Hva med klimamålene?

Bente Arendal 2021
Bente Marie Bakke mot norsk oljepolitikk, her på Arendalsuka 2021. Som alltid sammen med puddelen Bruno. Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Olje- og energidepartementet vil utlyse 92 nye blokker for leting etter olje og gass, hvorav mange i Barentshavet. – Det betyr nok en omdreining i regjeringens uvilje mot å lytte til advarsler om det som skjer med klimaet, sier Bente Marie Bakke. Hun sitter i landsstyret for BKA og oppfordrer alle til å sende høringssvar i protest mot planene.

Norsk klimapolitikk henger ikke sammen

Bente Marie Bakke synes det er påfallende at dette kommer i en situasjon hvor FNs generalsekretær og Det internasjonale energibyrået fremhever at det må bli slutt på leting etter mer olje og gass – hvis verden skal nå klimamålene. EU-parlamentet er også tydelige på at det må bli forbud mot oljeboring i Arktis.

Regjeringen fastholder at Norge skal klare å innfri målene i Parisavtalen, og at global oppvarming skal holdes under 1,5 grader. Men dette henger ikke i hop, mener Bente. – Dette er felt som ikke vil kunne være operative før om 10 eller 20 år. De vil altså ikke hjelpe på den energisituasjonen som er i Europa nå, men er ren spekulasjon i at verden i realiteten ikke vil nå klimamålene.

– Jeg mener våre politikere bryter Grunnlovens § 112, som står i kapittelet om menneskerettigheter. «Enhver har rett til et miljø og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Klimaendringene blir stadig mer dramatiske. Heten og brannene i Europa, USA, Australia og andre land har tatt mange liv og ødelagt hjem og avlinger. Elvene tørker inn, fisken dør. Andre steder kommer voldsomme nedbørsmengder og flom. Og havet blir stadig surere på grunn av økt opptak av karbon.

I Arktis har temperaturene steget nesten fire ganger raskere enn på resten av planeten de siste 40 årene, ifølge ny forskning. Det får dramatisk konsekvenser for natur og dyreliv som er avhengig av sjøisen for å finne mat. I tillegg vil rask oppvarming i Arktis få konsekvenser for hele kloden. Grønlandsisen inneholder nok ferskvann til å heve havnivået i verden med rundt seks meter.

– Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon må kreve at politikere, næringslivsledere og folk flest prioriterer barna og barnebarnas klimaframtid, sier Bente Marie Bakke. – Landsstyret har satt ned en gruppe som vil utarbeide BKAs høringssvar. Men her kan alle bidra, og husk at du som privatperson også kan skrive og si din mening. Høringsfristen er 7. mars, og du finner saken her: Høring – Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2023


Drivis rundt 80 grader nordlig bredde. Foto: Arne Nævra

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Trude Sølvi Fostad | 01.03.2023

    Jeg stiller meg helt bak Besteforeldrenes klimaaksjon sin høring

  2. Toril Sehested Zakariassn | 08.03.2023

    Jeg stiller meg også bak dere. Aktiv på den måten at jeg snakker miljø så ofte jeg kan med andre. Min helse gjør at jeg ikke kan være så aktiv som dere dessverre! Stå på!!!❤️🐞🦋🐝

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*