Hvem er miljøministeren?

barth eide montreal
Jubel i Montreal da naturavtalen ble vedtatt. Men hva gjør Espen Barth Eide på hjemmebane, der konfliktene står i kø?

Saken med Lågendeltaet har fått mange til å lure på Espen Barth Eide. Hva vil han? Hvem er han? Før jul sa Miljødirektoratet nei til motorvei gjennom naturreservatet. Deretter har ministeren bidratt til å «finne en løsning» og svekke vernet. Det skjer kort tid etter at han var med å juble for den nye naturavtalen som skal sikre en global snuoperasjon.

En miljøvernminister vil alltid være mellom barken og veden, utsatt for press fra mange hold. Desto viktigere er det at han ikke framstår som en lettere tilpasningsdyktig apparatsjik, men som en som har vilje til å ta en fight når det virkelig gjelder. Bakgrunn for Montreal-avtalen er jo en ytterst alvorlig krise der så mye som fjerdedelen av alle arter på jorda er trua av utryddelse, og bestandene av dyr er mer enn halvert siden 1970. I Norge står det like ille til som ellers i verden: 4957 arter er på rødlista, det er 21 % av artene i norsk natur!

Det er tall som kan skremme de fleste. På landsmøtet i 2021 fikk Barth Eide derfor med seg Arbeiderpartiet på en erklæring i det nye arbeidsprogrammet: «Klima og natur skal være fundament og ramme for alle områdene der vi utvikler politikk», står det. Det var tatt med også i Hurdal. Men som alle kan se – det har sørgelig lite med virkeligheta å gjøre. Resten av Aps program var for det meste like grått som før, og da forslaget til statsbudsjett for 2023 kom, ble det av miljøorganisasjonene karakterisert som et av de mer nedslående, med bl.a. kraftig kutt i bevilgningene til skogvern. Godt hjulpet av Sp, selvfølgelig.

Miljøvernministeren burde ha skreket høyt, følte mange. I smerte. I stedet satt han der og smilte fornøyd mens han presenterte sin nye «grønne bok» – som skal få skikk på problema en gang i framtida, – men ikke utfordrer de miljøfiendtlige og miljølikeglade kreftene som sitter i førersetet her og nå. I sin «environmental performance review» fra 2022 konkluderer OECD med at Norge ikke har oppnådd ett eneste av delmåla i FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Andelen trua arter er økende, og beslutningsprosessene tar ikke nok hensyn til klima og miljø, slås det fast.

I virkeligheta, i den norske politikkhverdagen, er beslutningstakere på alle nivå mest opptatt av å få plass til alt som krever at vi bygger ned og ødelegger enda mer natur: veianlegg, industriområder, kraftanlegg, hyttebyer. Ifølge SSB 2 777 nye kvadratkilometer i tida fram mot 2030. Ja, systemet er faktisk blitt verre enn før, særlig etter 2013 da Solberg-regjeringa bevisst og målretta valgte å strippe Miljøverndepartementet for makt og føre plan- og arealsakene tilbake til Kommunaldepartementet.

Den tidligere miljøvernministeren for Høyre, Wenche Frogn Sellæg, kommenterer dette slik i et intervju her på nettsida: «Jeg tror alle statsråder i Miljøverndepartementet har møtt kravet fra Kommunaldepartementet om å få planavdelingen tilbake, også jeg. De fleste av oss har kjempet innbitt imot. Det er fullstendig feil, ja direkte tragisk at det likevel skjedde

Ingen tviler på at Espen Barth Eide i sitt hjerte er opptatt av natur, miljø og klima. Spørsmålet er om han våger å være litt mindre «løsningsorientert» (slik han burde vært i Lågendeltaet), og om han vil ta kampen og prøve å gjøre noe med den skadelige Solberg-reformen? I et brev har BKA minnet ham om at det var Ap som i 1972 oppretta verdens første miljøverndepartement, og sørga for at plansakene ble lagt til det nye departementet. – «Det vil ikke være grunnlag for et handlekraftig MD med mindre det sentraladministrative ansvaret for planleggingen etter bygningsloven legges til departementet,» het det i proposisjonen fra regjeringa Bratteli.

BKA har også skrevet til departementet og foreslått at det nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som utreder hvordan vi effektivt kan følge opp Montreal-avtalen og stoppe utviklinga der norsk natur spises opp bit for bit. Så lenge striden står om det enkelte elvedelta eller skogsområde, den enkelte torvmyr eller strand, – så vil utbyggingsinteressene nesten alltid vinne fram. Nå trenger vi en samla, overordna plan. Det er vår utfordring til Espen Barth Eide. Politikk er å ville!


Dette er den Espen Barth Eide vi vil se mer av – her etter LoVeSe-vedtaket på Aps landsmøte april 2019. Sammen med Lena Malin Hamnes, ordførerkandidat Vågan og Else-May Botten, stortingsrepresentant Møre og Romsdal. Foto: Finn Bjørnar Lund, BKA.

Spre klimavett,
del denne saken!

9 kommentarer

 1. Jørn Ruud | 11.02.2023

  Reflektert og velskrevet betraktning. Det faller mange positive ord om natur- miljøvern som dessverre ikke følges opp med handling. Motkreftene både på sentralt og lokalt politisk nivå er for sterke. Som du skriver, politikk er å ville.

