Arkiv for kategorien: "Besteforeldreaksjonen"

Ha en god påske!

For mange av oss har den etter hvert lange korona-perioden blitt en tid der vi ikke helt vet hva vi skal gjøre. For en gruppe som Besteforeldrenes klimaaksjon – som har lagt så stor vekt på synlighet og tilstedeværelse, – er det nærmest blitt en lockdown, sier Steinar Winther Christensen. Likevel skjer det mye nytt og positivt i BKA-regi!

Spre klimavett,
del denne saken!

– Jeg er optimist

Det lokale Hagebybladet på Ullevål i Oslo har i sitt nye nummer møtt hagebyboer og besteforeldreaktivist Steinar W. Christensen. Lederen i Besteforeldreaksjonen er selv ingen klimahelt eller «Jesus» i klimakampen, bedyrer han. «Drivkraften min er framtida til barnebarna. Jeg vil kunne gå ut av tiden og vite at jeg gjorde det jeg kunne.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Var med å stifte BKA

Per Kleppe er død, 97 år gammel. Han var en av de viktigste Arbeiderparti-politikere i forrige århundre, finansminister i seks år, men langt fra noen smalspora økonom. Han var tidlig medlem av FIVH. I 2006 stilte han seg bak oppropet «Besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk», og var senere aktivt med i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kjære politiker –

Politikere er bare mennesker, mener Ruth Baumberger. Derfor sender hun dem noen ord av og til. «Kjære ledere, tiden er kort, utfordringene mange, dere må lede», skrev hun nylig i brev til miljøministeren. – Jeg venter ikke det perfekte, sier hun. Jeg har ikke selv alltid levd med bærekraftstanken i fokus. Men nå er dette et mål og på høy tid.

Spre klimavett,
del denne saken!

– handle lokalt

Besteforeldrene i Ålesund kan ikkje forstå kvifor byen ikkje skal ha høgre klima-ambisjonar enn det vert lagt opp til. I si fråsegn til strategiplanen for kommunen minner dei om Parisavtalen, og kva som krevst i form av lokal innsats. Det er ikkje nok å smykke seg med omgrep som Smartby og Miljøfyrtårn. Fine ord, men kva tyder dei i praksis?

Spre klimavett,
del denne saken!

Briste eller bære –

Naturformuen må bli en viktig del av all økonomisk tenkning, skriver besteforeldreaktivist Silvia Kriz i Stavanger. Materiell vekst må forbeholdes dem som er fattige. «Vi eldre har erfart et enklere liv, og vet at det ikke er umulige forsakelser som kreves for å gi dagens barn og fremtidige generasjoner muligheten til et godt liv.»

Spre klimavett,
del denne saken!

BKA søker daglig leder

Er du en engasjert person som liker nye utfordringer? Da kan det hende at Besteforeldrenes klimaaksjon har jobben for deg – som daglig leder av en mangfoldig organisasjon som nå tar steget fra å være 100 % frivillighets-basert, til å etablere et effektivt, lite sekretariat. Det skjer etter en vellykka vervekampanje som har gitt oss nye muligheter.

Spre klimavett,
del denne saken!

Dyrka mark må vernes!

I Norge er over en million dekar dyrka og dyrkbar mark blitt bygget ned siden annen verdenskrig. Fortsatt nedbygging setter matsikkerheten for fremtidige generasjoner i fare, mener Besteforeldrene i Horten. Nå protesterer de mot at matjord omreguleres til mindre viktige formål, og mot kommunens manglende vilje til grønn tenking.

Spre klimavett,
del denne saken!

Livets skole fortsatt viktig

«Alder og erfaring» er ikke noe særlig å skilte med lenger. Men heldigvis har vi Besteforeldrenes klimaaksjon, som viser at livets skole fortsatt har noe å bidra med, skriver Inge Eidsvåg i en kronikk. «Det at tida som ligger foran oss er så mye kortere enn den som ligger bak, gjør oss kanskje bedre i stand til å skille mellom viktig og uviktig.» 

Spre klimavett,
del denne saken!

Norge er på etterskudd

Statsminister Solberg har et særskilt engasjement for bærekraftsmålene gjennom FNs pådrivergruppe, som hun leder sammen med Ghanas president. Samtidig er Norge selv på etterskudd med innsatsen. Sammen med 37 andre organisasjoner tilknyttet Forum for utvikling og miljø krever Besteforeldre at det tas lederskap også på hjemmebane.

Spre klimavett,
del denne saken!