Drammen og omegn

Kontakt
Anne Cathrine Vogt, leder, a.c.vogt@online.no


Om oss
Lokallaget har 328 medlemmer pr april 2023, hvorav 40 støttemedlemmer. Virkeområdet er Drammen og nærmeste nabokommuner.

Lokallaget har stand på ulike steder i byen, bl.a. under Elvefestivalen hver sommer. Med den korte avstanden til hovedstaden deltar vi ofte på større markeringer i Oslo i regi av BKA og miljøbevegelsen. Vi har også støttet klimastreikende ungdom i Drammen. Vi samarbeider godt med andre organisasjoner – om leserinnlegg i Drammens tidende, åpne møter vedrørende aktuelle klima – og miljøspørsmål, og ikke minst om Klimafestivalen §112 der vi har vært engasjert siden starten i 2015. Vi har også nyttig kontakt med Drammen kommunes klimarådgivere og Drammensbiblioteket. I forbindelse med programarbeidet foran kommunevalget har våre styremedlemmer hatt uformelle møter med ulike partier i Drammen kommune.

Følg oss gjerne på Facebook.

Her kan du lese noen saker som har vært publisert om lokallaget på BKAs nettsider.

Og her er lenker til en del innlegg vi har hatt på nettsidene til Drammens Tidende den senere tiden:


Styret
Styreleder: Anne Cathrine Vogt
Nestleder: Haldis Garnås
Økonomiansvarlig: Anne Cathrine Vogt
Sekretær: Laila Horgen
Styremedlem: Elisabeth Tveter Briseid
Styremedlem: Tore Gomo
Styremedlem: Øystein Bull-Hansen
Styremedlem: Hans-Martin Solberg


Sentrale dokumenter

BKA Drammen signert årsmøteprotokoll 2024
BKA Drammen årsmelding 2023
BKA Drammen – årsregnskap 2023
——
BKA Drammen – årsmøteprotokoll mars 2023
BKA Drammen – årsmelding 2022
BKA Drammen – årsregnskap 2022

BKA Drammen protokoll fra årsmøte mars 2022
BKA Drammen Årsregnskap med balanse for 2021
BKA Drammen årsmelding 2021
Protokoll fra årsmøte mars 2021
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019


Valgt styre 2024. Fra venstre: Laila Horgen, Hans-Martin Solberg, Anne Cathrine Vogt, Tore Gomo, Haldis Garnås, Elisabeth Tveter Briseid. Øystein Bull-Hansen var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!