Agder

Lokallaget stiftet høsten 2019, og virkeområdet er hele Agder, fra Flekkefjord til Risør.

Styre: Leder Kåre Eie, sekretær Yngvar Olsen, kasserer  Ellen Schei Tveitdal, styremedlem Helga  Aasgaard Walle, styremedlem  Åshild Eugenie G.Krabbesund, styremedlem Harald Holt.

Aktiviteter 2019:
Klimakafe hver måned i Kristiansand og Arendal
Deltagelse på klimastreiker for å støtte ungdommen
Stands i Markens/ Kristiansand og i Arendal

Våren 2020:
Vi vil fortsette med klimakafe ca. en gang pr. måned. Vi vil ha et tema med innledere.

Aktuelle temaer/ innledere som kontaktes: REKO-ringen, lokal mat, Bjarte Breiteig, klimaendringer, Svein Tveitdal, etter COP 25, Steinar Olsen/ Stormberg, klesproduksjon, Mari Horve, Grønn hverdag( journalist i Fædrelandsvennen), Kristiansand kommune, klimaregnskap.

Noen av temaene egner seg for større møter. Vi kan leie  lokaler gratis på Grønt senter i Kristiansand.

Facebook administreres av Åke Bjørke: https://www.facebook.com/groups/319829361461339/

 

Spre kunnskap –
del denne saken!