Klima som etisk utfordring

«Vi tilhører en tanketradisjon preget av skillet mellom menneske og natur. I dag ser vi klarere og klarere konsekvensene av en slik virkelighetsoppfatning: Naturen er ikke noe vi ustraffet kan skalte og valte med. Naturens helse er avgjørende for vår overlevelse som individer, som art og som kultur. Reddes ikke mine omgivelser, så reddes heller ikke jeg

I Klimaproblemet som etisk utfordring er biskop emeritus Finn Wagle opptatt av å utvide solidariteten.  Han var i 2006 med å etablere det første lokallaget av BKA, i Trondheim: «Vår tid trenger en nærhetsoverskridende ansvarsetikk. Det blir enklere og samtidig mer berørende å ta inn over seg klimaproblemet som etisk utfordring, om vi kan forankre utfordringen i vår egen hverdag og virkelighet. Det klareste eksempel på en tenkning som løfter frem avstandsansvaret, men finner begrunnelsen i det som ligger oss aller nærmest, er kanskje Besteforeldreaksjonen.»

 

Spre klimavett,
del denne saken!