Grunnkurs i global oppvarming

Mengden av gasser i atmosfæren som bidrar til stigende temperatur, øker på grunn av menneskeskapte utslipp, hovedsaklig fra forbrenning av kull, olje og gass. Men klimasystemet er uhyre komplekst, og det er store usikkerheter knyttet til hvor alvorlige virkningene vil bli.

I artikkelen KLIMAENDRINGER: Hva vet vi, hvor sikre er vi? gir Hans Martin Seip en innføring i klimaforskningen og dens resultater – og dens betydning for oss. Han er professor i miljøkjemi og tilknyttet Cicero Senter for klimaforskning.

«Drivhuseffekten oppstår fordi CO2 og en del andre gasser (drivhus- eller klimagasser) har liten virkning på den kortbølgete strålingen fra sola, men absorberer den langbølgete (varmestrålingen) fra jorda, slik at mindre stråling (varme) slipper ut til verdensrommet. Derfor vil økt konsentrasjon gi høyere temperatur på jorda. Begrepet ‘drivhuseffekt’ ble benyttet første gang av franskmannen Joseph Fourier i 1820-årene. Det var imidlertid den kjente svenske kjemikeren Svante Arrhenius som først utførte en kvantitativ beregning over hvordan temperaturen ville øke med økende CO2-konsentrasjon i atmosfæren (1896).» 

 

Spre kunnskap –
del denne saken!