Med krav om klimarettferdighet

Foran Stortinget i dag stilte over 30 organisasjoner opp med felles krav om at Norge tar ansvar under klimatoppmøtet i Madrid. Vi må bidra mer til finansiering av klimatiltak i fattige land, og samtidig skjerpe egne ambisjoner for utslippskutt. Det ble en fin markering, sier Linda Parr fra Besteforeldreaksjonen. Vi ville gi klimaministeren et puff i riktig retning. Det tror jeg vi lyktes med!

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Mot slutten for oljeindustrien?

Britiske Channel 4 har vært i Norge for å rapportere om den voksende konflikten mellom kravet til en ansvarlig klimapolitikk og oljeindustriens makt. I sentrum av reportasjen og intervjuene står klimaengasjerte barn og besteforeldre med tro på at de økonomiske interessene må vike for mer langsiktige hensyn. For hva hjelper det om mye av vår velferd er bygd på «det sorte gull», hvis naturen kollapser?

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Marsjerer igjen for klimaet

For 10 år siden gikk høgskolelektor Thomas Cottis 160 km alene til fots fra garden sin på Løten til Oslo og Stortinget for å kreve klimakutt så det monner. I går la han ut på ny klimamarsj langs den samme ruta. I Hamar ble han møtt av støttespillere og representanter fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, lokale politikere og Besteforeldrenes klimaaksjon. Flere fulgte Thomas videre sørover.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Besteforeldre handler lokalt

Nina Weidemann sitter i landsstyret og har tatt på seg et spesielt ansvar for lokallagene. Dem er det blitt flere av i det siste, særlig sør i landet. Derfor ble hun ekstra glad da hun nylig fikk en henvendelse fra Alta i nord. Medlemmer der har lyst å komme i gang med noe i BKA-regi, og Nina har oppmuntrende ord og praktiske tips å komme med – nyttig for alle som ønsker seg et lokalt aksjonsfellesskap.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– I solidaritet med de unge

Besteforeldrene trosset været og sørget for rekordoppslutning under klimamarkeringen foran Stortinget sist fredag. Sammen med NU og Naturstudentene var vi rundt hundre, forteller en fornøyd leder i Oslo-laget, Linda Parr. – Britiske Channel 4 var og gjorde opptak, og vi ropte slagord på engelsk for TV-teamets skyld: What do we want? CLIMATE JUSTICE! When do we want it? NOW! 

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Vår hjertesak!

Besteforeldrenes klimaaksjon er i rask vekst og har nylig fått enda et lokallag – BKA Søndre Østfold med medlemmer i Fredrikstad, Hvaler, Halden og Sarpsborg. Den nyvalgte lokallagslederen, Elisabeth Golding, innrømmer at hun egentlig ikke liker lederverv. – Men jeg er ikke flink å si nei, og noen må jo ta på seg denne viktige jobben. Barnas klima er ikke bare vår sak, – det er en hjertesak!

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– «Bruk hodet!»

Fredag var det ny skolestreik på Hamar, og de unge la ikke skjul på hva de mente om politikere som ikke gjør jobben sin! For første gang var BKAs nye lokallag med og demonstrerte. – Vi møtte opp med respekt for at dette var de unges arrangement, selvsagt, men opplevde å bli tatt veldig godt imot, forteller Inger-Beth Sandham. Også i Hamar Dagblad fikk besteforeldrene positiv oppmerksomhet.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

BKAs leder: Trengs et krafttak!

Et nytt landsmøte er over, og en leder gjør seg naturlig nok tanker om veien videre. Steinar Winther Christensen er særlig opptatt av å styrke oss som organisasjon. – Ut fra hvor små vi faktisk er har vi kanskje gjennom vår store og synlige aktivitet forledet mange til å tro at vi er sterkere enn vi faktisk er! 3000 medlemmer er selvfølgelig ikke så verst. Men det haster rett og slett å bli en god del større!

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

«Beruset av uegennytte»

Halfdan Wiik tok i 2006 initiativet som førte til at Besteforeldrenes klimaaksjon ble stifta. I sin festtale til de hundre deltakerne på landsmøtet i BKA sist helg – 13 år etter – la han vekt på besteforeldres rolle som støttespillere for barn og unge som krever sin rett, og den betydning det har at eldre mennesker kaster seg inn i klimakampen, med et solidarisk og tydelig budskap, og tro på at det nytter.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Entusiasme, synlighet, kontakt

Med røde bøttehatter, plakatvester og sang er besteforeldreaktivistene blitt et velkjent innslag i demonstrasjoner landet rundt. Hvert år har vi også gjort oss gjeldende under Arendalsuka, anført av sjefsaktivister som Linda Parr fra Oslo, Bodvar Sonstad fra Beitostølen og Ola Dimmen fra Trondheim. På landsmøtet fikk deltakerne en presentasjon av erfaringer, opplevelser – og tanker om veien videre.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!