Drammen mot naturen

drammen demo
Drammen rådhus 7. mai: BKA møtte byens politikere med gitar, sang og plakater. Foto: Daniel Kristiansen/Drammens Tidende

Mens vi andre lever våre hverdagsliv, holder politikerne møter om et tilsynelatende kjedelig, men utrolig viktig tema: kommunens arealplan. I Drammen har BKA lenge arbeidet for å få den endra, for å hindre at naturområder blir nedbygd. – Nå når dette likevel er vedtatt, må vi håpe at Statsforvalteren griper inn! sier Elisabeth Briseid.

Se tidligere reportasjer om arealplanen:
Stor protestaksjon i Drammen 10.12.2022: Mot Ap og Høyre
Folkemøte på Verdens miljødag 05.06.2023: Bærekraftig by
Demonstrasjon utenfor rådhuset 07.05.2024: For jord og fjord!

Drammens Tidende 04.06.2024
Elisabeth Briseid,
medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon

Arealplanen bestemmer hvordan kommunen vår skal se ut framover: hvilke fysiske områder som skal brukes til hva. Det ligger an til tautrekking mellom styringspartiene i Drammen og statens myndigheter. Knusktørt?

Heng med: I kommunestyremøtet 7. mai vedtok Arbeiderpartiet sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet at 1.000 dekar av særdeles verdifull natur skal gå tapt til fordel for bygging av eneboliger. De trosset dermed innsigelsene fra Statsforvalteren og fylkeskommunen og kritikken fra miljøbevegelsen. Partiene som tapte kampen om å ta vare på naturen var Venstre, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti.

Saken er ikke avgjort. Nå må kommunen forhandle. Hvis flertallet i kommunestyret får viljen sin i forhandlingene, vil et nærområde gå fløyten, der barn i dag leker og hvem som helst kan glede seg over å ferdes. Dette er i seg selv trist. Men saken viser noe mer. Som samfunn er vi kommet til et veiskille.

Enten innser vi at våre inngrep i naturen har gått for langt. Vi tar rev i seilene, og forsøker å skape bedre balanse mellom menneskelige inngrep og natur. Eller vi fortsetter som før uten å ta tilbørlig hensyn til naturen, selve livsgrunnlaget vårt.

Vi har jo så viktige hensyn å passe på: arbeidsplasser, næringsvirksomhet, veier, boliger for unge familier som kan gi kommunen skatteinntekter, idrettsanlegg etc. Men å fortsette som før med å bygge ned naturen bit for bit for bit har en pris.

Belastningene på livsgrunnlaget er i ferd med å bli for store. For å bruke et bilde: naturen er som en finmasket hengekøye vi ligger i. Vi kan plukke en og en maske ut av hengekøya, ganske lenge. Inntil vi en dag treffer bakken med et brak. Eller sagt på en annen måte: inntil vi har sagd av den greina vi sitter på.

Det er dette flertallspartiene driver på med nå, bare at det skjer stille og umerkelig.

Naturen vil klare seg. Den er robust, men den vil bli et langt dårligere hjem for barna og barnebarna våre og deres etterkommere om vi fortsetter som nå. Det er menneskene som vil få svi.

Naturavtalen, som Norge har underskrevet, forplikter oss til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen. Ødeleggelse eller bevaring av natur skjer i kommuner, og ingen andre steder. Det hadde vært en fordel om de store partiene i Drammen hadde innsett det.

Det er altså disse vitale spørsmålene lokalpolitikerne og statens myndigheter forhandler om. Det blir tautrekking. Først på administrativt nivå. Siden, hvis de ikke blir enige, mellom de partiene som fikk flertall i kommunestyret på den ene siden og statlige myndigheter på den andre.

Det er ingen hemmelighet at vi i miljøbevegelsen var skuffet over utfallet i kommunestyret 7. mai. Nå setter vi vår lit til at Statsforvalteren holder stand mot kommunestyreflertallet.

Fra demonstrasjon i Drammen 10. desember 2022: Klar melding fra Besteforeldrene hva de mener om Aps miljø- og naturbrukspolitikk. Foto: Jorunn Kroken

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Jarle Sylta | 06.06.2024

    Det er ikke bare i Drammen det foregår nedbygging og utarming av natur.Det skjer dessverre mange steder i Norge.I dag står det å lese på nettet om et gigantisk funn av skjeldne jordarter i Telemark.Dette må selvsagt utvinnes iflg.selskapet som har gjort funnet.Rapport er allerede overlevert til styresmaktene.Også dette prosjektet er godt for det grønne skiftet og skaper mange arbeidsplasser.Jordartene skal brukes i produksjonen av vindturbiner,mobiltelefoner og våpen.Hvis man kobler et prodsjekt til det grønne skiftet og våpenproduksjon samt arbeidsplasser,er dette noe som lett får gjennomslag hos besluttende myndigheter.Det kan fort bli mange slike saker i årene som kommer.Norge blir det nye Eldorado.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*