Drammen og omegn

Martin Lindal (leder), Turid Lilleheie (nestleder), Elisabeth Tveter Briseid (sekretær), Anne M. Køber (kasserer), Tor Gran (styremedlem)

klimafest 2016

Som i fjor satser lokallaget på Klimafestivalen § 112. Store og små aktiviteter er allerede planlagt: kunst og kultur, foredrag, fagseminar, politisk debatt, lekne stunts og friske sprell. Festivalen skal mobilisere aktører og befolkningen til felles innsats for den klimafremtiden vi ønsker å skape. Vi samarbeider vidt og bredt og aktivt med ulike organisasjoner i Drammens-området, bl.a. Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Den norske kirke og Drammen Kvinnesaksforening. Vi er også i kontakt med viktige enkeltpersoner, sangkor, høgskolen, bibliotek og andre kommunale etater. Det skal bli stort åpningsarrangement med fakkeltog til og med!

Se mer om Klimafestivalen § 112: www.klimafestivalen112.no
Se video fra Klimafestivalen i Drammen 2015: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=18858

 

Spre kunnskap –
del denne saken!