– «Bruk hodet!»

Fredag var det ny skolestreik på Hamar, og de unge la ikke skjul på hva de mente om politikere som ikke gjør jobben sin! For første gang var BKAs nye lokallag med og demonstrerte. – Vi møtte opp med respekt for at dette var de unges arrangement, selvsagt, men opplevde å bli tatt veldig godt imot, forteller Inger-Beth Sandham. Også i Hamar Dagblad fikk besteforeldrene positiv oppmerksomhet.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

BKAs leder: Trengs et krafttak!

Et nytt landsmøte er over, og en leder gjør seg naturlig nok tanker om veien videre. Steinar Winther Christensen er særlig opptatt av å styrke oss som organisasjon. – Ut fra hvor små vi faktisk er har vi kanskje gjennom vår store og synlige aktivitet forledet mange til å tro at vi er sterkere enn vi faktisk er! 3000 medlemmer er selvfølgelig ikke så verst. Men det haster rett og slett å bli en god del større!

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

«Beruset av uegennytte»

Halfdan Wiik tok i 2006 initiativet som førte til at Besteforeldrenes klimaaksjon ble stifta. I sin festtale til de hundre deltakerne på landsmøtet i BKA sist helg – 13 år etter – la han vekt på besteforeldres rolle som støttespillere for barn og unge som krever sin rett, og den betydning det har at eldre mennesker kaster seg inn i klimakampen, med et solidarisk og tydelig budskap, og tro på at det nytter.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Entusiasme, synlighet, kontakt

Med røde bøttehatter, plakatvester og sang er besteforeldreaktivistene blitt et velkjent innslag i demonstrasjoner landet rundt. Hvert år har vi også gjort oss gjeldende under Arendalsuka, anført av sjefsaktivister som Linda Parr fra Oslo, Bodvar Sonstad fra Beitostølen og Ola Dimmen fra Trondheim. På landsmøtet fikk deltakerne en presentasjon av erfaringer, opplevelser – og tanker om veien videre.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En folkebevegelse for miljøet

Tenk at noen som er så ung, kan si så mye klokt! Det var en av reaksjonene som kom på leder i FIVH, Anja Bakken Riise og foredraget hennes for landsmøtet til Besteforeldrenes klimaaksjon. Hun var invitert for å snakke om «Mine utfordringer til BKA», og la særlig vekt på behovet for at norsk miljøbevegelse må vokse. – Målet bør være at bortimot alle nordmenn er medlem av en miljøorganisasjon.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Landsstyre med kjønnsbalanse

Takk for valget og for tilliten! Jeg synes det er deilig å være tilbake, og gleder meg til å være med å gjøre en innsats for barnebarna, ikke minst nå da det skjer så mye. Bente Bakke fra Son har også tidligere vært med i landsstyret for Besteforeldrenes klimaaksjon, og blir en av fem kvinner i et styre med like mange menn. De to andre nye er Wenche Cumming fra Vesterålen og Eva Ormåsen fra Hedmark.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Et samfunn for barn

Landsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon er nå i full gang, og hundre aktivister fra hele landet er samlet på Haraldsheim vandrerheim på Sinsen i Oslo. De ble hilst velkommen av ordfører Marianne Borgen (SV). Barnas rettigheter har alltid vært min viktigste drivkraft i politikken, sa hun, til stor applaus fra forsamlingen. – Hvis vi lager et godt samfunn for barn, så blir det et bra samfunn for alle.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Innspurt foran viktig valg

Første fredag hver måned dukker Besteforeldrene i Oslo opp foran Stortinget, med plakater og løpeseddel – som denne gangen selvfølgelig dreide seg om valget på mandag. «Stem på klima!» oppfordret de, og minnet om at kommunene har en nøkkelrolle i å minske utslippene. – Vi fikk tommelen opp fra mange forbipasserende, forteller Linda Parr. Også utlendinger viser interesse for oss.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Lege i klimakamp

– Hva har vi som leger å bidra med i klimakampen, spør Gro Nylander i Tidsskrift for den norske legeforening. Er dette noe som kan overlates til politikerne – eller er det nettopp legene som må varsle når liv og helse trues? For Gro, aktivist i Besteforeldreaksjonen, er svaret enkelt. Og historien har faktisk mange eksempler på leger som har fått samfunnet med på viktige, kunnskapsbaserte endringer.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Frå ureiningstopp til grøn kommune

Frå nyttår vert Hardanger-kommunane Odda, Ullensvang og Jondal slått saman til ein ny storkommune med namnet Ullensvang. Noko av det første dei skal til med, og vedta i 2020, er ein klima- og miljøplan. Kva skal til for at dette ikkje berre vert vakre ord på eit papir? Det var temaet då Besteforeldreaksjonen inviterte partia til klimadebatt i Litteraturhuset måndag kveld. Samtlege listetoppar deltok.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!