Arkiv for kategorien: "Naturforvaltning"

Kampen går videre

10. februar gjorde regjeringa det klart at den vil endre verneforskrifta for Lågendeltaet naturreservat for å bygge en ny firefelts motorvei for 110 km/t. – Vi er skuffa, men ikke veldig overraska, sier Øyvin Aamodt. Han er styremedlem i Lågendeltaets Venner og oppfordrer BKA-ere om å skrive seg på protest-oppropet mot vedtaket.

Spre klimavett,
del denne saken!

Hvem er miljøministeren?

Saken med Lågendeltaet har fått mange til å lure på Espen Barth Eide. Hva vil han? Hvem er han? Før jul sa Miljødirektoratet nei til motorvei gjennom naturreservatet. Deretter har ministeren bidratt til å «finne en løsning» og svekke vernet. Det skjer kort tid etter at han var med å juble for den nye naturavtalen som skal sikre en global snuoperasjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fortsatt nedbygging?

Norsk miljøpolitikk svikter når det kommer til arealbruk. Flere tusen kvadratkilometer natur skal bygges ned i åra som kommer, med store følger også for klima. På Sunnmøre kan de få et ruvende gondol-anlegg i populære Sulafjellet, planlagt av selskapet Flakkgruppen. Besteforeldrenes klimaaksjon mener det er tid for å tenke seg grundig om. 

Spre klimavett,
del denne saken!

Naturpolitisk tidsskilje

– Den nye naturavtalen er eit tidsskilje, seier generalsekretær i BKA, Andrew Kroglund til NRK, i samband med ein stor reportasje om politisk oppfølgjing av det som vart vedteke i Montreal, at 30 % av all natur skal vernast. Det betyr at fleire vegprosjekt må opp til revurdering. Det same gjeld arealkrevjande hytteprosjekt i fjellområda våre.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ideelle mål til handling

Før jul vedtok verdens land en ny avtale som skal reversere naturtapet innen 2030. Men hvordan sikre at Montreal-avtalen blir politisk forpliktende og tiltaksorientert, – og ikke en ny sovepute? BKA har foreslått å nedsette et hurtigarbeidende offentlig utvalg. I dag er generalsekretær Andrew Kroglund intervjua om saken i Dagsavisen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Norsk natur hva nå?

Etter to uker med forhandlinger vedtok verdens land en avtale som skal stoppe og reversere naturtapet innen 2030. Hvordan bør Norge følge opp denne Montreal-avtalen? Vi har spurt Sigmund Hågvar, professor i natur- og miljøvern, som har sett utviklinga og er klar i sitt svar: Vi har ingen tid å miste! Over 120 norske naturtyper er alt rødlista.

Spre klimavett,
del denne saken!

Sjokktall om dyrelivet

WWFs nye Living Planet Report blir lagt fram i dag, og viser at verdens dyrebestander har stupt siden 1970. Den gjennomsnittlige nedgangen er på utrolige 69 prosent, skriver de i en pressemelding. – Naturkrisen krever umiddelbare tiltak. Vi har ingen tid å miste, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ikke her hos oss?

Hva vil Tysnes kommune gjøre for å satse på naturen vår? spør Gro Fjeldtvedt i et innlegg i lokalavisa. Hun har engasjert seg sterkt mot motorveisambandet Hordfast, som vil ødelegge unik kystregnskog i øykommunen og mangedoble trafikkbelastninga. Tror tysnespolitikerne at klima- og naturkrisa ikke angår oss i Sunnhordland?

Spre klimavett,
del denne saken!

Styrk miljøforvaltninga

Norsk miljøforvaltning er over de senere år betydelig svekket. Det er en villet politikk, som må reverseres, mener BKA. Andrew Kroglund, som har skrevet kronikk om saken i Nationen, viser til Arbeiderpartiets historiske rolle, – og sier han forventer at regjeringa nøye vurderer kravene som er framsatt i en resolusjon vedtatt på årsmøtet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Naturtapet

Landsmøtene til Besteforeldrenes klimaaksjon er ingen vedtaksmaskin, men en sosial begivenhet der deltakerne treffer gamle og nye venner, – og får påfyll og inspirasjon fra faglige foredrag. Søndagen var det Arne Nævra sin tur, naturfilmskaper gjennom 40 år og sterkt bekymra for hva som skjer med naturen – og med naturforvaltninga.

Spre klimavett,
del denne saken!