Rapporter og referater

Årsrapport 2013, fra styret

Årsmøteprotokoll BKA Lillehammer 2014

Rapport Klimamarsj New York sept 2014

Prosjektrapport fra Miljøagentene og BKA om | 112-folderen

Årsrapport BKA 2014

Årsmøteprotokoll Besteforeldrenes klimaaksjon 2015

Årsrapport BKA 2015-16

Referat årsmøte BKA 25. sept 2016

Protokoll ekstraordinært årsmøte 2016

Årsrapport sept 2016 – sept 2017

Referat årsmøte BKA 2017

Årsrapport 2018

Referat BKAs årsmøte 2018

Årsrapport 2019

Referat fra årsmøtet 2019

Årsrapport 2019-2020

Referat årsmøte 2020

Referat BKA konstituerende LS-møte 26.09.20

Lokallagssamling 29.02.20

Årsrapport BKA 2020 – 2021(revidert versjon årsmøtet oktober 2021)

Årsmøtereferat BKA 2021

Referater fra styremøter:

Styremøte 13. januar 2014

Styremøte 20. mars 2014

Styremøte 13. mai 2014

Styremøte 18 august 2014

Styremøte 27 oktober 2014

Styremøte 12 januar 2015

Styremøte 12 mars 2015

Styremøte 18 mai 2015

Styremøte 11 august 2015
Vedlegg: Om kontingentdel til lokallag til styret BdB

Styremøte 28 oktober 2015

Styremøte 18 januar 2016
Vedlegg: Akkumulert økonomirapport okt – des 2015

Styremøte 15 mars 2016

Styremøte 23 mai 2016
Vedlegg: Budsjettrevisjon 23. mai

23 juni Ekstraordinært styremøte

Styremøte 26. august

Styremøte  10. oktober 2016

Sentralstyremøte 5. des. 2016

Sentralstyremøte 6. februar 2017

Sentralstyremøte 3. april 2017

Sentralstyremøte 22. juni .2017

Sentralstyremøte 4. september 2017

Sentralstyremøte 16.10.2017 

Sentralstyremøte 10.01.2018

Sentralstyremøte 26.02.2018

Sentralstyremøte 09.04.2018

Sentralstyremøte 11.06.2018

Sentralstyremøte 03.09.2018

Landsstyremøte 4. feb 2019

Landsstyremøte 20. mai 2019

Landsstyremøte 2. sept 2019

Landsstyremøte 14 oktober 2019

Landsstyremøte 27. januar 2020

Landsstyremøte 20. mars 2020

Landsstyremøte 11. mai 2020

Landsstyremøte 19. august 2020

Landsstyremøte 27. oktober 2020

Landsstyremøte 23. november 2020

Landsstyremøte 18-19 januar 2021

Landsstyremøte 17. februar 2021

Landsstyremøte 14. april 2021

Landsstyremøte 27. mai 2021

Landsstyremøte 22. juni 2021

Landsstyret ekstraordinært møte 28. juni 2021

Landsstyremøte 24. august 2021

Landsstyremøte 27. oktober 2021

 

Spre klimavett,
del denne saken!