Agder

Kontakt oss
Yngvar Olsen, leder


Om oss
Lokallaget ble stiftet høsten 2019, og virkeområdet er hele Agder, fra Flekkefjord til Risør. Vi har arrangert klimakafé i Kristiansand og Arendal og stands i Markens Kristiandsand og i Arendal. Vi har støttet klimastreikende ungdommer.

Vi har hatt en rekke webinarer om ulike temaer, som du kan se opptak av:

Facebook-gruppa administreres av Åke Bjørke.


Styret
Yngvar Olsen (leder)
Rune Sævre (nestleder)
Torstein Johnsen (kasserer)
Terje Seilskjær (sekretær)
Astrid Liavaag (styremedlem)
Anne B. Svensson (vara)
Inger Johanne Storlien (vara)


Sentrale dokumenter

BKA Agder – årsmelding 2022
BKA Agder – regnskap22 budsjett23
BKA Agder – referat årsmøte 28. mars 2023
Regnskap BKA Agder 2021
Referat BKA Agder årsmøte 2022
Årsmelding 2021
Årsmelding 2020
Referat BKA Agder årsmøte 2020
Årsmelding 2019


Spre klimavett,
del denne saken!