Moss og omegn

Kontakt oss
Torgeir Lømo


Om oss
4. juni 2019 ble Østfolds første lokallag stiftet. Det møtte over 50 interesserte. Ordfører Hanne Tollerud hilste møtet og hadde med en gave fra kommune på kr. 5000,-. For planlagte aktiviteter, følg med i vår Facebook-gruppe.

Her kan du lese noen saker som er publisert av eller om lokallaget vårt på BKAs nettsider.


Styret
Torgeir Lømo, leder
Wenche Lyngholm, nestleder
Knut Sannem
Liv-Irene Aas
Trond Valde
Miloslav Rozmara
Turid Thorsby Jansen
Bente Lis Larsen


Sentrale dokumenter

Moss BKA Handlingsplan 2022
Protokoll BKA Moss og omegn årsmøte 2022
Moss BKA budsjett 2022
Moss BKA regnskap 2021
Protokoll for årsmøtet 2021 BKA Moss og omegn
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019


Det nyvalgte styret i BKA Moss etter første styremøte klar for innsats. Fra venstre: Miloslav Rozmara, Knut Steiner Sannem,Trond Valde, Turid Thorsby Jansen,Wenche Lyngholm, Liv-Irene Aas og leder Torgeir Lømo. Bente Lis Larsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Blide besteforeldre på stand under Mossedagene. De fikk over 30 nye medlemmer på en lørdag. Fra venstre: Liss Fjeld, Kjell Kåsin, Svanhild Jørstad.

Spre klimavett,
del denne saken!