Arkiv for kategorien: "Natur og arealbruk"

Bærekraftig landbruk

Framtiden trenger at alle samfunnsaktører samarbeider om en verdibasert og bærekraftig forvaltning av ressurser, både i Norge og globalt. Det gjelder også et framtidsrettet jordbruk, hvor miljø og klima må verdsettes høyere enn i dag, skriver Lillian Eriksen fra ForUM og Gjermund Stormoen fra BKA i et innlegg i Dagsavisen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Grønn stedsutvikling

Hvorfor flytte til Drammen? Arkitekt Øystein Bull-Hansen gjorde det i 1985, sammen med kona som er kunsthåndverker og ei lita datter. De fikk tilgang på arbeidsmarkedet i Oslo uten å måtte kjøre egen bil – og kunne bo i en by med både urbane kvaliteter og gode naturområder. Men i dag? Hva skjer med stedet nå?

Spre klimavett,
del denne saken!

Behovet for natur

Hva trenger vi mest – natur som får gå fri for ytterligere ødeleggende inngrep, eller nye områder der mennesker kan tilfredsstille sine ofte unødvendige luksusbehov? I Askim blir spørsmålet reist av BKAs lokallag, i protest mot at et bynært skogsområde omgjøres til frisbeebane. – Hva med barns mulighet for å oppleve naturens egenverdi?

Spre klimavett,
del denne saken!

Kampen går videre

10. februar gjorde regjeringa det klart at den vil endre verneforskrifta for Lågendeltaet naturreservat for å bygge en ny firefelts motorvei for 110 km/t. – Vi er skuffa, men ikke veldig overraska, sier Øyvin Aamodt. Han er styremedlem i Lågendeltaets Venner og oppfordrer BKA-ere om å skrive seg på protest-oppropet mot vedtaket.

Spre klimavett,
del denne saken!

Hvem er miljøministeren?

Saken med Lågendeltaet har fått mange til å lure på Espen Barth Eide. Hva vil han? Hvem er han? Før jul sa Miljødirektoratet nei til motorvei gjennom naturreservatet. Deretter har ministeren bidratt til å «finne en løsning» og svekke vernet. Det skjer kort tid etter at han var med å juble for den nye naturavtalen som skal sikre en global snuoperasjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fortsatt nedbygging?

Norsk miljøpolitikk svikter når det kommer til arealbruk. Flere tusen kvadratkilometer natur skal bygges ned i åra som kommer, med store følger også for klima. På Sunnmøre kan de få et ruvende gondol-anlegg i populære Sulafjellet, planlagt av selskapet Flakkgruppen. Besteforeldrenes klimaaksjon mener det er tid for å tenke seg grundig om. 

Spre klimavett,
del denne saken!

Naturpolitisk tidsskilje

– Den nye naturavtalen er eit tidsskilje, seier generalsekretær i BKA, Andrew Kroglund til NRK, i samband med ein stor reportasje om politisk oppfølgjing av det som vart vedteke i Montreal, at 30 % av all natur skal vernast. Det betyr at fleire vegprosjekt må opp til revurdering. Det same gjeld arealkrevjande hytteprosjekt i fjellområda våre.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ideelle mål til handling

Før jul vedtok verdens land en ny avtale som skal reversere naturtapet innen 2030. Men hvordan sikre at Montreal-avtalen blir politisk forpliktende og tiltaksorientert, – og ikke en ny sovepute? BKA har foreslått å nedsette et hurtigarbeidende offentlig utvalg. I dag er generalsekretær Andrew Kroglund intervjua om saken i Dagsavisen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Norsk natur hva nå?

Etter to uker med forhandlinger vedtok verdens land en avtale som skal stoppe og reversere naturtapet innen 2030. Hvordan bør Norge følge opp denne Montreal-avtalen? Vi har spurt Sigmund Hågvar, professor i natur- og miljøvern, som har sett utviklinga og er klar i sitt svar: Vi har ingen tid å miste! Over 120 norske naturtyper er alt rødlista.

Spre klimavett,
del denne saken!

Sjokktall om dyrelivet

WWFs nye Living Planet Report blir lagt fram i dag, og viser at verdens dyrebestander har stupt siden 1970. Den gjennomsnittlige nedgangen er på utrolige 69 prosent, skriver de i en pressemelding. – Naturkrisen krever umiddelbare tiltak. Vi har ingen tid å miste, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Spre klimavett,
del denne saken!