Adresse og kontaktinfo

Besteforeldrenes klimaaksjon

Besøksadresse: Hausmannsgt. 19, 0182 Oslo
Postboks 1231 Vika, 0110 Oslo.
E-post: post@besteforeldreaksjonen.no
Organisasjonsnummer: 998 636 779


Du må gjerne ta direkte kontakt med oss:

Linda Rundquist Parr
styreleder
linda.parr@besteforeldreaksjonen.no
tlf 456 65 780

Andrew P. Kroglund
generalsekretær
andrew.kroglund@besteforeldreaksjonen.no
tlf 951 39 725

Silvia Charlotte Leine
organisasjonssekretær/kasserer
silvia.leine@besteforeldreaksjonen.no
tlf 456 03 756

Svein Rognlien
kontormedarbeider
svein.rognlien@besteforeldreaksjonen.no
tlf 454 46 589

Spre klimavett,
del denne saken!