 2. Wenche Frogn Sellæg | 11.02.2023

  Godt skrevet. En sterk og helt nødvendig reaksjon på det som har skjedd. Når den sterkeste verneform vi har – naturreservatet – ikke kan stå seg mot veiutbygging, hvilke midler står vi da tilbake med for å sikre naturen for kommende slekter? Her stod også Miljødirektoratet hundre prosent på statsråden side. Har en statsråd da annet å gjøre enn å sette sin stilling inn på å la naturen ha forkjørsrett?

 3. Steinar Winther Christensen | 11.02.2023

  Gliset til denne «miljøminister» – som uttrykk for nok en naturens gladsak- har for lengst mistet troverdighet. Fortell meg konkret hvor han virkelig har stått på klima eller naturens side!
  Jeg blir faktisk kvalm av denne mannen.

 4. Øyvin Aamodt | 12.02.2023

  Vi som arbeider mot motorvei gjennom Lågendeltaet er skuffet, men ikke veldig overrasket over regjeringas ja til 4-felts motorvei gjennom naturreservat.
  Men vi gir oss ikke ennå.
  Hjelp til ved å gi din underskrift her:
  https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/the_norwegian_government_help_us_save_the_lagendelta_nature_reserve/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1668696-help_us_save_the_lagendelta_nature_reserve&utm_term=Hgidib%2Ben&fbclid=IwAR2MFqiI6CNkv84G7DFaUBll28BEtfJJ9uemW6ZTuteKCsQVouCz-Jq3KeQ

 5. Harold Leffertstra | 12.02.2023

  Barth Eide er i godt(???) selskap med en rekke andre medlemmer i ulike norske regjeringer; de gjør det bra internasjonalt men når de kommer hjem ser det ut til at luften er gått ut av ballongen og det er «business as usual». Det gjelder natur, skog, rovdyr, klima og olje/gass. Her hjemme fortsetter dansen rundt gullkalven. Og den tause majoriteten i den norske befolkning er…….taus. Og tror at Norge er verdensmester i klima og miljø.

 6. Normann Natland | 13.02.2023

  Dette er skremmende, stykkevis og med stadig tydeligere stykker løper landets «miljøvernminister» fra sitt naturansvar for framtidige generasjoners liv og muligheter for bedre natur og klima. Om ikke lenge skal han eller en annen «miljøvernminister» beslutte HORDFAST. Beslutningen fattet i forhold til Lågendeltaet skaper ille tanker om hvorledes denne regjeringen kan styre «Hordfast». Jeg håper VESTLAND Ap sammen med andre klima og naturbevisste vedtar det stikk motsatte av det «Miljø og natur nedbygger -minister» i regjeringen nå gjør. Trist, skuffende og lite gjennomtenkt ift natur og klima.

 7. Bjørghild des Bouvrie | 15.02.2023

  Hele samferdselspolitikken med fire-felts motorveier er fullstendig utdatert. UT MED DEN! Vi må få TOG i førersetet. Den er ekstremt energifattig, arealsparende, nærmest utslipsfri og hele resten av verden satser på moderne tog. Bare ikke Norge.

 8. Ciel Waagenes Udbjørg | 15.02.2023

  Arbeiderpartiet viser sin sanne ånd: Alle skal med — i bil. Partiet har ikke fått med seg at det har skjedd noe siden 1960. De ser ikke skriften på veggen i form av MDG. Partiet har nok mye fint på bunnen, men toppen er forlengst gått ut på dato.

 9. Tone toft | 16.02.2023

  Jeg følger deg på denne knallsolide refleksjonsveien Halfdan!
  Så godt skrevet.
  Da Espen Barth Eide kom heim fra Naturtoppmøtet i Montreal velsignet han oss alle med de magiske ordene: Nå er det Naturens tur.
  Nå vet vi av erfaring at det er en lang veg fra store, velformulerte ord til konkret handling fra denne kanten, og det stemmer mer enn noen gang. Vår klima og miljøvernminister er en kameleon som raskt skifter mening og standpunkt etter forholdene. Ved hjelp av en innlært retorisk veltalenhet klarer han å vri seg unna sine løfter og forpliktelser. Han er ikke, slik jeg opplever det, opptatt av naturen og økosystemene – og da heller ikke fremtidige generasjoners livsbetingelser. Klima og miljøministeren og hans departement(KMD) fungerer ikke i den rollen de skal ha og de oppgaver de er ment å ivareta. Det er et lass med ansatte i KMD…..hva driver de med?
  Etter Montreal er vi mange som venter på en plan som tar naturen og økosystemene på alvor.
  Det er det motsatte som skjer: Storstilte planer for nedbygging av natur og mangfold lanseres gjennom media og regjeringsplattformer hver eneste dag. Mer stykkevis og delt enn noen gang. Den helhetlige tankegangen er fraværende og » Det Grønne Skiftet » med sitt falske klimastempel er blitt den nye motoren i landet vårt.
  Jeg forventer at Klima og miljøministeren vil ta grep for å stanse denne naturraseringen…men vet ikke om det er grunnlag for å håpe…
  Jeg tror vi må ha folk inn i de ulike departementene som har kunnskap, kompetanse og et stort hjerte for naturens livgivende rolle på jorda. Bare da kan vi få frem et bedre samfunn.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*