Arkiv for kategorien: "Natur og arealbruk"

Ideelle mål til handling

Før jul vedtok verdens land en ny avtale som skal reversere naturtapet innen 2030. Men hvordan sikre at Montreal-avtalen blir politisk forpliktende og tiltaksorientert, – og ikke en ny sovepute? BKA har foreslått å nedsette et hurtigarbeidende offentlig utvalg. I dag er generalsekretær Andrew Kroglund intervjua om saken i Dagsavisen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Norsk natur hva nå?

Etter to uker med forhandlinger vedtok verdens land en avtale som skal stoppe og reversere naturtapet innen 2030. Hvordan bør Norge følge opp denne Montreal-avtalen? Vi har spurt Sigmund Hågvar, professor i natur- og miljøvern, som har sett utviklinga og er klar i sitt svar: Vi har ingen tid å miste! Over 120 norske naturtyper er alt rødlista.

Spre klimavett,
del denne saken!

Sjokktall om dyrelivet

WWFs nye Living Planet Report blir lagt fram i dag, og viser at verdens dyrebestander har stupt siden 1970. Den gjennomsnittlige nedgangen er på utrolige 69 prosent, skriver de i en pressemelding. – Naturkrisen krever umiddelbare tiltak. Vi har ingen tid å miste, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ikke her hos oss?

Hva vil Tysnes kommune gjøre for å satse på naturen vår? spør Gro Fjeldtvedt i et innlegg i lokalavisa. Hun har engasjert seg sterkt mot motorveisambandet Hordfast, som vil ødelegge unik kystregnskog i øykommunen og mangedoble trafikkbelastninga. Tror tysnespolitikerne at klima- og naturkrisa ikke angår oss i Sunnhordland?

Spre klimavett,
del denne saken!

Styrk miljøforvaltninga

Norsk miljøforvaltning er over de senere år betydelig svekket. Det er en villet politikk, som må reverseres, mener BKA. Andrew Kroglund, som har skrevet kronikk om saken i Nationen, viser til Arbeiderpartiets historiske rolle, – og sier han forventer at regjeringa nøye vurderer kravene som er framsatt i en resolusjon vedtatt på årsmøtet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Naturtapet

Landsmøtene til Besteforeldrenes klimaaksjon er ingen vedtaksmaskin, men en sosial begivenhet der deltakerne treffer gamle og nye venner, – og får påfyll og inspirasjon fra faglige foredrag. Søndagen var det Arne Nævra sin tur, naturfilmskaper gjennom 40 år og sterkt bekymra for hva som skjer med naturen – og med naturforvaltninga.

Spre klimavett,
del denne saken!

«En selvforsvarskamp»

Vi blir overveldet av alle natur- og miljøødeleggelsene som er på gang i Norge nå, sa den nyvalgte lederen i Natur og Ungdom, Gina Gylver, da hun gjestet Besteforeldrenes lokallagsmøte denne uka. – Gruvedumping, monsterveier, nedbygging av matjord, – å prøve å stoppe de verste tingene oppleves som rent selvforsvar fra vår side!

Spre klimavett,
del denne saken!

Norsk natur taper

En ny rapport slår alarm om vår naturforvaltning. Norge blir utropt til Nordens natursinke! Grunnen, hevder rapporten, er at det er for lite forutsigbarhet i Norge. Det er makta som rår når naturen kommer i konflikt med andre og sterkere interesser. En stemme for naturen analyserer hvorfor det er slik, og hva som kan gjøres med det.

Spre klimavett,
del denne saken!