Spørsmål og svar om Besteforeldrenes klimaaksjon

BESTENE VED STORTINGET


1. Hvorfor er BKA misfornøyd med norsk klimapolitikk?
– Problemet er avstanden mellom ord og handling. Det er over 30 år siden Stortinget vedtok å redusere CO2-utslippene. Etter det har de for det meste fortsatt å vokse. Vi har et klimamål for 2030 uten realistiske virkemidler. Leting etter mer olje og gass er ikke forenlig med Parisavtalen.

2. Må man være besteforelder selv for å være med?
– På ingen måte. Dette dreier seg om vårt felles ansvar for barn og unge, og at de får de livsvilkår de fortjener. Vi eldre er en stor gruppe som har viktige erfaringer å tilføre samfunnsdebatten.

3. Har BKA et program eller spesielle krav man må støtte?
– Vi er ikke detaljorientert. Vi ønsker å inspirere, overbevise og presse myndighetene til en politikk som reduserer klimautslipp til et nivå som er forenlig med et varig trygt liv på jordkloden. Vi krever at nasjonale utslipp må kraftig ned, og at oljeplanene for Arktis må legges vekk.

4. Kan Besteforeldrenes klimaaksjon vise til resultater?
– Vi ønsker å bidra til bevisstgjøring om generasjonsansvaret, og er glad for å se at opinion og tenkemåte har endret seg mye i løpet av de årene vi har eksistert. Hvis flere blir med i kampen, er mulighetene gode for å øke presset og få det grønne skiftet verden trenger.

5. 300 kr i året er jo penger, det også. Hva går kontingenten til?
– For å drive en organisasjon på flere tusen medlemmer trengs et minimum av fast ansatte. Men mange frivillige legger også ned et stort arbeid uten å få betalt for det. Mest mulig av pengene brukes til utadrettet opplysnings- og solidaritetsarbeid.

6. Må jeg vite mye om klima og klimapolitikk for å bli medlem?
– Nei. Men global oppvarming er blitt en stor utfordring for hele verden. Det angår alle som har et engasjement for framtida, og er et verdispørsmål som ikke kan overlates til spesialister, eller til politikerne.

7. Selv lever jeg ikke spesielt miljø- eller klimavennlig. Må jeg det?
– Klimaproblemet er et kollektivt problem som krever kollektive tiltak. Kravene fra BKA retter seg mot dem som har makt og myndighet til å ta politiske og økonomiske avgjørelser. Samtidig er det viktig at så mange som mulig gjør bærekraftige valg i hverdagen.

8. Må jeg være med å stå på stand og liknende?
– Bare hvis du selv ønsker det. Vi har lokallag flere steder og setter selvfølgelig pris på at så mange som mulig deltar. Men å betale kontingent er aktivitet god nok. Da støtter du saken og viser at våre barnebarns ve og vel kommer først. BARNAS KLIMA – VÅR SAK!


GÅ TIL SKJEMA FOR INNMELDING >

Spre klimavett,
del denne saken!