Agder

Kontakt oss
Yngvar Olsen, midlertidig leder
Ellen Schei Tveitdal

Hva skjer?
28. april Webinar, se opptak fra møtet her:  Kritisk lesning og «fake news»
28. mai Webinar
16. juni Webinar

Om oss
Lokallaget stiftet høsten 2019, og virkeområdet er hele Agder, fra Flekkefjord til Risør. Vi har arrangert klimakafé i Kristiansand og Arendal og stands i Markens Kristiandsand og i Arendal. Vi har støttet klimastreikende ungdommer.

Styret
 Kåre Eie, leder
Yngvar Olsen, sekretær
Ellen Schei Tveitdal, kassere
Helga  Aasgaard Walle, styremedlem
Åshild Eugenie G.Krabbesund, styremedlem
Harald Holt, styremedlem

 Facebook administreres av Åke Bjørke.

Årsmelding
Årsmelding 2019
Referat BKA Agder årsmøte 2020

Spre kunnskap –
del denne saken!