Faktaark fra BKA

Besteforeldrenes klimaaksjon er en både verdiorientert og kunnskapsorientert organisasjon. Med bakgrunn i noen av våre grundige temaartikler er vi i gang med å lage en serie FAKTAARK – alle begrenset til en A4-side og med lenke til ytterligere informasjon. Det er bruksgjenstander som om ønskelig også kan anvendes som løpesedler til utdeling i ulike sammenhenger. Alle ligger i Word-format, slik at det om ønskelig kan legges til info om lokallag o.a.

Faktaark Hva er BKA

Faktaark samferdsel

Wisting faktaark

Ulikhet klima

faktaark myr HW

faktaark grønnvasking HW

Faktaark samferdsel 3

FAKTAARK NR 1: Klima og ulikhet.  Tar utgangspunkt i World Inequality Report 2022, slik denne er presentert i en artikkel på nettsida: «De rike er problemet». Spørsmålet er om sosial og økonomisk ulikhet har vært undervurdert i klimabevegelsen. Kanskje alt fokus på teknologiutvikling og «grønn omstilling» gjør oss blinde for at rettferdig fordeling er en forutsetning for lavutslippssamfunnet?

FAKTAARK NR 2: Menneskeskapt global oppvarming. Tar utgangspunkt i Hans Martin Seip sitt «Grunnkurs om klimaendringer», som er revidert etter den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel (2021). Det grunnleggende moralske spørsmål er: Hvor stor klima-risiko har én generasjon lov å etterlate til neste generasjon? Hva vet vi med tilstrekkelig grad av sikkerhet om framtida?

FAKTAARK NR 3: Miljøvennlig samferdsel og jernbane. Temaet er behandlet i mer enn 150 artikler på nettsida, og i en egen rapport som ble lagt fram i februar 2021, av en arbeidsgruppe i BKA: «Samferdsel for framtida». Hovedfokus er på mulighetene for utbygging av moderne jernbane – for å spare energi og arealer, redusere ressursbruk og minske alle former for skadelige utslipp.

Spre klimavett,
del denne saken!