Arkiv for kategorien: "Besteforeldreaksjonen"

Pengemakt mot miljø

Det manes til oppgjør med en av verdens mest omstridte forkortelser: ISDS, eller såkalt «investor-stat-tvisteløsningsmekanisme». Det dreier seg om udemokratiske avtaler om investeringsbeskyttelse som hindrer oss i å nå felles miljømål, advarer ti organisasjoner – som ber regjeringen bidra til å beskytte miljøet, ikke pengemakta!

Spre klimavett,
del denne saken!

Med BKA på myrtur

Besteforeldrenes i Eidsvoll markerte verdens myrdag 2. juni med tur til naturreservatet Tretjernsmyra sør for Jøndalsvangen. – Visste du at det er like mye karbon i myrer rundt i verden, som det er i hele atmosfæren? Og når myrer blir gravd opp, går de fra å være karbonlager til å bli kilde til store utslipp av CO₂ og andre klimagasser!

Spre klimavett,
del denne saken!

Det store bildet

Svein Tveitdal har fulgt klimatoppmøtene gjennom snart 30 år. To trekk er mest påfallende ved utviklinga, mener han. – På den ene side en veldig økt forståelse for alvorsgraden. På den annen side veldig få resultater når det gjelder klimakutt som monner. Det sier noe om fossilindustriens makt, men også om store politiske feilgrep!

Spre klimavett,
del denne saken!

Utfordret fagbevegelsen

«Hva vil vi ha? Grønne jobber! Når vil vi ha det? Nå!» – Slagord og kamprop ble slynget mot LO-kongressens delegater som ankom Folkets Hus på Youngstorget i dag formiddag mellom kl 10–11. En stor og fargerik gruppe fra Besteforeldrenes klimaaksjon gjorde seg sterkt bemerket, med sang, trommer og taktfaste rop!

Spre klimavett,
del denne saken!

Landsmøte Drammen

Besteforeldrene i Drammen og omegn er glad for å kunne invitere til landsmøte, helga 10.–11. september. Fredag kveld blir det byvandring for dem som har lyst å bli med, forteller leder for arrangementskomitéen, Henning Johansen. Han lover ellers at det blir et landsmøte med variert program, og med god tid til sosialt samvær.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ein leveleg planet

Nyleg kunne vi lese at eit fleirtal av norske klimaforskarar trur det er usannsynleg at vi når klimamålet på 1,5 grader. «Hadde vi klart å kutte utslippene for 15-20 år siden, hadde vi nådd det lett», seier Bjørn H. Samset, forfattar ved FNs klimapanel, til NRK. Også for 15-20 år sidan visste vi kor det bar. Men det er ikkje nok å vite.

Spre klimavett,
del denne saken!

Etterlyser troverdighet

Regjeringen har bedt om innspill til Norges arbeid under Parisavtalen. I svarbrevet fra BKA får klimapolitikken det glatte lag. «Klimaløftene mangler troverdighet», heter det. Steinar Winther Christensen mener det er på tide å si tydeligere fra – samtidig som vi fortsetter å peke på tiltak som må til hvis 1,5-gradersmålet skal tas på alvor.

Spre klimavett,
del denne saken!

Solidaritet

Det blir strid om olje på årets LO-kongress, der flere «miljøforbund» utfordrer industriforbundene. – Samtidig utfordrer BKA og andre den enkelte delegat til å ta selvstendig ansvar: «LO har lang tradisjon for solidaritet. Vi trenger en framtid med sikkerhet for alle. Da må vi stanse oljeletinga, og møte både klimakrisa og naturkrisa

Spre klimavett,
del denne saken!

Hindrer omstilling

Sammen med ni andre organisasjoner har BKA sendt brev til statsminister Gahr Støre med krav om å si opp handels- og investeringsavtaler som inneholder investor-stat-tvisteløsningsmekanisme. Slike avtaler gir store selskaper muligheter for å forsinke omstilling til grønne løsninger – hvis det betyr at de vil tape penger på det.

Spre klimavett,
del denne saken!