Arkiv for kategorien: "Olje og gass"

Se til Danmark!

Danmark, EUs største oljeprodusent, har vedtatt å legge ned oljeindustrien innen 2050. Norge bør ta signalet og gjøre det samme, sier Svein Tveitdal. – Vi må ikke utsette denne overgangen, da sakker vi akterut. Politikere som kaster penger etter oljeindustrien, gjør det dyrere og vanskeligere å sikre framtidas økonomi og arbeidsplasser, advarer han.

Spre klimavett,
del denne saken!

Demonstrasjon av forakt

Knapt en uke etter at klimasøksmålet mot staten er ferdig i Høyesterett, kom regjeringen med en ny konsesjonsrunde og utlysning av nye oljeblokker i Barentshavet. – Det oppleves som en ren maktdemonstrasjon, og også forakt for Høyesterett. Regjeringens opptreden er fullstendig uakseptabel, sier Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

«Vi står i et tidsskille»

Flertallet på Stortinget har denne sommeren fulgt oljelobbyen og sørget for at investorer nærmest slipper å ta økonomisk risiko. Staten sikrer privat lønnsomhet, selv for oljeleting som sannsynligvis ikke vil ha verdi for samfunnet. – Med den kunnskapen vi har om klimakonsekvensene er det en lite framtidsretta politikk, mener Per-Christian Endsjø, tidligere ekspedisjonssjef i Industridepartementet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Det går i gal retning

Noreg har reagert på koronakrisa med vidtgåande, fagleg baserte tiltak, og fleire har etterlyst same handlekraft mht klimaproblema, som er eit større trugsmål, og ikkje forbigåande. Men det motsette har skjedd; vi har fått endå meir oljeboring i nord – og utan særleg motstand, skriv Alf Holmelid. Han er pensjonert forskingsdirektør ved Universitetet i Agder med bakgrunn frå industri og politikk (SV).

Spre klimavett,
del denne saken!

En bærekraftig framtid

Trist at energiministeren er så ensidig opptatt av oljebransjens framtid, mener Bente Marie Bakke, nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon. Selv om koronakrisa for tiden tar all oppmerksomhet, har vi ikke lov å glemme at vi har en klimakrise som på litt sikt kan bli en større byrde, også for økonomien. I dagens Dagsavisen tar hun til orde for en rask grønn kursendring i norsk energipolitikk.

Spre klimavett,
del denne saken!

Livgivende og sårbar sone

Verden har en klimakrise, men også en naturkrise. Begge disse blir eksponert i striden om iskanten, om hvor langt nord i Barentshavet det skal være lov å drive oljeboring. Får oljeinteressene det som de vil, kan konsekvensene bli alvorlige for den enestående rike næringskjeden i områdene, skriver Tone Toft og Bjørn Økern. Debattinnlegget deres har stått på trykk i flere aviser i Nordland.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Meningsløs bruk av elkraft

Equinors plan om å elektrifisere sokkelen vil isolert sett redusere norske klimagassutslipp. Men i en større sammenheng gir det ingen mening og er egentlig ren galskap, sier Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling ved Vestlandsforsking. Hele ideen med å bygge ut mer fornybar energi er å erstatte, ikke legge til rette for å videreføre fossil energiproduksjon, sier han. Se også hva andre forskere mener.

Spre klimavett,
del denne saken!

Vil ha slutt på strutsepolitikk

– Jeg har for lengst mista trua på økonomisk-vekst-samfunnet. Vi har drekki og eti nok, sier Ap-veteran Thorbjørn Berntsen. I et intervju med Fri Fagbevegelse tenker han høgt om miljøpolitikk, fagbevegelsen og grønn omstilling. Den tidligere miljøvernministeren mener vi bare må innse at oljealderen er over. Han er trygg på at det vil kunne skapes nye og framtidsretta jobber for folk.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimabombe fra norsk sokkel

Oljelobbyen snakker om «den rene norske oljen» – som viser til relativt beskjedne utslipp ved utvinning på norsk sokkel, sammenlignet med andre land. Men dette er bare fem prosent av utslippene. Ser vi på utslippene fra forbrenning av olje og gass, ligger det en veritabel klimabombe igjen under havbunnen: – hele 360 ganger Norges årlige utslipp, viser tall fra Naturvernforbundet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Felles krav om oljestans

Lederne for tre generasjoner miljøaktivister, fra NU, Naturvernforbundet og Besteforeldreaksjonen, har skrevet kronikk i Stavanger Aftenblad, der de karakteriserer norsk oljepolitikk som oppskrift på klimakatastrofe. Selv om produksjonen er renere enn mange andre steder i verden, betyr dette lite i forhold til utslippene fra eksportert olje. Over 90 prosent av utslippene kommer ved forbrenning.

Spre klimavett,
del denne saken!