I protest mot Ap og H

drammen 10 (2)
KLAR MELDING: Besteforeldrene la ikke skjul på hva de mener om Aps miljø- og naturbrukspolitikk. Foto: Jorunn Kroken

Mens Aps miljøminister er på verdenskonferanse for å redde natur, ønsker Drammen Ap, sammen med Høyre, å vedta nedbygging av 2 600 mål grøntområder og matjord. Det har satt sinnene i kok, og i dag var BKA på plass sammen med mange andre demonstranter – i en protestmarkering utenfor rådhuset og kommunestyremøtet.

Bryter politisk avtale

I Drammen har Ap ordføreren, og styrer på en politisk plattform vedtatt sammen med støttepartiene Sp, Venstre, MDG og SV. God lokal klimapolitikk, en grønnere kommune og bevaring av matjord er viktige punkter i plattformen – som de fire støttepartiene og mange andre mener Ap nå bryter med – hvis rådmannens forslag blir vedtatt. I dag var saken oppe til første gangs behandling, og skal nå ut på høring. De vel hundre demonstrantene utenfor rådhuset hadde med hester, geiter og sauer for å markere sitt syn!


I et innlegg i Drammens Tidende i dag viser BKA til Aps arbeidsprogram  – og til Grunnlovens miljøparagraf:

Besteforeldrenes klimaaksjon vil være ei vaktbikkje for dem som skal leve etter oss. Vi stiller oss uforstående til at Drammen Arbeiderparti  og Høyre legger opp til en arealplan som kan føre til  nedbygging av 2600 mål med  natur og matjord.

Etterslekten har en grunnlovfestet rett til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Grunnloven kan ikke bare hoppes bukk over av lokalpolitikere. Arealplanene i kommunene legger premissene for våre barn og barnebarns framtid. Når natur og matjord er nedbygd, er den nedbygd en gang for alle. Grunnloven forplikter folkevalgte i Drammen kommune til å bevare natur for etterkommerne og sette langsiktige hensyn foran kortsiktige. Matjord og naturmangfold må prioriteres.

Arbeiderpartiet har  prisverdig nok  programfestet at natur og klima skal være rammen om all politikk. Vi forventer at programmet gjelder Aps lokalpolitikere. Natur og klima må være rammen også i Drammen.

Vi står midt i en naturkrise. Arealbruk rundt om i verden gjør at naturen vi lever av  går tapt til fordel for boliger, veger, fabrikker osv. Slik kan vi ikke ha det. Vi må ta vare på den naturen vi har igjen, både av hensyn til naturen selv og av hensyn til dem som skal leve her om 100 år. Når Espen Barth Eide fronter bevaring av naturmangfoldet på Naturtoppmøtet i Canada, må Arbeiderpartiet gjøre det samme her i kommunen. Vi ønsker kommunestyret lykke til med en snuoperasjon. Utform en arealplan som bevarer natur og matjord.

Jorunn E. Kroken og Elisabeth T. Briseid, Besteforeldrenes klimaaksjon Drammen og omegn


MDG-leder Arild Hermstad var en av dem som holdt appell under dagens demonstrasjon. Foto: Emilie Ovnerud

Mange av demonstrantene tok veien inn i varmen for å følge debatten i kommunestyresalen. Foto: Jorunn Kroken

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. oddbjørg Langset | 15.12.2022

    Da regjeringen Solberg tiltrådte høsten 2013 ble planavdelingen i Klima- og Miljødepartementet flyttet over til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette førte til svært mange dispensasjoner! I tillegg til å flytte ansvaret for et svært viktig område i miljøforvaltningen bort fra Klima- og miljødepartementet ga regjeringen beskjed til landets fylkesmenn hvor de ba om at antall innsigelser ble redusert. Innsigelsesinstituttet er svært viktig for å kunne sikre at nasjonale miljømål nås. Av statistikken til KMD ser vi også at antall innsigelser som tas til følge er blitt redusert med denne regjeringen. Faren er da større for at viktige naturområder bygges ned og ødelegges, noe som igjen svekker vår sjans til å nå nasjonale miljømål.

  2. Bjørghild des Bouvrie | 15.12.2022

    Betimelig og godt formulert protest!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*