Drammen og omegn

Styre i lokallaget: Tor Gran, Henning Johansen, Eli Faldbakken Kvarme, Ellen Leifsen, Kari Strøm, Turid Werrum, Aase Årvik og Elisabeth Tveter Briseid (leder).

Drammen 2016: Fakkeltog ved åpninga av Klimafestivalen.

Fra årsmelding for perioden 31.1.18 – 31.1.19:

Styret har i perioden hatt 8 styremøter og behandlet 46 saker. BKA Drammen og omegn hadde pr 31.12.2018 121 medlemmer, en økning fra 83 ved forrige årsskifte, dvs. 46 %.
Stands: Det har vært to stands: En under Elvefestivalen i august og en på Barnas miljødag under Klimafestivalen i januar.
Informasjonsvirksomhet: Styret arrangerte 20.9.2018 et åpent møte på Drammensbiblioteket om Buskerudbyen.
Vi har produsert eget informasjonsmateriell og brukt annet materiell. Informasjonen har vært delt ut på Elvefestivalen og på arrangementer under Klimafestivalen §112.
Vi har egen facebook-side med sporadiske postinger. Vi har hatt to kronikker i Drammens tidende, en på vårparten om plast og olje og en i oktober om Buskerudbyen. Vår tidligere leder Martin Lindal har også hatt et innlegg i Drammens tidende. Elisabeth Briseid har hatt to innlegg som medlem av BKA i Aftenposten og ett i Vårt Land, dessuten har det vært to oppslag med henne i Drammens tidende og Dagsavisen Fremtiden.
Valgår 2019: Medlemmer i BKA har bidratt i en dugnad og sendt ut forslag til programposter til programkomiteer i samtlige politiske partier. Styret lokalt har invitert de politiske partiene i Drammen til et politisk møte 25.4.2019.
Klimafestivalen 9. – 27. januar 2019: Også i denne perioden har Klimafestivalen vært et satsingsområde. Disse har gjort en innsats på vegne av BKA i koordineringsgruppa: Turid Werrum, Maria Mercedes Brekke og Elisabeth Briseid. Koordineringsgruppas leder er Anne Cathrine Vogt. Maria har hatt utstilling med kalligrafiarbeider i Fjell kirke 20.1. Turid medvirket i konserten «En jord vi deler på» 26.1.2019, ognpå Formiddagstreff 10.1.2019 i Bragernes menighetshus. Vi hadde et eget arrangement «Møt Besteforeldrenes klimaaksjon på Drammensbiblioteket». Elisabeth Smith hadde ansvar for Strikk og lytt og Litteratur til lunsj, begge med klimavri og stort frammøte .

Spre kunnskap –
del denne saken!