Støre får svar

ikke godt nok

I et stort intervju med Klassekampen 19. juni forsvarer Gahr Støre regjeringens klimapolitikk. «Veldig mye av min tid som statsminister handler om klima», sier han og hevder at 55 % klimakutt i 2030 er innen rekkevidde. 26. juni fikk han svar fra Harold Leffertstra, tidl. miljørådgiver, nå aktiv i BKA. Han etterlyser mer klimaredelighet.

– Ja, jeg syntes dette var over grensa, sier Harold. – La gå at klimapolitikk er vanskelig, og at statsministeren har behov for å rettferdiggjøre regjeringens innsats. Men vi må kunne kreve at han ærlig og redelig formidler til befolkningen det enkle faktum at vi ikke er på rett vei, og ikke har det tempo som kreves. Jeg er særlig bekymret for den overdrevne teknologioptimismen, knyttet til karbonfangst og -lagring. Det er en dekkoperasjon og virker mot sin hensikt – hvis hensikten er å komme på offensiven med effektive tiltak som monner, i tide!Statsministeren hevder at regjeringen gjør alt de kan kan i klimapolitikken. Det er dessverre ikke nok, og det er heller ikke slik det fortoner seg sett utenfra. I en fersk analyse (juni 2024) fra det uavhengige vitenskapelige prosjektet Climate Action Tracker blir troverdigheten til Norges klimapolitikk klassifisert som «ugly», – fordi olje- og gassvirksomheten vil fortsette på ubestemt tid.

Den tidligere «oljevennlige» institusjonen International Energy Agency (IEA) er av samme mening: Begrensning av global oppvarming vil kreve hurtig utfasing av fossil energi med umiddelbar stopp i letevirksomhet, uten unntak for noen land.

Statsministeren viser til elektrifisering og til karbonfangst og -lagring (CCS). Men planene for dette omfatter bare CO2 fra industrielle prosesser som sement, kunstgjødsel og metaller, og knapt noe fra energisektoren. Sannheten er at CCS, etter 40 år utvikling, nesten ikke bidrar med noe som helst. Teknologien er ressurskrevende og kostbar og kan ikke konkurrere med fornybar energi.

Klimautvalget 2050 konkluderer i sin rapport (høsten 2023) med at Norge kan bli et lavutslippssamfunn, forutsatt at det legges en plan for utfasing av olje- og gassvirksomheten. Regjeringen Støre vil ikke engang diskutere dette, selv om vi er forpliktet etter Parisavtalen til å ha en utslippsutvikling som er konsistent med 1,5 gradersmålet.

Rett nok er siste års utslippskutt på 4,7 prosent en stor forbedring i forhold til tidligere år. Men selv med dette tempoet, om det skulle fortsette, vil Norge vært langt unna målet på 55 prosent kutt i 2030. Det ville være redelig av statsministeren å si klart fra til oss om dette. Å prøve å opprettholde en illusjon om at vi er på rett vei, er også «ugly».

Harold Leffertstra
aktivt med i Besteforeldrenes klimaaksjon
Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Jarle Sylta | 04.07.2024

    Det er sommer og ferietid.Det også tid for media å gjøre «På-bryggekanten-intervju»med betydningsfulle mennesker. Agurknyheter er en ting,intervjuer som:Jeg gjør det jeg kan; er noe annet.Refrenget er alltid det samme: Det går bedre og bedre dag for dag.Sjangeren sommerintervju er foretatt med det for øyet.Vi må jo ha lov til å ha det litt gøy på landet om sommeren.

  2. Finn Bjørnar Lund | 06.07.2024

    Harold er meget saklig, og Støres stadige forsikringer om hva Regjeringen gjør m.h.t. klimapolitikk avkles.
    Det er trist at politikere ikke kan vise normal ærlighet og erkjenne at de kommer til kort på et så eksistensielt viktig, men sjølsagt også vanskelig felt.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*