Arkiv for kategorien: "Besteforeldreaksjonen"

Kan ikke gi oss –

– Det ser håpløst ut, men vi kan ikke gi oss, for vi tenker på barnebarna, sier Bente Marie Bakke (79) til Smaalenenes Avis. For et års tid siden flyttet hun til Mysen, der hun har familie. Hun var redd at indre Østfold var «klimafornekterland», forteller hun. Men nå har BKA lokallag der, og hun opplever at mange er opptatt av det samme som oss.

Spre klimavett,
del denne saken!

Medlemskap i gave

Mange ønsker å gi medlemskap i BKA som gave til venner og slektninger. Og nå kan vi endelig tilby en god ordning, forteller organisasjonssekretær Silvia Leine. – I all enkelthet består det av et gavekort som mottakeren selv velger om skal innløses i form av medlemskap. Forhåpentlig en hyggelig overraskelse for de fleste!

Spre klimavett,
del denne saken!

Bestefar- eller krigerhjerte

– Putin, hvor har du gjort av ditt bestefar-hjerte? spør Torgeir Strøm fra Jøa i Nord-Trøndelag. Pensjonert gårdbruker og lærer, medlem av BKA, sitter på fylkestinget for SV. Appellen hans mot Ukraina-krigen – og for en verden der vi gjør hva vi kan for å beskytte barna mot vold og klimakatastrofer, har stått på trykk i aviser i distriktet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Solidaritet mellom generasjonene!

Etter to unntaksår for 1. mai-feiringen var folk tilbake i gatene over hele landet. Også Besteforeldrenes klimaaksjon var med, og minnet om at en solidarisk framtid består av mer enn rettferdig fordeling. Det finnes ingen jobber og ingen velferd uten en troverdig klimapolitikk. Lokale saker som Hordfast og Nord-Norgebanen preget også togene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Strandrydding på Karmøy

Besteforeldrene på Haugalandet har igjen vært på strandryddedugnad, anført av ustoppelige Ståle Pedersen. Han har gjort rydding av havmiljøet til en livsoppgave. Også denne gang ble det utbytte i form av mengder plast, taurester, garn og emballasje, forteller han, – men også en strålende kjekk dag for deltakerne på lørdag.

Spre klimavett,
del denne saken!

Grunnloven og føre-var

Med bakgrunn i en utredning fra Norges institusjon for menneskeretter har MDG på Stortinget foreslått at godkjente oljeutvinnigsplaner skal trekkes tilbake, og et moratorium på nye tillatelser. BKA støtter forslaget, og ber energi- og miljøkomitéen legge et føre-var-prinsipp til grunn for utvikling og utvinning av våre naturressurser.

Spre klimavett,
del denne saken!

Den gode nøysemda

Då Gunnar Kartveit på årsmøtet i Bergen var utfordra til å snakke om «Gudsfrykt med nøysemd», byrja han med å fortelje frå si tid i Kirkens Nødhjelp og møtet med to afrikanske kvinner som hadde fått seg symaskin. «Now we can buy soap and feel beautiful!» – For ein kontrast til vår vestlege masseforbrukslivsstil! – tenkte han då.

Spre klimavett,
del denne saken!

Et bra lag

En kjempefin samling! sier møteleder Linda Parr etter dagens seminar i Oslo, der 35 besteforeldreaktivister fra 15 lokallag var samlet for å bli informert og inspirert – og være med å meisle ut felles satsingsområder for BKA, med de store utfordringer vi har foran oss. – Vi følte oss som et virkelig lag, som klarte å spille hverandre gode.

Spre klimavett,
del denne saken!

Tilbake på grasrota

Karin Andersen er mest kjent som en sterk talsperson for vanskeligstilte grupper. Etter 24 år på Stortinget er hun tilbake på grasrota, nå som styremedlem i BKA Hamar og omegn. Hun er glad i natur, forteller hun. Og gleder seg til å bruke sine erfaringer til beste for barna, – som kan få det svært vanskelig om vi ikke tar skjea i en annen hånd.

Spre klimavett,
del denne saken!

Mot motorvei på Møre

I dag var Besteforeldrene i Ålesund på gata, med egen løpeseddel mot motorveiplaner. – Været var ikke på vår side, kaldt og ufyselig, forteller lokallagsleder Fride Rudi. Men mange tok imot og sa seg enige. – Og så fikk vi besøk av en herlig guttegjeng, som ikke la skjul på sin begeistring for de miljøengasjerte damene. Det varmet!

Spre klimavett,
del denne saken!