Arkiv for kategorien: "Natur og arealbruk"

Den verdifulle myra

Samspillet mellom biosfære og atmosfære er utslagsgivende for jordas klima. Under halvdelen av våre CO2-utslipp havner i atmosfæren og gir global oppvarming. Resten blir tatt opp i naturens karbonlagre. Derfor er god naturforvaltning så viktig, og spesielt de karbonrike myrene – som må vernes mot videre drenering og utgraving.

Spre klimavett,
del denne saken!

Før fjorden dør!

Store deler av Oslofjorden er døende. Torsk og blåskjell er nesten borte. Problemene øker år for år, og en hovedårsak er nitrogen, i form av avrenning fra landbruket og utslipp fra renseanlegg. I denne situasjonen har en fabrikk fått løyve til å tidoble sine nitrogenutslipp! Besteforeldrene i Drammen krever at vedtaket blir omgjort!

Spre klimavett,
del denne saken!

På tide å lære!

Hva står igjen fra regjeringen Støre om 100 år? Nedbyggingen av norsk natur kan bli det mest synlige, skriver Bård Harstad, professor i politisk økonomi ved Stanford University. Norge fører en utdatert naturpolitikk som er parkert av andre land – som tar sine miljøforpliktelser på større alvor. Vi bør lære av de beste før det er for sent!

Spre klimavett,
del denne saken!

Opptatt av natur?

Også klima- og miljøministeren ble bekymra da han fikk se omfanget av naturraseringer i Norge slik NRK har dokumentert. 44 000 inngrep på fem år! Bjelland Eriksen vil likevel ikke gjøre noe med det lokale sjølstyret. Kommunene er opptatt av naturverdier, hevder han. Problemet er at de ikke har god nok oversikt. – Tror han på det sjøl?

Spre klimavett,
del denne saken!

Vi trenger tang og tare

Det er ikke bare skogen på land som betyr mye i klimaarbeidet. Også havets tareskoger tar opp betydelige mengder av utslippene våre. Men i Oslofjorden sliter tare og tang og ålegress med miljøforringelsene, forteller fjordredder Henning Røed. Det haster å få gjort noe med avløpsproblemer og andre årsaker til elendigheta.

Spre klimavett,
del denne saken!

Natur og klima

Naturvern er et svært viktig klimatiltak. Hvis vi tredobler dagens verna arealer i Norge, kan vi få i både pose og sekk, forklarer forskerne Carlo Aall og Sigmund Hågvar. Vår nye klima- og miljøminister har mange muligheter, hvis han vil bruke dem! – Han kan begynne med å gjennomføre et forbud mot alle former for nedbygging av myr.

Spre klimavett,
del denne saken!

Stopp!

I en billedreportasje som har rystet mange forteller nrk.no om hvordan Norge ofrer tusenvis av naturområder. Utbyggingsinteressene vinner fram, bit for bit, stort og smått: boliger, hyttefelt, næringsområder, veier, kraftverk. – I hvor stor grad er det resultat av en villet politikk? Hvordan skal vi klare å snu og stoppe disse ødeleggelsene?

Spre klimavett,
del denne saken!

Redd Oslofjorden!

Oslofjorden er alvorlig syk. Pasienten har feber, pustebesvær og er kraftig overgjødsla, sier Henning Røed – ansatt i Friluftsrådet og prosjektleder for «Nettverk for en levende Oslofjord», som støttes også av BKA. Han er klar på at det er et stort prosjekt å få pasienten på beina igjen. Men mye kan gjøres allerede nå, og alle kan bidra.

Spre klimavett,
del denne saken!

Redning for naturen

Verdens naturkrise, og naturavtalen vi har undertegnet, – vil kreve store politikkendringer i Norge, hevder sju miljøorganisasjoner som på fredag la fram rapporten «For naturen». Mer enn 300 tiltak må gjennomføres innen 2030. Tanken om at vi har ‘så mye natur her i landet’, som vi kan fortsette å bygge ned bit-for-bit, har gått ut på dato.

Spre klimavett,
del denne saken!

På verdens myrdag

Sola skein, myggen beit og gjøken gol til ære for Besteforeldrenes tur til Hatteråsmyra i Eidsvoll kommune. Arrangementet var selvfølgelig lagt til Verdens myrdag 2. juni. Kombinert med ekskursjon til nærliggende gammelskog fikk de 15 deltakerne en god innføring i naturens betydning som karbonlager, for artsmangfold og friluftsliv.

Spre klimavett,
del denne saken!