Moss og omegn

Kontakt oss
Torgeir Lømo
______________________________________________________________________

Hva skjer?
Årsmøte for 2020
Gjennomført digitalt i mars 2021. Therese Hugstmyr Wole, leder for Natur og Ungdom, hadde innledning om naturperspektivet under koronapandemien.
Protokoll for årsmøtet 2021 BKA Moss og omegn

Planlagte aktiviteter må for tiden utgå eller endres. For oppdateringer, følg med på vår Facebook-gruppe.

______________________________________________________________________

Blide besteforeldre på stand under Mossedagene. De fikk over 30 nye medlemmer på en lørdag. Fra venstre: Liss Fjeld, Kjell Kåsin, Svanhild Jørstad.

Om oss
4. juni 2019 ble Østfolds første lokallag stiftet. Det møtte over 50 interesserte.Hanne Tollerud hilste møtet og hadde med en gave fra kommune på kr. 5000,-. Også Natur og Ungdoms fylkesleder, Audun Butenschøn, ønsket BKA velkommen og inviterte til samarbeid. Asbjørn Torvanger fra Cicero holdt et interessant faglig innlegg. 21 nye medlemmer ble registret i løpet av kvelden!

Styret (valgt 2021)
Torgeir Lømo, leder
Wenche Lyngholm, nestleder
Turid Thorsby Jansen, sekretær
Liv-Irene Aas, kasserer
Liss Fjeld
Miloslav Rozmara
Bente Lis Larsen

I nyhetene

Se intervju med vår leder, Torgeir Lømo: Mossinger i støtet

Årsrapport
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019

Styret 2020. Bak fra venstre Torgeir Løno, Liss Fjeld, Tom Nielsen, Wenche Lyngholm og Øystein Spilling. Foran fra venstre Liv-Irene Aas, Elisabeth Skille og Turid Thorsby Jansen

 

Spre klimavett,
del denne saken!