Klimavalg 2013

Fra den nasjonale aksjonsdagen 24. august 2013: Ingunn Trosby, Anne Baovois og Janne Lund klatret til fjells i Nissedal og sto for dagens høyeste markering.

Kampanjen Klimavalg 2013, med over 100 medlemsorganisasjoner, ble til etter et initiativ fra Besteforeldrenes klimaaksjon høsten 2011. Oppfølgeren Klimavalgalliansen ble stiftet på et fellesmøte for organisasjonene 1. april 2014.

Mer om Klimavalg 2013

Besteforeldreaksjonens nasjonale råd (fra 2013 erstattet av landsmøte) var samlet på Sørmarka 2-3 september 2011 for å planlegge den videre virksomheten. I en klimapolitisk uttalelse understrekes det at et hovedmål er å bidra til at valget i 2013 resulterer i at vi får et storting og en regjering som fører en aktiv politikk for å sikre våre barnebarn og deres etterkommere en trygg og levelig fremtid på jorden.

En breddeallianse
På et møte for vel 20 inviterte organisasjoner 13. november 2011 ble Klimavalg 2013 formelt stiftet. Kampanjen kom etter hvert til å bestå av en store bredde av organisasjoner: kirken og kristelige organisasjoner, fagforeninger, barne- og ungdomsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner og vitenskaplige foreninger, i tillegg til de fleste av miljøorganisasjonene. Kampanjen lanserte seg i februar 2012 gjennom et åpent Brev til statsminister Stoltenberg, med krav om en mer ansvarlig og offensiv klimapolitikk, herunder økt satsing på utvikling av nye, grønne arbeidsplasser. Se også Brev til de politiske partiene november 2012. Erfaringene med gjennomføring av kampanjen er oppsummert i notat av kampanjeleder Svein Tveidal, nov. 2013.

Leder for Klimavalg 2013: tidl FN-direktør Svein Tveitdal

Faglig og politisk grunnlag
Klimavalg 2013 var basert på rapportene til FNs klimapanel, som forventer at den globale oppvarmingen i dette århundre vil bli mellom 2 og 6 ˚C, avhengig av klimapolitikken. CO2 blir værende i atmosfæren i hundrevis av år, og rike land har bidratt med 70 % av de akkumulerte utslippene. Dersom verden i 2050 har en befolkning på ni milliarder og globale klimagassutslipp skal reduseres med 85 %, er det ca. 1 tonn CO2 per år per innbygger å fordele. Norske utslipp er i dag på ca 11 tonn per innbygger. Se Faglig grunnlag for Klimavalg 2013. 

I følge FNs klimapanel må rike land redusere sine utslipp med mellom 25 og 40 % innen 2020 i forhold til 1990 for at global oppvarming skal begrenses til 2 ˚C. Det betyr at norske utslipp må reduseres til mellom 30 og 37,5 mill. tonn innen 2020, betydelig  mer enn det legges opp til i klimameldingenr og klimaforlik, fastslo Klimavalg 2013.  som Norge gå foran med utslippskutt hjemme og bidra finansielt til både klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse. Se Politisk grunnlag for Klimavalg 2013.

Se også «Politisk styrke gjennom bredde» – en vitenskapelig studie av kampanjen Klimavalg 2013, publisert desember 2017.

Spre klimavett,
del denne saken!