Besteforeldre i budsjettstafett

Torsdag var leder Steinar Winther Christensen og andre besteforeldre tilstede på den ukentlige markeringen foran Stortinget: “Sammen for et klimabudsjett”. Til bladet «Journalen» (OsloMet) sier Christensen at besteforeldregenerasjonen er spesielt egnet til å samarbeide med barn og unge i klimabevegelsen. – Vår jobb er å vise solidaritet med fremtidige generasjoner, våre barn og barnebarn.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

«Slutt på ran fra barnebarn»

Kan vi bli mer effektive og hardtslående klimaaktivister på vegne av våre barnebarn? Det var det store diskusjonsspørsmålet på landsmøtet til Besteforeldrenes klimaaksjon i september. Vi sier vi ønsker å «inspirere, overbevise og presse myndighetene til en klimapolitikk som reduserer utslippene til et nivå som er forenlig med et varig trygt liv på jorda». Men hvordan får vi resultater!

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Maner til lokal klimakamp

Besteforeldrenes klimaaksjon har sendt brev med klimapolitikk-forslag til alle lokale partilag i Buskerud. I klimapolitikken kan kommunen være en viktig aktør, understrekes det. Til avisen Fremtiden i Drammen sier Elisabeth Briseid at det nå er klart for de fleste at vi står i en miljø- og klimakrise. Hun minner om den nye rapporten fra FN som viser hva som kan skje om vi ikke handler raskt og effektivt.

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Er det sant, bestemor?

Nestleder Gro Nylander fra Besteforeldrenes klimaaksjon var den som høstet mest applaus for sin fortelling og levende engasjement da den første «talanoadialog» ble arrangert på Stortinget torsdag forrige uke. Det er øystaten Fiji som har tatt initiativ til dialoger om klimaproblemene, der politikere, forskere og organisasjoner møtes for «å dele fortellinger, bygge tillit og finne løsninger sammen».

Les mer…

7kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Bekymra besteforeldre i Tromsø

Styret i det nystifta lokallaget av Besteforeldrenes klimaaksjon utfordrer Tromsø på kommunens klimaplan. I et lengre innlegg i Nordlys stiller de spørsmål ved forutsetningene for planen og forholdet mellom mål og midler. De oppfordrer byens politikere til å trekke innbyggerne mer med i det forebyggende klimaarbeidet, men også i påkrevde tilpasninger til de klimaendringene som allerede er underveis.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Ser klimaendringene rundt seg

Besteforeldrenes klimaaksjon trengs! fastslår Per-Einar Fiskebeck, som har tatt på seg å være organisasjonens lokalkontakt i Finnmark. Det er den del av landet som sterkest merker de globale klimaendringene. – Jeg tenker at generasjonsperspektivet er særdeles viktig for å bevisstgjøre folk både lokalt og nasjonalt til en politikk som er bærekraftig i et lengre framtidsperspektiv,

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Idébank for lokal klimapolitikk

Kommune- og fylkestingsvalg står for døra, og partiene er full i gang med programarbeidet. I den forbindelse sender Besteforeldreaksjonen brev til programkomiteene med politikkforslag. Pensjonert miljøkoordinator Per Hjalmar Svae i Hordaland tror vi kan nå fram med dette, sier han. – Alle har fått med seg advarslene fra FNs klimapanel. Alle spør hva som kan gjøres. Vi gir dem noen av svarene.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Kry av ny brosjyre

Besteforeldrenes klimaaksjon vokser jevnt og trutt og har nå passert 2000 medlemmer, forteller en fornøyd nestleder Gro Nylander. Hun håper den nye flotte vervebrosjyren skal gjøre susen, og at vi om et år skal være 3000, minst! – Dermed kan vi øke presset på politikerne. Det trengs når vi ser den siste rapporten fra klimapanelet. Den bør alarmere alle som er opptatt av barn og fremtiden!

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Ta ledelsen, gå foran!

For to dager siden la FNs klimapanel fram sin nye rapport om hva som må til for å begrense global oppvarming til 1.5 grader og oppfylle Paris-avtalens krav. I dag sender Besteforeldrenes klimaaksjon brev til norske partiledere med appell om å ta denne rapporten dødsens alvorlig. Norge må stoppe oljeplaner i Arktis og få fart på utslippskuttene. Oljefondet må brukes til nødvendig omstilling i fattige land.

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Vi må kutte mye mer

Det er fortsatt mulig for verdenssamfunnet å etterleve Parisavtalen og begrense global oppvarming. Men norsk klimapolitikk er ikke i nærheten av dette, fastslår 14 organisasjonsledere i en kronikk i Dagbladet, samme dag som FN legger fram rapport som viser at globale utslipp må kuttes 40-50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010 for å klare å holde temperaturøkningen på 1,5 grader.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!