Aksjon Jødahlsmåsan

Norske myrer dovre

Aksjon Jødahlsmåsan ble lansert våren 2015 – i protest mot Felleskjøpets planer for drenering og utgraving av den godt og vel 1000 dekar store myra i Nes og Ullensaker kommune. Våren 2016 har vi lansert en egen Facebook-aksjon. Det videre mål er å stoppe all slik bruk av torvjord, og bevare landets myrarealer som naturens karbonlagre. Å la være å utsette myrene for drenering, nydyrking og torvuttak er et meget kosteffektivt klimatiltak. Torvjord er et unødvendig produkt, som med få unntak kan erstattes med kompost fra matrester og planterester fra hager, parker og jordbruk.

Dommeren Ketil Lund var ikke i tvil! Nes og Ullensaker kommuner har handlet i strid med en rekke lover, inkludert Grunnlovens § 112 da de ga Felleskjøpet konsesjon til å ta ut torv fra Jødahlsmåsan. Saksbehandlingen har vært skjødesløs, erklærte han, og dømte kommunene til å spa igjen dreneringsgrøftene på myra. Dommen ble godt mottatt av de 40 fremmøtte. Talskvinne for Besteforeldreaksjonen, Astrid Sandvik, slår fast at det kommer ikke til å bli kjørt ut så mye som en kubikkmeter torv fra Jødalsmåsan. Myrtorva skal ligge der den er, til beste for klimaet og til glede for fugler, dyr og mennesker i området!

Facebook-aksjon lansert våren 2016

Målet med Facebook-aksjonen er å få Felleskjøpets til å leve opp til klimastrategien sin og levere tilbake utgravningskonsesjonen. Videre må myndighetene, som har gitt tillatelsen, sørge for at skadene som er påført myra blir reparert. Jo flere «likes» vi får på vår aksjons-side, desto større press får vi på Felleskjøpet. Det er derfor viktig at alle medlemmene går inn på aksjons-siden vår, og at de deler den med sine venner. Den som ikke er på Facebook, kan likevel be slekt og venner for å få dem til å støtte aksjonen: https://www.facebook.com/joedalsmosen

Billedgalleri Aksjon Jødahlsmåsan
Juni 2015: Torvmyra på Jødahlsmåsan skal tilbake der den hører heime, mener ungene fra Ullensaker. Sammen med Besteforeldreaksjonen bidro de til å sette søkelyset på misbruket av myrjord i Norge. Foto: Ivan Chetwynd

Juni 2015: Torvmyra på Jødahlsmåsan skal tilbake der den hører heime, mener ungene fra Ullensaker. Sammen med Besteforeldreaksjonen bidro de til å sette søkelyset på misbruket av myrjord i Norge. Foto: Ivan Chetwynd.

Vimåler sat ut på Jødahlsmåsan juni 2015- Foto: Ivan Chetwynd

Vimåler sat ut på Jødahlsmåsan juni 2015- Foto: Ivan Chetwynd

Astrid Sandvik intervjues av NRK Østlandssendingen. «Heller ikke jeg visste hvor alvorlig dette er, før jeg begynte å engasjere meg.» Foto: Ivan Chetwynd

Astrid Sandvik intervjues av NRK Østlandssendingen. «Heller ikke jeg visste hvor alvorlig dette er, før jeg begynte å engasjere meg.» Foto: Ivan Chetwynd

God stemning blant de frammøtte Besteforeldrene på Torvtribunalet 3. april.

God stemning blant de frammøtte Besteforeldrene på Torvtribunalet 3. april.

Spre klimavett,
del denne saken!