Aktuelt

Klima og menneskeretter

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har i forening for miljørett uttalt at Nasjonal institusjon for menneskeretter (NIM) bør trekke tilbake sin rapport om klima. Det reagerer professor Mads Andenæs på. Han arbeider med internasjonal rett, og mener Sejersted prøver å underminere arbeidet for å styrke det uavhengige rettsvernet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Norge må ta til fornuft

I dag trådte forbudet mot atomvåpen i kraft som en del av folkeretten. Det har vært en rekke markeringer landet rundt. – Vi krever at Norge gjenopptar sin selvstendige atomvåpenpolitikk, og straks igangsetter en prosess for støtte til det viktigste humanitære forbud FN noen gang har vedtatt, skriver Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergens Tidende.

Spre klimavett,
del denne saken!

Glatt oljepropaganda

«Vi støtter morgendagens helter», påstår Equinor i sin reklamekampanje under ski-NM i Trondheim, der selskapet er ein av sponsorane. – Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon støttar dei verkelege heltane, skriv lokallagsleiar Ola Dimmen i avisa Nidaros. «Barn og unge som streikar og slåst for framtida, og ikkje let seg lure av glatt PR frå oljelobbyen.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Holder olje-løftene sine

– En ting kan vi stole på; denne regjeringa holder sine løfter til oljeselskapene. I dag fikk de tillatelse til å leite etter olje og gass i 61 nye blokker, fra Arktis til Nordsjøen. De åler seg dermed også stadig nærmere områdene sør for Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Wenche Cumming, landsstyremedlem BKA og tidligere leder av Folkeaksjonen.

Spre klimavett,
del denne saken!

– En ikke endelig dom

Teolog Elisabet Breen ser dommen i Høyesterett som psykologisk forsvar mot å ta innover oss klimaalvoret. – Men det fins alternativer til det fossile, selvopptatte og storforbrukende livet. «Det fins et samfunn på den andre siden av våre benektelser og selvforsvar som er atskillig bedre enn den rasende naturen vi får i fanget hvis vi sitter stille.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimakrisa er også en helsekrise

– Derfor må konsekvenser av klimaendringene inn på studieplanene, skriver flere medisinstudenter og tidligere professorer ved UiB. Landets medisinerstudenter og landets leger må kunne oppdage, diagnostisere, behandle og forebygge de mange helse­problemene som kan oppstå, forverres eller endres i et varmere klima.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimaplan med tunnelsyn

Klimaplanen som regjeringa nyleg la fram, har store manglar, og er for oppteken av det som tek seg bra ut i den norske klimareknskapen. Det må tenkjast meir gobalt, meiner Besteforeldrenes klimaaksjon. Noreg må ta ansvar for sin olje- og gasseksport. Karbonfangst kan ikkje kompensere for fortsatt satsing på fossil energi.

Spre klimavett,
del denne saken!

Økte utslipp fra veiprosjekter

Motorveiprosjektene i Nasjonal Transportplan «gir isolert sett ikke betydelig bidrag til at Norge kan nå sine klimamål», heter det litt kryptisk i en ny rapport fra Vegdirektoratet. – Reelt sett dreier det seg om store klimagassutslipp både fra anleggsarbeidene og den økte veitrafikken som følger, fastslår Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Utslippsfri elbil?

Regjeringen har lagt fram sin Klimaplan 2021-2030, der videreføring av elbil-politikken er et sentralt virkemiddel. – Problemet er at det fører til sterk økning i bilbruken og vesentlig mindre kutt i klimagassutslipp enn regjeringen tror, skriver Knut Bøe i Romerikes Blad. Han har jobbet med og studert trafikk, transport og logistikk i flere tiår.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og godstransport

Godsalliansen mener at Klimameldinga forplikter til ny prioritering i kommende Nasjonal Transportplan. Effektiv godstransport med lavere utslipp kan bare oppnås ved å endre transportmønsteret fra vei over til sjø og bane, sier de. Viktige tiltak for dette vil koste en brøkdel av det som planlegges brukt på motorveier.

Spre klimavett,
del denne saken!