Felleskjøpets strategi for klima og miljø

DCIM100GOPRO

Fra Felleskjøpets årsrapport fra 2014, «Bærekraft for bonde og samfunn»: 

Felleskjøpet ønsker å bidra til en matproduksjon som er bærekraftig for bonden og samfunnet. Dette er grunnlaget for konsernets nye policy for bærekraftig utvikling. Det legges særlig vekt på utvalgte områder, som klima og miljø.

Felleskjøpet ønsker å være en pådriver for å fremme bærekraftige løsninger innenfor de samfunnsområder vi opererer i.

Liv Schou, direktør HR

BKA Aksjon Jødahlsmåsan er basert på:

  • At Jødahlsmåsan binder ca. 290.000 tonn CO2.
  • At Felleskjøpet har søkt om å få grave ut hele myra.
  • At myndighetene har gitt dem tillatelse til å gjøre det.
  • At Felleskjøpet har startet utgravingen ved å grave nye dreneringsgrøfter. Å drenere myra er det samme som å grave den ut. All bundet CO2 vil over tid frigis til atmosfæren.
  • At dette er et brudd på Grunnlovens §112, miljøparagrafen.

Link til Felleskjøpets årsrapport:
https://www.felleskjopet.no/aarsrapport/baerekraftig-for-bonde-og-samfunn/

 

Spre klimavett,
del denne saken!