Spørsmål og svar om Besteforeldrenes klimaaksjon

BESTENE VED STORTINGET

 1. Hvorfor er Besteforeldreaksjonen misfornøyd med norsk klimapolitikk?
  Svar: Problemet med den norske politikken er avstanden mellom ord og handling. Det er over 30 år siden Stortinget vedtok å redusere CO2-utslippene. Etter det har de fortsatt å vokse, og verdifull tid er blitt kastet bort. Vi har hatt flere uforpliktende klimaforlik, og har nå et utslippsmål for 2030 uten realistiske virkemidler. Norge vil verne regnskogen, men viser alt for liten vilje til å omprioritere og omstille her hjemme.
 2. Må man være besteforelder selv for å være med i Besteforeldreaksjonen?
  Svar: På ingen måte! Dette dreier seg om vårt felles ansvar for barn og unge og at de får de livsvilkår de fortjener. Det er den gamle bondemoral overført til storsamfunnet; å overlate garden i bedre stand enn da du overtok den. I dag dreier det seg ikke minst om støtte ungdommens egen globale klimabevegelse. Alle voksne kan bli medlem – som hovedmedlem eller støttemedlem.
 3. Har Besteforeldreaksjonen et program eller spesielle krav man må støtte?
  Svar: Vi er ikke detaljorientert. Vi ønsker å inspirere, overbevise og presse myndighetene til en politikk som reduserer klimautslipp til et nivå som er forenlig med et varig trygt liv på jordkloden. Vi krever at nasjonale utslipp må kraftig ned, og at myndighetene må legge vekk sine oljeplaner for Arktis. Oljefondet må helt ut av kull og andre klimaverstinger.
 4. Men trenger vi en egen miljøorganisasjon for eldre mennesker? 
  Svar: Vi tror at de eldre i samfunnet har viktige erfaringer og verdier å tilføre samfunnsdebatten. Besteforeldreaksjonen er en forening som kjemper for rettferdighet, og for at våre politikere skal leve opp til det ansvaret de er betrodd for å beskytte rettighetene til de unge og de ufødte, de forsvarsløse og naturen. Da må de tørre å ta konflikter med mektige særinteresser.
 5. Kan Besteforeldreaksjonen vise til resultater? Hva har dere oppnådd?
  Svar: Vi ønsker å bidra til bevisstgjøring om generasjonsansvaret, og er glad for å se at opinion og tenkemåte har endret seg mye i løpet av de åra vi har eksistert. Mange velgere er i dag enige med oss – at politikerne må våge å prioritere andre verdier, og sette klimahandling foran økonomisk vekst. Hvis flere blir med i kampen, er mulighetene gode for å øke presset og få det grønne skiftet verden trenger.
 6. Hva går kontingentpengene til?
  Svar: BKA har i dag rundt 6000 medlemmer. For å drive en slik organisasjon trengs et minimum av fast ansatte. Men mange legger ned et stort arbeid uten å få betalt for det, og de tillitsvalgte får bare dekt reiseutgifter og liknende. Det betyr at mest mulig av pengene brukes til utadretta solidaritetsarbeid – for våre felles barnebarn.
 7. Må jeg vite mye om klima og klimapolitikk for å bli medlem?
  Svar: Global oppvarming er blitt en stor utfordring for hele vårt demokrati. Det angår alle som har et engasjement for framtida, og er et verdispørsmål som ikke kan overlates til dem som har spesialkunnskaper. Alle som følger med vet nok til å ta et tydelig standpunkt for de langsiktige prioriteringer som behøves.
 8. Jeg har tenkt på at jeg selv ikke lever spesielt miljø- eller klimavennlig. Må jeg det?
  Svar: Klimaproblemet er et kollektivt problem som krever kollektiv fornuft. Det er ikke opp til den enkelte å endre kurs for samfunnet. Det er fint og det betyr noe hvis folk har mulighet til å gjøre gode valg i hverdagen. Men kravene fra Besteforeldreaksjonen retter seg primært mot dem som har makt til å forandre på det vi gjør i fellesskap.
 9. Kan jeg velge å være «assosiert medlem», og slippe å kjenne forpliktelsen ved å bli «ordentlig» medlem?
  Svar: Nei, slik er det ikke. Du må melde deg inn og bidra til å gi Besteforeldrenes klimaaksjon større tyngde. Som hovedmedlem eller støttemedlem til halv kontingent. Såpass skylder du dem som kommer etter oss! La det være en æressak å bli medlem!
 10. Må jeg som medlem være aktiv og stå på stand og liknende?
  Svar: Bare hvis du selv ønsker det. Vi har lokallag flere steder og setter selvfølgelig pris på at så mange som mulig deltar. Men dette er helt og holdent opp til deg. Du trenger absolutt ikke å fly rundt med rød bøttehatt på hodet! At du betaler din kontingent er aktivitet god nok i seg selv. Da støtter du saken og viser at våre barnebarns ve og vel kommer først. BARNAS KLIMA – VÅR SAK!

GÅ TIL SKJEMA FOR INNMELDING >

Spre klimavett,
del denne saken!