LO i bevegelse

LO-bygget-2017
Et norsk maktsentrum: LO-bygget på Youngstorget der LO-kongressen 2022 har gjort mange viktige vedtak. (Bilde fra LO)

At LO kaller klimaproblemene en av vår tids store utfordringer, overrasker vel ingen. Det kan likså godt være en floskel. Men når LO sier at deler av olje- og gassressursene på norsk sokkel må bli liggende, har det skjedd noe på den ukelange kongressen. LO-lederen insisterer på at det ikke betyr noen kursendring. Men mastodonten er i bevegelse …

Alle fikk sitt

Uttalelsen fra LO-kongressen er et typisk kompromiss der alle har fått sitt: – Fellesforbundet og Industri Energi med at «sektoren skal utvikles ikke avvikles», støtte til fortsatt leteaktivitet og «stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel», – NTL og Kommuneforbundet med at «ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessige bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.» Alle tolker det til sin fordel. Flere fra miljøbevegelsen uttrykte glede og kalte vedtaket «historisk», – men ble straks korrigert av LO-leder Peggy Hessen Følsvik: «Hva miljøbevegelsen mener er ikke det viktigste for meg. En gang i framtida skal vi ikke lenger være avhengig av olje og gass. Jeg ser ikke det som noen endring av vår politikk», sier hun til Fri Fagbevegelse.

Klimapolitiske stemmer

Men LO er ikke ferdige med klima og miljøspørsmål! Det kommer nye kongresser, debatten går videre. Like viktig som de endelige vedtakene i 2022, er derfor de synspunktene som ble fremmet – av sentrale delegater som lenge har hatt et nært samarbeid med miljø- og klimabevegelsen, ikke minst gjennom «Broen til framtiden».

Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo, klikk på bildet for VIDEO:

Kjersti Barsok, leder Norsk Tjenestemannslag (NTL), klikk på bildet for VIDEO:


Aldri mer Lofoten …

Det mest konkrete klimapolitiske resultat oppnådde kanskje Mette Nord og Fagforbundet, som hadde foreslått at LO må gå inn for å verne særlig sårbare områder mot olje- og gassvirksomhet – som områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Med kompromissvedtaket vant de en viktig seier. Jørn Eggum og Fellesforbundet valgte å ikke ta kampen. Til NRK sa Eggum at de hadde realitetsorientert seg: – «Vi vil ikke søke omkamper om avgjørelser som allerede er tatt, enten det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen eller Møreblokkene. Det utfordrer ikke vi flere ganger. Spist er spist og gjort er gjort.»

Forbundsleder Mette Nord har vært en forkjemper for at fagbevegelsen skal ta et større ansvar i klimakampen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*