fattige land.

Les mer…

4kommentarer

Vi må kutte mye mer

Det er fortsatt mulig for verdenssamfunnet å etterleve Parisavtalen og begrense global oppvarming. Men norsk klimapolitikk er ikke i nærheten av dette, fastslår 14 organisasjonsledere i en kronikk i Dagbladet, samme dag som FN legger fram rapport som viser at globale utslipp må kuttes 40-50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010 for å klare å holde temperaturøkningen på 1,5 grader.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Menneskeskapt global oppvarming

Mange har sett «Folkeopplysningen» på NRK 3.okt, der klimafornektere fikk rikelig anledning til selv å legge fram sitt syn på sakene – som er at klimaendringene ikke er menneskeskapte, og CO2-utslipp bare positivt. Professor i klimadynamikk Kristoffer Rypdal er ikke imponert. En enkel statistisk analyse er alt som trengs for å forstå at «klimarealistene» ikke har noe med realisme å gjøre. 

Les mer…

3kommentarer